ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58                                               

Интерфейс с команден ред

Интерфейс с команден ред или текстов интерфейс) е механизъм за взаимодействие на операционната система или софтуера на компютър чрез въвеждане на команди за изпълняване на определена задача. При изцяло текстовите интерфейси, за разлика от графичн ...

                                               

Прекъсване (компютри)

При операционните системи, прекъсване се нарича асинхронен сигнал, показващ нужда от внимание, или синхронно събитие в софтуера, показващо нужда от промяна в изпълнението. Наличието на развита и добре управлявана система за управление на прекъсва ...

                                               

Променлива на средата

export $nameOfVariable = newValue например: export $PATH = $PATH;/path/to/the/dir/Ihave/lotOf/executables

                                               

Автоматизъм

Автоматия е способността на сърцето да се възбужда под влияние на импулси, зараждащи се в съзбудно-проводна система. Тя е една от характерните особености на сърдечния мускул. Наблюдава се и след изолация на сърцето от организма. При нормални усло ...

                                               

Акселерация

Акселерация е термин, използван във физиологията с който се означава ускореното, преждевременно физическо развитие на човешкия организъм, значително надвишаващо същите показатели на връстниците. Наблюдава се в последните 150 години. Макар че се о ...

                                               

Анабиоза

Анабиозата е състояние на почти пълно, но обратимо прекратяване на жизнената дейност. От него огранизмът може да излезе при определени условия и да се върне към интензивен живот. Счита се, че състоянието на анабиоза е открито през 1701 г. от хола ...

                                               

Апетит

Апетитът) е страстно желание за удовлетворяване на някакво усещане. Апетит може да настъпи даже и при липса на глад, например ако се поднесе любима храна. За възникване на апетита трябва да са налице условия, като добро настроение, липса на отриц ...

                                               

Гаметогенеза

Гаметогенезата е процес на образуване на високоспециализирани зрели полови клетки. Това e биологичен термин, с който се обозначава образуването на хаплоидни полови клетки в животинските организми и човека. Процесът се звършва в половите жлези на ...

                                               

Дефекация

Дефекация е действие, при което живият организъм изхвърля изпражнения от храносмилателния тракт. Хората отделят изпражнения между няколко пъти дневно до няколко пъти седмично, а някои с лениви черва или запек – до един път седмично. Вълнообразнит ...

                                               

Ехолокация

Ехолокация е процес, който се състои в изпращането на сигнали с различна честота и приемане на отразената вълна. Използва се с цел откриване на предмети и тела, като положението им се определя по времето между изпратения и получения сигнал.

                                               

Жизнени процеси

Жизнените процеси са хранене, дишане, отделяне, растеж, размножаване, движение, дразнимост. Наличието на изброените жизнени процеси в определен обект го определя като жив организъм. Храненето доставя на организма хранителни вещества от околната с ...

                                               

Зеничен рефлекс

Зеничният рефлекс е рефлекс, свиващ зеницата при силна светлина, за да предпази ретината от повреждане. В зависимост от силата на светлината диаметърът на зеницата е между 2 и 7-8 mm; за среден диаметър при дневна светлина може да се приеме 4 mm. ...

                                               

Инстинкт

Инстинктите представляват вродени предразположености на даден жив организъм да следва определено поведение. Те не се заучават, са унаследени фиксирани модели на действие, активизирани от повече или по-малко конкретен набор от вътрешни или външни ...

                                               

Линеене

Линеене се нарича смяната на телесната покривка у животните. Бива възрастова, сезонна и периодична. Обуславя се от нервната система и от хормони. При линеене селскостопанските животни се поставят на съответен режим. Обновяването на хитиновия скел ...

                                               

Мускулна треска

Мускулната треска е специфична болка или дискомфорт, появяващ се след интензивно натоварване на определен мускул или мускулна група, което надхвърля силата или продължителността, на която мускулът е свикнал да бъде натоварван. Обикновено болезнен ...

                                               

Овогенеза

Овогенеза или оогенеза е процес на образуване на хаплоидни полови клетки в яйчниците на женските организми. При човека първата фаза от образуването на яйцеклетките завършва още преди раждането на момичето.

                                               

Оофагия

Оофагия буквално "яйцехранене"), е практика при ембриони да се хранят с яйцата, произведени от яйчника, докато са все още вътре в матката на майката. Смята се, че се проявява при всички акули от разред Lamniformes и е установена при Alopias super ...

                                               

Оплождане

Оплождане се нарича процесът, при който в яйцеклетката прониква сперматозоид. Започва да се формира нов индивид, това е началото на бременността. Зачеването е сложен процес. В месечния цикъл на жената единствено по време на овулацията може да се ...

                                               

Оргазъм

Оргазмът е кулминативният момент на завършителната фаза на човешкия копулативен цикъл, обикновено наричана плато. И мъжете, и жените изпитват оргазъм, характеризиран от силна телесна наслада и контракции на тазовите мускули, контролирани от вегет ...

                                               

Оросяване

Във физиологията, оросяване е процес на доставяне на хранителни продукти и кислород посредством артериална кръв до капилярните легла в тъканите на организма. Проверяване на достатъчно оросяване е част от прегледа на пациента, който се извършва от ...

                                               

Парадоксален пулс

Парадоксалният пулс е физиологична реакция на организма при повишена компресия на перикардната течност. Характеризира се с понижаване на систоличното артериално налягане с повече от 10 mmHg при вдишване, докато диастоличното налягане остава непро ...

                                               

Разтягане

Разтягане или протягане е форма на физическо упражнение, при което специфично сухожилие, мускул или мускулна група умишлено се натяга или разтяга, с цел подобряване еластичността на мускула и постигне на комфортен мускулен тонус. Резултатът е усе ...

                                               

Регенерация

Регенерацията e процес на възстановяване на отделни увредени части в организмите. Осъществява се на молекулно ниво и е контролирана от гените. Чрез нея определени организми могат да възстановяват почти изцяло свои органи и тъкани. Трябва да се пр ...

                                               

Резорбция

Резорбцията представлява преминаването на различни вещества в кръвта и лимфата през един или повече слоеве клетки. Всмукване на вещества може да стане както през повърхността на тялото, така и през лигавицата на различните кухи органи, като напри ...

                                               

Секреция

Секрецията е процес на отделяне на химични съединения от клетки или жлези. Секретът е течност, отделяна от клетките и съдържаща биологически активни вещества. Класическият механизъм на клетъчната секреция включва определени секретиращи портали на ...

                                               

Сперматогенеза

Сперматогенеза е процес на образуване на мъжки полови клетки с хаплоиден хромозомен набор. Сперматогенезата протича като процес в семенните каналчета на тестисите. При човека започва по време на пубертета, т.е. между единадесетата и дванадесетата ...

                                               

Терморегулация

Терморегулация е способността на организма да поддържа телесната си температура в определени граници, дори когато обкръжаващата температура е много различна. Вътрешната терморегулация е аспект на хомеостазата – състояние на динамична стабилност н ...

                                               

Уриниране

Уринѝрането е физиологичен процес изразяващ се в изхвърляне на урина от пикочния мехур през пикочния канал извън тялото. Обикновено уринирането се извършва волево след позив за уриниране. При малки деца и при различни заболявания и увреждания кон ...

                                               

Урохидроза

Урохидроза е състояние при някои видове птици, при което те дефекират върху люспестите части на крайниците си, като така създават възможност организмът да се охлади. Терминът е въведен от M. P. Kahl през 1963 г. Той се дължи на очевидната му прил ...

                                               

Хват

Хватът е начинът на захващане на щангата или дъмбелът в спортовете с тежести. Терминът се използва и в спортната гимнастика за начинът по който става захващането към висилката, успоредката или халките.

                                               

Хибернация

Хибернацията е състояние на регулирана хипотермия, продължаващо от няколко дена до месеци и позволяващо запазване на енергия при продължителни ниски температури. Характеризира се със забавяне на метаболитните процеси, снижаване на телесната темпе ...

                                               

Храносмилане

Храносмилането е процес на механично и химично преработване на храната до вид, в който тя може да бъде усвоена от организма на животните. То е форма на катаболизъм, разграждане на хранителните макромолекули на по-малки молекули благодарение на ра ...

                                               

Циркаден ритъм

Циркаден ритъм е всеки биологичен процес, който има ендогенно, подлежащо на тренинг циклично поведение с период на цикъла около 24 часа. Такива 24-часови ритми се наблюдават широко при растения, животни, гъби, цианобактерии и други и са обусловен ...

                                               

Адсорбция

Адсорбция е явление, при което става концентриране на дадено вещество на повърхността, разделяща две фази. Това се дължи на различното обкръжение на частиците на повърхността, при което част от силовото им поле остава некомпенсирано. Адсорбция се ...

                                               

Алкилиране

Алкилиране – химична реакция, при която в органично съединение се вкарва алкилна, арилакална или друга група. Типични алкилиращи агенти са алкилхалогениди, алкени, епоксидна съставка, алкохола, по-малко - алдехиди, кетони, естери, сулфиди.

                                               

Биохимическо разлагане

Биохимическото разлагане е химическото разграждане на материали извършвано от бактерии, гъбички, или чрез други биологични средства. Терминът често е използван във връзка с екологията, управлението на отпадъците и биомедицината и в днешно време ч ...

                                               

Газиране

Газирането се получава, когато въглероден диоксид се разтвори във вода или воден разтвор. Този процес обикновено се описва със следната реакция, при която водата и газообразният въглероден диоксид реагират, образувайки слаб разтвор на въглероднат ...

                                               

Диспропорциониране

Диспропорционирането или дисмутиране е специфичен тип окислително-редукционна химична реакция. При диспропорциониране една частица играе ролята едновременно, както на окислител така и на редуктор. Т.е. частицата в различни молекули извършва еднов ...

                                               

Електролитна дисоциация

Електролитна дисоциация се нарича разпадането на молекулите на електролита на йони с противоположни заряди. Степента на дисоциацията определя относителната електрична проводимост на разтвора, а също и други свойства, които може да бъдат свързани ...

                                               

Корозия

Корозията е химично или електрохимично разрушаване на метални повърхности под действие на външна среда. Химичната корозия протича в непровеждаща електричество среда, а електрохимичната корозия – обикновено във водни разтвори на електролити. Короз ...

                                               

Крекинг

Крекинг се наричат процесите, при които под въздействието на висока температура и/или катализатор от съединения с дълга въглеродна верига се получават съединения с по-къса въглеродна верига. Терминът идва от английския глагол "to crack", защото о ...

                                               

Октаново число

Октановото число е мярка за детонационната устойчивост на автомобилните бензини. Октановото число е условна единица и показва каква склонност към детонация има изпитваният образец, сравнена със склонностите към детонация на приети еталони. Колкот ...

                                               

Осапунване

Осапунването е процес, който включва превръщането на мазнини или масла в сапун и алкохол под въздействието на топлината и в присъствието на основа. Сапуните са соли на мастни киселини, като мастните киселини са наситени монокарбоксилни киселини, ...

                                               

Пасивация

Пасивиране или пасивация във физикохимията и техниката е превръщането на материала в "пасивен", т.е. по-защитен от изменения или корозия при бъдещата му употреба. Пасивацията представлява създаване на външен защитен слой чрез химична реакция или ...

                                               

Пиролиза

Пиролиза се нарича термохимичен процес на термично разлагане на биомаса при отсъствие на кислород и под действието на висока температура. Методът се използва при производство на кокс, дървени въглища, както и за получаване на течни горива от стар ...

                                               

Процес на Фишер-Тропш

Процесът на Фишер-Тропш е съвкупност от химически реакции, при които от въглероден оксид и водород се получава смес от въглеводороди. При процеса се получават например синтетични моторни масла или синтетични горива. Синтезът на Фишер-Тропш се рад ...

                                               

Утаяване

Утаяване е процесът, чрез който частици се отлагат по дъното на течен обем и формират утайка. Частици под въздействие на сили, било то гравитационни, било то центробежни имат склонността равномерно и еднообразно да следват направлението на резулт ...

                                               

Агрипа Скептика

Агрипа Скептика e гръцки скептик – философ от края на 1 век Той е автор на пет тропи τρόποι на скептицизъм, които са обяснени от Секст Емпирик в произведението му Grundriss der pyrrhonischen Skepsis IX, 88.

                                               

Аркесилай

Аркесилай от Питана е гръцки философ, основател на втората или средната академия или фазата на академичния скептицизъм. Архелай наследява Кратет Атински като шести схоларх на Академията през 264 г. пр.н.е. Идеите му не са запазени в писмена форма ...

                                               

Карнеад

Карнеад е прочут гръцки философ - скептик през еленизма. Той е наричан Карнеад Стари, за да се различава от неговия ученик със същото име. Той е родом от Кирена в днешна Либия и отива да живее в Атина и там е ръководител шоларх на Платоновата ака ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →