ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

Икономика на знанието

Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социалния живот. Това е икономика, в която информацията и знанието са основен продукт и ресурс. Изразът став ...

                                               

Управление на проекти

Управление на проекти е науката за проектите. В нея главна роля играе ръководителят на проекти. Според дефиниция, въведена със стандарта PMBOK управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейност ...

                                               

Управление на информацията

Информационното управление се занимава със серия от организационни дейности: придобиването на информация от един или повече източници, попечителската дейност и дистрибуцията на тази информация за тези, които се нуждаят от нея и крайното ѝ разпоре ...

                                               

Е-Здраве

Е-Здраве, също електронно здравеопазване, е относително нов термин за практика в здравеопазването, поддържана от електронни ресурси и комуникации. Разбирането на термина варира, във връзка с вида развитие на конкретната здравната система. Електро ...

                                               

Българско управление в Македония, Поморавието и Западна Тракия (1941 – 1944)

Българското управление във Вардарска и Егейска Македония, Поморавието и Западна Тракия се отнася за управлението на новоприсъединените области към Царство България по време на участието на страната във Втората световна война на страната на Тристр ...

                                               

Управление на проекти ориентирано към бизнес стойността

Управление на проекти ориентирано към бизнес стойността е вид управление на проекти, което има за цел да подпомогне премахването на отпадъците по време на разработка на продукта и да повиши добавената бизнес стойност към всички свързани процеси в ...

                                               

Финанси

Финанси е съвкупност от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства. В ежедневието думата финанси се използва като синоним на пари, и по-точно – ...

                                               

Сътрудничество

Сътрудничество е акт на съвместна работа по изпълнението на общи или индивидуални цели заедно, в екип. Понятието сътрудничество се отнася за всички процеси, при които хората работят заедно. Могат да си сътрудничат както отделни членове на обществ ...

                                               

Държавна сигурност

Държавна сигурност е бивша българска тайна служба за разузнаване и контраразузнаване, активна в периода 1925 – 1990 г. Тя е основната репресивна структура, на която се крепи тоталитарният режим на Българската комунистическа партия от края на 40-т ...

                                               

Салих Ага

Салих Ага е родопски помак войвода-управник на Ахъчелебийска околия, който управлява мирно областта в периода 1798 – 1838 година и един от най-изявените и уважавани управници от рода на Кьорходжови. През неговото управление областта постига значи ...

                                               

Теория на отражението

Теория на отражението – основа на диалектикоматериалистическата теория на познанието. Изходен за теорията на отражението и за марксистката гносеология като цяло е диалектикоматериалистическият принцип на отражението, според който резултатите на п ...

                                               

Гностицизъм

Гностицизъм се отнася до разнообразно, синкретично религиозно движение, съдържащо различни вярвания. Гностици е прието да се наричат представителите на религиозни течения, съчетаващи евангелието с източноелинистичната теософия, окултизма и митоло ...

                                               

Школи на икономическата мисъл

Школи на икономическата мисъл е термин, който описва разнообразието от подходи в история на икономическата теория, които са достатъчно значими, за да бъдат описани като школа на мисълта. Макар че икономистите не винаги се вписват в определена / к ...

                                               

Историческа школа в икономиката

Това е статия за школата на мисълта в областта на икономиката. За правната школа, виж Германска историческа школа. Историческата школа в икономиката е бил подход в академичната икономика и публичната администрация, която възниква през 19 век в Ге ...

                                               

Австрийска икономическа школа

Австрийската школа, също известна като Виенска школа или Психологическа школа, е школа в икономическата мисъл, която се фокусира върху спонтанната организираща сила на ценовия механизъм или ценовата система. Икономистите от Австрийската школа твъ ...

                                               

Чикагска школа по икономика

Чикагската школа по икономика описва неокласическата школа вътре в общността от икономисти, със силен фокус около факултета на Чикагския университет, някои от които са конструирали и популяризирали нейните принципи. Понякога е наричана freshwater ...

                                               

Интердисциплинарност

Интердисциплинарен се отнася до пресечните области на науката, интердисциплинарна област е област на изследване, която пресича традиционните граници между академичните дисциплини или школи на мисълта, когато възникнат нужди от професии. Отначало ...

                                               

История на икономическата мисъл

Историята на икономическата мисъл е дял на историята на науката, разглеждащ развитието на науката икономика от Античността до наши дни, включително появата и развитието на различните школи на икономическата мисъл. Още през Античността философи ка ...

                                               

Кейнсианска икономика

Кейнсианска икономика или още на български Кейнсианство) е макроикономическа теория, базирана на идеите на британския икономист от 20-те години на 20 век Джон Мейнард Кейнс. Кейнсианската икономика твърди, че решенията на частния сектор може поня ...

                                               

Литературна мисъл

"Литературна мисъл" е българско филологическо научно списание, създадено през 1957 г. и издавано от Института за литература при БАН. ISSN 0324-0495. То е едно от най-авторитетните литературоведски издания и е единственото българско академично изд ...

                                               

Правен позитивизъм

Правният позитивизъм e школа на мисълта във философия на правото и юриспруденцията, която твърди че Няма вътрешноприсъща или необходима връзка между законните положения на правото и етиката или морала, Законите са правила създадени от човешки същ ...

                                               

Фрайбургска школа

Може да се отнася също и до Баденската философска школа. Фрайбургската школа е школа на икономическата мисъл, основана във Фрайбургския университет през 1930-те години. Основава се върху по-ранната историческа школа в икономиката, но набляга на т ...

                                               

Неокласическа икономика

Неокласическата икономика е школа на икономическата мисъл, възникнала във Великобри­тания и САЩ в края на XIX век. В основата ѝ стои маргиналният анализ, който има много привърженици сред представителите на съвременната американска икономическа м ...

                                               

Технология

Техноло̀гия – съвкупност от способи и средства за постигане на желан резултат; начин за преобразуване на даденото в необходимо. Технологията включва последователността на операциите и процедурите, тя е тясно свързана с използваните машини, оборуд ...

                                               

Стелт (технология)

Технологията "Стелт", позната също като "технология с ниска радарна видимост", е набор от конструктивни решения и системи за активно и пасивно радарно противодействие, които се използват от самолети, кораби и ракети с цел да бъдат по-малко забеле ...

                                               

Образователна технология

Образователната технология е изучаването и етичната практика на улесняването и подпомагането на учебния процес и подобряване на представянето на учащите чрез създаване, използване и управление на подходящи технологични процеси и ресурси." Терминъ ...

                                               

Планарна технология

Планарната технология, позната и като полупроводникова технология е процесът на създаване на микроелектронни устройства. Той включва редица отделни стъпки, при които се формира и изработва електрическа схема в подложка от полупроводников материал ...

                                               

AFIB технология

AFIB технология или Афиб технология е алгоритъм, създаден и патентован от компания Microlife. Той е вграден в електронните апарати за измерване на кръвното налягане и позволява да се осъществи скрининг за наличието на предсърдно мъждене по време ...

                                               

Хипернишкова технология

Хипернишковата технология е патентована технология на Intel за осъществяване на многонишковост с цел едновременно изпълнение на няколко задачи в x86 микропроцесорите. Появява се за първи път през февруари 2002 г. на сървърни процесори Xeon и през ...

                                               

Мария Балтаджиева (технолог)

Мария Ангелова Балтаджиева е български учен и изобретател в сферата на млякото и млечните продукти. Избрана е за член-кореспондент на БАН през 2004 година и за академик през 2015 г.

                                               

Технология и техника на живописта

Технология на живописните материали изучава вида и свойствата на всеки елемент, от който е изградено едно произведение на живописта, а техника на живописния процес – последователността на отделните етапи и приложението на съответните материали за ...

                                               

Средновековна технология

Средновековната технология се отнася за технологията, използвана в Средновековна Европа под ръководството на Църквата. След Ренесанса от XII век в Стария континент се заражда радикална промяна в броя на новите изобретения, иновации в традиционнит ...

                                               

Иновация

Иновация е нововъведение или изменение в дадено явление, с което то се отличава от някакво първоначално състояние. Според друга дефиниция това е прилагането на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, ...

                                               

Национален медал на САЩ в областта на технологиите и иновациите

Национален медал в областта на технологиите и иновациите е американска държавна награда "за значителен принос към националното икономическо, екологично и обществено благосъстояние, направен чрез развитието и комерсиализацията на технологична прод ...

                                               

Изобретение

Изобретение е предмет, машина, устройство, процес, метод или техника/технология, които са уникална иновация. В определени случаи дадено изобретение е под правна защита по силата на патент.

                                               

Педагогически факултет (Шуменски университет)

Педагогическият факултет на Шуменския университет е център за подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. Образуван е през 1984 г., като в началото са създадени 8 специалности. Намира се в ...

                                               

Система за иновация

Идеята за системи за иновация акцентира, че разпределението на технологии и информация сред хора, предприятия, и институции е важен аспект при процеса на иновация. Тя съдържа взаимодействията между необходимите действащи лица, които да превърнат ...

                                               

Джордж Паладе

Джеордже Емил Паладе е румънски клетъчен биолог. Описван като "най-влиятелния клетъчен биолог", през 1974 г. той е удостоен с Нобелова награда за физиология и медицина, заедно с Албер Клод и Кристиан дьо Дюв. Наградата е предоставена за иновации ...

                                               

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Академик Ангел Балевски"

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Академик Ангел Балевски" при Българска академия на науките развива научноизследователската дейност и провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания ...

                                               

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Преобразуван е на 29 октомври 2010 г. с решение на Народното събрание. Приемник е на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии СВУБИТ Архив на оригинала от 2019-04-30 в Wayback Machine., гласувано от Народното ...

                                               

Пол Ромър

Пол Майкъл Ромър е американски икономист. Роден е на 6 ноември 1955 година в Денвър в семейството на юриста и политик Рой Ромър, който по-късно е губернатор на щата Колорадо. През 1978 година завършва математика в Чикагския университет, където пр ...

                                               

Електромоторен завод "Елпром Троян"

Създадена през 2013 година под името "Монд Метал" ЕООД от Младен Мондешки, през 2016 година придобива на публичен търг, обявен от синдика на Елма-АД, основната част от активите на изпадналия в несъстоятелност през лятото на 2012 година електромот ...

                                               

Университет "Карнеги Мелън"

Университет "Карнеги Мелън" е частен изследователски университет в Питсбърг, Пенсилвания. Университетът започва като Технически училища "Карнеги" Carnegie Technical Schools, основани от Андрю Карнеги през 1900 г. През 1912 г. училището става Инст ...

                                               

Висше училище по застраховане и финанси

Висшето училище по застраховане и финанси е частно специализирано висше училище в София, България. Намира се на адрес София 1618, ж.к. Овча купел, ул. "Гусла" 1. Това е частно висше училище в областта на бизнеса, финансите, застраховането, менидж ...

                                               

Земя

Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е най-голямата от земеподобните планети и единствената, на която според съвременните научни схващания има живот. Земята се е образувала преди около 4.54 милиарда години и скоро след това е придоби ...

                                               

Ракета земя-земя

Ракетите тип земя-земя са вид управляеми ракети, предназначени да унищожават наземни цели. Те се изстрелват от залпови установки, ракетни силози, влакове, танкови установки или преносими зенитно-ракетни комплекси. Има два вида ракети земя-земя - ...

                                               

Нова земя

Нова земя е архипелаг в Северния ледовит океан. Включва 2 големи острова – Северен и Южен, разделени от тесния 2 – 3 km проток Маточкин Шар, и множество по-малки, между Баренцово море на запад и Карско море на изток. Административно принадлежат к ...

                                               

Средна земя

Средната земя е главно поле на действие в книгите на бележития британски фентъзи писател Джон Роналд Руел Толкин. В измислената "география" от творбите му тя се намира в западните части на земята, наречена от своя страна Арда. Именно в Средната з ...

                                               

Ракета земя-въздух

Земя-въздух е вид управляеми ракети, които се използват за унищожаване на вражески самолети, вертолети, летящи шпионски апарати и по-рядко вражески атакуващи балистични ракети. Противовъздушните и противоракетни единици на всички армии по света р ...

                                               

Огнена земя

Огнена земя е архипелаг, разположен в южната част на Южна Америка между Магелановия проток и протока Дрейк и между Атлантическия и Тихия океан. Той е част от природогеографската област Патагония. Намира се на координати 54° ю. ш. 70° з. д. 54° ю. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →