ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69                                               

Социален букмаркинг

Социалният букмаркинг е начин, по който Интернет потребителите организират, съхраняват, управляват и търсят ресурси с отметки онлайн. За разлика от споделянето на файлове, самите ресурси не се споделят, споделят се само отметките, които ги обозна ...

                                               

Сцената

Сцената е термин, обозначаващ група от пиратски компютърни мрежи, които се занимават с добиването на копия на нови филми, музика, игри, често дори и преди публичното им пускане и нелегалното им разпространение по Интернет. Всяка специфична подсек ...

                                               

Съдържание (медии)

Съдържание в контекста на издателското дело, изкуството и комуникациите се нарича всяка информация насочена към краен потребител или публика, както и свързаните с нея изживявания. Съдържанието е "нещо, което може да се съобщи чрез някакво средств ...

                                               

Търговско споразумение за борба с фалшифицирането

Търговското споразумение за борба с фалшифицирането е многостранно международно търговско споразумение за опазване на интелектуалната собственост в Интернет и на пазара за информация и информационни технологии и стоки, основани на информационните ...

                                               

Цензура на интернет

Цензурата на интернет е контролът или потискането на съдържанието, което може да бъде достъпено, публикувано или прегледано в интернет, чрез регулатори. Индивиди или организации също могат да се самоцензурират, поради морални, религиозни или бизн ...

                                               

Чат

Чат е вид комуникация, осъществявана чрез компютърна мрежа или друг вид комуникационна мрежа в реално време. Може да бъде осъществена както със специално създадени програми, така и като част от по-голяма услуга, например в онлайн или мрежова игра ...

                                               

Широколентов достъп

Широколентов достъп до интернет е услуга от интернет доставчик, техническо средство за предаване, притежаващо честотна лента, достатъчна за едновременно пренасяне на канали за глас, видео и данни. Всеки канал на изхода за предаване се модулира до ...

                                               

DevOps

DevOps – методология за разработка на софтуер, насочена към взаимодействие и интеграция на специалистите по разработка на програмни продукти и специалистите по информационни технологии. На практика методологията DevOps се появява като отговор на ...

                                               

Модел на развитата пригодност

Модел на развитата пригодност е модел за разработка, който е създаден след изследване на събрани данни от организации, сключили договори с американското Министерство на отбраната, което финансира изследването. Този модел става основата, на която ...

                                               

Споразумение за ниво на обслужване

Споразумението за ниво на обслужване е част от договор за услуга, сключван между доставчика и неговия клиент, където нивото на обслужване е официално определено. В този договор се описват и средствата за правна защита на клиента в случаите в коит ...

                                               

Криейтив Комънс

Криейтив Комънс представляват сборник от типови договори за използване на авторски произведения. Договорите са създадени през 2001 г. от професор Лорънс Лесиг от Станфордския университет в САЩ като отговор срещу разрастването на обхвата на авторс ...

                                               

Отворен код

Отворен код или както е също така известен в транслитерирания вариант от английски оупън сорс е концепция в проектирането, разработката и дистрибуцията на софтуер, позволяваща свободен достъп до софтуерния код. Някои смятат отворения код само за ...

                                               

Софтуерен патент

Софтуерният патент не е универсално приета дефиниция. Една дефиниция, предложена от Фондация за свободна информационна инфранструктура е, че софтуерният патент е "патент за всеки вид компютърно представяне, извършено чрез компютърна програма". Им ...

                                               

Комуникации в Египет

Египет е културен и информационен център на Арабския свят, а Кайро е най-големият информационен център. В града има 8 ежеднежни вестника с общ тираж около 2 милиона, голям брой вестници, които излизат всеки месец, списания и журнали. По-голямата ...

                                               

Комуникации в Камбоджа

През 1987 г. Камбоджа контролира печатните и електронните медии и съдържанието им. Най-авторитетната печатна медия през 1987 г. е двуседмичникът "Прахеахон" Народът на Кампучийската народна революционна партия КНРП, който започва да излиза през о ...

                                               

Комуникации в Малави

Комуникациите в Малави са много слабо разпространени. Голяма част от телефонната мрежа е изградена по време на британското владение на територията.

                                               

.eu

Макар че ЕС не е държава, а международна организация, той получава национален домейн от първо ниво ccTLD. Има прецеденти за използване на такъв домейн и от други организации, например от НАТО.nato. Приоритетните институции се записват по време на ...

                                               

Европейска асоциация на комуникационните агенции

Европейската асоциация на комуникационните агенции е организация, която обединява рекламни и медия агенции в Европа. Целта на структурата е обмяната на опит на международно ниво. Тя осигурява важна връзка между агенции, рекламодатели и медии в Ев ...

                                               

Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейският надзорен орган по защита на данните Архив на оригинала от 2008-12-19 в Wayback Machine. е независим надзорен орган, чиято основна цел е да гарантира, че европейските институции и органи зачитат правото на поверителност и защита на да ...

                                               

Международна организация за радио и телевизия

Международната организация за радио и телевизия, известна като Интервизия, е бивше обединение на радио- и телевизионни оператори, главно от Европа. От НРБ членове на организацията са Българското национално радио и Българската национална телевизия.

                                               

Връзки с обществеността

Връзки с обществеността, също Пъблик рилейшънс, съкратено ПР и разговорно пиар е дейност по управление на информацията, свързана с публичния имидж на известни, публични личности, организации и програми. Това е дейност, която създава взаимоизгодни ...

                                               

PR 2.0

PR 2.0 е модерно течение и разновидност на връзки с обществеността. Терминът е въведен за първи път в началото на 21 век. Той се отнася основно за това как интернет и социалните мрежи се отнасят до връзките с обществеността и маркетинга. С навлиз ...

                                               

АСКО

Асоциацията на специалистите по комуникации в общините е доброволно сдружение с идеална цел на професионална основа на специалистите по връзки с обществеността на органите за местно самоуправление в Република България. АСКО е независима, неправит ...

                                               

Брифинг

Брифинг е аналог на кратка пресконференция, инструктаж или съвещание, на което се формулират цели и задачи или се изнасят кратки информационни съобщения от първоизточника по даден въпрос. Основното, което отличава брифинга от пресконференцията, е ...

                                               

Българско дружество за връзки с обществеността

Българското дружество за връзки с обществеността, основано през 1996 г., е най-голямата организация на практикуващите връзки с обществеността в България. Основната цел на създателите му е да се обединят занимаващите се с PR в България, като се съ ...

                                               

Честър Бъргър

Честър Бъргър е американски специалист по връзки с обществеността, пионер в тази област, както и в сферата на мениджмънта, фотографията и комуникациите.

                                               

Имидж

Имидж е образ, представа, който е създаден в обществото или определена социална среда за отделен човек, група хора, институция или държава; значението на английското reputation има по-обхватен смисъл от българското репутация и за това, докато на ...

                                               

Интерактивен пиар

Интерактивен пиар е термин, който се използва в практиката по публични комуникации. Той описва използването на интернет базирани инструменти и технологии като търсачки, блогове, социални мрежи и медии, с цел ефективно управление на комуникациите.

                                               

Информационен бюлетин

Информационен бюлетин е термин от областта на маркетинга и връзките с обществеността, събирателно название за съобщение за печата, съобщение до медиите. Представлява писмена, аудио- или видео комуникация с новинарска стойност, която се изпращат п ...

                                               

История на връзките с обществеността

Историята на връзките с обществеността основно се заключава в периода от средата на 20 век до наши дни, но през цялата човешка история има свидетелства за аналогични отделни случаи и практики. Използването на комуникацията като средство за убежда ...

                                               

Мос Кендрикс

Мос Кендрикс е американски експерт по реклама и ПР, един от пионерите в областта на връзките с обществеността. Негов принос е корпоративна Америка да осъзнае покупателните способности на чернокожото население на САЩ и да задоволи специфични потре ...

                                               

Комуникатор техник

Комуникатор-техник е роля във връзките с обществеността, която повечето ПР практици изпълняват в началото на своята професия. При осъществяването на задълженията на този пост се изискват предимно журналистически и комуникативни умения. Комуникато ...

                                               

Корпоративна идентичност

Фирмената или корпоративна идентичност в маркетинга е "лицето" на дадена компания, хармонизираният изглед на рекламните материали, опаковките на продуктите ѝ и търговските марки, както и на посланията, които тя излъчва. Според Филип Котлър, идент ...

                                               

Кризисен пиар

Кризисен пиар е приложение на връзките с обществеността към разрешаването на проблеми и кризи, които възникват неочаквано. Цел на кризисния пиар е да се предприемат действия по съхраняване и защита на личностите и организациите в ситуации, които ...

                                               

Айви Лий

Айви Лий е роден близо до Седартаун, Калифорния, в семейството на методиския свещеник Джеймс Уайдман Лий. Първо учи в Емори Колидж, а след това завършва Принстън. Работи във вестник като репортер и нещатен дописник. Докато работи в екипа на Демок ...

                                               

Медиен кит

Медийният кит представлява папка, която съдържа информационни материали, предназначени за средствата за масова информация. Медийният кит се разпространява на презентации, пресконференции, изложби и на други места, където присъстват журналисти, пр ...

                                               

Обществено мнение

Обществено мнение е социален и политически термин, обозначаващ съвкупното мнение на обществото по даден въпрос. Влияе се от медиите и връзките с обществеността. То е важен фактор в демократичните общества, тъй като влияе косвено на управлението. ...

                                               

Обърната пирамида

Обърната пирамида е метафора, която се използва от журналистите за илюстриране на разположението на най-важната информация съдържаща се в даден текст. Това е най-предпочитаният метод за писане на новинарски статии. Специалистите по връзки с общес ...

                                               

Николай Палашев

Николай Палашев е професор по корпоративни комуникации в университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Ръководител е на Катедра "Комуникации и сигурност", чете курс лекции по "Корпоративни комуникации", "Медии и сигурност", ...

                                               

Артър Пейдж

Роден в Абърдийн, Северна Каролина в семейството на Алоу Уилсън Пейдж и Уолтър Хайнес Пейдж. Своето образование той завършва първо в гимназията Лоурънсвил в Ню Джърси, а после и в престижния Колеж "Харвард" през 1905 г. Също като баща си, Артър П ...

                                               

Пиар етика

Пиар етиката според Институт Джоузефсън се дефинира като стандарти, които посочват какво трябва да е поведението на ПР-практиците според определени морални задължения и добродетели.

                                               

Политически имидж

Политически имидж е термин от областта на политическия маркетинг, под който се разбира пределното средоточие на всички положителни или отрицателни нагласи и впечатления на избирателите към лидерите и политическите сили. Мощната проекция на имиджа ...

                                               

Правен пиар

Съдебен ПР е специализиран аспект от връзки с обществеността, появил се под влиянието на общественото мнение върху организации, създаващи правни прецеденти. Практикуващите този аспект на ПР, помогат на организациите да отстояват интересите си изв ...

                                               

Праймтайм

Пра̀ймта̀йм е термин в радио- и телевизионната журналистика, с който се означава промеждутък от време в денонощието, когато електронните медии се радват на най-голямо количество аудитория, т.е. на най-много гледаемост и слушаемост. Праймтаймовете ...

                                               

Пресагентство

Пресагентство е термин от областта на връзките с обществеността, с който означава създаване на новини и събития, чрез които да бъде привлечено вниманието на медиите и да се предизвика интересът на публиките. Терминът е натоварен с негативен оттен ...

                                               

Пресконференция

Пресконференция е публична среща, която е уговорена предварително и предполага присъствието на представители на различни медии. Пресконференциите обикновено се състоят в специално проектирани и оборудвани за целта зали, в които организаторите съо ...

                                               

Прессъобщение

Прессъобщението е известно като информация за медиите, на английски език "press release". Като една от формите на PR, то се счита за основен метод за навременно предоставяне на информация, която е с голяма важност и значимост и ограничава разпрос ...

                                               

Пропаганда (книга)

"Пропаганда" е най-значимата книга на Едуард Бернайс, публикувана за първи път през 1928 година. В нея той определя практикуващите професията на "съветник по връзки с обществеността" като "практикуващ социолог, чиято компетентност е подобно на та ...

                                               

Публичност

Публичност е съзнателен опит за въздействие над възприятията на обществото по дадена тема. Обект на публичност могат да бъдат хора, стоки и услуги, организации от всякакъв вид, произведения на изкуството и др. Важно е обектът на публичност да има ...

                                               

Пъблик афеърс

Пъблик афеърс е един от аспектите на връзките с обществеността и наименование, с което много от правителствените агенции, военни институции и някои корпорации в САЩ означават синоним на връзките с обществеността. Пъблик афеърс е специализирана ча ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →