ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54                                               

Селскостопанска академия (пояснение)

Селскостопанска академия, Дотнува, Литва 1911-1918 Академия по селско стопанство, Шчечин 1954-2008 Московска селскостопанска академия "К. А. Тимирязев", Москва 1865 – днес Руски държавен аграрен университет МССА "К. А. Тимирязев" Селскостопанска ...

                                               

Академия за персийски език и литература

Академията за персийски език и литература, по-рано наричана Академия на Иран, е официален регулаторен орган на персийския език. Основана е на 20 май 1935 г. от Реза Шах Пахлави в Техеран, Иран. Академията действа като официален орган на езика, до ...

                                               

Папска академия за латински език

Папската академия за латински език е орган за регулация на латинския език. Базирана във Ватикана, тя е създадена да популяризира и издигне латинския език и култура. Академията замества създадената от Павел VI Opus Fundatum Latinitas и е свързана ...

                                               

Шведска академия

Шведската академия е една от Кралските шведски академии, основана от Густав III през 1786 г. Това е шведският национален аналог на Френската академия, тъй като е създадена по неин образец. Шведската академия се състои от ограничено количество мес ...

                                               

Изследвания на жените

Изследвания на жените е интердисциплинарно академично поле, което включва теми, отнасящи се до жените, като феминизъм, пол и политика. Често включва феминистка теория, история на жените, социална история, литература на жените, женско здраве, феми ...

                                               

Културни изследвания

Културни изследвания е научна област, която съчетава политическа икономика, комуникация, социология, социална теория, литературна теория, медийна теория, кино/видео изследвания, културна антропология, философия, музейни изследвания и история на и ...

                                               

Право и икономика

Право и икономика е подход към правната теория, който прилага методи на икономиката към правото. Той включва употребата на икономически концепции, за да се обяснят ефектите от правото, за да се оцени кои правни решения и правила са икономически е ...

                                               

Социология на развитието

Социология на развитието e многодисциплинарен клон на социалната наука, който се адресира проблемите на развиващите се страни. Исторически основният фокус попада върху социалното и икономическо развитие, и в това отношение се разпростира и до общ ...

                                               

Комуникационни изследвания

Комуникационни изследвания е академична област, което изследва процеса на човешка комуникация, обикновено определян като споделяне на символи с цел създаването на значение. Дисциплината обхваща множество теми, от разговорите лице в лице до медийн ...

                                               

Социална подкрепа

Социална подкрепа e възприемането на и действително грижата за някого, помощ, която е предоставяна от други хора, при която някой е част от подкрепяща и поддържаща го социална мрежа. Тази подкрепа може да бъде емоционална, финансова, информационн ...

                                               

Приложни науки

Приложни науки са науките, поставящи си за цел решаването на социално-практически проблеми, например инженерните науки и медицината. Непосредствената цел на приложните науки е да се приложат знанията и резултатите, придобити във фундаменталните н ...

                                               

Измервателна скала

цвят – син, зелен, червен, жълт, черен; форма – кръгла, квадратна, елипсовидна. категорийна номинална – характеризира измерваните обекти и/или явления според наличието или отсъствието на определен признак, например пол – мъже, жени; качество на о ...

                                               

Кинезиология

Кинезиология е науката за движението на тялото. Съчетава научни познания от анатомия, физиология, биомеханика, биохимия, неврология и др. За първи път терминът "кинезиология" е предложен и използван от преподаватели в шведския "Кралски гимнастиче ...

                                               

Приложна икономика

Приложна икономика се отнася до използването на приложни подходи в икономическата наука и икономически анализ, базиран на такива. Приложната икономика се характеризира от приложението на икономическата теория и иконометрията, като целта е да се о ...

                                               

Проба

Проба в природните и техническите науки означава образец, който е взет за изпитване и анализ. Съставът и свойствата на пробите обикновено се определят чрез деструктивни методи. След тяхното прилагане, изпитваният образец частично или напълно се р ...

                                               

Хуманитарни и социални науки

Социалните науки са област на научни изследвания, които разглеждат аспектите на човешкото общество. Това е родово понятие обхващащо всички науки с предмет обществото в различните му форми и деяния. Основните дисциплини на социалните науки са в сл ...

                                               

Приятел на приятел

Приятел на приятел е фраза, която се използва да обозначи някого, когото разказващият не познава добре. При някои социални науки фразата се използва като шега за това, че голяма част от информацията, която споделят хората, идва от отдалечени изто ...

                                               

Филология

Филологията е наука, която съчетава изучаването на езика и литературата. Нейните клонове могат да имат за предмет на изучаване областта на конкретен език – например българска филология и немска филология, близки езици - славянска филилогия и рома ...

                                               

Дешифриране

Във филологията дешифрирането означава да се открие значението на текстове, написани на древни или неизвестни езици или писмености. Дешифрирането в криптографията се отнася до декриптиране. В ежедневната реч терминът се използва иронично за описв ...

                                               

Текстология

Текстологията е спомагателна за литературознанието филологическа дисциплина, която се занимава с изучаването на текстове и настъпилите в тях промени с цел датирането и установяването на точното съдържание на литературни паметници, исторически док ...

                                               

Формални науки

Формалните науки са дисциплини с формални езици, занимаващи се с формални системи, като логика, математика, теоретични компютърни науки, теория на информацията, теория на игрите, теория на системите, теория на решението, както и части от лингвист ...

                                               

Времеви ред

В статистиката, обработката на сигнали, иконометрията и математическите финанси, временен ред или времеви ред е последователност от точки на данните, измерени обикновено в последователни времеви моменти, разположени на унифицирани времеви интерва ...

                                               

Поетика и херменевтика

Поетика и херменевтика – мащабен интердисциплинен изследователски проект, обединил в течение на три десетилетия литературни теоретици, философи, теолози и учени от различни хуманитарни полета около теоретични, методологически и емпирични проблеми ...

                                               

Семиотика

Семиотиката е научна дисциплина, която изучава знаците както поотделно, така и групирани в знакови системи. Тя включва изучаването на това как се създава значението на един знак и също неговото разбиране, въобще знаковите процеси, или сигнификаци ...

                                               

Синдром на професионалното изчерпване

Синдром на професионалното изчерпване е понятие, използвано в статията "Прегарянето: Високата цена на високите постижения" на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974 г., който забелязва този синдром сред своите колеги. Характеризир ...

                                               

Изследователски публикации по икономика (RePEc)

Изследователски публикации по икономика, превод на български на Research Papers in Economics или RePEc, е база данни от работни материали, предпубликации, статии в списания и софтуерни компоненти, даваща достъп до повече от 700 000 статии в пълен ...

                                               

Google Наука

Google Наука е специализирана търсачка на научна литература: рецензирани публикации, научни разработки, книги, резюмета и статии от академични издателства, професионални общности, архиви с работни статии, университети и други научни организации. ...

                                               

Scopus

SCOPUS е библиографска и реферираща база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания. Индексира 18 000 научни издания по технически, медицински и хуманитарни науки от 5000 издатели. Базата данни ...

                                               

SCImago Journal Rank

SCImago Journal Rank или SJR индикатор е наукометричен показател за влияние на научни списания, който отчита както броя цитирания, получени от списанието, така и престижа и значимостта на списанията, откъдето идват тези цитирания. SJR индикаторът ...

                                               

Списък на университетски издателства

Университетско издателство "Неофит Рилски" – издателство на Югозападния университет, създадено през 1995 г. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" – издателство на Великотърновския университет, създадено през 1992 г. Университетско ...

                                               

Електронен учебник

Електронният учебник е модерен издателски продукт за индивидуално обучение и богат източник на допълнителни образователни материали за преподавателя. След началните опити с различни платформи напоследък издателите правят своите е-учебници с прогр ...

                                               

Въведение в икономическия анализ

Въведение в икономическия анализ е учебник на английски език по микроикономика за университета, написан от изследователя към Yahoo Inc. Престън МакАфии, преди професор по бизнес, икономика и мениджмънт в Калифорнийския технически университет. Кни ...

                                               

Общое землеописание

"Общое землеописание" е втората книга по география, издадена на български език. Преведена е от гръцки от Константин Фотинов и излиза през 1843 г. За нея са се записали повече от 1800 спомоществователи. Тази книга е една от редките по онова време ...

                                               

Славеноболгарское детеводство

"Славеноболгарское детоводство" е учебник, предназначен за българските училища и издаден през 1835 година от Неофит Бозвели с помощта и възможното съавторство на Емануил Васкидович. Определян от някои изследователи като първият български енциклоп ...

                                               

Исабел Алиенде

Исабел Алиенде е чилийска писателка, една от най-известните съвременни романистки. През 1990-те години всяко ново заглавие я поставя в челната десетка на най-продаваните автори в света.

                                               

Джасинда Ардерн

Джасинда Кейт Лорел Ардерн е новозеландски политик, лидер на Лейбъристката партия. Министър-председател на Нова Зеландия от 26 октомври 2017 г. За първи път е избрана в парламента по партиен списък на парламентарните избори през 2008 г. и предста ...

                                               

Реймон Арон

Реймон-Клод-Фердинан Арон е френски философ, социолог и журналист. Голямата популярност на Арон идва с книгата му от 1955 г. "Опиумът на интелектуалците", заглавие, перифразиращо прочутата реплика на Карл Маркс, че религията е опиум за народите – ...

                                               

Дейвид Атънбъро

Сър Дейвид Атънбъро, CBE е известен британски естественик и популяризатор на естествознанието, създател на редица научнопопулярни филми за природата през 80-те и 90-те години. Роден е на 8 май 1926 г. в Лондон, Англия и е брат е на режисьора Рича ...

                                               

Моника Белучи

Мо̀ника Анна Мария Белу̀чи е италианска актриса и манекенка, родена през 1964 г. За първи път се появява на екран през 1990 г. в телевизионния филм Vita coi figli на Дино Ризи.

                                               

Ектор Берлиоз

Луи-Ектор Берлиоз е френски композитор, диригент, музикален критик и теоретик, един от значимите представители на Романтизма. Най-известен с композициите "Фантастична симфония" и "Реквием", той оказва и значително влияние върху по-късната оркестр ...

                                               

Хорхе Луис Борхес

Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо) е аржентински писател, есеист, поет и преводач, смятан за един от най-изтъкнатите южноамерикански автори на 20 век. Роден в предградие на Буенос Айрес, Борхес се премества в Швейцария със семейството с ...

                                               

Чарлз Дарвин

Чарлз Робърт Дарвин е английски учен и естествоизпитател, живял през XIX век. Той пръв дава идеята за еволюцията на всички видове в течение на времето от общ прародител посредством процес, който нарича естествен отбор. Фактът, че еволюцията същес ...

                                               

Мартин Еймис

Мартин Еймис е британски писател от Уелс. Известен е със своите постмодерни, иронични, гротескови и изпълнени с черен хумор романи. Творчеството на Еймис се занимава с абсурдността на постмодерната ситуация и излишъка и ексцеса на къснокапиталист ...

                                               

Норман Ейнджъл

Сър Ралф Норман Ейнджъл е английски писател, публицист, журналист и парламентарист лейбърист. Член на Изпълнителния комитет на Обществото на народите и на Националния мирен съвет. Носител на Нобелова награда за мир за 1933 г.

                                               

Ролан Жофе

Ролан Жофе е филмов режисьор от английско-френски произход, роден през 1945 година. Започвайки кариерата си в телевизията през 1970-те години, Жофе придобива световна известност в средата на 1980-те с превърналите се в класически произведения "По ...

                                               

Хенри Кавендиш

Хенри Кавендиш е английски учен, работил в областта на физиката и химията, член на Лондонското кралско научно общество. Известен е най-вече с откритието на водорода, който той нарича "запалим въздух". По-късно Антоан Лавоазие повтаря неговия опит ...

                                               

Кшищоф Кешловски

Роден е на 27 юни 1941 г. във Варшава. През 1968 г. завършва Филмовата академия в Лодз. Дебютира с телевизионния документален филм Снимката Zdjęcie. През 1973 г. реализира първия си игрален филм. До 1983 г. е свързан с Варшавското студио за докум ...

                                               

Огюст Конт

Изидор Мари Огюст Франсоа Ксавие Конт е френски философ, основоположник на позитивизма и научната социология. Конт развива теорията за триетапното развитие на човешката история от мита през метафизиката до науката, използва всевъзможни медии за р ...

                                               

Бенедето Кроче

Бенедето Кроче е италиански интелектуалец, философ, критик и политик. Представител на неохегелианството, Кроче оказва голямо влияние върху естетиката през първата половина на 20 век. В своите трудове почти изцяло отрича нуждата от литературни род ...

                                               

Мария Кюри

Ма̀рия Сальо̀меа Склодо̀вска-Кюрѝ е полско-френска физичка и химичка, пионер в областта на радиологията и първи носител на две Нобелови награди, както и единствената жена носителка на Нобелова награда в две различни области на науката – физика и ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →