Back

ⓘ Информация                                               

Информация

Информацията е понятие, свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Информацията представлява налично, използваемо знание, но не съществува единна дефиниция, а има сравнително широк кръг от значения в различните области на знанието. Информацията е едно от общите понятия, свързани с материята като философско понятие. Информацията съществува във всеки материален обект като многообразие на неговите състояния и може да се създава, ун ...

                                               

Служба "Военна информация"

Служба "Военна информация", съкратено СВИ, е специална служба в България за водене на военно разузнаване. Тя е част от структурата на Министерството на отбраната. Централата са намира в София, Министерството на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" № 3. Тази военна служба и Националната разузнавателна служба са единствените български служби за външно разузнаване. Въпреки че останалите специални служби в НРБ са обединени в някаква степен и поне за известен период в рамките на системата на "Държавна сигурност", Разузнавателното управление на Генералния щаб остава извън нейния състав.

                                               

Средство за масова информация

Средство за масова информация, също средство за масово осведомяване или средство за масова комуникация, масмедия или само медия, е термин, който е използван да означи като клас частта от медиите, насочени към широката аудитория. Терминът масмедия е въведен в употреба през 1920-те години с откриването на националните радиомрежи и излизането на многотиражните вестници и списания. Основните видове средства за масова информация са: печатните медии – вестниците и списанията; традиционните печатни издания – като книгите и периодичните издания научни сборници, алманаси и пр.; електронните медии – ...

                                               

Класифицирана информация

Класифицираната информация е информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, в това число информацията на НАТО и органите на Европейския съюз.

                                               

Национален център за биотехнологична информация на САЩ

Националният център за биотехнологична информация на САЩ е централен институт за обработка и съхранение на данни за молекулярна биология.

                                               

Обединена система за таксономична информация

Обединена система за таксономична информация е междуправителствена организация с участието на САЩ, Канада и Мексико, а също и на други организации и специалисти, имаща за цел създаването и поддържането на пълна и всестранна общодостъпна таксономическа база данни за всички биологични видове.

                                               

Сектор "Вътрешно-партийна информация" при ЦК на БКП (1945 – 1955)

Секторът "Вътрешно-партийна информация" при ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП, е създаден през септември 1945 г. като помощен орган на Секретариата на ЦК на БКП. Аналогични сектори са създадени и към областните и околийските комитети на БКП. Секторът обобщава сведенията на областните и околийските коимтети и черпи информация чрез анализ на други източници и също изготвя бюлетини и различни справки за ръководството на БКП. С решение на Политбюро на ЦК на БКП от 24 февруари 1949 г. сектор "Партийна информация" е разформирован. Малко по-късно към отдел "Организационен" при ЦК на БКП е съз ...

                                               

Образ (информация)

Образ на даден обект в информацията е възпроизвеждане на обекта, на информация за него или негово описание, което е сходно с обекта, но не съвпада с него.

                                               

Извличане на информация

Извличане на информация е област от информатиката и компютърната лингвистика, чийто предмет е извличането на документи, на информация от документи и на метаданни за документите, чрез търсене в релационни бази данни и Интернет. Областта е интердисциплинарна, на границата между информатиката, математиката, библиотечното дело, когнитивната психология, лингвистиката, статистиката и физиката. Съществува известно припокриване между понятията извличане на информация, извличане на данни, извличане на текст, извличане на знания от данни сондиране на данни, data mining, но за всяко от тях може да се ...

                                               

Достъп до информация

Достъпът до информацията е област от информатиката и библиотечните науки, която се отнася до осигуряването на безплатен и открит достъп до информация. Темата покрива много аспекти на авторското право, отворен код, личната тайна и сигурността. Обезпечаване е направено в законите за авторско и патентно право за информация в публичната сфера. Законът за Достъп до Обществена Информация ЗДОИ е обнародван в бр. 55 на Държавен вестник от 7 юли 2000 г. Такъв закон се приема за първи път в България. Нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени със Заповед ЗМФ № 14 ...

                                               

Отдел "Средства за масова информация" при ЦК на БКП (1974 – 1984)

С решение на № 200 на Политбюро от 14 май 1974 г. на основата на съществуващата дотогава група в отдел "Пропаганда и агитация" се създава отдел "Печат, радио, телевизия и книга". Наскоро след това решение на Политбюро № 316 от 12 юли 1974 г. отделът се преименува в "Средства за масова информация". От 22 септември 1976 г. отделът се закрива, а дейността му се поема от сектор "Средства за масова информация" в отдел "Пропаганда и агитация". С решение № 498 на Политбюро от 30 октомври 1979 г. отново се създава самостоятелен отдел "Средства за масова иформация", който в началото на 1984 г. за п ...

                                               

Носител за съхранение на данни

Носителят за съхранение на данни е физически носител на данни за бъдеща употреба. Носителят може да съхранява данни, процеси, свързани с обработката на данни или и двете. Понякога неправилно се използва медия след превод. Макар това определение да обхваща широк кръг носители, на практика се употребява в по-тесния му смисъл на носители на данни, подходящи за машинна обработка, най-често с компютри.

                                               

Дезинформация

Дезинформация е грешна или неточна информация, която е разпространена умишлено. Понякога се нарича "черна пропаганда". Може да включва разпространението на подправени документи, ръкописи и фотографии, или разпространяване на злонамерени слухове. Наред с това дезинформацията включва и изкривяване на вярна информация по такъв начин, че да я направи безполезна. В шпионажa или военното разузнаване, дезинформация е умишлено разпространяване на невярна информация, за да се заблудят враговете за заетата позиция или начина на действие. В областта на политиката, дезинформация е преднамерен опит да ...

                                               

Дейта сайънс

Дейта сайънс е интердисциплинарна сфера, която използва научни методи, процеси, алгоритми и системи за извличане на знания и изводи от структурирани и неструктурирани данни. Дейта сайънс е свързана с извличане на данни, машинно обучение и боравене с големите данни. Дейта сайънс е "концепция, обединяваща статистика, анализиране на данните и свързаните с това методи" с цел "разбиране и анализиране на събития" свързани с данни. Науката използва адаптирани техники и теории от сферите на математиката, статистиката, компютърната наука, домейн знанието и информационната наука. Джим Грей представя ...

                                               

Диаграма

Диаграма е дву- или триизмерно графично изображение на данни, факти или информация. В зависимост от целта, съществуват много различни типове.

                                               

Хипертекст

Хипертекстът е метод за представяне на информация на компютър или други електронни устройства, при който части от текст, изображения или звук могат да съдържат връзка към друга информация. Тази връзка се нарича хипервръзка и чрез нея потребителят може да се придвижва през множество от свързани документи. Когато хипервръзката е текстова, тя обикновено е със специално форматиране, отличаващо я от останалия текст. Първата масово разпространена програма, позволяваща създаване на хипертекст, е HyperCard за Macintosh, а първите публикации, описващи тази идея, датират от 1945 година.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →