Back

ⓘ Памет                                               

Памет

Тази статия е за човешката памет. За електронното устройство вижте Компютърна памет Паметта и обучението са най-съществените черти на висшите животни, достигащи съвършена форма при човека. Възприемането, съхранението и обработването на информацията е важно свойство на нервната система за адаптация и за поведението на живите организми към условията на околната среда. Под памет се разбира способността на мозъка да задържа за кратко или за продължително време следите, образуващи се в резултат на възприемането на предметите и явленията на околната среда след прекратяване на тяхното действие. В ...

                                               

Памет с произволен достъп

Паметта с произволен достъп или RAM е вид компютърна памет, която позволява неограничен достъп до произволна част от запаметените данни, за разлика от паметта с последователен достъп и която има относително голяма скорост, за разлика от запаметяващи устройства като твърдите дискове. Най-често под RAM памет се разбира динамична памет с произволен достъп, която намира широко приложение като оперативна памет в изчислителната техника.

                                               

Оперативна памет

Оперативна памет е вид компютърна памет, която съдържа инструкциите за централния процесор и различни данни, използвани при неговата работа. В архитектурата на фон Нойман това е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредничеството на други запаметяващи устройства. В оперативната памет се съхраняват кодът на изпълняваната програма и данните, върху които се извършват операциите. В съвременните системи се използва и кешпамет, която обикновено е разположена физически в чипа на процесора и осигурява време за достъп, съизмеримо с вътрешните за процесора операции. Оперативна ...

                                               

Компютърна памет

Компютърната памет в компютрите е средата за съхранение на обработваните данни в течение на определено време. Притежава йерархична структура и обикновено е съставена от няколко запаметяващи устройства с различни характеристики. Основната задача на компютърната памет е да съхранява информация, получена в резултат на външно въздействие и представена в подходящ вид. В случая на двоично представяне това означава записване на две състояния – 0 и 1 и може да се онагледи със състоянието "включено/изключено" на ключ или реле. За управление на паметта се въвежда вътрешна организация, като тя се раз ...

                                               

Ейдетична памет

Ейдетичната памет е способността да си спомняш ясно образи с висока точност за кратко време след като са видени само няколко пъти, без помощта на мнемоники. Въпреки че понятията ейдетична памет и фотографска памет често се използват с един и същи смисъл, те се и разграничават, като ейдетичната се отнася за способността спомените да се разглеждат като снимки за няколко минути, а фотографската – за способността да си спомниш до най-малки подробности страници с текст, числа и подобни. Когато понятията се разглеждат като различни, наблюдения на ейдетична памет са докладвани при малък брой деца ...

                                               

Дълготрайна памет

Вторичната памет е вид памет, която може да се запази за няколко дена или до десетилетия. Тя се различава сткруктурно и функционално от кратката първична памет, която запазва информацията за около 18 секунди средно. Биологично кратката памет е временна мрежа от неврони, които се превръщат в продължителна памет в процеса на повтаряне и значимо асоцииране. Много се знае за биологичния механизъм на продължителната памет, но процеса на потенциалното запомняне, който включва физическа промяна в структурата на невроните, което се счита за механизмът по-който първичната памет става вторична. Втор ...

                                               

Памет българска

"Памет българска" е телевизионно предаване с историческа тематика, което се излъчва всяка събота по БНТ от 2002 г. до 12 март 2011 г., когато е свалено временно от екран до повторното му връщане на 26 март 2011 г. Продължителността му варира от темите и свободното ефирно време. Водещ на предаването е Божидар Димитров – историк.

                                               

Феритна памет

Феритната памет или памет с магнитна сърцевина е вид компютърна памет, при която информацията се съхранява чрез намагнитване на малки феритни тороиди. Феритните ядра се разполагат във формата на правоъгълна матрица и всеки един от тороидите е свързан с два до четири проводника в зависимост от конструкцията на запаметяващото устройство. Феритните памети са основен вид памет в компютрите от средата на 1950-те до средата на 1970-те.

                                               

ROM

ROM е клас електронни компютърни памети, използвани в компютрите и други електронни устройства. Тъй като този вид памет позволява еднократен запис и многократно четене на запаметената информация, тя се използва предимно за запис на фърмуер на английски: firmware – софтуер, който е строго специфичен и е малко вероятно да се осъвременява. Строго погледнато, терминът ROM се отнася само за чипове, в които информацията се записва при самото им производство т.е. това е информация на производителя. По-късно обаче започват да се произвеждат и видовете EPROM и EEPROM, които могат да се изтриват и п ...

                                               

Памет (филм)

"Памет" е български игрален филм от 1985 година на режисьора Дочо Боджаков, по сценарий на Константин Павлов. Оператор е Александър Иванов. Музиката във филма е композирана от Кирил Цибулка.

                                               

Кешпамет

Кешпамет или скрита памет, често наричана за по-кратко само кеш, е спомагателна компютърна памет за ускоряване обмена на данни между различните нива в йерархията на паметта. Ускоряването се постига чрез поддържане на копия от избрани части от данните върху носител с бързо действие, близко до това на горното ниво на паметта. Степента на ускорение зависи от вида на обменяните данни, от алгоритъма за избор на данни за копиране и от съвместимостта помежду им. За да са по-ефективни в употребата на данни, кешовете са сравнително малки. Въпреки това, кеш паметта се е доказала в много области на к ...

                                               

Амнезия

Амнезия е състояние, в което паметта е увредена. По-просто казано амнезията представлява загуба на памет. Причините за амнезия биват органични и функционални. Органичните причини включват удар, сътресение, травма или зараза на мозъка, или използването на наркотици. Функционалните причини са психологически фактори като защитните сили на организма. Амнезията се разделя на две категории: ретроградна и антероградна. Ретроградната представлява частична или пълна загуба на спомени от вече състояли се събития. Антероградната от своя страна не позволява създаването на нови спомени.

                                               

Болест на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е хронично невродегенеративно заболяване, което обикновено се развива бавно и постепенно се влошава с времето. То е причина за 60 – 70% от случаите на деменция. В ранните етапи най-честият симптом е трудното припомняне на скорошни събития. С напредването на болестта се появяват и симптоми като проблеми с говора, дезориентация, промени в настроението, загуба на мотивация, затруднения при ежедневни дейности и поведенчески проблеми. С влошаването на общото им състояние болните често се отдръпват от близките си и от обществото. Постепенно изчезват и други телесни функции, ...

                                               

Дежавю

Дежавю̀ е преживяване, при което човек се чувства сигурен, че вече е виждал или преживявал някаква нова ситуация, въпреки че точните обстоятелства около предишната ситуация са неясни. Терминът е въведен от френския психолог Емил Боарак.

                                               

Забравяне

Забравянето е загуба на информация, която вече е била съхранена в паметта на индивида. То е спонтанен и постепенен процес, чрез който става невъзможно да си спомним факти. Забравянето е важна функция на паметта, тъй като според някои учени количеството на запаметената в мозъка информация е ограничено. Забравянето служи за това, само най-важната част от информацията да бъде съхранена и впоследствие да бъде използвана. Процесът на забравяне се извършва избирателно и зависи от редица фактори. Съществуват няколко теории, обясняващи този феномен. Липса на външен стимул Ако информация е била зап ...

                                               

Марин Карадимитров

Марин Карадимитров е роден на 23 февруари 1896 г. Произхожда от многолюдно семейство с две по малки от него сестри и брат. Родителите, сестрите и брат му не се отличават със силна памет. Завършва основното си образование и поради липса на парични средства започва да се препитава като пътуващ книжар, продаващ художествена литература. Неговият откривател през 30-те години на ХХ век е проф. Александър Балабанов, който е изненадан от откритието си, както е изненадан и самият Марин Карадимитров. Подложен е на медицински изследвания през 1930 г. от видни по това време лекари, които установяват, ...

                                               

Мнемоника

Мнемониката е изкуство и техника за запаметяване ; съвкупност от прийоми, обезпечаващи облекченото запомняне на максимален обем информация чрез създаване на изкуствени асоциации. Теорията за асоциативността се основава на схващането, че ако два елемента се срещнат заедно, всяка следваща среща на единия ще предполага връзка с другия. Това означава, че ако възприемем два обекта като свързани, ще имаме нужда да си спомним само единия, за да възпроизведем в паметта си и другия. Тази теория може да се прилага за неограничен брой елементи, като създаваме асоциации с един основен елемент и благод ...

                                               

Синдром на фалшивата памет (фондация)

Фондация Синдром на фалшивата памет е неправителствена организация, основана през 1992 г. от Памела и Питър Фрейд, след като пълнолетната им дъщеря Дженифър Фрейд обвинява баща си в сексуално насилие над нея когато е била дете. Фондацията описва целта си като изследване на концепцията за Синдром на фалшивата памет, терапия за възстановяване на паметта и посредническа защита на лица, за които се смята, че са несправедливо обвинени в сексуална злоупотреба с деца, с фокус предотвратяване на бъдещи инциденти, помощ на хора и възстановяване на отношенията в семейства засегнати от този синдром, ...

                                               

Тетрис ефект

Тетрис ефектът или Тетрис синдромът възниква, когато хората отделят толкова много време и внимание на дейност, че тя започва да моделира техните мисли, мисловни образи и сънища. Името си получава от видеоиграта Тетрис. Хората, които играят Тетрис за дълъг период от време могат да започнат да мислят за начини, по които различните форми в реалния свят си съвпадат, например кутиите на рафта в супермаркета или сгадите на улицата. Възможно е да започнат да виждат цветни изображение на фигури, падащи на определено място, когато си затворят очите. Такива видения могат да се появят при запспиване, ...

                                               

Разпределена обща памет

Разпределителна обща памет), също разбирано като разпределително глобално адресно пространство е широк клас от софтуерни и хардуерни изпълнения, където всяка система от кластъера има достъп до голяма обща памет, като допълнение до ограничената не-обща вградена памет. Валидността на данните е поддържана от специален протокол съобразен с модела на валидиране.

                                               

Енграма

Енграма е понятие от областта на неврофизиологията въведено от немския биолог и зоолог Рихард Земон в началото на 20 век. Енграма е общо название на структурните и функционални изменения, възникващи в кората на крайния мозък при въздействието на някакъв дразнител, отпечатък, вътрешен запис на образите и явленията от преживяванията в мозъка, чиято възбуда е необходима за възпроизвеждане на спомени.

Мнемозина
                                               

Мнемозина

Мнемозина или Мнемосина в древногръцката митология е богинята на паметта и също река в задгробния свят. Тя е една от титанидите, дъщеря на Уран и Гея. Мнемозина ражда на Зевс девет дъщери – музите: Ерато Мелпомена Калиопа Полихимния Талия Евтерпа Клио Урания Терпсихора

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →