ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 374                                               

Археомагнитно датиране

Археомагнитното датиране е физически метод за датиране на артефакти и свързани с тях събития чрез отнасянето им към локалната конфигурация на земното магнитно поле. Методът е приложим при условия, че възстановима е поне една тяхна ориентация били ...

                                               

Богове, гробници и учени

"Богове, гробници и учени" е класическа летопис на историческото развитие на археологията, преведена на над 28 езика и издадена в двуцифрен милионен общ тираж след края на Втората световна война. С книгата си авторът ѝ – Курт Марек под псевдонима ...

                                               

Въздушна археология

Въздушната археология е дял на археологията, в нея се практикува използването на летателен апарат или сателит за осигуряване на изглед от високо ниво на исторически обекти и околната им среда, базирайки се на конвенционалната фотография и дистанц ...

                                               

Дендрохронология

Дендрохронологията е методика за датиране на археологически находки и древни предмети, основана върху изследвания на годишните пръстени на дървесината, разработена е от А. Е. Douglass през 1920-те години. Според метода времевите периоди/пръстени ...

                                               

Иманярство

Иманярството е дейност, извършвана от физически лица, изразяваща се в нерегламнтираното издирване на археологически предмети. Обикновено издирването става с помощта на технически средства, най-често металдетектори и земекопна техика.

                                               

Историческа археология

Историческата археология е дял на археологията, международна дисциплина, занимаваща се с изучаване на миналото физически доказателства във връзка с други видове исторически източници, като – документи, карти, илюстрации, снимки и разкази на хора. ...

                                               

Ландшафтна археология

Ландшафтната археология е дял на археологията, която се занимава с изучаването на различните промени, които се извършват в различни ландшафти, както естествен път, така и от промени свързани с човешката дейност. Ландшафтната археология включва из ...

                                               

Феминистка археология

Феминистка археология е подход в изучаването на древните общества, който се опитва да разбере системите на пола и социалните джендърни роли в предисторическите общества. Внася феминистка теория и феминистки теми в изучаването на археологията. Пра ...

                                               

Френско училище за Далечния Изток

Френското училище за Далечния изток е научна, учебна, културна и професионална организация в Париж под патронажа на министъра на висшето образование и научните изследвания на Република Франция. Занимава се с научни изследвания, основно чрез терен ...

                                               

Църковна археология

Църковната археология е направление в археологията, което изследва християнската култура и изкуство във всичките им проявления в общия контекст на късноантичната култура – топография, обществени и сакрални сгради, както различни аспекти на късноа ...

                                               

Диаспора на кримските татари

Диаспората на кримските татари е общността на кримските татари извън региона на Крим, които осъзнават генетичното или духовното си единство с родината си. Историята на диаспората започва след анексирането на Кримския хаганат от Руската империя пр ...

                                               

Таджики в Китай

Таджиките в Китай са 41 028 души, като само във Синдзян-уйгурски автономен регион са 39 493 души, и представляват 0.21 % от населението му.

                                               

Унгарска автономна област

Унгарската автономна област е част от Република Румъния в периода 1952 – 1960 г. Тя е автономия на секеите – унгарска етническа група, които представляват 77.3% от населението на областта. Официалните езици в областта са унгарски и румънски език. ...

                                               

Етноцентризъм

Етноцентризмът в социалните науки и антропологията е нагласа и тенденция да се прилагат рамките на собствената култура и етническа принадлежност за оценка на друга култура. Всяка адекватно функционираща култура разглежда собствените си културни п ...

                                               

Национално малцинство

Национално малцинство е понятие, което към момента няма общоприета дефиниция в международното право, а във вътрешното българско право няма легална дефиниция. Въпреки това, то се използва в различни международни документи, като рамковата конвенция ...

                                               

Нация

Нация е общност от хора, характеризираща се със съзнанието за еднаква историческа и културна принадлежност, живееща на обща територия, обединена от общ език и организирана в държава.

                                               

Канибализъм

Канибализмът е хранене с организми от същия вид. При липса на храна животните често нападат себеподобни. Например гладен хамстер изяжда малките си или друг хамстер. Канибализмът е разпространен сред много голям брой месоядни животни. Среща се и с ...

                                               

Амулет

Амулет или талисман в древните религии и съвременни традиционни култури се нарича предмет, за който се вярва, че отблъсква вредните влияния и злите сили или че закриля носещия предмета. Възможни етимологии: нося, отклонявам, отблъсквам. Най-често ...

                                               

Ли Хонгджъ

Ли Хонгджъ е основател и духовен лидер на Фалун Гонг, "система за усъвършенстване на духа и тялото" в чигонг традицията. Ли Хонгджъ започва да преподава публично учението си Фалун Гонг на 13 май 1992 г. в град Чанчун и впоследствие изнася лекции ...

                                               

Реликва

Реликва е свещена и почитана вещ, свързана с исторически или религиозни събития от миналото. Реликвите са исторически, религиозни, семейни наследствени и технически. Религиозните реликви мощи са автентични или фалшиви, както и образно поетични, о ...

                                               

Табу

Табу в разговорния език е силна обществена забрана, чието нарушаване обикновено се смята от социума за осъдително или отвратително. Етимологията на думата произлиза от полинезийския език и култура. В действителност първоначалното значение на табу ...

                                               

Тфилин

Тфили́нът, или Филактерия е молитвена еврейска одежда и представлява две малки кутийки от боядисана в черно кожа на кашерно животно, съдържаща написани на пергамент пасажи от Тората.

                                               

Тъй рече Заратустра

"Тъй рече Заратустра" е философска поема и най-популярното произведение на германския философ Фридрих Ницше. Идеите, изразени от Ницше в книгата, оказват неимоверно влияние върху мисълта на 20 век. Пълното заглавие на поемата е "Тъй рече Заратуст ...

                                               

Фолклористика

Фолклористика е наука за проучване и изучаване на фолклора. Терминът произлиза от възникналото през Романтизма XIX век в немски език разграничение между значението на folkloristik – като фолклорно съдържание, и folkloristics – като неговото проуч ...

                                               

Хаплогрупа G2c

Хаплогрупата G2c е Y-хромозомна хаплогрупа и се определя от наличието на мутацията M377. Тя е клон на хаплогрупа G, която от своя страна се определя от наличието на мутацията M201. G2c е основната хромозома на Y-хромозомната хаплогрупа, а в същот ...

                                               

Хюстън Стюарт Чембърлейн

Роден е в Саутси, Хемпшир, Англия в семейство на британски адмирал. Учи естествени науки в Женева и естетика и философия в Дрезден. Пламенен почитател на Рихард Вагнер, женен за дъщерята на композитора Ева Вагнер. През 1908 г. се установява в Бай ...

                                               

Национален антропологичен музей

Националният антропологичен музей е създаден на 21 март 2007 г. като част от системата от музеи към Българската академия на науките под патронажа на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН. Намира се в гр ...

                                               

Национален музей по антропология

Националният музей по антропология е национален музей на Мексико, намиращ се в столицата Мексико Сити. Разположен е в района между Пасео де ла Реформа и Кайе Махатма Ганди в парк "Чапултепек" в града. Съдържа значителни археологически и антрополо ...

                                               

Петралонски антропологичен музей

Петралонският антропологичен музей е музей разположен край Петралонската пещера, Северна Гърция. Музеят излага артефактите от пещерата, както и артефакти от праисторически култури в Гърция, Европа и света. Пещерата е разположена на 2 km от халкид ...

                                               

Племе

Племето е обществено обединение на родове или хора, свързани помежду им от общ произход и/или общ език, обща култура и общо самосъзнание. Племената с близък етнически произход образуват определена етническа група, а разнородни племена с обща поли ...

                                               

Вардариоти

Вардариотите са етническа група от късния период на Източната Римска империя. Точният етнически произход на Вардариотите е неясен. За първи път името им се споменава през X в., като подчинения на Солун диоцез на "Вардариоти или турки". В средата ...

                                               

Винделики

Винделиките са племенен съюз на келтски племена, обитавали района между Хелвеция, Алпите и Дунав, разгромен през 16-15 г. пр.н.е. от Римската империя. За техен главен център се считал Манхинг. Изповядвали са друдизма. Характерна особеност за това ...

                                               

Каледони

Каледони е племенен съюз заемащ земите на Каледония, дн. Шотландия, в северния край на Британия през античната епоха. Вероятно имат келтски произход. Латинското наименование caledoni би могло да означава "хора от горите" или "твърди/упорити". Спо ...

                                               

Карпи

Карпи е антично племе, обитаващо земите между реките Сирет и Прут в днешните Западна Молдавия и Североизточна Румъния. Тяхното съществуване е засвидетелствано от средата на II век сл. Хр. до началото на IV век. Приемат се за родствено племе на да ...

                                               

Костобоки

Костобоки (на латински: Costoboci, Costobocae, Castabocae, Coisstoboci ; на старогръцки: Κοστωβῶκοι, Κοστουβῶκοι or Κοιστοβῶκοι са антично варварско племе, обитаващо земите между северна Карпатия и река Днестър. Вероятно са били родствено племе н ...

                                               

Кробизи

Кробизите са тракийско племе от групата на гетите. Информация за тях се намира в съобщението на Филарх в десета книга на "Тракийска история", който казва че "цар на така наречените кробизи бил станал Исант, който по разкош надминавал всички свои ...

                                               

Херули

Херули се произнася различно) са източногерманско племе, което за пръв път се споменава малко след 250 г. на Черно море, по-точно Северното причерноморие, река Дунав, и долен Рейн. Херулите участват през втората половина на III век в морските нап ...

                                               

Хистри

Хистрите или Истрите са били древно племе на полуостров Истрия и граничещото северно крайбрежие. През 177 пр.н.е. територията е завладяна от римляните и присъединена към Римската република.

                                               

Ятвяги

Ятвягите са старопруско племе, което е етническо близко с литовците. Те са населявали Судовия в земите между Неман и Нарев. Препитавали се предимно със земеделие, лов и риболов. Земите им били подложени на нееднократни нападения от страна на древ ...

                                               

Кръвни връзки

Кръвните връзки са връзки между хората, които се основават на общи корени и гени. Тези хора, които имат кръвна връзка помежду си са кръвни роднини и споделят общи близки по кръвна линия.

                                               

Роднинство

Роднинските връзки са отношенията между хората, основани върху произхода на дадено лице от друго лице или на различни лица от общ родител, както и върху брачни семейни отношения. Хората, свързани помежду си с роднински връзки, се наричат роднини.

                                               

Съпруга

Съпруга се нарича партньорката в действащ брачен съюз. Терминът се прилага и за жена, която се е разделила с партньора си, а престава да се прилага, когато бракът ѝ е приключил след законово признат развод или смъртта на съпруга/съпругата. При см ...

                                               

Галичка сватба

Галичката сватба или Петровденската Галичка сватба е ежегоден ритуал с фестивален характер, състоящ се на Петровден в мияшкото село Галичник, Северна Македония, в Бистра планина, близо до град Дебър. Фестивалът се счита за продължител на местна т ...

                                               

Консумация (брак)

В много традиции и статути на гражданското и религиозно право, консумацията на брака или просто консумацията е първият сексуален акт между двама души след брак между тях или след дълго сексуално привличане. Религиозното, културно и законово значе ...

                                               

Биология и сексуална ориентация

Взаимоотношението между биология и сексуална ориентация е обект на изследване. Не е демонстрирана проста и уникална детерминанта на сексуалната ориентация. Различни изследвания посочват различни, дори противоречиви позиции, но учените предполагат ...

                                               

Доклади на Кинси

Докладите на Кинси са две книги за сексуалното поведение на човека от д-р Алфред Кинси, Уордел Померой и др. - "Сексуалното поведение на мъжа" и "Сексуалното поведение на жената". Алфред Кинси е известен американски зоолог от университета в Индиа ...

                                               

Невронаука и сексуална ориентация

Понятието сексуална ориентация се отнася до трайните модели на емоционално, романтично и/или сексуално привличане към мъже, към жени или и към двата пола. Решаващите фактори и механизми за развитие на дадена сексуална ориентация у човека остават ...

                                               

Философска антропология

Философска антропология обикновено се разбира в два смисъла: 1) в широк смисъл това е философско учение за природата и същността на човека; 2) в тесен - това е направление в западноевропейската философия от първата половина на 20 век, изхождащо о ...

                                               

Одо Марквард

Роден е на 26 февруари 1928 година в Щолп, Померания днес Слупск, Полша. Учи философия, филология и теология в университетите на Мюнстер и Фрайбург. Дипломира се с теза върху философията на Имануел Кант 1954. Става асистент на Йоахим Ритер в Мюнс ...

                                               

Агиография

Агиография е биографията на светец или на божи служител. Агиографията е жанр на религиозната литература, описващ живота и чудесата извършвани и посмъртно от светци. Това е и хуманитарната историко-литературна дисциплина изучаваща житията на светц ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →