ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73                                               

Формула

В областта на математиката, формулата се изписва чрез използването на символите и правилата за формиране, които са налични в даден логически език. В науката, дадена специфична формула представлява кратък начин за изразяване на информация символич ...

                                               

Аколада (музика)

Аколада, е основен знак при музикалната нотация. Представлява скоба, която свързва две или повече петолиния с цел да посочи, че изписаният на тях музикален текст трябва да бъде изпълняван едновременно. Основното значение на аколадата се проявява ...

                                               

Гуидо дАрецо

Гуидо Д’Арецо е италиански музиколог, сред най-големите музикални теоретици на Средновековието. Той е считан за основоположник на съвременната музикална западна нотация петолинието, с която заменя невмената нотация. Неговият труд "Micrologus" е в ...

                                               

Двеста петдесет и шестина нота

Двеста петдесет и шестина нота в музиката е нота, чието времетраене представлява 1/256 от това на цялата нота или колкото половин сто двадесет и осмина нота. Нотата има шест флага. Ноти от подобна трайност се откриват много рядко в музикалните ко ...

                                               

Допълнителна линия (музика)

Допълнителна линия в музиката, срещана още като помощна линия, е линия под или над петолинието, изписвана при нужда от обозначаване на тонове, които са извън неговия обхват. Всяка допълнителна линия отстои на равно разстояние от предходната линия ...

                                               

Научна система за означение на музикални тонове

Научната система за означение на музикални тонове е метод за означение на тонове в музиката. Наименованието на един тон по тази система представлява комбинацията от латинска буква от A до G, номера на октавата, в която се намира, както и символит ...

                                               

Невма

Невма, мн. ч. невми са особени музикални знаци и свързаната с тях "невмена нотация". Разпространява се в Европа през ранното Средновековие и е свързана с необходимостта от мелодично изпълнение на даден богослужебен текст. Невмите представляват на ...

                                               

Нота (музика)

Нотите и съответните им паузи, според своето времетраене, биват: Поставени в система, нотите показват дължината и височината на тона. Цялата нота се равнява по дължина на 2 половинки, 2 четвъртинки са равни на половинка и т.н. Последователните но ...

                                               

Нотен запис

Нотният запис е система, използвана да визуализира фонетично представяната музика чрез използването на писмени знаци, включително древни или съвременни музикални символи. Видовете и методите варират в различните култури и епохи. Въпреки че много ...

                                               

Пауза (музика)

Пауза в музиката се нарича периодът на мълчание или тишина, който разграничава отделните звукови периоди. Обозначава се в музикалната нотация със специални знаци. При изпълнителското изкуство паузите имат точно фиксирана продължителност, неспазва ...

                                               

Такт (музика)

Такт в музиката е дефинирана от определен брой времена част от музикална композиция. Тактовете могат да бъдат разделени посредством няколко вида вертикални линии, наречени тактови черти – единична, двойна, заключителна, пунктирана или повторителн ...

                                               

Библоска писменост

Библоската писменост е неразчетена писмена система, предположително състояща се от около 80-100 знака. Условно е датирана от началото на второто хилядолетие пр.н.е. и е представена днес от няколко монументални надписа, намерени в Библос, Финикия. ...

                                               

Бустрофедон

Бустрофедон е архаична форма на писане, при която посоката на писане се променя във всеки следващ ред, т.е. ако първият ред е изписан от ляво надясно, вторият е от дясно наляво, третият отново от ляво надясно и т.н. Бустрофедонът е бил използван ...

                                               

Демотическа писменост

Демотическата писменост е древноегипетска писменост, произлизаща от северните форми на йератическата писменост, която се използва в делтата на Нил, и етапът на египетския език, който се пише с тази писменост, след новоегипетския и предшестващ коп ...

                                               

Диграфия

Диграфията е използването на две или повече писмености в рамките на един език. Диграфията може да бъде синхронна, което означава, че две или повече писмености се използват едновременно, или диахронна, което означава, че са били използвани две или ...

                                               

Дунавска протописменост

Дунавската протописменост се наричат знаците, откривани върху археологически находки от долното течение на р. Дунав и датиращи от епохата на неолита. Вероятно те са най-древните в света, известни на науката. Откривани са в днешните България, Румъ ...

                                               

Йератическа писменост

Йератическата писменост се нарича опростената писменост, произлязла от йероглифите. Йератическата писменост е втората степен на опростяване на йероглифите. Първият етап е използването на линейни йероглифи, които са опростени варианти на йероглифи ...

                                               

Канджи

Канджи представляват китайски йероглифи, които се използват в модерната японска писмена система, заедно с хирагана, катакана, арабските цифри и латинската азбука. Японският термин канджи буквално означава "букви на династията Хан", по чието време ...

                                               

Кипу

Кипу или Кхипу са средства за записване на информация. Обикновено кипуто се състои от цветни нишки от козината на лама или алпака, с разположени върху тях възли.

                                               

Клинописно писмо

Клинописното писмо или – както по-често се нарича за краткост – клинописът е първата система от писмени знаци, която е била в състояние да предава еднозначно езиково съдържание. От логографска писменост, следвайки принципа на "акрофонията", клино ...

                                               

Критска писменост

Критската писменост или още Критско-минойската писменост е с оригинален произход. Разпространена е на остров Крит по времето на минойската цивилизация и в периода от края на 3 хилядолетие пр.н.е. до началото на 2 хилядолетие пр.н.е. Има смесен ха ...

                                               

Латинизация

В лингвистиката романизация или още латинизация е представянето на написана дума или изговорена реч с латинска азбука или система за подобно представяне, където оригиналните думи или език използва различна графична система или няма такава. Методи ...

                                               

Линеар А

Линеар А е писменост, използвана от древните жители на о. Крит. Откритa е от Артър Еванс през 1900 г. Линеар Б е разшифрован през 1952 г. от Майкъл Вентрис като писменост на ранен гръцки език. Линеар А не е разшифрованa напълно, макар че е частич ...

                                               

Линеар Б

Линеар Б е писменост, която се е използвала за записване на микенски език в периода около 13 век пр.н.е. Линеар Б предхожда гръцката азбука с няколко века и по всяка вероятност излиза от употреба след залеза на микенската цивилизация. В историята ...

                                               

Монголска писменост

Монголската писменост е общо название за няколкото писмени системи с различен произход, с които през вековете се е записвал и предавал монголския език. От началото на 13 век монголските племена използвали около 10 писмени системи за записване на ...

                                               

Пиктограма

Пиктогра́мата е знак, показващ основните разпознаваеми черти на обект, предмет, явление, които най-често са представени в схематичен вид. В съвременността пиктограмите имат тясноспециализирана и второстепенна роля, за разлика от древността, когат ...

                                               

Протоханаанска писменост

Протоханаанската писменост или още Праханаанската, Древноханаанска писменост е наименованието на група писмени паметници разкрити основно през 30-те години на 20 век в Ханаан или Палестина. Хронологически тези писмени знаци се поделят от три пери ...

                                               

Японска писменост

Японската писменост използва комбинация от приспособени китайски логограми и сричкова кана. Към средата на 7 век от кана се развива хирагана, а към 8 век възниква и катакана. По-късно японската писменост се развива и опростява до 46 знака със 71 ...

                                               

Код

Код е правило за преобразуване на информация, представена с един знак, в друг, който може да е от различен вид. В комуникацията и обработването на информацията "кодиране на информацията" означава представянето ѝ като данни и съответно промяната ѝ ...

                                               

ASCII

ASCII е символна кодова таблица на основата на латинската азбука. ASCII кодът служи за представяне на текст в компютрите и други комуникационни и управляващи устройства. Всички съвременни устройства, използващи писмени знаци, поддържат ASCII, как ...

                                               

EAN

European Article Number, EAN, но след широкото му разпространение е известен също като Международен номер на артикула, International Article Number) е европейски стандарт за баркод, предназначен за кодиране на идентификатора на стоката и на произ ...

                                               

ISO 4217

ISO 4217 е международен стандарт, установен от Международната организация по стандартизация, който дефинира трибуквени кодове за паричните единици. ISO има и друг стандарт, дефиниращ трицифрени кодове за парични единици – ISO 3166. В първоначални ...

                                               

QR код

QR код е специфичен матричен баркод, разпознаваем от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. Информацията в него може да бъде текстова, URL ил ...

                                               

QRpedia

QRpedia е мобилна уеб-базирана система, която използва QR кодове, за да доставя на потребители на мобилни устройства статии от Уикипедия на предпочитания от тях език. QR кодът лесно може да се генерира, така че да препраща директно към произволен ...

                                               

UTF-16

UTF-16 е формат за символно кодиране на всички възможни символи от Unicode във вид на последователност от 16-битови кодови единици. Кодирането е с променлива дължина, като кодови точки са кодирани с една или две 16-битови кодови единици. UTF-16 е ...

                                               

UTF-8

UTF-8 е стандарт за символно кодиране. Чрез UTF-8 може да бъде кодиран всеки символ или кодова точка в Unicode символното множество. Той е създаден от Роб Пайк и Кен Томпсън. Кодирането е с променлива ширина и използва 8-битови кодови единици. Пр ...

                                               

Баркод

Баркод е система за кодиране на стокови единици или обекти в промишлеността, търговията, медицината и много други области, която предоставя информация за производителя и артикула или други данни. Баркодът служи за идентификация на даден обект и с ...

                                               

Буквуване

Буквуване е система за произнасяне на отделни букви чрез цели думи, започващи с дадената буква при гласово общуване по комуникационен канал с ниско качество – изкривяване на сигнала, фонов шум и др. Набора от думи, наричан фонетична азбука, се ра ...

                                               

Морзова азбука

Морзовата азбука е начин за предаване на буквите чрез манипулатор от азбуката с помощта на дълги и къси сигнали, условно наречени "тире" и "точка". Наречена е на името на нейния изобретател – американския художник Самюъл Морз, който я разработва ...

                                               

Телефонен код

Телефонният код е вид код - поредица от цифри, които се избират в началото на телефонен номер с цел смяна на населено място и/или съобщителна мрежа. В мрежите за телефония с фиксирани по място абонати той отговаря на населено място или район, а в ...

                                               

Кодове на шахматните дебюти

Кодове на шахматните дебюти представлява широко възприета класификация на шахматните дебюти, направена според Енциклопедия на шахматните дебюти. Енциклопедията излиза за първи път през 1966 г. в списанието Chess Informant. Това е едно издание на ...

                                               

Химична формула

Химичната формула е съкратен начин за изписване на състава и структурата на химичните вещества, и съединения, с помощта на различни химични знаци, цифри, и други символи. Химичната формула: описва качествения състав на химичните вещества и съедин ...

                                               

Емпирична формула

Емпирична формула на химично съединение, в химията, е най-простото съотношение на атомите на всеки химичен елемент в съединението. Емпиричната формула не държи сметка за изомерия, структура или абсолютен брой на атомите. Емпиричната формула се из ...

                                               

Структурна формула

Структурната формула на дадено химично съединение, е графичното представяне на молекулната структура, показваща как са подредени атомите. Изобразява се също химичната връзка в молекулата, явно или неявно. Освен структурната формула в химическите ...

                                               

Бюро за преброяване на населението на САЩ

Бюрото за преброяване на населението на САЩ е част от Министерството на търговията на САЩ. Бюрото е правителствено министерство, отговорно за провеждането на преброяването на населението на САЩ. Конституцията на САЩ указва населението да бъде пре ...

                                               

Върховен комисариат за планиране (Мароко)

Върховният комисариат за планиране е държавна статистическа организация на Мароко, основана през 2003 г. Тя е основнен източник на икономически, демографски и социални статистически данни.

                                               

Контролна група

В експериментите и клиничните изпитвания контролна група се нарича групата обекти на изследването, които са близки по качества до експерименталната група, но за разлика от нея не са подложени на въздействието на условието, чието влияние се изучав ...

                                               

Преброяване на населението

Преброяването на населението е моментно наблюдение върху броя и структурите на населението, провеждани в отделните страни или по-малки техни териториални единици. Основни единици на наблюдение са отделният жител, семейство и домакинство. Целите н ...

                                               

Преброяване на населението в България (1956)

Преброяването на населението в България през 1956 година се състои на 1 декември. За първи път семейството става единица на наблюдение. Преброява се жилищния фонд без да се преброяват стопанските сгради. За първи път е извършена репрезентативна о ...

                                               

Преброяване на населението в Княжество България (1905)

Преброяването на населението в Княжество България през 1905 година се състои на 31 декември. При преброяването се използва за събиране на по-широк кръг данни за икономиката на страната и за икономическата активност на населението. Преброяват се с ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →