ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53                                               

Ренегат

Ренегат е понятие, с което се обозначава човек, изменящ на своите убеждения и преминаващ в лагера на противника; изменник, отстъпник. Понякога понятието се използва за човек, който се отрича от принципите или убежденията си, или който оставя една ...

                                               

Уважение

Уважение означава положителни чувства, засвидетелстващи висока оценка и почит към човек или група, общност, нация и т.н. Уважението може да бъде специфично чувство за действителните качества, които някой притежава, или да бъде в отношение към нег ...

                                               

Ултракрепидарианизъм

Ултракрепидаризмът е навикът на хора да дават мнения и съвети по въпроси, които са извън областта на познанието им. В България названието не се употребява в този му вид, а разговорно се означава подигравателно като "многознайковщина". Терминът ул ...

                                               

Хюбрис

Хюбрис означава арогантност и надменност, липса на връзка с реалността, надценяване на собственото положение и обида към боговете, което води до последващо наказание и поражение. В Древна Гърция смисълът на това понятие има конкретиката на грешна ...

                                               

Бифуркация (хидрология)

В хидрологията бифуркация се наблюдава, когато руслото на една река и долината, в която тя протича, се разделят на два клона, които не се събират отново, а образуват самостоятелни устия. Обикновено бифуркация на реката възниква в резултат на слаб ...

                                               

Световен мир

Световният мир е концепция за идеално състояние на щастие, свобода и мир в и между всички народи и държави на Земята. Този идеал за свят на ненасилие мотивира хора и държави да се стремят към сътрудничество, доброволно или чрез система на управле ...

                                               

Аберация (астрономия)

Аберацията е изместване на видимото положение на звезда, предизвикано от движението на Земята и крайната скорост на светлината. Ефектът е открит от Джеймс Брадли през 1728. Аберацията има два компонента – годишна аберация, дължаща се на движениет ...

                                               

Гама експлозия

Гама експлозиите са най-мощните енергийни експлозии, които се регистрират в далечни галактики. Те са най-ярките електромагнитни събития, за които се знае, че се случват във Вселената. Взривовете могат да продължат от десет милисекунди до няколко ...

                                               

Звезден вятър

Звезден вятър е поток от газ, изхвърлен от атмосферата на звезда. Различните видове звезди имат различни видове звездни ветрове. Звездите след главната последователност, наближаващи края на живота си, често изхвърлят голямо количество маса M > ...

                                               

Нова (астрономия)

Нова в астрономията е преходно астрономическо събитие, което води до внезапната поява на ярка, привидно "нова" звезда, която бавно избледнява в течение на няколко седмици или месеца. Причините за възникването на нова са различни, в зависимост от ...

                                               

Окултация

Окултация е явление, при което отдалечен астрономически обект бива изцяло или частично закрит от друг, по-близък до наблюдателя. Окултациите са важни от астрономическа гледна точка, понеже позволяват да се определят някои свойства на закриващия и ...

                                               

Тунгуски метеорит

60.916667, 101.95 Тунгуски метеорит е утвърдило се неправилно наименование на небесно тяло, летяло във вид на болид над цяла Европа и Сибир, взривило се и паднало край река Подкаменная Тунгуска на територията на днешния Красноярски край, Русия на ...

                                               

Цикли на Миланкович

Циклите на Миланкович описват съвкупното влияние на промените в движенията на Земята върху климата ѝ в продължение на хиляди години. Терминът е кръстен на сръбския геофизик и астроном Милутин Миланкович. През 1920-те години той изказва хипотеза, ...

                                               

Мир

Мир е отсъствие на каквито и да е военни действия, страх от насилие или ожесточени конфликти. В преносен смисъл означава спокойствие и хармония. Мирът осигурява както личната, така и обществената безопасност. По данни на Р. Джексън, след 1945 г. ...

                                               

Give Peace a Chance

"Give Peace a Chance" шанс на мира") е песен, написана от музиканта от групата "Бийтълс" Джон Ленън и първоначално приписвана на дуото "Lennon/McCartney". Издадена е за първи път през 1969 г. на грамофонна плоча. Продължава 4 мин. и 54 сек. През ...

                                               

Йохан Галтунг

Йохан Галтунг е роден на 24 ноември 1930 г. в Осло, Норвегия. И двамата му родители са лекари. Женен е 2 пъти. Има 2 сина Харалд и Андреас от съпругата си Ингрид Айде. Втората му съпруга е японката Фумико Нишимура, от която има 2 деца – Фредерик ...

                                               

Теория за демократичния мир

Теория за демократичния мир е теория, която постулира, че демокрациите се колебаят дали да участват във въоръжени конфликти с други идентифицирани демокрации. В контраст с теориите, обясняващи ангажиментите на войната, е "Теорията на мира". Тя оч ...

                                               

Четиринадесетте точки на Уилсън

Четиринадесетте точки на Уилсън е проект на САЩ за принципите за договаряне на всеобщ мир след Първата световна война. Огласени са от президента на САЩ Удроу Уилсън на 8 януари 1918 г. в специално послание до Конгреса на САЩ, отправено към воюващ ...

                                               

Радиоактивност

Радиоактивността, наричана също радиоактивен разпад, е процес, при който нестабилно атомно ядро губи енергия чрез излъчване на радиация, като алфа-частица, бета-частица с неутрино или само неутрино или гама-лъчи или електрон. Някои силно възбуден ...

                                               

Алфа-разпад

Алфа-разпад е вид радиоактивно излъчване от нестабилно атомно ядро, при което се отделят алфа-частици. Алфа-частиците представляват хелиево ядро или с други думи два протона и два неутрона. Наблюдава се обикновено при тежки ядра. При този процес ...

                                               

Алфа-частица

Алфа-частици са частици, които се състоят от два протона и два неутрона и представляват ядра на хелий: He 2+ или 4 2 He. Масата на една такава частица е 6.644656×10 -27 kg, което е еквивалентно на енергия от 3.72738 GeV. Зарядът им е +2e, където ...

                                               

Бекерел

Бекерел е единица за измерване на радиоактивността на даден източник в системата SI. Радиоактивността се определя като отношението на средния брой спонтанни ядрени превръщания в радиоактивния източник за единица интервал от време. Източникът има ...

                                               

Бета-разпад

Бета-разпадът в атомната и ядрената физика е вид радиоактивен разпад, при който се излъчва бета-частица – електрон или позитрон. Когато се излъчва електрон, реакцията се нарича бета-минус-разпад, а когато се излъчва позитрон – бета-плюс-разпад. П ...

                                               

Бета-частица

Бета-частиците са бързолетящи електрони или позитрони. Позитронът е положително заредена частица с маса, равна на тази на електрона. Електроните и позитроните са с нищожно малка маса и имат един елементарен заряд. Потокът от бета-частици се нарич ...

                                               

Време на живот

Време на живот или по-скоро средно време на живот в квантовата механика и физиката на елементарните частици е периодът от време τ {\displaystyle \tau \;} в течение на който системата от частици се разпада с вероятност 1 − 1 / e, {\displaystyle 1- ...

                                               

Гама-лъчи

Гама-лъчите са форма на електромагнитно излъчване с много малка дължина на вълната – от порядъка на 10 -11 m, получаващи се при субатомни реакции, например радиоактивен разпад. Имат силна проникваща способност, висока честота – 10 19 Hz и силно й ...

                                               

Грей (единица)

Грей е единица за измерване на погълната доза йонизиращо лъчение, приета в системата SI. Наречена е в чест на британския физик Луис Харолд Грей.

                                               

Датиране по метода на следите на делене

Методът на следите на делене е добре доказан и широко използван метод за радиоактивно датиране на геоложки и археоложки събития и артефакти. За тази цел се използват минерали, съдържащи уран – най-често това са циркон и апатит, както и вулканично ...

                                               

Еквивалентна доза

Екевивалентната доза е радиационната доза H, представяща стохастичното въздействие върху човешкото здраве на малки стойности йонизираща радиация, попаднала върху тялото и по-специално вероятността от предизвикване на радиационни ракови заболявани ...

                                               

Експозиция (радиология)

Експозицията в радиологията е мярка за йонизиращата способност на лъчение във въздуха. Тя е един от начините за оценка на дозата на йонизиращите лъчения.

                                               

Електронен захват

Електронен захват е пример за радиоактивен разпад в резултат на слабо ядрено взаимодействие. Това е процес, при който богато на протони ядро на електронно неутрален атом приема електрон, обикновено от вътрешните K или L електронни слоеве. По този ...

                                               

Критична маса

Критична маса е понятие от ядрената физика, обозначаващо минималната маса на материал, способен на ядрен разпад, наличието на която е необходимо условие за ефективно поддържане на верижна реакция на ядрено делене. По-точно определение е дадено в ...

                                               

Многоизотопен елемент

Многоизотопен елемент е химичен елемент, който в природата има повече от един изотоп. Естествено съществуват различни конфигурации на атома, които имат еднакъв брой протони, но различен брой неутрони в атомното ядро. По-голямата част от естествен ...

                                               

Мутаген

Мутагените са физични, химични или биологични фактори, които увеличават честотата на мутациите над естественото ниво, вследствие на което възникват генетични изменения в засегнатите клетки на организма. Мутациите често причиняват рак и затова пов ...

                                               

Период на полуразпад

Период на полуразпад е времето, което е нужно за едно количество да намалее наполовина от първоначалната си стойност. Терминът се употребява най-често в областта на ядрената физика за описване на бързината на разпадане на нестабилни атоми или за ...

                                               

Радиоактивни изотопи

Радиоактивните изотопи са изотопи на някои химични елементи, които се характеризират с излишък на енергия в ядрата си, което води до спонтанно радиоактивно разпадане. При разпадането си, ядрото излъчва гама-лъчи и/или други елементарни частици. Р ...

                                               

Радиоактивно замърсяване

Радиоактивно замърсяване се нарича трайното замърсяване с радиоактивни частици, най-често вследствие на ядрен взрив или радиационна авария. Тези частици се разнасят из атмосферата от експлозията и впоследствие падат на земята. Така образуваният р ...

                                               

Радиовъглеродно датиране

Радиовъглеродно датиране е физически метод за радиоизотопно датиране на биологически останки, предмети и материали с биологически произход чрез измерване на съдържанието на радиоактивния изотоп на въглерода въглерод-14 в сравнение със съдържаниет ...

                                               

Радиоизотопно датиране

Радиоактивното датиране е техника, използвана за датиране на вещества. Основава се на сравнението между концентрацията на естествено срещащите се радиоактивни изотопи и продуктите на техния разпад, с използването на познати нива на разпад. Методъ ...

                                               

Радиологично оръжие

Радиологично оръжие е оръжие, направено така че да разпръсква радиоактивен материал с цел да убива и/или да причинява разшрушения чрез своето психологическо и финансово въздействие върху град или друг гъстонаселен район. Често като синоним се изп ...

                                               

Радиотерапия

Радиационната терапия, наричана също радиотерапия или лъчетерапия, е вид терапия, използваща йонизираща радиация, обикновено като част от лечение на рак за контролиране или убиване на злокачествени клетки и доставяна чрез линеен ускорител. Радиот ...

                                               

Радиохимия

Радиохимия е химията на радиоактивните вещества, където се използват радиоактивни изотопи на елементите за изучаване на свойствата и химичните реакции на нерадиоактивни изотопи. Голяма част от радиохимията се занимава с използването на радиоактив ...

                                               

Рентгенография

Рентгеногра́фия е фотографски метод, използващ йонизиращо лъчение - рентгенови лъчи, гама лъчи или неутрони. Той е един от неразрушителните методи за тестване и се използва в много области - от диагностициране на фрактури в медицината, през откри ...

                                               

Сиверт

Сиверт е мерна единица от SI за количество поета от организмите радиация. С нея се цели да се даде количествен израз на биологичното влияние на радиацията. Други близки единици като грей характеризират предимно физичните аспекти на погълнатата ра ...

                                               

Академия за изкуство и дизайн Веселеил

31.793056, 35.247222 Академията за изкуство и дизайн "Веселеил" е националното висше училище за изкуство и дизайн на Израел. Разположена е на хълма Скопий в Йерусалим. Наименувана е на библейската фигура Веселеѝл Bezalel – изкусен резбар по метал ...

                                               

Бизнес академия "Смилевски"

Бизнес академия "Смилевски" е частно висше училище в град Скопие, Република Македония. Намира се на адрес улица "Яне Сандански" №111. Разполага с факултет в Битоля на адрес улица "Херцег Нови" №6. Основана е през 2007 г. от проф. д-р Цветко Смиле ...

                                               

Йонийска академия

Йонийската академия е първата съвременна академична институция на Балканите, а постфактум и на кралство Гърция. Учредена е на остров Корфу в едноименния град Корфу през 1824 г. Считана е за предшественица на съвременния Йонийски университет в Кор ...

                                               

Китайска академия за обществени науки

Китайската академия за социални науки е водеща академична организация. Сочена е от мнозина за най-влиятелната и авторитетна академична организация в Китайската народна република за изучаване в областта на философията и обществените науки. Смятана ...

                                               

Сибелиус (академия)

Академия "Сибелиус" е висше училище за изучаване на музика в Хелзинки, Финландия. Наименувано е на финландския композитор Жан Сибелиус. Със своите 1700 студенти академията е сред най-големите музикални висши училища в Европа.

                                               

Академия на науките

Академия на науките е организация, която се занимава с наука и представлява център, в рамките на който се планира, организира и координира дейността на дадена научна общност. Първите научни академии възникват в Европа през XVII век: Кралското нау ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →