ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379                                               

Анализ на тънките отрязъци

Анализът на тънките отрязъци е термин, използван в психологията и философията, за да се опише способността за откриване на повтарящи се модели или закономерности в ситуации на базата само на кратки отрязъци от време и опит. С термина се означава ...

                                               

Бързи срещи

Бързите срещи са формализиран метод за запознанства лице-в-лице, насърчаващ хора да се запознаят с голям брой непознати. Първите бързи срещи са проведени в "Пийтс кафе" в Бевърли Хилс в края на 1998 г.

                                               

Дилема на таралежа

Дилемата на таралежа е метафора за предизвикателствата на човешката интимност. Тя описва ситуация, при която група таралежи се стремят да се приближат един до друг, за да споделят топлината по време на студено време. Те обаче трябва да останат от ...

                                               

Принцип на най-малкия интерес

Принципът на най-малкия интерес е идея от социологията, че личността или групата с най-малко количество интерес в продължаването на дадена връзка имат най-голяма власт над връзката. В контекста на динамиката на човешките взаимоотношения, принципъ ...

                                               

Приятелство

Приятелството означава междуличностна връзка, която се изразява в поведение на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и привличане, както и прояви на помощ в случаи на нужда или криза. Приятелите са хора, които взаимно се радват н ...

                                               

Число на Дънбар

Числото на Дънбар е предположеното когнитивно ограничение на броя хора, с които даден човек е способен да поддържа стабилни социални взаимоотношения, т.е. взаимоотношения, при които човек познава всички хора в групата и какви са взаимоотношенията ...

                                               

Свободно време

Свободно време е време, прекарано извън бизнес, трудови отношения, търсене на работа, домакински задачи и образование, както и необходимите действия за ядене и спане. Според ситуационистите, свободното време е илюзорна идея и рядко е напълно "сво ...

                                               

Отпуск

Отпускът е платено или неплатено време извън работа, отпускано от работодателите на работещите и използвано от работещите по тяхно желание. Според чл. 48 ал. 5 от Конституцията на Република България "Работниците и служителите имат право на. както ...

                                               

Пикник

Пикникът е вид развлечение за топлите месеци, представляващо екскурзия с почивка и ядене на открито – в парк или сред природата, в идеалния случай сред красив пейзаж и възможност за забавление, например в близост до водоем или река, преди или по ...

                                               

Туризъм

Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Основател на българския туризъм е българският писател и общественик Алеко Конст ...

                                               

Андрофилия и гинофилия

Андрофилия и гинофилия или гинефилия са термини, използвани в поведенческите науки, за да опишат вид сексуално влечение, насочено към физически зрели партньори от един от двата пола. Андрофилия означава сексуално привличане към мъже или мъжествен ...

                                               

Воайорство

Воайорството е изпитване на сексуално удоволствие от наблюдението на друго лице/лица, което/които обикновено е/са голи, както и от самия факт, че наблюдаващият е скрит. Практикуването на воайорството приема различни форми, но основната характерис ...

                                               

Ворарефилия

Ворарефилията е парафилия, характеризираща се с еротичното желание на някого да бъде изяден или понякога лично да консумира друго лице или същество или еротично привличане към процеса на ядене като цяло. Тъй като ворарефилните фантазии обикновено ...

                                               

Евнух

Евнухът е мъж, чиито тестиси са частично или изцяло отстранени в резултат на хирургическа операция или по случайност. Чрез кастрирането се предотвратява половата функция на мъжа, както и отделянето на сперматозоиди и важни хормони, при което се п ...

                                               

Инфибулация

Инфибулацията е хирургично отстраняване на гениталиите на мъже и жени, по-специално на препуциума, малките срамни устни и големите срамни устни. Тя може да варира от зашиване до пълно отстраняване и се прави по различни причини.

                                               

Кастрат

Кастрат е кастриран мъж. В музиката това е мъж, на когото в детската възраст е направена операция, спираща естественото му възмъжаване с цел да се запази чистия му, ясен и висок детски глас. Певци-кастрати са участвали в средновековните църковни ...

                                               

Мамила

Мамила, още папила, е изпъкналостта на зърното на гърдата, където се отварят порите на млечните жлези. Мамилата е заобиколена от ареолата, която често е с по-тъмен цвят от този на останалата заобикаляща кожа. При жените, в края на бременността и ...

                                               

Множествен оргазъм

Множественият оргазъм наричан още "мултиоргазъм", се отнася за жените и е следствие произтичащо след получаването на първия оргазъм по време на сексуална стимулация. Мултиоргазмът представлява явление, при което жена достига два или повече послед ...

                                               

Пластичност в еротизма

Пластичност в еротизма е термин изкован от социлния психолог Рой Баумайстер през 2000 г. е степента, в която нечий сексуален импулс може да се променя от културни и социални фактори. Промените могат да възникнат по множество начини, като например ...

                                               

Сексуална революция

Сексуална революция е термин, който се отнася за радикалните промени касаещи поведенията и мисленето, свързани със секса и любовта, въвеждането и извоюването на съществено нови и различни ценности, норми и отношения по отношение на любовта, секса ...

                                               

Сексуално въздържание

Сексуално въздържание е практиката на въздържане на някои или всички аспекти на сексуална дейност поради правни и етични, медицински, психологически, социални, финансови, философски или религиозни причини. Асексуалност e подобен термин, който оба ...

                                               

Ситуационна хомосексуалност

Ситуационна хомосексуалност се нарича практикуването на еднополов секс между партньори, поне един от които в естествената си социална среда не би търсил и осъществил хомосексуален контакт. Този партньор може да е по природа хетеросексуален, бисек ...

                                               

Хипоактивно разстройство на сексуалното желание

Хипоактивно разстройство на сексуалното желание е сексуална аномалия изразяваща се в сексуална апатия и липса на желание за секс. Причините могат да бъдат разнообразни и от различно естество. Понякога двамата партньори загубват емоционалната прив ...

                                               

Целувка

Целувка се нарича докосването на устните до нещо – най-често до устните или до част от тялото на друг човек. В съвременната Западна цивилизация целувката е най-честият израз на обич и привързаност. Между близки хора целувките се разменят обичайно ...

                                               

Свобода на движение

Свобода на движение, право на свободно придвижване или право на пътуване е термин от областта на правата на човека. Той е застъпен в конституциите на редица държави. Той гласи, че всеки гражданин на една държава, в която се намира гражданинът, им ...

                                               

Достойнство

Достойнство e термин, използван в морала, етиката и политическите дискусии, за да означи, че хората имат правото на уважение и етично третиране. Това е резултат от концепцията от времето на Просвещението за вътре-присъщите и заложени, неотменими ...

                                               

Естествени права

Естествените права са набор от свободи, които в съвременността се смятат не за унаследими, за неотменни и произхождащи от естеството на човека. Тези права не зависят от културата и управлението на държавата. Идеята за естествените права е разглеж ...

                                               

Право на защита

Правото на защита е основно човешко право, закрепено в основните закони на правовите държави. На защита според българската конституция подлежат личния живот, чест, достойнство и добро име на гражданите на страната. Всеки български гражданин има п ...

                                               

Икономическа свобода

Икономическата свобода е термин, който се използва в икономически и политически дебати, и тук, както и с общия термин свобода има различни дефиниции, което води до липсата на общоприета дефиниция, за това какво икономическата свобода означава. Мо ...

                                               

Права на националните малцинства

Права на националните малцинства са комплекс от мерки, предвидени в законодателството на страните, в които има национални малцинства, и/или във валидните на тяхната територия международно правни документи. В най-общ смисъл, тези мерки гарантират ...

                                               

Право на самоопределяне

Правото на самоопределяне на народите е основен принцип в съвременното международно право. Според него, народите, позовавайки се на принципа за равни права и равни възможности, имат право свободно да избират своя суверенитет и международен полити ...

                                               

Право на труд

Правото на труд е основно човешко право, признато от ООН с Всеобщата декларация за правата на човека. Според чл. 23 и чл. 24 от нея: всеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно ограничаване на работното време и на периодичен ...

                                               

Демократизация

Демократизацията е процес на преход към демократично управление. Демократизацията може да бъде преход от напълно авторитарен режим към изцяло демократичен режим, преход от авторитаризъм към квази-демокрация, или преминаване от полу-авторитарен къ ...

                                               

Всеобща декларация за правата на човека

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Тя е преведена на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. Декларацията е първото значително постижение на свето ...

                                               

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е основополагащ акт и правен инструмент на Съвета на Европа. Тя е международен договор, подписан през 1950 г. и влязъл в сила през 1953 г. за страните-учредителки на Съвета на ...

                                               

Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

Конвенцията от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние е многостранен договор, който е подписан под егидата на Международната комисия по гражданското състояние. Разпоредбите на конвенцията п ...

                                               

Международен пакт за граждански и политически права

Международният пакт за гражданските и политическите права е многостранен международен договор приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. и влязъл в сила на 23 март 1976 г. Държавите-членки по договора са задължени да спазват гражданск ...

                                               

Международен пакт за икономически, социални и културни права

Международният пакт за икономически, социални и културни права е многостранен договор, приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. чрез GA. Резолюция 2200A, който влиза в сила от 3 януари 1976 г. Той ангажира, участващите страни да раб ...

                                               

Европейски съд по правата на човека

Европейският съд по правата на човека е правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. Седалището е в Страсбург, Франция. ЕСПЧ е орган към Съвета на Европа, ...

                                               

Рене Касен

Рене-Самюел Касен е френски юрист и дипломат от еврейски произход, активен участник във френската съпротива по време на втората световна война. Той е представител на Франция в Организацията на обединените нации 1946 – 1958, съучредител на ЮНЕСКО ...

                                               

Лауци срещу Италия

"Лауци срещу Италия" е съдебен процес в Европейския съд по правата на човека по иск на финландската и италианска гражданка Сойле Лауци срещу правителството на Република Италия във връзка с практиката за поставяне на разпятия в италианските училищ ...

                                               

Масово убийство в Нови Алдах

Масовото убийство в Нови Алдах е убийство на 56 мирни жители в селището Нови Алдах и прилежащите райони на град Грозни от части на ОМОН от Санкт Петербург на 5 февруари 2000 г.

                                               

Делото Моузли срещу Обединеното кралство

Делото Моузли срещу Обединеното кралство е сред известните дела в Европейския съд по правата на човека. На 10 май 2011 г. Европейският съд по правата на човека излиза с решение по жалбата на Макс Моузли относно претенциите за нарушение от страна ...

                                               

Егилс Левитс

Егилс Левитс е латвийски политик, юрист и настоящ президент на Латвия от 8 юли 2019 г. Той е член на Европейския съд в периода 2004 – 2019 г. Той има принос към възобновяване на латвийската независимост през 1990 г. Служи като министър на правосъ ...

                                               

Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека

Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" е структурно звено от специализираната администрация на Министерството на правосъдието на Република България. Дирекцията е разположена в столи ...

                                               

Декларация на ООН за сексуалната ориентация и половата идентичност

От основаването си през 1945 г. ООН не е обсъждала въпроса за сексуалната ориентация или половата идентичност преди декември 2008 г., когато с подкрепата на Европейския съюз нидерландско-френска инициатива за официално становище е представена пре ...

                                               

Закон за правата (1689)

Законът за правата от 1689 г. е съкратеното наименование на законодателен акт, приет от парламента на Великобритания през 1689 г. по време на Славната революция. Пълното му име е Закон, обявяващ правата и свободите на поданика и уреждащ наследява ...

                                               

Граждански права

Граждански права са гарантирани на гражданите от държавата. Докато човешките права са естествено присъщи на хората, то гражданските права са отдадени от държавата на нейните граждани и са гарантирани от законите. Гражданските права се отличават о ...

                                               

Две концепции за свободата

Две концепции за свободата е встъпителна лекция, изнесена от либералния философ Исая Бърлин пред Оксфордския университет на 31 октомври 1958. Впоследствие е публикувана като памфлет от 57 страници в Оксфордското издание "Clarendon Press". Също та ...

                                               

Свобода

Свобода е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания. Във философия ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →