ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4                                               

Оперативна памет

Оперативна памет е вид компютърна памет, която съдържа инструкциите за централния процесор и различни данни, използвани при неговата работа. В архитектурата на фон Нойман това е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредниче ...

                                               

Компютърна памет

Компютърната памет в компютрите е средата за съхранение на обработваните данни в течение на определено време. Притежава йерархична структура и обикновено е съставена от няколко запаметяващи устройства с различни характеристики. Основната задача н ...

                                               

Ейдетична памет

Ейдетичната памет е способността да си спомняш ясно образи с висока точност за кратко време след като са видени само няколко пъти, без помощта на мнемоники. Въпреки че понятията ейдетична памет и фотографска памет често се използват с един и същи ...

                                               

Дълготрайна памет

Вторичната памет е вид памет, която може да се запази за няколко дена или до десетилетия. Тя се различава сткруктурно и функционално от кратката първична памет, която запазва информацията за около 18 секунди средно. Биологично кратката памет е вр ...

                                               

Памет българска

"Памет българска" е телевизионно предаване с историческа тематика, което се излъчва всяка събота по БНТ от 2002 г. до 12 март 2011 г., когато е свалено временно от екран до повторното му връщане на 26 март 2011 г. Продължителността му варира от т ...

                                               

Феритна памет

Феритната памет или памет с магнитна сърцевина е вид компютърна памет, при която информацията се съхранява чрез намагнитване на малки феритни тороиди. Феритните ядра се разполагат във формата на правоъгълна матрица и всеки един от тороидите е свъ ...

                                               

ROM

ROM е клас електронни компютърни памети, използвани в компютрите и други електронни устройства. Тъй като този вид памет позволява еднократен запис и многократно четене на запаметената информация, тя се използва предимно за запис на фърмуер на анг ...

                                               

Памет (филм)

"Памет" е български игрален филм от 1985 година на режисьора Дочо Боджаков, по сценарий на Константин Павлов. Оператор е Александър Иванов. Музиката във филма е композирана от Кирил Цибулка.

                                               

Кешпамет

Кешпамет или скрита памет, често наричана за по-кратко само кеш, е спомагателна компютърна памет за ускоряване обмена на данни между различните нива в йерархията на паметта. Ускоряването се постига чрез поддържане на копия от избрани части от дан ...

                                               

Сибилски книги

Сибилските книги са пророчески книги, представляващи сбирка от оракулски предсказания, представени в хекзаметри, откупени от последния древноримски цар Тарквиний Горди от Сибила от Куме. Съхранявали се в храма на Юпитер на Капитолий. Към тези кни ...

                                               

Предсказание

Предсказание е съобщение за някакво събитие, което с голяма степен на вероятност ще се случи в бъдещето. В зависимост от основанията предсказанията се разделят на рационални и ирационални. Рационалните предсказания прогнози се основават на опреде ...

                                               

Пития

Пития е името на всяка жрица-пророчица на бог Аполон в неговото светилище в Делфи, разположено в подножието на планината Парнас. Когато дава предсказания, Пития сяда на триножника на Аполон в храма, дъвче дафинови листа, изпада в транс, изпратен ...

                                               

Едгар Кейси

Едгар Кейси е американски паралечител, обявил се за ясновидец и живял в средата на ХХ век. Роден е във фермерско семейство, близо до Бевърли, на 7 мили южно от Хопкинсвил, Кентъки. Известен е с предсказанията си, направени по време на сън и запис ...

                                               

Астролог

Астрологът е човек, който практикува астрология. Астролозите най-често изготвят хороскопи, правят предсказания за бъдещето, като изследват разположението и движението на небесните тела. Прогнозите се изготвят на база на установени устойчиви завис ...

                                               

Ръсел Хълс

Ръсел Алън Хълс е американски физик, носител на Нобелова награда по физика за 1993 г. Заедно с ръководителя на докторската си дисертация, Джоузеф Тейлър, открива първия двоен пулсар, благодарение на който са извършени точни измервания на ефектите ...

                                               

Евангелие от Лука

Евангелието от Лука е третото синоптично и едно от четирите канонични евангелия, част от Новия завет. Описва проповедническата дейност на Иисус Христос, разпятието и възкресението му, чудесата, Велики Четвъртък. В това евангелие фигурира и молитв ...

                                               

Бакис

Бакис е полу-легендарен древногръцки прорицател от 6 или 7 век пр.н.е., роден в Беотия. Той е първият съставител на сборник с предсказания. Получил своята дарба да пророкува от нимфите. Предсказания в хекзаметри витаят около името му по времето н ...

                                               

Джоузеф Тейлър

Джоузеф Хуутън Тейлър е американски физик и астроном, известен с откриването на първия двоен пулсар, на базата на което извършва прецизни тестове на Общата теория на относителността, за което е награден с Нобелова награда за физика за 1993 г.

                                               

Нумерология

Нумерология е псевдонаука за числата. Назовават я като "магията на числата", като концепцията ѝ е близка до тази на астрологията и други паранауки от античността. Използва се за "прогнозиране бъдещето посредством изготвяне на предсказания основан ...

                                               

Поликарп Куш

Поликарп Куш е американски физик, носител на Нобелова награда за физика за 1955 година заедно с Уилис Лам за точното определяне на магнитния момент на електрона и установяване на разлики с теоретично предсказаните стойности.

                                               

Знание

Знанието е това което се знае, което е известно, което е установено в резултат на познавателна дейност. В по-общ смисъл това е науката изобщо. В Оксфордския английски речник знанието е дефинирано като: факти, информация и умения, придобивани чрез ...

                                               

Данни

Данни са неструктурирани факти за обект, които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват с някаква цел. Преобразуваните данни се превръщат в информация. Данните често са възприемани като най-нис ...

                                               

Меронимия

Меронимия е семантично отношение, използвано в лингвистиката. Меронимът денотира съставна част от или член на нещо, тоест: X е мероним на Y, ако X -вете са части от Y -те или X е мероним на Y, ако X -вете са членове на Y -те. Например, пръст е ме ...

                                               

Open-world assumption

Open-world assumption е термин от областта на представяне на знанието, с който се означава допускането, че в една формална логическа система истинната стойност на дадено съждение може да бъде истина, без значение дали за съждението е известно дал ...

                                               

Обучение в действие

Обучение в действие е образователен метод), при който хората работят и учат заедно, като се заемат с истински проблеми и въпроси, както и разсъждавайки върху своите действия. Така че в този случай обучаващите се придобиват знание чрез истински де ...

                                               

Онтология

Онтология е философска дисциплина, която се занимава с изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието като цяло. Определението, което Аристотел дава на първата философия в своята "Метафизика", е: "Знание за биващото като биващо". ...

                                               

Метакогниция

Метакогниция или метапознание е "познание за познанието", "мислене върху самия когнитивен процес", "мислене относно мисленето" или "знание за знанието". Може да има различни форми: например включва знания за това кога и как да се използват конкре ...

                                               

Ноу-хау

То се различава от другите видове знание по това, че може директно да бъде приложено за постигане на определен резултат. Известно е също така като "процедурно знание" и понякога е по-важно за решаването на конкретна задача в практиката, отколкото ...

                                               

Генеалогия

Генеалогията е специализирана и спомагаща историческа дисциплина посветена на изучаването на родствените отношения между хората, историята на рода и произхода на индивида. Има за предмет проучване, изучаване и представяне на родствените отношения ...

                                               

Математически модел

Математическият модел използва математически език, за да опише физична система. Математически модели са използвани не само в естествените науки и инженерните дисциплини, но също и в социалните науки ; физици, инженери, изследователи по компютърни ...

                                               

Спортна психология

Спортната психология e интердисциплинарна наука, която извлича знание от полетата на кинезиологията и психологията. Тя включва изучаването на това как психологическите фактори влияят върху представянето и как участието в спорта и упражненията пов ...

                                               

LDAP

LDAP е протокол за достъп до онлайн справочни услуги. IETF проектира и дефинира LDAP като по-добър начин за използване на X.500 справочниците, тъй като намира първоначалния DAP Directory Access Protocol – протокол за достъп до справочници твърде ...

                                               

CIA World Factbook

The World Factbook, наричана още и CIA World Factbook е годишно издание на Централното разузнавателно управление на САЩ, съдържащо основна информация за различните страни по света. За всяка от 272-те държави, зависими и други територии по света, ...

                                               

Промени в наименованията на физикогеографските обекти в България

"Промени в наименованията на физикогеографските обекти в България 1878 – 2014 г." е енциклопедичен справочник, отразяващ промените в имената на природните обекти в България от Освобождението до края на 2014 г. Автор и съставител е Александра Кисе ...

                                               

Етнолог (издание)

Ethnologue: Languages of the World е справочник по езикознание. Издава се писмено и онлайн и се разпростнява от SIL International съкращението SIL е от първоначалното му име Летен институт по лингвистика - християнска лингвистична организация, из ...

                                               

Mammal Species of the World

Mammal Species of the World е таксономичен и географски справочник за всички бозайници по света. Издава се в САЩ в печатен и електронен вариант. От 1982 г. да днес са издадени три печатни издания.

                                               

Географски речник на България

"Географски речник на България" е справочник, издаден през 1980 г. от издателство "Наука и изкуство". Съставители са Иван Вапцаров, Светлин Кираджиев, Цветко Михайлов и Николай Мичев. Автори на "Географски речник на България" са: Иван Вапцаров, В ...

                                               

Борис Николов

Борис Йорданов Николов е български журналист на свободна практика и историк, автор на редица трудове за борбите на българите в Македония и Тракия за национално освобождение и обединение.

                                               

Стоян Кръстев (офицер)

Роден е на 19 юли 1895 г. в Панагюрище. През 1916 г. завършва Военното училище в София. Служи последователно във втора дружина, втора колоездачна дружина и трета инженерна дружина. От 1933 до 1934 г. е адютант на инженерната инспекция на Свързочн ...

                                               

Енциклопедия

Енциклопедията е вид справочник, съдържащ обобщение на цялата информация от всички области на знанието или от дадена негова област. Енциклопедиите включват набор от тематични статии, които обикновено са подредени по азбучен ред на заглавията и са ...

                                               

Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" е издателско-полиграфическият комплекс към Българската академия на науките. Специализирано е в издаването на научна и научнопопулярна литература, речници, справочници и енциклопедии, научна периодика, учебн ...

                                               

Лазар Козаров

Лазар Дянков Козаров е български офицер, генерал-майор, участник в Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.

                                               

Умение

Умението е възможност за успех в определена задача или начинание. Умението зависи от способността, от съзряването и от упражняването. Измерването на интелектуалните и психомоторните умения е възможно чрез използване на тестове. Гражданска дееспос ...

                                               

Център за развитие на управленски умения

Центърът за развитие на управленски умения е създаден по съвместен българо-японски проект с участието на Японската агенция за международно сътрудничество и Института за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанств ...

                                               

Учител

Учител или преподавател е професия, упражнявана от хора, които преподават своите теоретични знания и практически умения на учениците. Те работят в сферата на образованието.

                                               

Професия

Професията е вид трудова дейност, която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация. В Ев ...

                                               

Трилър

Трилърът е доста широк жанр в литературата, киното, телевизията и някои реалити шоута. Най-характерното за трилъра е доминиращите остри чувства, които предизвиква – тревожно очакване, силно напрежение, безпокойство, безпомощност, страх, стигащ до ...

                                               

Софтуерен разработчик

Софтуерен разработчик е професия, която се занимава с изработката на компютърен софтуер. Софтуерните разработчици участват във всички етапи от разработката на софтуерни продукти – анализиране на изискванията, моделиране на бизнес процесите и прое ...

                                               

Diablo II: Lord of Destruction

Lord of Destruction е допълнение към компютърната игра Diablo 2. Направени са много нововъведения към оригинала, като по този начин геймплей се променя изцяло. Появяват се два нови класа герои – Убиец/Нинджа и Друид, всеки от тях е с нови 30 умения.

                                               

Вещица

Вещицата обикновено живее изолирано. В началото вещиците били жени и мъже посветени на старата вяра тоест предхристиянските религии в Европа. Те вярват в рогатия Бог и Богинята на Земята. Когато християнството става официална религия из Европа, е ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →