ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64                                               

Raspberry Pi

Raspberry Pi или RPI е серия от едноплаткови компютри с размери на кредитна карта, разработена в Обединеното кралство от специално създадена за целта фондация с цел популяризиране на обучението по основи на компютърните науки в училищата. Оригина ...

                                               

SPARC

SPARC – е РИСК архитектура, разработена през 1985 година от Sun Microsystems. "SPARC" е регистрирана търговска марка на "SPARC International, Inc.", организация основана през 1989 г., за да представи "SPARC" архитектурата, да отговаря за търговск ...

                                               

Volta (микроархитектура)

Volta, разработена от Nvidia е кодовото име на микроархитектура на GPU, наследила на Паскал. Първоначално тя е обявена като бъдеща водеща амбиция през март 2013 г. Първият продукт, обаче, не бе обявен до май 2017 г. Архитектурата е кръстена на Ал ...

                                               

Адрес (информатика)

Адрес в информатиката е символ или група символи, които идентифицират компютърен регистър, област от паметта или някои други хранилища на данни, както и дестинацията на информацията.

                                               

Ардуино

Ардуино е проект с отворен код и едноименна компания, произлязла от него, както и свързаното с него потребителско общество. Основната цел е проектиране и производство на електронна платформа с лесен за ползване свободен хардуер и софтуер, позволя ...

                                               

Архитектура на фон Нойман

Архитектура на фон Нойман е широкоизвестен тип компютърна архитектура – принцип за съвместна организация и взаимодействие на хардуера и софтуера при организацията на изчислителния процес при компютрите. Често изчислителни системи, построени споре ...

                                               

Изисквания за виртуализация на Попек и Голдбърг

Изискванията за виртуализация на Попек и Голдбърг са набор от условия, които са достатъчни една компютърна архитектура да поддържа ефективно системна виртуализация. Те са въведени от Джералд Попек и Робърт Голдбърг в тяхна статия от 1974 г., "Фор ...

                                               

Набор от инструкции

Набор от инструкции е наборът от основни инструкции, предназначени за процесора. Тя е компонента на микроархитектурата. Архитектура на набор от инструкции на английски: instruction set architecture, ISA е частта от микроархитектурата, свързана с ...

                                               

РИСК архитектура

RISC е подход в дизайна на процесора, който се фокусира върху набора от инструкции на процесора, но понятието говори също и за други характеристики на дизайна на процесора, в допълнение към набора от команди. Този вид дизайн микроархитектура е пр ...

                                               

Тегра

Tegra е серия микрочипове от типа едночипова система, разработена от Nvidia за вграждане в мобилни устройства като смартфони, персонални компютри и мобилни интернет устройства. Tegra интегрира в структурата си ARM архитектура, централен процесор ...

                                               

ЦИСК архитектура

ЦИСК архитектура е вид дизайн в проектирането на микропроцесори. CISC – "C omplex I nstruction S et C omputing" е един от основните подходи за изграждане на микропроцесорни архитектури. Този метод е известен с широкия си набор от инструкции. Всяк ...

                                               

Чипсет

Чипсет в работата с компютри обикновено означава "набор от специализирани чипове", седящи на дънната платка или разширителна платка. В персоналните компютри, базирани на Интел Пентиум архитектурата, терминът засяга често специфична група чипове н ...

                                               

Компютърна графика

Компютърната графика е дял на компютърните науки, който изучава методите за цифрово синтезиране и обработка на визуално съдържание. Компютърната графика обхваща няколко подобласти: 3D компютърна графика и в частност рендъринг на триизмерни сцени ...

                                               

HDRI

High Dynamic Range Imaging, HDRI или само HDR е термин от областта на фотографията и компютърната графика, който описва ефекта от и включва съвкупност от техники, позволяващи по-голям динамичен обхват, отколкото една-единствена експозиция. Основн ...

                                               

Inkscape

Inkscape е векторен графичен редактор, удобен за създаване както на художествени, така и на технически илюстрации. Това се постига благодарение на открития формат SVG, развиван от консорциума W3C. Форматът SVG позволява да се създават илюстрации ...

                                               

OpenGL

OpenGL е мощен приложно-програмен интерфейс за реализиране на лесно преносими графични приложения. Създаден през 1992 г., OpenGL бързо става един от най-популярните програмни интерфейси за реализиране на 2D и 3D графика. За това допринасят широка ...

                                               

OpenGL ES

OpenGL ЕS спада към OpenGL 3D graphics application programming interface разработен за въвеждащите устройства, като мобилните телефони и конзоли. OpenGL се ръководи от технологията consortium от Khronos Group Inc.

                                               

Processing (език за програмиране)

Processing е програмен език с отворен код и интегрирана среда за разработка създаден за електронни изкуства, нови медийни изкуства и визуален дизайн. Езикът е създаден през 2001 г. от Кейси Риас и Бенджамин Фрай, които преди това са част от Aesth ...

                                               

Векторна графика

Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при което те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива ...

                                               

Гама-корекция

Гама-корекция се нарича предварителното изкривяване на яркостта на черно-белите или цветоотделените компоненти на цветното изображение при неговия запис в телевизията и цифровата фотография. Като предавателна характеристика при гама-корекцията на ...

                                               

Геометричен примитив

Геометричен примитив представлява проста геометрична форма. Геометричен примитиви се разделят на примитиви на ниско ниво точка и отсечка и примитиви на високо ниво затворени многоъгълниции отворени многоъгълници. Точката е графичен примитив описв ...

                                               

Дълбочина на цвета

Дълбочина на цвета е термин в компютърната графика, означаващ количеството битове, което се използва за съхранение и представяне на цвета при кодирането на един пиксел от растерна графика или видеоизображение. Често се изразява с единицата бит на ...

                                               

Компютърна анимация

Компю́търна анима́ция е вид анимация, създавана с помощта на компютър. В днешно време е широко разпространена както при развлеченията, така и в индустрията, науката и бизнеса. Тъй като е производна на компютърната графика, анимацията наследява съ ...

                                               

Пиксел

Пиксел е най-малкият елемент, който изгражда двумерно цифрово изображение. Това е много малка точка с променливи цвят и яркост. Изображението се изгражда от множество пиксели, подредени в правоъгълна решетка с определена разделителна способност. ...

                                               

Проследяване на лъчи (компютърна графика)

В компютърната графика проследяването на лъчи е техника за рендиране, при която за да се генерира изображение, се проследява пътят на светлината през пикселите от равнината на изображението и се симулират последствията от взаимодействията ѝ с вир ...

                                               

Растерна графика

В областта на компютърната графика, растерна графика е структура от данни, която в общия случай представлява правоъгълна матрица от пиксели, т.е. всеки пиксел в изображението има числова стойност, която съдържа информация за цвета в него.

                                               

Рендъринг

Рендъринг или рендериране е процесът на генериране на цифрово изображение от модел в компютърната графика. Под модел тук се има предвид описанието на всякакви обекти или явления, представени на строго определен математически език или във вид на м ...

                                               

Текстуриране

Текстурирането е метод за добавяне на детайл, повърхностна текстура или цвят към компютърно генерирана графика или триизмерен модел. Терминът мулти-текстуриране Multitexturing обозначава употребата на повече от една текстура за полигон. Например ...

                                               

Компютърна лингвистика

Компютърната лингвистика е интердисциплинарна теоретико-приложна наука, която се занимава както с формалното описание на естествения език, така и с разработването и прилагането на компютърните технологии при статистическото и логическото му анали ...

                                               

TITUS

TITUS е проект на Университета Йохан Волфганг Гьоте във Франкфурт на Майн, стремящ се да събира информация за индоевропейските езици.

                                               

Алгоритъм на Ерли

Алгоритъмът на Ерли намира приложение в изчислителната лингвистика като средство за синтактичен анализ на текст. За разлика от CKY, алгоритъмът на Ерли извършва синтактичния анализ от горе надолу, започвайки от корена на синтактичното дърво. Изчи ...

                                               

БулПосКор

Българският POS анотиран корпус е морфологично анотиран, общ едноезиков корпус от писмена реч за български, създаден от Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език на БАН с големина 174 697 лексикални единици. Морфологично ан ...

                                               

БулСемКор

Българският семантично анотиран корпус е структуриран корпус с текстове на български език, в който на всички думи е приписано еднозначно лексикално или граматикализирано значение. БулСемКор е създаден от Секцията по компютърна лингвистика към Инс ...

                                               

Българско-английски паралелен корпус със съотнесени (прости) изречения (БУЛЕНСИ)

Българско-английският паралелен корпус със съотнесени изречения е структуриран корпус с паралелни текстове на български и английски език със сегментирани и съотнесени самостоятелни изречения и прости изречения в състава на сложните, с отбелязване ...

                                               

Корпус (лингвистика)

Корпусът представлява множество от текстове или фрагменти с езиков материал в писмен или речев формат, главно в електронна форма, организирани по систематичен и структуриран начин, така че да могат да бъдат използвани за изследването на различни ...

                                               

Корпусна лингвистика

Корпусната лингвистика е наука, която изучава езика чрез множество от реални езикови примери или текстове, събрани в общо цяло, наречено корпус. Корпусните изследвания на езика са практически подход, който позволява на лингвистите да изследват го ...

                                               

Речеви актове

Речевият акт е термин в лингвистиката и философията на езика, като конкретните дефиниции варират. Речевият акт като илокуционен акт. Следвайки, например, Джон Сърл, речевият акт се смята, че се отнася до същото, както и термина илокуционен акт, к ...

                                               

Криптография

Науката за Тайнопис, или Криптография, изучава принципите, средствата и методите за преобразуване на данни с оглед прикриване на тяхната семантика, предотвратяване на неоторизиран достъп или тяхната подмолна промяна и манипулация от трети лица. В ...

                                               

Чико Симонета

Франческо Симонета, наречен Чико, е роден в Какури, Калабрия като първо дете в семейството на Антонио де Куча * 1390, † 1460 от Какури и Маргерита Симонета от Поликастро. Чичо му по бащина линия – Анджело Симонета * ок. 1392, † 1472 е видна лично ...

                                               

Advanced Encryption Standard

Advanced Encryption Standard е стандарт за шифриране, приет през 2002 г. от американския NIST. Към 2009 г. това е един от най-широко използваните криптографски алгоритми. Стандартът включва приложение на алгоритъма Rijndael, разработен през 1998 ...

                                               

Cryptographic Message Syntax

Cryptographic Message Syntax е Интернет стандарт, създаден от Internet Engineering Task Force за криптографски защитени съобщения. Той може да бъде използван за цифрово подписване, хеширане, удостоверяване или криптиране на всякакъв вид цифрови д ...

                                               

Lightning Network

Протоколът Lightning Network е втори слой на разплащателния протокол на биткойн, който създава бързи транзакции без очакване за потвърждаване. Идеята е на Джозеф Πун и Тадж Дрия. Включени са 36 активни възела, които поддържат мрежата за мигновени ...

                                               

MD5

MD5 – извлечение на съобщение – е хеш-функция разработена от Райвест през 1991 г. като замяна на MD4. Резултатът на функцията е 128-битови извлечения. Една степен по-бърза от шифриращите блокове алгоритми. Специфициран в RFC 1321, MD5 се използва ...

                                               

PKI

PKI – на български се среща като "инфраструктура на публичния ключ", "инфраструктура с публичен ключ", "публична ключова идентификация" – е технология за проверка на автентичността на електронен документ с помощта на публичен ключ. Това е съвкупн ...

                                               

Pwdump

pwdump е наименование за различни програми работещи в операционата система Windows, които извличат LM и NTLM хешовете на локалните акаунти от Security Account Manager. За да работи правилно е необходимо да бъдат стартирани с администраторски прав ...

                                               

RSA

RSA е алгоритъм за шифриране на данни, при който се използват различни ключове за шифриране и дешифриране. Наименованието идва от фамилните имена на създателите му Ronald L. R ivest, Adi S hamir и Leonard A dleman. Патентован е през 1983 г., осво ...

                                               

SSL

SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е криптографски протокол за връзка клиент-сървър, разработен от Netscape Communications Corporation за пренасяне на информация през интернет. В протокола SSL са установени множество проблеми със сигурностт ...

                                               

Агенция за национална сигурност

Агенцията за национална сигурност е разузнавателна организация на САЩ. Създадена като единица за разшифроване на кодови съобщения през Втората световна война, през 1952 г. президентът Труман официално я трансформира в NSA. Оттогава тя е най-голям ...

                                               

Асиметричен шифър

Асиметричният шифър, известен още като асиметрична криптосистема, е криптографска система, която използва двойки криптографски ключове – публични и частни. Публичните ключове се разпространяват и се използват за шифриране, докато частните трябва ...

                                               

Биткойн

Биткойн и монета) е платежна система с отворен код, основана на P2P разпределена мрежова архитектура, подсигурена от блокчейн технология и работеща с едноименна единица биткойн, наричана виртуална валута или криптовалута, макар че не отговаря на ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →