ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Инцидент при прохода Дятлов

61.75283, 59.457665 Инцидентът при прохода Дятлов е събитие, при което деветима руски планинари загиват в северната част на планината Урал между 1 и 2 февруари 1959 г. при неизяснени обстоятелства. Опитната група от Уралския държавен технически и ...

                                               

Механизъм от Антикитира

Mеханизмът от Антикитира е антично устройство, предназначено да изобразява механически наблюдаемата конфигурация на Слънчевата система. За отправна точка във времето е използвана 205 г. пр.н.е. и с добра увереност се приема, че уредът е бил израб ...

                                               

Мотман

Мотман или Човекът молец е названието, дадено на мистериозно създание, което е било наблюдавано между 12 ноември 1966 и декември 1967 г. в районите на Чарлстън и Пойнт Плезънт в Западна Вирджиния. Повечето очевидци го описват като същество с разм ...

                                               

Прекъсване на предаванията в южната телевизия

На 26 ноември 1977 г. в 17 и 30 часа във Великобритания сигналът на Южната телевизия в страната е прекъснат заглушен за известно време от неизвестен източник. Говорителят от 6-минутния запис е неустановен. Нарича себе си Врилон и казва, че е съще ...

                                               

Азимут

Азимутът, на арабски: السموت, е ъглова мярка в сферична координатна система. Векторът между позицията на наблюдател и точка от интерес се проектира върху референтна повърхнина. Ъгълът между проектирания вектор и друг, референтен вектор върху съща ...

                                               

Геолокация

Геолокация е определяне на географското местоположение на даден обект като радар, мобилен телефон или компютър, свързан с интернет. Геолокацията може да се отнася както до процеса на определяне на мястото, така и до самото място. Използва се за г ...

                                               

Електронна карта и информационна система

Електронна карта и информационна система е географска информационна система, използвана за морска навигация, която е в съответствие с разпоредбите на Международната морска организация като алтернатива на хартиените морски карти. Система ECDIS пок ...

                                               

Истински курс

Истински курс е ъгълът, заключен между северното направление на меридиана в мястото на измерване и направлението на проекцията на надлъжната ос на обекта спрямо хоризонталната плоскост, отмерва се по часовниковата стрелка от направлението на геог ...

                                               

Истински пеленг

Истински пеленг, ИП – ъгъл, заключен между северното направление на меридиана в мястото на измерване и направлението на линията на пътя, пресмятан по часовниковата стрелка от направление географския север. По същество показва направлението на път ...

                                               

Курс

Курс е ъгълът, в плоскостта на истинския хоризонт, между носовата част на диаметралната плостост на съда и направление на север. Измерва се в градуси по часовниковата стрелка от 0° т.нар. "чист норд" до 359°. До средата на 19 век е било прието из ...

                                               

Килватерна колона

Килватерна колона – строй на кораби, при който те плават на зададено меджу тях разстояние в килватерната струя, един зад друг, по друг начин казано, в килватера един на друг. В епохата на ветроходния флот е основен боен ред на съединенията кораби ...

                                               

Контрол на въздушното движение

Контрол на въздушното движение е услуга, предоставяна от наземни контрольори, които следят за спазването на въздушните коридори и направляват излитащите и кацащите самолети; разполагат с техническо оборудване като например радари и др. Главната ц ...

                                               

Курсов ъгъл

Курсов ъгъл – понятие от навигацията, обозначаващ ъгъла между диаметралната плоскост на съда и направлението на някакъв наблюдаван от съда обект. Курсовия ъгъл се измерва в градуси, отброявани от азимуталния кръг от 0 до 180° по страната на десни ...

                                               

Локсодрома

Локсодрома или Локсодромия се нарича крива, която пресича всички меридиани под еднакъв ъгъл. В морската навигация движението по локсодрома отговаря на движение по постоянен истински или магнитен курс.

                                               

Лоцман

Лоцман е моряк, който помага за преминаването на кораб през определен опасен или натоварен плавателен район като вход на пристанище или устие на река. Лоцманът не е член на екипажа на кораба, а се качва на кораба непосредствено преди опасния учас ...

                                               

Магнитна деклинация

Магнитна деклинация е ъгълът между географския и магнитния меридиан в дадена точка от земната повърхност., Това е разликата δ между географския азимут А и магнитния азимут A m δ = A – A m, която е положителна + източна и отрицателна - западна. От ...

                                               

Международен сигнален код

Международният сигнален код е сигнален код за търговски и военни кораби за комуникация на важни съобщения относно състоянието на плавателното средство и за намеренията на неговия командващ, ако има езикови бариери. МСК сигнали могат да бъдат пода ...

                                               

Международни морски сигнални флагове

Международните морски сигнални флагове са част от Международния сигнален код и се използват за представяне на отделните букви от латинската азбука, а също така и на сигнални кодове от Международния сигнален код за комуникация с плавателни средств ...

                                               

Морска миля

Морска миля е единица за разстояние, обвързана със SI, но не част от нея. Използва се по целия свят в областта на авиацията и корабоплаването. Често е използвана и в международните закони и споразумения, най-вече за определянето на границите на т ...

                                               

Наутофон

Наутофонът е електромагнитен излъчвател на звук от мембранен тип. Поставя се на морски фар или друг брегови обект и се използва в условията на мъгла или намалена по друга причина видимост, за да се подпомага навигацията на преминаващите плавателн ...

                                               

Небесна координатна система

Небесната координатна система е система за определяне на местоположението на небесни тела: спътници, планети, звезди, галактики и други. Координатните системи могат да определят положението на даден обект в триизмерното пространство или да чертая ...

                                               

Одометрия

Одометрия или ходометрия е метод за определяне на позицията и ориентацията на една мобилна система въз основа на данни за нейното движение. Например, при системи, задвижвани от колела, може да се използва броят на оборотите на колелата, докато за ...

                                               

Ориентиране на местността

Ориентирането на/по местността е комплекс от мероприятия за определяне на точното местоположение на лице или превозно средство на земната повърхност. Ориентирането е елемент от навигацията и топографията. Класическото ориентиране на сушата се осъ ...

                                               

Пеленг

Пе́ленгът в навигацията се нарича хоризонталният ъгъл между северната част на меридиана на наблюдателя и направлението от точката на наблюдение на обекта; измерва се по часовниковата стрелка от нула до пълната дъга на окръжността. Пеленгът на обе ...

                                               

Перипъл

Перипъл или Периплус е жанр в старогръцката литература, който описва морските и крайбрежни пътешествия по море. Съвременната наука разделя периплусите на два вида: Практически, респективно навигационни ръководства за моряците. Собствено описание ...

                                               

Полинезийско мореплаване

Традиционното полинезийско мореплаване е използвано в продължение на хилядолетия за осъществяването на дълги пътувания до малки населени острови с помощта на навигационни техники и знание, предавано от уста на уста и често под формата на песни. Н ...

                                               

Портолан

Портолан или Портулан е книга с информации за земи, фарове, реки и пристанища. Използването на понятието е доказано за пръв път през 1285 г. От 16 век понятието се разширява и съдържа не само текста, а и морските карти. През 19 век учените започв ...

                                               

Приливи и отливи

Приливът е периодично настъпателно движение на океанската и морската вода към сушата, а отливът е периодичното отстъпателно движение на океанската и морската вода от сушата, под влияние на Луната и Слънцето.

                                               

Приливна таблица

Приливната таблица се използва за предсказване на приливите и отливите, като показва височината на водното ниво през определено време на денонощието, обикновено за определено местоположение. Височината на водното ниво между две измервания може да ...

                                               

Роза на компаса

Роза на компаса е графично изображение, показващо географските посоки. То се използва най-често в географски карти и традиционните магнитни компаси. Освен основните посоки розата на компаса може да показва и допълнителни посоки кратни на 2. Разде ...

                                               

Сонар

Сонар е техника и средство, което използва законите за разпространение на звука, за намиране на предмети под вода. Съществуват два вида – активен и пасивен. Акустичните честоти, използвани в сонарни системи варират от много ниски до много високи. ...

                                               

Спортно радиоориентиране

Спортното радиоориентиране е технически спорт, който обединява умения за радиозасичане – откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура за локализирането им – и умения за боравене с карта и компас и ориентиране. Това е време ...

                                               

Траверс (навигация)

Тра́верс – направление, перпендикулярно на курса на плавателен съд, самолет или неговата диаметралната плоскост. Съответства на курсов ъгъл от 90°. Ако курсовия ъгъл съставлява 90° по десния или левия борд, той се нарича траверс на съда. Така и к ...

                                               

Автентикация

Автентикация или удостоверяване е процесът на установяване или потвърждаване автентичността на нещо или някого, т.е., че твърденията, направени от или за този субект, са верни. Това може да включва например: потвърждаване на самоличността на чове ...

                                               

Артефакт

Артефакт е най-общо всеки изкуствено създаден предмет, продукт на човешка дейност. Може да се отнася най-често за археологически, социален или културен артефакт. В археологията това е предмет, изработен от хора, който след значителен период от вр ...

                                               

Експериментатор

Експериментатор е общ термин за всички учени и изследователи от различни области на науката, посветили научната си дейност на извършване на научни опити. Експериментатор се използва също така да опише типа персоналност, която се изгражда в работа ...

                                               

Изкуствен живот

Изкуственият живот е изучаването на живота, живите системи и тяхната еволюция с помощта на създадени от човека модели и устройства. Тази научна област изучава механизмите на процесите, присъщи на всички живи системи, без значение на тяхната приро ...

                                               

Изтичане на мозъци

Изтичане на мозъци е метафора за процеса на масова емиграция, при който от дадена страна или регион заминават в чужбина специалисти, учени и квалифицирани работници по политически, икономически, религиозни или други причини. Страните, които емигр ...

                                               

Исторически метод

Историческият метод с методологията на историческата наука е най-съществената специална историческа дисциплина, която определя предмета и обекта на историята, историографията и знанието, целта на познанието, детерминирайки научния метод на/за изс ...

                                               

Нормална наука

Нормална наука е понятие на Томас Кун, въведено в книгата му "Структурата на научните революции". Терминът се отнася до рутинната работа на учените в рамките на една парадигма. Нормалната наука представлява бавно акумулиране на детайли в съответс ...

                                               

Отворена наука

Отворена наука е обобщаващо понятие за движението, което цели научните изследвания и резултати да станат достъпни за всички любознателни хора, аматьори и професионалисти. То обхваща публикуването на отворени научни изследвания, борбата за свободе ...

                                               

Откритие

Откритие е получаването на непознато дотогава знание или осъзнаването на истината за позната тема, за която е имало други предположения. Едно от най-известните открития в миналото е било, че Земята е кръгла, а не плоска, каквото е било разпростра ...

                                               

Плагиатство

Плагиатството е претенцията за авторство на произведение, което в действителност е създадено от някого другиго. Въпреки че невинаги може да е свързано с нарушаване на авторско право, плагиатството обикновено се смята за осъдително. От латински по ...

                                               

Равновесие

Равновесие или баланс е състояние на системата, както в хуманитарните, така и в естествените науки. Системата се счита в равновесие ако отсъстват въдействия или се балансират едно друго. Подобно е понятието устойчивост. Това представлява списък н ...

                                               

Симпозиум

Причината думата да се използва за предимно конференции, на които става обмяна и консумация на академични идеи, произлиза от факта, че през миналите няколко века на такива форуми са се събирали предимно мъже. Днес думата е запазила значението си ...

                                               

Специалист

Специалист е човек с придобита квалификация в съответната област на приложните или други науки. Според Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България специалистите се делят на аналитични и приложни.

                                               

Фактология

Фактология – изучаване на фактите и връзката между тях. Научен и философски подход за съпоставяне на фактите извлечени и синтезирани в абстрактен модел.

                                               

Фундаментални изследвания

Фундаментални изследвания, също чисти изследвания или основни изследвания, са изследвания, провеждани с цел увеличаване на разбирането на фундаментални принципи. Те не са предназначени за извличане на незабавни комерсиални ползи; чистите изследва ...

                                               

Хипотеза

Хипотеза е предложено обяснение на дадено явление. В античната реторика се прави разлика между "теза" и "хипотеза". През Античността и Средновековието разликата между "теза" и "хипотеза" разграничава философията и реториката. Първият известен авт ...

                                               

Четвърти икономически сектор

Четвърти икономически сектор е начин да се опише базираната на знание част от икономиката, която типично включва услуги от вида на информационното производство и споделяне, информационните технологии, консултирането, образованието, изследванията ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →