ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51                                               

Варвари

Първоначално варвари е определение, използвано за чужденци, които не споделят установената култура или степента на изтънченост на използващия термина. Думата произлиза от гръцки език и изразява с подигравателно повторение звученето на чуждите за ...

                                               

Девственост

Девствеността е състоянието на човек, който никога не е участвал в полов акт. Има културни и религиозни традиции, които придават специална стойност и значимост на това състояние, особено в случая на неомъжените жени, свързана с представите за лич ...

                                               

Еволюция на човека

Еволюцията на човека е част от биологичната еволюция, засягаща възникването на човека и обособяването му като отделен вид от останалите примати. Произходът на човека е обект на мащабно научно изследване, целта на което е да разбере и опише как те ...

                                               

Етноним

Етноним е названието на нации, народи, народности, племена, племенни съюзи, родове и др., както и етнически групи. Произходът и функционирането на етнонимите се изучава от етнонимиката, раздел на ономастиката. Етнонимите могат да бъдат разделени ...

                                               

За неравенството на човешките раси

"За неравенството на човешките раси" е есе, чийто автор е Жозеф Артюр де Гобино, който в произведението си развива расова теория, която цели разделянето на хората на висши и нисши отделни човешки раси. Расово-антропологичната конструкция развита ...

                                               

Залезът на Запада

"Залезът на Запада" е най-значимото произведение на немския мислител и културен антрополог Освалд Шпенглер. Книгата предлага едно ново, неевропоцентрично виждане за световната история. Смисловите единства се откриват не като епохи, които се следв ...

                                               

Изкуствена деформация на черепа

Изкуствената деформация на черепа е преднамерена промяна на формата на главата чрез продължително прилагане на определена сила върху главата в ранна детска възраст. Постига се чрез различни видове превръзки, които издължават черепа лежаща форма и ...

                                               

Изследване на историята

"Изследване на историята" е фундаментален енциклопедичен систематизиран научен труд по история на цивилизациите и културна антропология. Автор на изследването е британският историк Арнолд Джозеф Тойнби. Първите 3 тома излизат през 1934 г. под изд ...

                                               

Икономическа антропология

Икономическа антропология e научна област, която изследва човешкото икономическо поведение, използвайки научен инструментариум както на икономиката, така и на антропологията. Тя е подобласт на антропологията и се практикува от антрополози, като в ...

                                               

Криминална антропология

Криминална антропология или антропологична криминология e поле на профилиране, базирано на възприемането на връзка между природата на престъплението и личността или физическите характеристики и вид на извършителя. Макар да е близка до физиогномик ...

                                               

Кроманьонски човек

Кроманьонският човек е общо наименование използвано да опише първите анатомично модерни хора от Европейския късен палеолит. Модерната наука предпочита термина "Ранен модерен човек" пред термина "Кроманьонец". Техни останки за пръв път са открити ...

                                               

Културен шок

Културният шок е преживяване, което човек може да има се намира културна среда, различна своята; това е и лична дезориентация, когато се изпитва непознат начин на живот, дължащ се на имиграцията или посещение на нова страна. Една от най-честите п ...

                                               

Културна система

Културната система може да се дефинира като взаимодействието между различни елементи на културата. Докато културната система е доста различна от социалната система, понякога двете са означавани заедно с понятието "социокултурна система".

                                               

Левантийски коридор

Левантийският коридор е термин означаващ сравнително тясната ивица между Средиземно море на северозапад и пустините на югоизток, който свързва Африка към Евразия. Този коридор е сухопътен маршрут за/на миграция както на животни, така и на хуманои ...

                                               

Ловци събирачи

Ловци събирачи е общество, при което основното средство за препитание е директното набавяне, сдобиване и т.н. на растения и месо от животни от природата. Съответно лов и събирателство е методът за препитание благодарение на ядивни растения, плодо ...

                                               

Медицинска антропология

Медицинска антропология изучава "човешкото здраве и заболявания, здравни системи и биокултурна адаптация", като изследва културните фактори, които са въздействащи върху здравето в различните общества, и е текуща една от най-развиваните области на ...

                                               

Мулати

Мулатите са потомци от браковете между представители на европеидната и негроидно-австралоидна раса, както и сравнително малобройните самбо – родени от смесените бракове между индианци и чернокожи. Известни мулати са 44-тият президент на САЩ Барак ...

                                               

Номади

Номад е член на скитническо племе; чергарин, скитник. Такива групи включват ловци-събирачи, пастирски номади, притежаващи добитък, калайджии и търговски номади. През ХХ век населението на номадските скотовъдни племена бавно намалява, достигайки д ...

                                               

Основите на XIX век

"Основите на XIX век" е антропологично изследване на Стюарт Чембърлейн, англичанин, натурализиран германец и зет на Рихард Вагнер. В изследването си авторът анонсира и сравнява различните расистки и антисемитски теории, на основата на които той в ...

                                               

Поколение Y

Поколение Y е демографска група. Няма точен период, когато тази група започва или завършва. Демографите и учените обикновено използват за ориентири – началото на 1980-те години като отправна точка / години за раждане/ и завършва с от средата на 1 ...

                                               

Политическа антропология

Политическата антропология е научна дисциплина, анализираща "архаичните общества", в които държавата не е ясно конструирана и общества, в които държавата съществува и показва много силно отличаващи се една от друга конфигурации.

                                               

Примитивна култура

В по-старата антропологични текстове и дискусии, примитивната култура е онази, при която отсъстват белези на икономическо развитие или модерност. Например, може да липсва писмовен език или напреднали технологии и да има ограничена и изолирана поп ...

                                               

Самбо (раса)

Самбо, Самбоин/и или кафузу са потомците на смесените бракове между индианци и чернокожи. В различните страни и в различно време, понятието има различни значения. По-старите речници ги определят като кръстоска между чернокожи и мулати. В различни ...

                                               

Синя зона (дълголетие)

Сини зони са региони по света, където по-голям от обичайния брой хора живеят много по-дълго от средното. Терминът се появява за първи път в историята на корицата на списание National Geographic от ноември 2005 г. "Тайните на дългия живот". Открит ...

                                               

Социален статус

Социален статус в социологията или антропологията е честта или престижа, който е асоцииран с позицията на някого в обществото, тоест това е неговата социална позиция. Може да се отнася до ранг или позиция, която някой има в определена група. Соци ...

                                               

Социална антропология

Социалната антропология е клон на антропологията, която изучава поведението на хора днес, в съвременността и в рамките на социалните групи, както и различните култури. Социалните антрополози изследват, често чрез дългосрочни, интензивни проучвани ...

                                               

Стара Европа (антропология)

Старата Европа е термин влязъл в обращение след 1974 г., когато излиза обобщаващият труд на Мария Гимбутас Боговете и богините на Стара Европа Археологическите находки в Европа позволяват в югоизточния край да се набележат очертанията на специфич ...

                                               

Субкултура

Субкултура, подчинен, в по-ниска степен") + култура) в социологията, антропологията и културологията, е група от хора с култура, която се различава от по-голямата култура, към която принадлежат и например, ако съответната субкултура е характеризи ...

                                               

Трети пол

Третият пол, трета полова идентичност или третата полова раса е понятие, което се отнася до хора, които се определят от себе си или от обществото като нито мъже, нито жени. Освен това третият пол е социална категория в общества, които признават т ...

                                               

Фетиш

Фетишът е неодушевен предмет, който, според представите на вярващите в това, притежава свръхестествени свойства. Най-разпространени фетиши са амулетите и талисманите. В преносен смисъл фетиш е това, което е предмет на безусловно признание, сляпо ...

                                               

Физическа антропология

Физическата антропология е отрасъл на антропологията. Тя е свързана с произхода, еволюцията и разнообразието на хората. Физическите антрополози работят в общи линии върху три основни проблема: човешката и нечовешката еволюция на примати, човешкат ...

                                               

Хипотеза на Сапир – Уорф

Хипотезата на Сапир – Уорф, известна още като принцип на лингвистичната относителност, развива идеята, че различието в културните понятия и категории, присъщи на различните езици, оказват влияние върху когнитивната класификация на експериментално ...

                                               

Шаман

Шаманът е религиозен специалист в някои традиционни култури. Вярва се, че той има способността да вижда и преминава в отвъдното, заради което е смятан за посредник между световете, водач на душите към отвъдното. Той е народен лечител и магьосник, ...

                                               

Юридическа антропология

Юридическата антропология или Антропологията на правото е научна и учебна дисциплина, която по пътя на изучаването и анализа на устните и писмени исторически паметници на правото; социалните условия и практики на приложението му, се стреми да изв ...

                                               

Биография

Биография е записаната повече или по-малко детайлно история на живота на определена личност. Когато авторът описва собствения си живот се говори за автобиография. Биографията дава информация в социален, национален, исторически, художествен или на ...

                                               

CV

CV на латински: curriculum vitae, произнася се на латински курѝкулум вѝте) е професионална автобиография, която се използва широко при подаване на документи при кандидатстване за работа или при писмено представяне. В буквален превод от латински о ...

                                               

Възприятие

Възприятието е познавателен психичен процес, при който в мозъчната кора в тяхната цялост се отразяват предмети и явления от околната среда при непосредственото им въздействие върху сетивата. Възприятието позволява да се разбира и интерпретира зао ...

                                               

Зловеща долина

Зловещата долина е понятие, описващо резкия спад на дружелюбността у човека и появата на неприязън, отвращение и дори страх, при вида на силно, но не и напълно човекоподобен обект, като хуманоиден робот или друго. За пръв път терминът е въведен о ...

                                               

Илюзия

Илюзия е измама на сетивата, изопачено възприемане на действителността. В преносен смисъл това е напразна надежда, мечта, която не може да се сбъдне. Илюзиите могат да възникнат у психически здрави хора.

                                               

Принудителна перспектива

Принудителната перспектива е техника във филмовото изкуство, изобразителното изкуството, фотографията и архитектурата, която се използва, за да накара обектите да изглеждат по-големи, по-малки, по-близки или по-отдалечени, отколкото са в действит ...

                                               

Синестезия

Синестезия означава смесено възприятие. Това е състояние, при което възприятията се свързват едни с други. Едно сетивно възприятие или идейна представа предизвиква в съзнанието същевременно друга представа, от сетиво, което не е било стимулирано. ...

                                               

Скомина

Скомина, или още зазъбица, е неприятното усещане за "изтръпване" на зъбите от острия вкус на нещо или дори при вида или мисълта за нещо стипчиво на вкус. Усещането е съпроводено със силно слюнкоотделяне и продължителна завишена чувствителност към ...

                                               

Скоростно четене

Скоростното четене е техника от различни методи за ускоряване скоростта на четене, без да се намалява много разбирането и запаметяването на дадения текст.

                                               

Благодат (християнство)

Благодат, в западната християнска теология, е "любовта и милостта, дадена ни от Бога, защото Бог иска да я имаме, не непременно, защото сме направили всичко, за да я заслужим". Това не е създадена субстанция, от който и да е вид. "Благодат е полз ...

                                               

Благословия

Терминът вероятно произлиза от blessed употребен 1225 г., развило се от староанглийското Bloddy. Произлиза от други форми, като Blesian ок 1000 г., Blēdsian преди 830 г. и Blētsian ок. 725 г., със значението да се направи нещо свещено или свято ч ...

                                               

Дух (философия)

Дух е основно понятие във философията, засягащо всички нейни аспекти, особено онтологията и гносеологията. В различните философски системи в понятието се влага различен, често диаметрално противоположен смисъл. Най-общо – онтологично духът е нема ...

                                               

Извънтелесно преживяване

Извънтелесно преживяване е преживяване, близко по своя характер до Осъзнатото сънуване. При него цялото съзнание изглежда разделено физически от тялото на преживяващия. По време на ИТП тялото на човека изглежда като още един неодушевен предмет в ...

                                               

Интегрален институт

Интегралният институт е основан през 1998 г. от американския философ, психолог и мистик Кен Уилбър. Идеята и целите на иститута са, да събере и да се опита да интегрира различните гледни точки в няколко главни сфери на познание. Например, Интегра ...

                                               

Карма

Понятието Карма означава действие, дело или дейности също така се отнася до духовния принцип за причината и следствието, където намеренията и действията на индивида са причина, която определя неговото бъдеще. Доброто намерение и добрата постъпка ...

                                               

Месмеризъм

Месмеризъм наречен още животински магнетизъм представлява сбор от древни теории и терапевтични практики. Отнася се за чисто сексуалното привличане или естествената харизма. Терминът възниква през 1773 година. Негов основател е Фридрих Антон Месме ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →