ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70                                               

Рекламен еквивалент

Рекламен еквивалент е вид измерване, използвано в рекламата, ПР-а и особено при рекламните статии, с което се изчисляват рекламната стойност за осигуряване на същото време или пространство в медиите. Тъй като в рекламни статии и други типове прод ...

                                               

Репутация

Репутация е мнението в определена социална група или в обществото като цяло по отношение на личностните достойнства или недостатъци на някого, тоест конкретна личност или за група от хора, както и за организации според определени критерии. Репута ...

                                               

Управление на промяната

Управлението на промяната е структуриран подход за промяната на индивиди, групи, оранизации и дружества, които правят възможно прехода от една сегашна структура към една желана бъдеща структура. Управлението на промяната осигурява методи и средст ...

                                               

Управление на резултатите

Управление на резултатите е термин от областта на връзките с обществеността, с който се означава проактивния процес на предвиждане, оценяване, определяне и реагиране спрямо резултатите от публичната политика, които могат да повлияят върху взаимоо ...

                                               

Управление на репутацията

Управлението на репутацията включва дейности, извършвани от човек или организация, които се опитват да създадат или поддържат, повлияват, но също така анализират и разбират индивидуалната или организационна репутация.

                                               

Факт лист

Факт лист е кратък информационен материал за пресата, който съдържа данни за дадена организация. Данните в него трябва да са изложени без излишни подробности и лаконично. Факт листът съдържа: мисия и визия на организацията. история на организация ...

                                               

Черен пиар

Терминът ПР се използва преди "връзки с обществеността". Разликата между двете понятия е, че ПР не е връзки с обществеността, а управлението с помощта на определени техники. Хората възприемат връзките с общественотта с прозрачност и честност при ...

                                               

RSS

RSS е софтуерен механизъм за обмен на новини между два сайта или между сайт и потребител. Представлява набор от формати за захранване с информация от световната Интернет мрежа. RSS форматите са специфично форматирани в XML. Използва се от програм ...

                                               

World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium е основната организация по стандартизация, установяваща международни стандарти за WWW, Организацията е основана като консорциум за насърчаване на съвместимостта на World Wide Web технологии като HTML, XHTML, XML, RDF, CS ...

                                               

Компютърна клавиатура

Компютърната клавиатура е периферно устройство, създадено по подобие на бутоните на пишещата машина. Клавиатурите са създадени за въвеждане на текст и отделни символи и за контролиране на различни компютърни операции. Физически, компютърната клав ...

                                               

Електронна поща

Електронната поща, съкратено е-поща или имейл, е метод за обмен на цифрови съобщения през Интернет или други компютърни мрежи. Според българския Закон за електронната търговия "електронна поща е електронно средство за съхраняване и пренос на елек ...

                                               

Google Wave

Google Wave е универсално средство за комуникация, чиято технология и софтуер са разработени от Google. Google Wave съчетава функциите на електронна поща, програма за обмяна на информация в реално време, чат, уеб-форум, уики, съвместно създаване ...

                                               

IMAP

Internet Message Access Protocol е интернет протокол от приложния слой на OSI модела за достъп до електронна поща на отдалечен сървър от локален клиент. IMAP и POP3 са двата най-разпространени стандартни протокола за четене на електронна поща. И ...

                                               

Post Office Protocol

Post Office Protocol е протокол за извличане на получена електронна поща от e-mail сървър върху клиентски компютър. Текущата версия на протокола е 3 и затова често той се обозначава със съкращението POP3. Инициирането на връзката се извършва от к ...

                                               

Postfix

В областта на компютрите Postfix е агент за прехвърляне на съобщения за безплатно получаване и изпращане на електронна поща, предназначен да бъде алтернатива на Sendmail. Софтуерът е известен също като VMailer и IBM Secure Mailer. Postfix се разп ...

                                               

SMTP

SMTP е интернет стандарт за пренос на електронна поща. SMTP протоколът се използва от повечето имейл системи, които изпращат поща. Писмата след това могат да се изтеглят с POP3 или IMAP от локален клиент или програма. SMTP комуникацията между име ...

                                               

Имейл клиент

Имейл клиентът е приложението или програмата, която се използва, за да се преглеждат електронни писма. Това може да е уеб приложение, което се ползва посредством браузър, мобилно приложение или десктоп приложение като Microsoft Outlook. Имейл кли ...

                                               

Имейл хостинг

Имейл хостинг е услуга предлагана от хостинг-компаниите. Тя се закупува най-често, за да може да избегне ползването на услугите на безплатните уеб пощи в Интернет. Друга причина е, за да може е-mail адресът name domain.tld да бъде и с името на до ...

                                               

Спам

Спам е използване на среда за електронни комуникации за масово изпращане на нежелани съобщения. Най-известната форма на спам е под формата на съобщения с рекламно съдържание по електронната поща. Спамът е използван и с други цели и използвайки др ...

                                               

Жест

Жестът е символично движение с тялото за невербално общуване между хора. Това движение е най-често с ръцете или главата, но също и с други части на тялото или с цялото тяло. Този вид движение и комуникация се нарича жестикулация. Жестовете често ...

                                               

Дай пет

"Дай пет" е жест с ръка, който се изпълнява, когато двама души едновременно повдигат по една ръка над главата си и бутат, плъзгат или пляскат взаимно плоската част на дланта си. Жестът често се предшества устно от фраза като "Дай пет" или "Плесни ...

                                               

Знак на победата

Знакът на победата се отбелязва с латинската буква "V", която е и първата буква на думата и личното име Виктор е символ на победа. Изобразява се с разперени във формата на буквата V показалец и среден пръст. Този знак се използва още от Средновек ...

                                               

Мудра

Мудра́ е символичен и ритуален жест в индуизма и будизма. Някои мудри включват цялото тяло, но повечето се изпълняват с ръцете и пръстите. 108 мудри се използват в редовните традиционни ритуали. Мудрā е "духовен жест" и активен "печат на автентич ...

                                               

Намасте

Намастѐ е често използван устен поздрав в Индия и Непал. Когато се изрича, обикновено е придружен от лек поклон с опрени една в друга длани, прибрани към гърдите. Този жест се нарича анджали-мудра и може да се използва без устен поздрав, носейки ...

                                               

Пляскане

Пляскането е ударният звук, издаван чрез удряне на две плоски повърхности, включително частите на тялото на хора или животни. Хората пляскат с дланите на ръцете си, често бързо и многократно, за да изразят признателност или одобрение, но също и в ...

                                               

Поклон

Поклон е движение на тялото напред от кръста надолу, с което се изразява уважение от човек към човек. Това е ритуално навеждане и може да се изрази и само с глава, а в някои случаи с навеждане на тялото до земята. Съществува в различни религии и ...

                                               

Ръкопляскане

Ръкопляскането е предимно форма на овации или похвали, изразени с акта на пляскане или удряне на дланите на ръцете, за да се създаде шум. Публиката обикновено аплодира след изпълнения, като музикален концерт, реч или пиеса, в знак на удоволствие ...

                                               

Ръкостискане

Ръкостискането е широко разпространен в световен мащаб жест/ритуал за поздрав или за раздяла, при който двама души хващат едната си ръка, в повечето случаи придружени от кратко движение нагоре-надолу на хванатите ръце. Използването на дясната рък ...

                                               

Среден пръст

Среден пръст е третият пръст на ръката на човек. Намира се между показалеца и безименния пръст. Той е също така най-дългият пръст. Върхът му е най-високата точка на дланта. При свирене на пиано се означава с цифрата 3, а при струнните инструменти ...

                                               

Хитлеров поздрав

Хитлеровият поздрав, познат в Германия по време на Втората световна война и като Deutscher Gruß е вариант на римския поздрав, използван от националсоциалистическата партия в знак на лоялност и почит към Адолф Хитлер. Заимстван е от поддръжниците ...

                                               

Целуване на ръка

Целуването на ръка е жест, показващ учтивост, вежливост, възхищение или дори преданост от един човек към друг. Целуването на ръка се инициира от лицето, което получава поздрава, като подава ръката си с дланта надолу; или от лицето, което поздравя ...

                                               

Изложение

Изложението е организираното представяне на обекти. За разлика от панаира, чиято основна цел е търговия, изложението е предназначено за представяне на изкуство за образователни, пропагандни или познавателни цели. Изложенията обикновено се провежд ...

                                               

Авиошоу

Авиошоу, авиационно шоу или въздушно шоу е специално организирано шоу, обикновено на летище, където летци демонстрират пред публика способностите – свои и на своите самолети и хеликоптери, главно под формата на аеробатика. Представлява организира ...

                                               

Ърлс Корт Сентър

"Ърлс Корт Сентър" е изложбен център в Лондон, Великобритания. Разположен е в района Кенсингтън и Челси и е най-голямата подобна сграда в централен Лондон. Мястото на събитието вече има голяма олимпийска история след като е било домакин на състез ...

                                               

Клетва (Конституция на Република България)

Клетвата по Конституцията на Република България е клетвен текст, дефиниран в Конституцията на Република България. Чл. 76, ал. 2 в Глава Трета. Народно събрание от Конституцията гласи: Клетвата се полага, съгласно чл. 76 от Глава Трета. Народно съ ...

                                               

Хайдушка клетва

"Хайдушка клетва" е български игрален филм от 1957 г. на режисьора Петър Б. Василев, по сценарий на Орлин Василев. Оператор е Димо Коларов. Създаден е по новелата "Хайдутин майка не храни" на Орлин Василев. Музиката във филма е композирана от Але ...

                                               

Хипократова клетва

Хипократовата клетва е клетва, полагана по традиция от лекарите, за етично упражняване на медицина. Широко разпространено е убеждението, че клетвата е написана от Хипократ, баща на медицината, през 4 век пр.н.е. или от някой от неговите ученици. ...

                                               

Конференция

Конференция е среща на група от хора с цел обсъждане на дадена тема. Дипломатическа конференция – официална среща на парламентарни членове от различни страни. Видеоконференция - с помощта на информационните технологии се осъществява двупосочна вр ...

                                               

Алхесираска конференция

Алхесираска международна конференция – провежда се в испанския град Алхесирас от 15 януари до 7 април 1906 г., за уреждане на френско-германския конфликт за Мароко. Свикана е по искане на Германия, за да се разреши първата мароканска криза. Попад ...

                                               

АСЕМ

Форумът "Азия-Европа" е инеррегионален форум за двустранни и многостранни връзки между Азия и Европа, целящи да сближат двата региона, да спомогнат за оформянето на координирана стратегия за развитие и постигането на по-балансиран политически и и ...

                                               

Берлинска конференция

Берлинската конференция е международна конференция, проведена през 1884 – 1885 г. в Берлин. Тя регулира европейската колонизация и търговия в Африка. В нея вземат участие представители на Австро-Унгария, Белгия, Великобритания, Дания, Занзибар, И ...

                                               

Вашингтонска конференция

Вашингтонската конференция е международен форум провел се в конгресния център Constitution Hall във Вашингтон от 12 ноември 1921 г. до 6 февруари 1922 г., наричана още и Конференция по разоръжаването. Геополитическият форум е инициатива на САЩ и ...

                                               

Втора балканска социалдемократическа конференция

Втората балканска социалдемократическа конференция е конференция на социалистически организации от Балканите, проведена в Букурещ на юли 1915 година. Заради затрудненото от започналата Първа световна война пътуване, тя има по-ограничен кръг участ ...

                                               

Генуезка конференция

Конференцията в Генуа е международна конференция по икономически и финансови въпроси, проведена в град Генуа от 10 април до 19 май 1922 г. с 29 държави и 5 британски доминиона. 29-те независими държави участнички в конференцията са и 5 британски ...

                                               

Конвент за бъдещето на Европа

Конвентът за бъдещето на Европа е консултативен орган, създаден на 28 февруари 2002 г. През декември 2001 г. в Лаакен Белгия се подписва декларация, с която се подчертава, че обединението на Европа е близо и с приемането на страните от Централна ...

                                               

Конференция на ООН за търговия и развитие

Конференцията на ООН за търговия и развитие, УНКТАД или ЮНКТАД е субсидиарен орган на Общото събрание на ООН. Седалището на ЮНКТАД се намира в Женева, Швейцария. Създадена е през 1963 година поради нарастващите притеснения относно мястото на слаб ...

                                               

Лозанска конференция (1922 – 1923)

Лозанската конференция е международна конференция, открита на 20 ноември 1922 г. в швейцарския град Лозана, която има за цел да уреди близкоизточната криза след провала на гръцката интервенция срещу Турция през 1919–1922 г. В работата ѝ участват ...

                                               

Лозанска конференция (1932)

Лозанската конференция е международна конференция, проведена в град Лозана от 16 юни до 9 юли 1932 година. През юни 1932 на конференцията в Лозана германските репарации се анулират, след това се урежда и проблемът за т. нар. източни репарации на ...

                                               

Международна конференция "Обзор на Холокоста: Глобален поглед"

Международната конференция "Обзор на Холокоста: Глобален поглед" е конференция, посветена на историята на Холокоста, проведена в Техеран на 11 и 12 декември 2006 година по инициатива на външното министерство на Иран. В нея вземат участие 67 души ...

                                               

Научна конференция

Научна конференция или академична конференция е събитие за учени-изследователи да представят и дискутират своите разработки. Наред с научните списания и платформите за препринти, конференциите предоставят още един важен канал за оповестяване на н ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →