ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Ню Момент

New Moment New Ideas Company София е комуникационна агенция в България, София. Агенцията специализира в реклама, но извършва PR дейност, организация на събития, промоции и интерактивна реклама. Сред известните кампании на агенцията са тези за вли ...

                                               

Печатна реклама

Печатна реклама се използва в рекламния бизнес. Като цяло включва отпечатването на рекламен елемент върху хартиен носител. Разделя се на две категории: Дигитален и Офсетов печат. Разликата между Дигитален и Офсетов печат е в технологията на отпеч ...

                                               

Поведенческо таргетиране

Поведенческото таргетиране се отнася до група от технологии и техники използвани от създателите на он-лайн страници и рекламисти, за да помогне при повишаване ефективността на рекламните кампании като се вземат данни, генерирани от страници и пос ...

                                               

Продуктово позициониране

Продуктовото позициониране е вид реклама, при която дадена марка, стока или услуга е включена в сюжета най-често на филм или на радио или телевизионно предаване. Това обикновено се прави срещу заплащане или друга услуга от страна на рекламодателя ...

                                               

Рекламна агенция

Рекламната агенция е организация, чиято цел е да популяризира даден продукт, стока или дейността на своите клиенти, посредством маркетингови проучвания и анализ на пазара. След проучване на пазара и конкуренцията, рекламната агенция изготвя бизне ...

                                               

Рекламна кампания

Рекламна кампания е термин от маркетинга, с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама, при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата. По отноше ...

                                               

Рекламна мрежа

Онлайн рекламна мрежа е компания, която свързва рекламодатели до уеб сайт, който и да "приюти" реклами. Ключовата функция на рекламната мрежа е събирането на предоставеното рекламно пространство от издателите и съпоставянето му с изискванията на ...

                                               

Рекламна статия

Рекламна статия е реклама, написана като обективна журналистическа статия, представена в печатните издания така, че да изглежда като легитимна независима новинарска история. Неологизмът произлиза от 2 английски думи: "advertisement" реклама и "ed ...

                                               

Глас

Гласът е звук, който се издава от човека при разговор, пеене, смях, вик, плач и др. Получава се при издишането на въздух от белите дробове под определено налягане, така че той минава през гласните струни, като ги заставя да вибрират. Освен гласни ...

                                               

Гласни струни

Гласните струни, наричани още гласни връзки или гласилки, представляват двойка мускулни образувания, съставени от лигавична тъкан и разположени напреки на ларинкса, посредством които се осъществява говоренето, пеенето и възпроизвеждането на разли ...

                                               

Говорен апарат

Той е разположен в една хрущялна кутия наречена гръклян ларинкс. Трахеята е скачена неподвижно с гръкляна посредством най-долния му хрущял наречен пръстеновиден; над него се намира щитовидният хрущял, който подвижно е свързан с пръстеновидния, с ...

                                               

Логорея

Логорея е неудържимо, превъзбудено говорене, многословие; в неврологията/психиатрията е симптом при патология на речта - съчетание на скорост на говоренето и в същото време многословие/празнословие и/или безсмислен поток от думи. Според книгата Ф ...

                                               

Сигнал

Сигналът е функция, пренасяща информация за поведението или характеристиките на дадено явление, чрез преносна среда с помощта на подходящ за целта вид енергия: електромагнитна, електрична и други. Всяко качество, като например физическото количес ...

                                               

SOS

SOS е старото наименование на международния морзов сигнал за бедствие. В сегашните радиотелефонни връзки се ползва сигналът за бедствие "Mayday", приет през 1927 г. като еквивалент на SOS.

                                               

Аналогов сигнал

Аналоговият сигнал е сигнал, който може да има безкраен брой близки стойности, принадлежащи към едно непрекъснато множество от стойности. За разлика от дискретните сигнали, аналоговите сигнали се описват с непрекъснати функции на времето. Затова ...

                                               

Квантуван сигнал

Квантуваният сигнал е вид дискретен сигнал. Нарича се квантуван поради факта, че неговите дискретни стойности не могат да са произволни, са само строго определени и се наричат нива. Разликата между две съседни нива се нарича "стъпка на квантуване ...

                                               

Цифров сигнал

Цифров сигнал е аналогов сигнал, който е дискретизиран във времето и квантуван по ниво. За определен период от време цифровият сигнал има краен брой стойности, които заемат определено ниво от скалата на квантуване, която също е с краен брой стойн ...

                                               

Спор

Спорът е обсъждане, в което се сблъскват различни гледни точки на участниците. По време на спор се изясняват разногласията между двама или повече спорещи. За да има спор, е нужно да има различно виждане или разногласия между участниците. Ако няма ...

                                               

Спор за името на Република Македония

Спорът за името "Република Македония" е исторически проблем, съществувал в периода между 1991 и 2019 година между Гърция и Северна Македония, касаещ използването на термина "Македония", както и на определенията "македонци" и "македонски". От обяв ...

                                               

Причини за Втората световна война

Причините за избухването на Втората световна война, за разлика от тези породили Първата световна война, са основно идеологически, но също така и: геополитически, а и икономически. Обективно за разрастването на поредния и втори световен конфликт д ...

                                               

Спор за универсалиите

Спор за универсалиите е названието на средновековен философски проблем, който разглежда съществуването на универсалиите, общите понятия на нещата. Основните трактовки в спора са три. Реализмът приема, че общите понятия съществуват самостоятелно п ...

                                               

Телемост

Tелемост или видеоконференция е набор от различни организационни и телекомуникационни дейности, насочени към създаване на универсална аудио и видео комуникация между няколко обекта на разстояние. Посочената комуникация ce осъществява посредством ...

                                               

Уеб конференция

Web конференции е технологията за провеждане на срещи, обучения, семинари, конференции и т.н. онлайн чрез технологии за глас по интернет и за мултимедийни комуникации. Самите срещи, обучения и т.н. имат съответно наименованията уебинар или онлайн ...

                                               

Курганна хипотеза

Курганната хипотеза, наричана също Курганна теория или Степна теория, е най–широко приеманото предположение това къде е възникнал индоевропейският праезик, от който произлизат индоевропейските езици. Според теорията, хората от курганната култура ...

                                               

Принцип на Ана Каренина

Принципът Ана Каренина описва ситуация, при която успехът на един проект е възможен само при едновременното наличие на комплекс от фактори и следователно отсъствието на само един от тези фактори води до провал на проекта.

                                               

РНК-свят

Терминът "РНК-свят" е употребен за първи път от американския физик и биохимик, носител на Нобелова награда в областта на химията, Уолтър Гилбърт. Според хипотезата спонтанният синтез в началото е довел до синтез на произволни кратки РНК-вериги, с ...

                                               

Свеа (река)

Река Свеа е предполагаем канал за източване на Анциловото езеро под формата на бурна пълноводна река с по-голям спад, разположена в Централна Швеция източно от езерото Венерн в период от преди 10700 – 10200 години. Наличието на река Свеа е доказа ...

                                               

Трисекторна хипотеза

Теорията на трите сектора или трисекторната хипотеза е икономическа теория, разработена през 1930-те от британския икономист Колин Кларк и френския икономист Жан Фурастие, която разделя икономическото поведение на три оперативни сегмента: Вториче ...

                                               

Хипотеза за космичен произход

Хипотезата за космичен произход твърди, че животът на Земята е пренесен от космоса, чрез панспермия. Тя не предлага механизъм който да обясни възникването на живота, а само измества явлението извън пределите на Земята. Още през V век пр.н.е. гръц ...

                                               

Хипотеза на Риман

Хипотезата на Риман е известна нерешена задача от алгебричната теория на числата, свързана със свойствата на Римановата ζ-функция и разпределението на простите числа. Хипотезата гласи: "Реалната част на всяка кратна нула на Римановата дзета-функц ...

                                               

Бройна система

Бройната система представлява символен метод за представяне на числата посредством ограничен брой символи, наречени цифри. Съществуват два вида бройни системи – непозиционни и позиционни.

                                               

Арабски цифри

Арабски цифри е традиционното название на десетте знака 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, които се използват за записване на числа в позиционна десетична бройна система.

                                               

Грузинска бройна система

Грузинската бройна система се използва в грузинския език, който се говори в Грузия. Грузинската бройна система използва двайсетичната бройна система за представяне на числата. При писане на числата се ползват арабски цифри, за десетичен знак се п ...

                                               

Гръцки цифри

Гръцките цифри са бройна система използваща буквите от гръцката азбука. Известна е също като йонийска, милетска или александрийска, и в исторически план замества старата атическа бройна система, доминирала в Древна Гърция около 3 век пр.н.е. В мо ...

                                               

Двадесетична бройна система

Двадесетичната бройна система е позиционна бройна система с целочислена основа двадесет. Двайсетичната наред с десетичната бройна система са сред най-древните бройни системи, като произхода им се свързва с броя на пръстите на ръцете и краката. Дв ...

                                               

Двоична бройна система

Двоичната бройна система е позиционна бройна система с основа 2, при която числата се изобразяват само с помощта на две цифри: 0 и 1.

                                               

Десетична бройна система

Десетичната бройна система е позиционна бройна система с целочислена основа десет. Най-използваната система за представяне на числа в света. Използва се в аритметиката и в повечето механични броячи.

                                               

Експоненциален запис

Експоненциалният запис се използва за компактно изписване на много малки или много големи числа в десетичен вид. Този вид запис има редица полезни свойства и често се използва в калкулатори от учени, математици и инженери. При експоненциалния зап ...

                                               

Кирилски цифри

Кирилските цифри са бройна система, основана на кирилицата, използвана в Първата българска държава и от южните и източните славяни. В Руската империя са в употреба до началото на 18 век, когато цар Петър Велики ги заменя с арабски цифри. Кирилски ...

                                               

Осмична бройна система

Осмичната бройна система е бройна система с основа 8 и използва цифри от 0 до 7. При десетичните системи всяка десетична позиция е основа на 10. Например: 74 10 = 7 × 10 1 + 4 × 10 0 {\displaystyle \mathbf {74} _{10}=\mathbf {7} \times 10^{1}+\ma ...

                                               

Основа на бройна система

В математическата бройна система, основа – това е броят на уникалните цифри, включително нула, използвани за представяне на числа в позиционна бройна система. Например, за десетичната система основата е десет, защото в нея са използвани десет циф ...

                                               

Римски цифри

Римските цифри са цифри, използвани от древните римляни в тяхната непозиционна бройна система. Тя намира приложение и до днес в някои области. Естествените числа се записват чрез повтаряне на римските цифри, които са се появили около 500 г. пр.н. ...

                                               

Събиране в двоичната бройна система

Събирането в двоичната бройна система наподобява много събирането в десетичната. Нека да вземем за пример двоичното число 11011 и да го съберем с 1101. Събираме последните цифри на съпоставените числа и когато и двете са 1 пишем 0 и прехвърляме о ...

                                               

Цифри на маите

Цифрите на маите е двайсетична бройна система, която използва точки и чертички за изписване на числата. Предполага се, че числото 20 е избрано заради общия брой на пръстите на ръцете и краката. Числото 5 също играе важна роля, поради същата причи ...

                                               

Шестнайсетична бройна система

Шестнайсетичната бройна система е позиционна бройна система, с основа 16, в която числата се представят с помощта на 16 динамични символа. Символите от 0-9 са представени чрез арабски цифри, а латинските букви A, B, C, D, E, F се ползват за стойн ...

                                               

Големи числа

Голямо число се нарича число, което е значително по-голямо от тези в ежедневна употреба. С големи числа обикновено работят математиката, астрономията, кристалографията и космологията.

                                               

Десетична запетая

Десетичният знак е знакът, използван за отбелязване на границата между цялата и дробната част на число в десетична бройна система.

                                               

Многоточие

В българския език многоточието изпълнява различни функции: обозначава незавършеност на изказа, предизвикана от вълнение у говорещия, обрат в логическото развитие на мисълта или външна намеса. "Йоцо беше ненадейно издъхнал, поздравявайки нова Бълг ...

                                               

Мултииндекс

Мултииндекс е вид опростяване на формули в анализа на функции с много параметри, частните диференциални уравнения и теорията за обобщената функция, което генерализира концепцията за целочислен индекс до наредено множество от индекси. Може да се к ...

                                               

Полски запис

Полският запис, още префиксен запис, е форма на логически, аритметичен и алгебричен запис, разработен от полския математик Ян Лукашевич около 1920 година с цел улесняване на съждителното смятане. Негова отличителна черта е, че операторите се пост ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →