ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91                                               

Хирзутизъм

Хирзутизмът се определя като прекомерно или повишено окосмяване у някои жени на части от тялото, където такова окосмяване принципно липсва или е слабо изразено. Хирзутизмът се нарича още окосмяване от "мъжки тип", тъй като засяга такива части от ...

                                               

Хлоазма

Хлоазма е кожна болест, която се среща при жените и при мъжете. Тези петна имат разнообразна форма и големина, неправилни очертания, гладка повърхност и резки граници. Цветът им е светло-жълт до сиво-кафяв и тъмно кафяв. Разполагат се симетрично ...

                                               

Цистит

Циститът е възпалително заболяване на лигавицата на пикочния ме­хур, което може да засегне и другите слоеве на мехурната стена. То е доста разпространено и е по-често у жените. За възникване на цистита благоприятстват много фактори: охлаждане на ...

                                               

Артезиански води

Артезианските води са дълбоко залягащи води във водопропускливи пластове между водонепропускливи пластове, чието пиезометричното им ниво е над земната повърхност. Когато един водонепропусклив пласт е ограничен отдолу и отгоре от непропускащи плас ...

                                               

Астрономически спътник

Астрономически спътник, космическа обсерватория или космически телескоп е инструмент в космоса, предназначен за наблюдаване и изследване на космически обекти. Тъй като земната атмосфера блокира или изкривява някои спектри на електромагнитния спек ...

                                               

Комплекс за изстрелвания Кодиак

Комплексът за изстрелвания Кодиак е комерсиален космодрум за изстрелване на суборбитални и орбитални ракети, собственост на Корпорацията за авиокосмическо развитие на Аляска - обществена корпорация на щата Аляска. Съоръжението е разположено на но ...

                                               

Пилотируем маневриращ модул

Пилотируемият маневриращ модул е апарат за маневриране на астронавти с двигателна тяга, използван от НАСА на три мисии на космическите совалки през 1984 г. ПММ позволява на астронавти да извършват непривързано излизане в открития космос на разсто ...

                                               

C

C, c е третата буква от латинската азбука. Използва се във всички азбуки, създадени на латинска основа. В началото на 1 век на основата на C е произлязла друга латинска буква – G. Изглежда точно като кирилската буква С.

                                               

H

H е осмата буква от базовата латинска азбука. В английския език буквата се нарича "ейч", във френския – "аш", в немския – "ха". В английския език буквата означава звука /h/ например в Hi, но в началото на някои думи не се произнася hour, honor. С ...

                                               

Magnum opus

Magnum opus или Opus magnum е израз, отнасящ се до най-добрата или най-известната творба на даден автор, художник или композитор. Например "Тютюн" е magnum opus на Димитър Димов; "Дон Кихот" на Мигел де Сервантес; "Пръстенът на Нибелунгите" на Ри ...

                                               

Similia similibus curentur

Similia similibus curentur е латински израз, който означава "Подобното с подобно се лекува". Изразът е епитаф от съчинението на Самюел Ханеман "Органон на лечебното изкуство" и е основен принцип на хомеопатията. Изразът е използван в съчиненията ...

                                               

Ѐ

Е с ударение е знак от кирилицата. Този знак не е самостоятелна буква и не е вписана нито в българската, нито в друга азбука, а представлява просто буквата е с ударение върху нея.

                                               

Ѓ

Ѓ, ѓ е шестата буква от писмената норма на македонския говор и обозначава звучния небен преграден съгласен звук /ɟ/ или звучната венечно-небна преградно-проходна съгласна /ʥ/. Често се употребява при транслителиране на сръбски имена, в които има ...

                                               

Ѕ

S, ѕ e буква от кирилицата. Присъства в старобългарската и църковнославянската азбука. В писмената норма на македонската реч е 10-а по ред и обозначава звучната венечна преградно-проходна съгласна /ʣ/. В старобългарската азбука има название ѕѣло. ...

                                               

Ј

Ј, ј е единадесетата буква в сръбската и дванадесетата буква в съвременната македонска кирилица. Също така се използва и в алтайската, а до 1991 година – и в азербайджанската кирилска азбука. Знакът обозначава звука /j/. В останалите славянски ки ...

                                               

Љ

Љ, љ e четиринадесетата буква от сръбския и петнадесетата буква от македонския книжовен вариант на кирилицата. Обозначава небната странична приблизителна съгласна /ʎ/. Љ е лигатура, съставена от буквите Л и Ь. Въведена е от сръбския езиковед Вук ...

                                               

Њ

Њ, њ e седемнадесетата буква от сръбската кирилска азбука и осемнадесетата буква от писмената норма на македонския книжовен говор. Обозначава небния носов съгласен звук. Њ представлява лигатура, съставена от буквите Н и Ь. Въведена е от сръбския ...

                                               

Ќ

Ќ, ќ e двадесет и четвъртата буква в писмената норма на книжовната македонска реч и обозначава беззвучната небна преградна съгласна. Често се употребява при транслителиране на сръбски имена, в които има изписана буквата Ћ /tɕ, въпреки че има разл ...

                                               

Ѝ

И с ударение е знак от кирилицата. Този знак не е самостоятелна буква и не е вписана нито в българската, нито в друга азбука, а представлява просто буквата и с ударение върху нея. Ѝ е също така и дума в българския език.

                                               

Џ

Џ, џ e буква от кирилските сръбска и абхазка азбуки, както и част от писмената норма на македонския говор. В сръбската азбука е 29-а, а в македонската подредба – 30-а. Обозначава звучния задвенечен преградно-проходен съгласен звук /d͡ʒ/. В другит ...

                                               

А

А, а e първата буква от българската и от повечето други азбуки. Обикновено обозначава отворена предна незакръглена гласна /a/. Присъства във всички кирилски азбуки. В старобългарската и църковнославянската азбука има название азъ. В глаголицата и ...

                                               

Аблатив

Аблатив, или отделителен падеж е името на редица падежи, съществуващи в много езици, чиято обща функция е обозначаване на движение далеч от нещо, въпреки че детайлите в конкретния език могат да бъдат различни. Името "аблатив" произлиза от латинск ...

                                               

Автоантоним

Автоантонимите са думи, които имат две противоположни значения. Думата произлиза от гръцките аутос, анти и онима. Например, думата разцепване може да означава "да се раздели" или "да се свърже". Това явление се нарича непоследователност. Един от ...

                                               

Аглутинация

Аглутинация в езикознанието е морфологичният процес на добавяне на афикси към корена на думата. Езиците, които използват аглутинация, се наричат аглутинативни. Те често се противопоставят на флексивните и изолиращите. Но и флексивните и изолиращи ...

                                               

Адвербиализация

Адвербиализацията е словообразувателен процес, при който форма на дума, принадлежаща към друга част на речта, напр. съществително, прилагателно или числително име, преминава към класа на наречията. Например думата изненадващо по произход представ ...

                                               

Акроним

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума, а не буква по буква. Примери за абревиатури са: СССР, КГБ, СДС и други. Думата "БАН" е акроним, защото не се чете бу ...

                                               

Акта Балтико-Славика

Акта Балтико-Славика е академично списание, международен интердисциплинарен годишник, обхващащ проблемите на балтите и славяните. Страниците на годишника съдържат материали от областта на лингвистиката, антропологията, историческите и културните ...

                                               

Алатив

Алитивът Allatiivi във финския език обозначава посока, движение към повърхността или просто на някъде. Lähdetään retkelle. Хайде на разходка пикник. Jätin kirjan pöydälle Оставих книгата на масата. Laita kuva seinälle. Закачи картината на стената ...

                                               

Афродита Алексиева

Родена е на 22 август 1938 г. в Созопол. През 1962 г. завършва класическа филология с профил археология и музейно дело в Софийския университет. През 1962 – 1967 г. работи като музеен работник. От 1971 г. е научен сътрудник в Института за балканис ...

                                               

Амперсанд

Амперсандът е знак за пунктуация. Използва се най-често в английския език като съединителен съюз "и". Например: Man & Nature = Man and Nature Човекът & Природата = Човекът и Природата. Знакът произлиза от комбинация от буквите на латинския еквива ...

                                               

Архаизъм

Архаизъм е дума или форма с остаряло звучене и излязла от широка употреба. Синоним или близка по смисъл до думата архаизъм е рядка дума, използва се в словосъчетанието "редки и остарели думи". За разлика от историзмите, архаизмите са думи, които ...

                                               

Б

Б, б е втората буква от всички славянски езици и в голяма част от кирилицата. Обозначава звука /b/. В старобългарската азбука има название букы, съответно в църковнославянска - буки, което на съвременен български означава просто буква. В глаголиц ...

                                               

Матео Бартоли

Матео Джулио Бартоли е италиански лингвист, един от малцината изследователи на далматинския език. Завършва Виенския университет. В своя труд Das Dalmatische той представя единственото известно цялостно описание на този вече изчезнал език. За изсл ...

                                               

Българска граматика

Българската граматика e граматиката на българския език, като принадлежащ към групата на южнославянските езици. За разлика от другите славянски езици в българския има пълен и непълен член, исторически флексията при падежите почти е отпаднала и същ ...

                                               

В

В, в е третата буква в кирилицата, която представя звука /в/. Буквата изглежда по същия начин като главната латинска буква B, но има различно произношение. Тази буква произлиза от гръцката буква бетавита Β, β, която очевидно вече се е произнасяла ...

                                               

Вестготска азбука

Вестготска азбука е средновековна азбука, използвана от Вестготите, които са обитавали Пиренейския полуостров. Азбуката е вариант на Латинската азбука. Вестготската азбука е използвана в периода от 7 – 13 век.

                                               

Време (граматика)

Време e морфологична категория, която изразява отношението на действието, изразено чрез глагола, към момента на изказването. Глаголните времена могат да бъдат разделени на 3 групи – минали, сегашни и бъдещи.

                                               

Въпросителен знак

Въпросителният знак, наричан също питанка, въпросителна или чуденка, е препинателен знак, който се пише в края на въпросително изречение. Питанка се пише понякога и след съобщителни по форма изречения, когато съдържанието на изречението изразява ...

                                               

Гагаузка азбука

Гагаузката азбука е варинат на латиницата за записване и предаване на гагаузкия език. Състои се от 31 букви и е създадена по образец на турската азбука. До 1996 е предаван чрез гагаузката кирилица.

                                               

Геез (писменост)

За езика със същото име вижте геез. Геез е сричкова писмена система, използвана първоначално от езика геез. В модифицирани варианти тя се използва и от амхарския език и тигриня, а в миналото и от сомалийския език и оромо, които по-късно приемат л ...

                                               

Елена Георгиева

Елена Трайчева Георгиева е българска езиковедка, ст.н.с. І ст. д-р. Ученичка е на Любомир Андрейчин. Цялата ѝ кариера преминава в Института за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките. Преподавала е в Шуменс ...

                                               

Герундий

Герундият е нелична глаголна форма, която функционира като съществително в латинската граматика, а оттам преминава в редица романски езици, в английския и в други езици. Герундият може да бъде подлог, но също и допълнение или друга част на речта. ...

                                               

Гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф"

В края на XIX век разградската общественост взема решение за построяването на нова сграда на местното училище. Проектът е възложен на австрийския архитект Фридрих Грюнангер и е осъществен за две години. Новата училищна сграда с барокова архитекту ...

                                               

Глотална пауза

Глоталната пауза е вид преградна съгласна, която се среща в различни езици и се произнася чрез прекъсване на въздушния поток през речевия тракт. Международната фонетична азбука бележи звука със знака "ʔ". Глоталната пауза почти не се използва в б ...

                                               

Пол Грайс

Херберт Пол Грайс, обикновено публикуващ под името Х. П. Грайс, Х. Пол Грайс или Пол Грайс, е образован във Великобритания философ на езика, който прекарва последните две десетилетия от кариерата си в САЩ. Работата на Грайс е една от най-фундамен ...

                                               

Групов говор

Груповият говор е вид жаргон. Той се създава неусетно и незабелязано у хора, които по една или друга причина са принудени да прекарват заедно. Задружният живот и общите интереси, желания и стремежи създават общност в мисленето, а от там и в речта ...

                                               

Д

Д, д е петата буква в почти всички славянски кирилски азбуки. Използва се и в кирилските азбуки на някои неславянски езици. В старобългарската и църковнославянска азбука има название добро. Д в глаголицата се изписва така и има числова стойност 5 ...

                                               

Делта

Делта е четвъртата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 4. "Делта" често е използвана като част от названия на частни фирми, организации, компании и т.н., може би поради респектиращото си според някои звуче ...

                                               

Денотация (лингвистика)

Денотация е буквалното, речниково значение на дадена дума. Денотативното значение на думата дава информация за това, какво фактически е обозначено с дадената дума, определя класа на обектите. Обикновено денотативното значение се определя в тълков ...

                                               

Диалектология

Диалектология е дял от езикознанието, който изучава диалектите, тоест всички езикови прояви извън обсега на книжовния език в съвременното им състояние и/или историческо развитие. На Запад се смята за поддисциплина на социолингвистиката. Изучава в ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →