ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50                                               

Коперник (програма)

Коперник е програма на Европейския съюз за наблюдение и мониторинг на Земята, която цели да предоставя информация в областта на околната среда и сигурността и да осигурява подкрепа за политиките на Европейския съюз. До 2012 г. програмата носи име ...

                                               

Космически скафандър

Космически скафандър е херметичен защитен костюм за космонавти, който им осигурява жизнените функции, осигурявайки надналягане в него. Осигурява необходимия кислород за дишане на космонавта за определен период на време.

                                               

Спускаем апарат

Спускаемият апарат е космически апарат или част от космически апарат, предназначен за спускане на полезния космически товар от орбита и меко кацане на повърхността на Земята или друго космическо тяло. Основната техническа задача при мекото кацане ...

                                               

Отопление, вентилация и климатизация

Отопление, вентилация и климатизация е общото наименование на група сградни инсталации, използвани за регулиране на различни параметри на въздуха в затворени помещения. Целта е да се предоставят на хората, пребиваващи в сградите, хигиенни и безоп ...

                                               

Вентилация

Вентилацията най-общо представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах ...

                                               

Климатизация

Климатизацията е процесът на охлаждане и намаляване на влажността на въздуха в затворена среда с цел постигане на топлинен комфорт. Климатизационните системи се използват най-често за охлаждане на сгради или превозни средства. Те обикновено работ ...

                                               

Нискоизлъчващи покрития

Нискоизлъчващите топлотехнически покрития са от групата на топлотехническите покрития с излъчвателна и отражателна способност в инфрачервения спектър, оптимални за съответната цел на приложение. Нискоизлъчващите покрития са ориентирани към ограни ...

                                               

Охладителна кула

Охладителна кула или градирнa е кула, наподобяваща широк комин, която се използва от много видове електроцентрали, особено пароцентрали, за да изхвърля в атмосферата ненужната пара, която остава при производството на електроенергия. Охладителните ...

                                               

Охладителна поставка за лаптоп

Охладителната поставка за лаптоп е аксесоар за лаптоп или нетбук, който помага да се намали тяхната температура при работа, обикновено в случаите, когато лаптопът не може достатъчно добре да се охлади сам или околната среда е твърде загрята. Охла ...

                                               

Слънцезащитни покрития

Слънцезащитните покрития са една от подгрупите топлотехнически покрития с излъчвателна и отражателна способност в инфрачервения спектър, оптимални за съответната цел на приложение. Физическият модел на функциониране на слънцезащитните покрития мо ...

                                               

Термокерамични покрития

Термокерамичните покрития са топлотехнически покрития с ниска топлопроницаемост. Термокерамичните покрития представляват вододисперсионни разтвори на акрилни смоли с изолационен агент вакуумни керамични микрокапсули с диаметър 30 – 150 μм. След и ...

                                               

Термопомпа

Термопомпа е машина, принципът на работа на която се основава на "Обратния цикъл на Карно". За сметка на извършената механична работа внесена отвън, се отнема топлина от по-студено тяло и се предава на по-топло тяло. Сама топлината никога няма да ...

                                               

Топлинен двигател

Топлинен двигател или топлинна машина е реално или теоретично устройство, което преобразува топлинна енергия в механична работа. Това става чрез пренос на топлина от по-топло към по-студено тяло, като при този процес част от пренасяното количеств ...

                                               

Топлотехнически покрития

Топлотехническите покрития представляват бои, лакове, китове и шпакловки, които след изсъхването си формират слой, подобряващ съществено топлотехническите качества на обработваната повърхност. Обикновено дебелината на топлотехническите покрития е ...

                                               

Хладилен агент

Хладилен агент е вещество или смес, обикновено флуид, което се използва в хладилници и термопомпи. То се използва в цикъл, при който търпи фазов преход от течност в газ и обратно. За целта могат да се използват много работни вещества, като през 2 ...

                                               

Хлорофлуоровъглерод

Хлорофлуоровъглеродите са органични съединения, изцяло или частично халогенирани алканови въглеводороди, които съдържат въглерод, водород, хлор и флуор. Образуват се като летливи деривати на метан, етан и пропан. ДюПон ги популяризира под търговс ...

                                               

Яхчал

Яхчал, в превод "яма за лед" в старинното му значение е хладилно съоръжение от изпарителен вид, традиционно използвано в Персия за съхраняване на лед през горещите сезони. Построени преди векове, много от тези съоръжения са се запазили до днес в ...

                                               

Пневматика

Пневма́тика – е раздел от физиката, изучаващ равновесието и движението на газовете, и се прилага в техниката като наука за използването сгъстените газове, а така също и на механизмите и устройствата, които използват сгъстените газове за своята ра ...

                                               

Въздухо-подготвителна група

Въздухо-подготвителна група е пневматична група, използвана в пневматиката, за да подготви сгъстения въздух, подаван към пневматичното съоръжение, инструмент и други, за да се осигури необходимото му качество. Това осигурява правилната работа на ...

                                               

Въздушен лагер

Въздушни лагери са лагери, при които двете движещи се една спрямо друга повърхности на лагера са отделени с тънък слой от сгъстен въздух. При това двете повърхности не се допират. Тъй като няма контакт между повърхностите, се избягват традиционни ...

                                               

Въздушна пушка

Въздушната пушка е неогнестрелно пневматично цевно оръжие. Боеприпасите за пневматичното оръжие са "твърди метални предмети с различна конфигурация и калибър". Изстрелването на боеприпаса се осъществява под действието на сгъстен газ. Състои се от ...

                                               

Компресор

Компресор се нарича механично устройство, което нагнетява газовете. Важно е да не се бърка с помпата, която работи основно с течни несвиваеми флуиди и основната и задача е да привежда в движение флуидите. Макар и да не правим голяма разлика в две ...

                                               

Пейнтбол

Пейнтболът е спортна игра, същността на която е да бъдат елиминирани противниците с помощта на специално оръжие, наречено маркер, което стреля с топчета боя. По време на игра участниците носят специално облекло, на което се отпечатват боите от по ...

                                               

Пневматичен изкуствен мускул

Пневматичен изкуствен мускул е пневматично съоръжение, което се свива и разтяга под действието на сгъстен въздух. Представлява херметичен балон, обвит от плетена обвивка от неразтегливи влакна. Подобно на движението при живите организми, тези съо ...

                                               

Пневматичен цилиндър

. Пневматиченият цилиндър е механично устройство, което използва енергията на сгъстения въздух газ за да извърши възвратно-постъпателно движение. За разлика от хидравличния целиндър, който работи с несвиваем флуид масло, то пневматичния използва ...

                                               

Пневмоника

Пневматична струйна техника или Пневмоника е област от пневматичната техника, която обхваща приемането, предаването и преработването на информация чрез въздушни или газови течения. Чрез пневматична струйна техника се получават всички основни логи ...

                                               

Анатомия на човека

Интересът към устройството на човешкото тяло възниква у хората в дълбока древност, но до средата на 16 век те познават строежа на физическите и небесните тела много по-добре, от този на своите собствени. Тогава започват да се осъществяват методич ...

                                               

Анатомичен атлас на човешкото тяло

Анатомичният атлас на човешкото тяло представя пълна, точна и достъпна информация за разположението на органите в човешкото тяло. Той е създаден специално за подготовка на студенти по медицина, стоматология, биологияи изобразителни изкуства. Съдъ ...

                                               

Атлас по анатомия на човека на Синелников

Атлас по анатомия на човека е многотомно издание, посветено на нормалната анатомия на човека. Атласът съчетава в себе си едновременно атлас и учебник по анатомия и се счита за класически, като дълго време е основно учебно пособие по анатомия за с ...

                                               

Брадичка

Брадичката е предната издадена част на долната челюст, под долната устна. Напълно развитият човешки череп има брадичка с размер между 0.7 и 1.1 сантиметра.

                                               

Буза

Бузите са чифт анатомични области на лицето простиращи се под очите, между носа и лявото или дясното ухо. При хората тези области се инервират от букалния нерв. Областта между вътрешната стена на бузите, зъбите и венците се нарича устна торбичка ...

                                               

Вежда

Веждата е площ от дебели и нежни власинки разположени над очната кухина. Основната функция на веждата е да защитава окото от силна светлина, както и да спира стичането на пот, вода и други течности върху него. Още, веждите са важни за човешката к ...

                                               

Глезен

Глезенът е част от човешкото тяло, свързваща ходилото с останалата част от крака. Глезенната става се образува от свързването на три кости: голямопищялната и малкопищялната кост на подбедрицата със скочната кост на ходилото. Няколко групи мускули ...

                                               

Диастема

Диастема се нарича разстоянието основно между предните два зъба. Разстоянието между другите зъби е правилно да се нарича "трема". Разстоянията между зъбите се дължат на несъответствия между челюстта и размера на зъбите, като за диастема и трема с ...

                                               

Китка (анатомия)

Китка, още киткова става е част от горния крайник, която се разполага в областта между предмишницата и пръстите на ръката.

                                               

Пръсти на ръката

Пръстите на ръката са вид пръсти, орган за движение и усещане при ръцете на хората и други примати. Хората имат по пет пръста на всяка ръка, а костите им се наричат фаланги. Вродени заболявания, инциденти или ампутации могат да доведат до различе ...

                                               

Ръка

Ръката е част от горния крайник, простираща се от китката до върха на пръстите. В много случаи под "ръка" се има предвид целия горен крайник на човека. При много бозайници и други животни са налични придатъци подобни по форма на ръката, като лапи ...

                                               

Скалп

Скалпът обикновено се описва, като имащ пет слоя: C connective tissue: Свързващата тъкан е плътен подкожен слой мастна и влакнеста тъкан, съдържащ нервите и кръвоносните съдове на скалпа. Р pericranium: Темето е надкостница на черепа и осигурява ...

                                               

Списък на костите в човешкото тяло

Един типичен скелет на възрастен човек съдържа 206 кости. Анатомични различия могат да доведат до образуването на повече или по-малко кости. Най-често срещаните различия включват истинските ребра или допълнителни поясни прешлени.

                                               

Списък на мускулите в човешкото тяло

десен и ляв хълбочен мускул Хълбочни мускули 6 десен и ляв голям поясен мускул десен и ляв малък поясен мускул Хълбочнопоясен мускул 6 десен и ляв голям седалищен мускул десен и ляв разтегач на широката фасция десен и ляв малък седалищен мускул д ...

                                               

Таз

Тазът се намира в основата на гръбначния стълб, като осигурява закрепване на долните крайници към тялото, а също така поддържа и обхваща редица жизненоважни органи. В изграждането на таза влизат две тазови кости, кръстцовата и опашната кост, свър ...

                                               

Тил

Тилът е задната част на врата. При много бозайници тилът е хлабав, нечувствителен участък от кожата, който майката може да захапе със зъби и по този начин да носи малките си. При домашните котки тилът се използва от майката за да прехвърли котета ...

                                               

Фонтанела

Фонтанела или по-скоро фонтанели са меки участъци на главата на бебето, които по време на раждане позволяват на костните плочи на черепа да се огънат, за да може главата на бебето да премине през родилния канал. Втвърдяването на костите на черепа ...

                                               

Човешки мозък

Човешкият мозък е един от органите при човека, сходен по устройство с мозъка на останалите бозайници, но с по-голям размер, отнесен към размера на тялото. Той управлява както нашите жизнени функции, така и поведението ни. Нашите мисли, спомени и ...

                                               

Човешко око

Човешките очи се намират в отделни очни кухини в черепа на човека, имат приблизително сферична форма с диаметър 24 мм. Всяко от тях се състои от очна ябълка и спомагателни приспособления: 6 външни очни мускула, с помощта на които очната ябълка се ...

                                               

Антропология

Антропологията е често много общо определяна като наука за човека и човечеството. Антропологията е предимно социална наука, която изучава голям брой въпроси от произхода и разселенията на човешките същества, през родствените системи и културните ...

                                               

Антропонимия

Антропонимия или антропономастика, както и антропонимика, е дял на ономастиката, който се занимава с личните, бащините, майчините, фамилните и родовите имена на хората, с техните псевдоними и прякори, както и с имената и прозвищата на литературни ...

                                               

Антропоцентризъм

Антропоцентризъм, понякога и като човешко превъзходство, превъзходство на човека, е вярата, че хората трябва да бъдат смятани за център на света, също вярата, че хората имат способност да възприемат истинските качества на обектите. Например във ф ...

                                               

Археология, етнография и антропология на Евразия

Археология, етнография и антропология на Евразия е научно списание в Русия в областта на археологията и етнографията, основано през 2000 г. Издава се 4 пъти годишно на руски и английски език от Института по археология и етнография от Сибирския кл ...

                                               

Багуиска школа

Багуиска школа е влиятелна група от историци и антрополози в Гуанси-джуански автономен регион. В тесен смисъл Багуиската школа се отнася до подхода на членовете на Департамента по история на Гуанския университет през последния век. В по-широк сми ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →