Back

ⓘ Технология                                               

Технология

Техноло̀гия – съвкупност от способи и средства за постигане на желан резултат; начин за преобразуване на даденото в необходимо. Технологията включва последователността на операциите и процедурите, тя е тясно свързана с използваните машини, оборудване, инструменти и материали. Съвременните технологии се основават на постиженията на научно-техническия прогрес и са насочени към производството на продукт: материалната технология създава материален продукт, информационните технологии – информационен продукт. Съвременните технологии са свързани с науката и могат да бъдат обособени като отделна а ...

                                               

Стелт (технология)

Технологията "Стелт", позната също като "технология с ниска радарна видимост", е набор от конструктивни решения и системи за активно и пасивно радарно противодействие, които се използват от самолети, кораби и ракети с цел да бъдат по-малко забележими от радари, инфрачервени сензори и други локационни средства. Идеята за технологията не е нова и възможността да бъдат извършвани незабележими от врага действия винаги е била цел на военните. Значението ѝ нараства с усъвършенстването на технологиите за откриване и прехващане Обикновено за да се постигне нужната "невидимост" на даден апарат, тех ...

                                               

Образователна технология

Образователната технология е изучаването и етичната практика на улесняването и подпомагането на учебния процес и подобряване на представянето на учащите чрез създаване, използване и управление на подходящи технологични процеси и ресурси." Терминът "образователна технология" е често асоцииран с или обхваща инструктивната теория и теорията на обучението. Докато инструктивната технология покрива процесите и системите на обучение и инструкция, образователната технология включва други системи, използвани в процеса на развиването на човешки способности. Образователната технология включва, но не ...

                                               

Планарна технология

Планарната технология, позната и като полупроводникова технология е процесът на създаване на микроелектронни устройства. Той включва редица отделни стъпки, при които се формира и изработва електрическа схема в подложка от полупроводников материал. Най-масово за целта се използват подложки от силиций, макар че при специални приложения се използват също галиев арсенид, германий и други материали. За създаването на работеща електрическа схема в подложката се създават структури с определен размер и разположение, но така, че всичко остава в една плоскост – оттам и названието планарна технология.

                                               

AFIB технология

AFIB технология или Афиб технология е алгоритъм, създаден и патентован от компания Microlife. Той е вграден в електронните апарати за измерване на кръвното налягане и позволява да се осъществи скрининг за наличието на предсърдно мъждене по време на измерване на кръвното налягане, включително и при използване в домашни условия.

                                               

Хипернишкова технология

Хипернишковата технология е патентована технология на Intel за осъществяване на многонишковост с цел едновременно изпълнение на няколко задачи в x86 микропроцесорите. Появява се за първи път през февруари 2002 г. на сървърни процесори Xeon и през ноември 2002 г. на Pentium 4 десктоп процесори. По-късно, корпорацията Intel включва тази технология в Itanium, Atom и Intel Core процесорите. За всяко физическо процесорно ядро операционната система генерира две виртуални логически ядра и споделя натоварването между тях, когато това е възможно. Основната цел на технологията HTT е увеличаване на б ...

                                               

Мария Балтаджиева (технолог)

Мария Ангелова Балтаджиева е български учен и изобретател в сферата на млякото и млечните продукти. Избрана е за член-кореспондент на БАН през 2004 година и за академик през 2015 г.

                                               

Технология и техника на живописта

Технология на живописните материали изучава вида и свойствата на всеки елемент, от който е изградено едно произведение на живописта, а техника на живописния процес – последователността на отделните етапи и приложението на съответните материали за неговото създаване.

                                               

Средновековна технология

Средновековната технология се отнася за технологията, използвана в Средновековна Европа под ръководството на Църквата. След Ренесанса от XII век в Стария континент се заражда радикална промяна в броя на новите изобретения, иновации в традиционните начини на продукция и икономически растеж. Периодът е време на голям технологичен подем, включително появата и употребата на барут, изобретяването на вертикалните вятърни мелници, очилата, механичните часовници и значимото подобрение на водениците, строителството и земеделието като цяло. Прилагането на водна сила, познато още в Античността, се ра ...

                                               

CVD

CVD е технология за химическо отлагане на материали в паро-газова среда при висока температура. Използва се за отлагане на диелектрични тънки слоеве и поликристален силиций. Приложение на диелектричните слоеве: Si 3 N 4 е бариера за алкалните примеси Пасивация на полупроводниковата подложка с цел защита на повърхността на приборите от замърсявания, влага и механични увреждания Биполярни интегрални схеми Маска за локална дифузия йонна имплантация Изпълнява ролята на гейтов диелектрик в MOS приборите Изолация между елементите Изолация между нивата на метализация Изисквания към отложените сло ...

                                               

TED

TED е световна поредица от конференции, организирани от частна фондация с нестопанска цел, създадена, за да популяризира "идеи, ценни за разпространяване". TED е основана през 1984 г., като еднократно събитие и конференцията се състояла ежегодно от 1990 г. в Монтерей, Калифорния. До голяма степен първоначалният акцент на TED бил технология и дизайн, съобразен със Силициевата долина, като център на тежестта. Сега събитията се провеждат в Лонг Бийч и Палм Спрингс в САЩ и в Европа и Азия, и предлагат разговорите на живо. Те се отнасят до все по-широк кръг от теми, в рамките на изследвания и п ...

                                               

Екструдиране

Екструдирането е процес, който се използва за производство на предмети с постоянно по дължината си сечение. Материалът се изтласква или издърпва през дюза с желаното сечение. Двете основни предимства на този процес пред останалите са, че има възможност за създаване на предмети с много разнообразни напречни сечения и за производство на крехки материали, тъй като постъпващият материал изпитва само налягане при достигане на дюзата и напрежения на срязване при преминаването през същата. Използва се също за изработка на готови части с повърхнини, които не се нуждаят от допълнителна обработка, т ...

                                               

Заваряване

Заваряването е процес, чрез който се получава монолитно съединение от заварявани части. Между заваряваните части се получават атомно-молекулни връзки, осигуряващи непрекъснатост на структурата в зоната на заваръчния шев. За да се получи монолитно съединение е необходимо да се активират съединяваните повърхности, т.е. да се приведат техните атоми и молекули в активно състояние. Следователно за да се осъществи връзка между заваряваните части е необходима енергия. За заваряване се използват всички познати видове енергия. Енергийното въздействие може да се осъществи чрез нагряване термична акт ...

                                               

Изчисления в реално време

Изчисления в реално време е термин от компютърните науки, с който се описват хардуерни и софтуерни системи, обект на ограничения в реално време, например системи, които реагират на събития в реално време. Програмите, разботещи в реално време, трябва да гарантират отговор в рамките на определени времеви ограничения. Коректността на работата на този тип системи зависи както от функционалните им аспекти, така и на времевите аспекти на ограниченията. При изчисленията в реално време отговорите обикновено са от порядъка на милисекунди, а понякога и микросекунди. Система, която не е специфицирана ...

                                               

Интензивна пулсова светлина

Интензивната пулсова светлина, най-често наименована IPL, е технология, която се използва за разнообразни процедури на кожата, включително обезкосмяване и фотоподмладяване. Технологията използва светлинен поток със спектър, вариращ между 515 nm и 1200 nm. Обикновено се използват филтри, които да ограничат спектъра, така че да могат да се таргетират ралични структури и хромофори. Сравнено с уредите за лазерна епилация, IPL системите могат да филтрират светлинния спектър така, че да с него да се третира по-голямо разнообразие от хромофори в човешката кожа.

                                               

Метаматериал

Метаматериалите са изкуствени композитни материали с предварително зададени свойства, които могат да бъдат и такива, каквито не се срещат или са рядко срещани сред познатите естествени среди. Градивните елементи на метаматериала, техните форма, размери, взаимно разположение и ориентация, определят макроскопичния ефект, който ще се оказва върху преминаващ вълнови процес. В този смисъл, свойствата на метаматериала се определят от цялостната му структура. При условие, че градивните елементи на метаматериала са много по-малки от дължината на вълната, средата може да се разглежда като еквивален ...

                                               

Преработка на храни

Преработката на храни е общо наименование за набор от методи и техники за превръщане на сурови съставки в храни, които са подходящи за консумация от хора или животни. Преработвателната хранителна промишленост използва тези методи за създаване на хранителни продукти, подходящи за маркетинг.

                                               

Софтуер за редактиране на звук

Софтуерът за редактиране на звук е софтуер, който позволява редактиране и генериране на аудио данни. Софтуерът за редактиране на звук може да бъде изпълнен изцяло или отчасти като библиотека, като компютърно приложение, като уеб приложение или като модул за ядрено натоварване. Wave Editors са цифрови аудио редактори и има много източници на софтуер, достъпни за изпълнение на тази функция. Повечето могат да редактират музика, да прилагат ефекти и филтри, да коригират стерео каналите и т.н. Цифровата аудио работна станция се състои до голяма степен от софтуера и обикновено се състои от множе ...

                                               

Технологичен сайт

Технологичният сайт е уебсайт, който публикува съдържание на технологична тематика. Това съдържание включва информация за нови продукти, бизнеса на технологичните компании, за резултати от проучвания за електрониката и други. Повечето технологични сайтове също така предоставят рецензии на технологични продукти в писмена или дори видеоформа, както и по-любопитно съдържание за интересни и забавни джаджи. Примери за български новинарски сайтове, публикуващи технологично съдържание, са HiComm, Smart News, Digital, Kaldata, nixanbal, IDG и други.

                                               

Технологична иновационна система

Технологичната иновационна система е идея разработена в научното направление на иновационните изследвания, което се стреми да обясни естеството и темпото на технологичната промяна. Технологичната иновационна система може да бъде дефинирана като "динамична мрежа от действащи лица общуващи в специфична икономическа/индустриална среда, намираща се в определена институционална инфраструктура, и които са замесени в зараждането, разпространението и използването на технология" Подходът може да се използва за поне три типа анализ: в смисъл на сфера от знание, продукт или артефакт, или за набор от ...

                                               

Технофобия

Технофобия - представлява понятие, означаващо страх от модерните технологии или сложните електронни устройства, както и въобще страх от техническия прогрес. Не се счита за фобия в медицински смисъл на думата. За първи път се провявява масово по време на индустриалната революция и се наблюдава през различни периоди от време сред различни обществени групи по целия свят. Тъй като някои нови технологии започват да противоречат на вярвания и лични ценности на определени обществени групи, те започват да ги отричат и избягват използването им.

                                               

Трансфер на технологии

Трансфер на технологии или технологичен трансфер е процес на споделяне на умения, знания, технологии, методи на производство, образци от производството и съоръжения между правителствата и други институции, за да се гарантира, че научното и технологичното развитие са достъпни за широк кръг от потребители, които могат да доразвият и експлоатират технологията в нови продукти, процеси, приложения, материали или услуги. Това е тясно свързано с Трансфера на знания. Докато концептуално практиката е била използвана в продължение на много години, в наши дни обемът на научните изследвания е довел до ...

Космическа технология
                                               

Космическа технология

Космическа технология е технология, която е свързана с влизането и връщането от космоса на обекти и живи форми. Иначе възприемани като всекидневни технологии като прогноза за времето, дистанционни изследвания, глобална система за позициониране, сателитна телевизия и някои системи за далечна комуникация разчитат в основна степен на космическа инфраструктура.

                                               

Подривна технология

Подривна технология или подривна иновация е технологична иновация, продукт или услуга, която рано или късно превзима пазара на съществуваща и доминираща технология или продукт. Смята се, че подривните технологии са много изгодна инвестиция, затова към тях има особен интерес както сред инвеститорите, така и сред политиците и академичните среди.

                                               

Технология на отглеждане на културни растения

Технологията на отглеждане на всяка култура се състои от технологични звена, а звената – от технологични елементи. Основни технологични звена от технологиите за отглеждане на полски култури: Прибиране. Торене; Обработка на почвата; Място в сеитбообращението; Специфични грижи през вегетацията; Растителна защита; Сеитба и засаждане; Елементите на технологичните звена при отглеждане на всяка култура са различни, поради което всяка култура има специфична технология на отглеждане ТО.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →