ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56                                               

Секуларност

Секуларност е отделеността на държавата от религията. Макар че понякога се правят подобни намеци или обърквания, секуларността не е същото като атеизма, секуларността има отношение към управлението на държавата, което се извършва без намесата на ...

                                               

Сестра

Сестра може да се отнася до: Сестра е физическо лице от женски пол, което се намира в кръвно родствено отношение с друго физическо лице от мъжки или женски пол по съребрена линия от втора степен. В преносен смисъл сестра може да означава близък ч ...

                                               

Спиритизъм

Спиритизмът е спиритуалистична доктрина, чиято главна идея е контактуването с душите на умрелите с помощта на медиум. Макар между спиритуализма и спиритизма да има много прилики, те се различават в някои фундаментални аспекти, особено в целта за ...

                                               

Суета

Суетата ; се определя като прекомерна вяра в собствените възможности или привлекателността спрямо други хора. Означава се и като тщеславие, нарцисизъм, болезнена гордост търсеща на всяка цена похвала та или най-точно ласкателство то и се отнася д ...

                                               

Таксидиот

Таксидиот се нарича пътуващ православен монах, който събира помощи, доброволни пожертвувания за манастир. Същевременно таксидиотът изпълнява мисионерски и общопросветителски функции, свързани най-вече с християнската религия. Според архимандрит К ...

                                               

Теодицея

Теодицея е класически теологичен проблем за онези религии, които изхождат от съществуването на един всемогъщ, безкрайно добър и всезнаещ бог. Въпросът гласи: Как съществуването на един такъв бог да се съвмести със съществуването на Злото в света. ...

                                               

Тотем

Тотемът е клас свещени обекти, духове или явления, изпълняващи особено важна роля за дадени социални групи, родове, семейства или племена. В антропологията, от края на 19 век до днес, се води дискусия относно същността на явлението и въвлечените ...

                                               

Универсална религия

Универсалната религия е масово разпространена система от знания, даващи отговори на важните въпроси за целта и смисъла на съществуването. По правило универсалната религия изисква спазването на комплекс от морални норми и религиозни практики, орга ...

                                               

Химн

Химнът е песен с религиозно или тържествено значение. Може да има следните по-специализирани значения: Тържествена църковна или класово мобилизираща песен Хвалебствена песен в чест на богове и герои в древна Гърция Национална песен на държава виж ...

                                               

Шарлатанин

Думата произхожда от френското charlatan. Названието обозначавало лица, които използват музикални и театрални рекламни трикове, за да продават фалшиви лекарства по улиците. Обичайната им продуктова листа включвала афродизиаци, опиати, стимуланти, ...

                                               

Прагматизъм

Прагматизъм е течение във философията, датиращо от втората половина на 19 век. Негов най-сериозен източник е позитивизмът на Огюст Конт; други такива са еволюционната теория на Чарлз Дарвин, философията на Имануел Кант, английският емпиризъм. Род ...

                                               

Ричард Рорти

Ричард Рорти е американски философ. Добива известност през осемдесетте години на ХХ в. с книгата си Философията и огледалото на природата. Като се обявява за прагматист, Рорти се дистанцира от господстващата в родината му аналитична философия и в ...

                                               

Измама

Измамата е въвеждане и/или поддържане на заблуда у някого с користни подбуди. Измамата е престъпление против собствеността. Като заемка от руски в българския език за измама се използва и думата мошеничество. Като юридически термин Схема за измама ...

                                               

Корпоративна измама

Корпоративна измама действия и дейности, предприети от физическо или юридическо лице, извършени по непочтен и незаконен начин, и имащи за цел да предоставят преимущество на физическото или юридическото лице, извършител на деянието. Схемите за кор ...

                                               

Измама с кредитна карта

Измама с кредитна карта – широко понятие за обозначение на кражби и измами, извършени на база ползване или ангажиране на карта за електронни плащания, като напр. кредитна карта или дебитна карта, представена като фалшив източник на средства по тр ...

                                               

Измама на Таксил

Измамата на Таксил е поредица антимасонски публикации на френския писател Лео Таксил, издадени в периода 1885-1897 година. Таксил е известен с антиклерикалните си позиции, но през 1885 година, малко след издаването на насочената срещу франкмасонс ...

                                               

Фалшиви новини

Фалшивите новини са вид мистификация, умишлено разпространение на неверни слухове или на неверни сведения устно, чрез новинарски или социални медии, с цел подвеждане на аудиторията, като авторите им получават финансови или политически облаги. Тов ...

                                               

Фишинг

Фишинг е злонамерен опит за придобиване на чувствителна информация като потребителско име, парола и детайли на кредитна карта, като извършителят приема чужда самоличност при електронни комуникации. Най-често започва със създаването на дубликат на ...

                                               

Хахаганда

Хахаганда е форма на пропаганда маскирана като хумор и подигравки. Мощен и ефективен инструмент за дезинформация. В доклад за 2017 г. Центърът за върхови постижения на "StratCom" публикува доклад, обясняващ как руските и прокремълските информацио ...

                                               

Измама с ценни книжа

Измама с ценни книжа – категория сериозно престъпление на белите якички, при което дадено физическо или юридическо лице, като напр. брокер на фондова борса, брокерска фирма, инвестиционен посредник, корпорация или инвестиционна банка предоставят ...

                                               

Мислене

Мисленето е най-сложният познавателен психичен процес, който се състои в отразяване на съществените свойства, на закономерностите в действителността. Мислите са форми, образувани в съзнанието, не възприети чрез сетивата. Мисленето дава възможност ...

                                               

Внимание

Вниманието е съсредоточеност на съзнанието върху определен обект. Да внимаваме означава в известен смисъл да се затворим за външния свят, за да се насочим към това, което ни интересува. Опитите с котки позволиха да бъде доказано ставащото на невр ...

                                               

Интерес

Интерес е това, което е важно за определен момент. Интересът възниква от потребността. Джеръм Брунър и Л. Постман показват до каква степен интересът може да влияе върху паметта. Група студенти са способни да повторят без колебание думи, произнесе ...

                                               

Взаимно разбираеми езици

Взаимно разбираемите езици в лингвистиката са тези, при които говорещите ги могат да се разбират един друг в писмена или в устна форма, без да са учили преди това другия език. Няма консенсус за това кои точно езици отговарят на този критерий пора ...

                                               

Естествен език

В областта на философията на езика, естествен език е всеки език, който възниква по спонтанен начин в резултат на вродена способност, която притежава човешкият интелект. Естественият език се отличава от изкуствените езици и формалните езици каквит ...

                                               

Изкуствен език

Изкуственият език език) е специален език, чиято фонология, граматика и лексика е съзнателно създадена за изпълнението на определени цели, а не се е развила по естествен път. Има много възможни причини за създаване на подобен вид езици, като напри ...

                                               

Книжовен език

Книжовният език е кодифицирана разновидност на езика, за разлика от наречията, диалектите, говорите, жаргона и т.н. Това е езикова форма, която се смята за правилна и за това е преподавана например в училищата и се използва за водене на делата на ...

                                               

Международен помощен език

Международен помощен език е език служещ за общуването между хора от различни краища на света, които не споделят общ роден език. Помощните езици обикновено не са майчини и съответно се изучават като чужди. Езиците на господстващите общества през в ...

                                               

Многоезичност

Многоезичност е термин в езикознанието, означаващ едновременното използване на два, три или повече езици от една държава, народ или отделна личност. Това може да се отнася за три напълно различни явления: Многоезичност на личностно ниво полиглоти ...

                                               

Роден език

Родният език, или още майчин език) е езикът, който човек научава първо, и който човек обикновено започва да усвоява още от раждането си. Родният език на даден човек е основата на неговата социолингвистична идентичност. Всеки човек е най-добър име ...

                                               

Илюзионна архитектура

Илюзионната архитектура създава зрителната илюзия у наблюдателя ѝ, заблуждавайки го относно наличието на архитектурно-структурни елементи и съоръжения.

                                               

Анти-Едип

Анти-Едип е книга на френския философ Жил Дельоз и на психоаналитика Феликс Гатари. Това е първият том на Капитализъм и шизофрения, като втория е Хиляди плоскости, на френски оригиналното звучене е Хиляди плата. Представлява анализ на човешката п ...

                                               

Джеръм Брунър

Джеръм Брунър е американски психолог, известен предимно с приноса си към обучението. Той твърди, че "всеки предмет може да бъде преподаден ефективно по някакъв интелектуално честен начин на всяко дете на всеки етап от развитието". Най-важните кон ...

                                               

Генеративна граматика

Генеративната граматика е направление в теоретичната лингвистика. Той се отнася до определен подход към изучаването на синтаксиса. Генеративната граматика на езика се опитва да даде определен брой правила, които правилно да предвидят кои комбинац ...

                                               

Морис Гринберг

Морис Аврам Гринберг е български физик и специалист в областта на когнитивните науки. Експерт по технологии с проследяване на погледа, електронно обучение, ползваемост и ефективност на системи за електронно обучение, оценяване и качество на обуче ...

                                               

Когнитивизъм

Думата когнитивизъм е използвана по няколко начина: Когнитивност на английски: cognition, изучаването на човешкия ум неанатомично. В естетиката, когнитивизъм е разбирането, че творба на изкуствто е стойностна, ако допринася със знание. В психолог ...

                                               

Когнитивна революция

Когнитивната революция е име на интелектуалното течение от 1950-те, което започва като стремеж към нов подход в изследването на мозъка и процесите му и довежда до зараждането на известното сега название когнитивни науки. Това течение започва в мо ...

                                               

Джордж Лейкъф

Джордж П. Лейкъф е американски когнитивен лингвист и професор по лингвистика в Калифорнийския университет в Бъркли, където преподава от 1972. Макар че част от неговите изследвания включват въпроси, традиционно изследвани от лингвистите, като напр ...

                                               

Несигурност

Несигурност е термин, използван по почти неуловимо различаващи се начини в един сериозен брой изследователски полета, включително философия, физика, статистика, икономика, финанси, застраховане, психология, социология, инженеринг и информатика. П ...

                                               

Познавателна способност

Познавателна способност или когнитивност – способността на обучаемия да разбира и открива смисъла от извършването на определени дейности като четене, преглед, наблюдение и др.

                                               

Джон Сърл

Джон Роджърс Сърл е американски философ и понастоящем Слусърски професор по философия в Калифорнийския университет в Бъркли. Широкопризнат за неговите приноси за философия на езика, философия на съзнанието и социалната философия, той започва да п ...

                                               

Теория за когнитивния баланс

Теорията за когнитивния баланс е една от теориите за когнитивното съответствие. Това е мотивационна теория за промяната в нагласите, предложена от Фриц Хайдер, която разкрива наличието на постоянен мотив, който движи напред към психологически бал ...

                                               

Теория на справедливостта

Теория на справедливостта е книга в областта на политическата философия и етика от Джон Ролс, която има значението на важно събитие. Тя е публикувана през 1971 и преиздадена с допълнения през 1975 и 1999. В Теория на справедливостта Ролс се опитв ...

                                               

Ум

Умът обхваща познавателните и аналитични способности на човека. Анализира се по различни начини от различните течения – от панпсихизма и анимизма до традиционните и организирани религиозни системи, както и от светската и материалистична философия ...

                                               

Дъглас Хофстатър

Роден е на 15 февруари 1945 година в Ню Йорк в семейството на физика Роберт Хофщетер. През 1965 година завършва математика в Станфордския университет, а през 1975 година защитава докторат по физика в Орегонския университет. След това работи в Уни ...

                                               

Сугестология и Сугестопедия

Сугестологията е концепция за внушението, създадена от българския психотерапевт и педагог Георги Лозанов, който я определя като наука за внушението и за разкриване всестранни резерви на личността. Тя изучава сугестията и десугестията, намерила е ...

                                               

2.5D

2.5D, ¾ гледна точка, Псевдо–триизмерност, Изометрия е термин, главно използван в индустрията за видео игри за да опише 2D компютърна графика или техники, които причиняват серия от изображения или сцени, които изглеждат триизмерни, но в действите ...

                                               

Alpha blending

Alpha Blending или също Алфа канал е техника даваща възможност дадено изображение да бъде определено като непрозрачно, прозрачно или полупрозрачно. В триизмерната компютърна графика това позволява да бъдат моделирани материали като например стъкл ...

                                               

Бягане

Бягането е начин за наземно придвижване, позволяващ на хората и животните да се движат бързо с крака, различаващ се по координираното физиологично-механично осъществяване от обикновената походка или вървеж, включително и от бързото ходене. Предци ...

                                               

Денудация

Денудация е процесът на оголване на скалите от изветрелите материали, продукт на изветрянето и отнасяне на разрушения материал. Денудацията може да се осъществява само под действието на гравитацията или в комбинация с някои от екзогенните сили – ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →