ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 372                                               

Електрод

Електродът притежава електронна проводимост и е добър проводник на електричество. Обикновено е направен от метал, чрез който се прави контакт и се осъществява електрическа верига с неметалическа среда с йонна проводимост, твърд електролит, полупр ...

                                               

Електролиза

Електролиза е физикохимичен процес, при който при преминаване на електрически ток през разтвор се получава отделяне върху електродите на съставните части на разтвореното вещество или на други вещества, получени при вторични реакции. Положителният ...

                                               

Електролит

Електролитите са вещества с йонна или силно полярна ковалентна химична връзка, които във воден разтвор или в стопилка се дисоциират на йони. Разтворите им показват значително отклонение от законите за разредени разтвори на Раул, Бекман и Ван Хоф. ...

                                               

Оловно-киселинна батерия

Оловно-киселинната батерия е вид акумулатор, в който електродите се състоят от олово и оловен двуокис и електролит от разредена сярна киселина. Това е най-старата многократно презареждаща се батерия, която може да съхранява и отдава електрическа ...

                                               

Тънкослойна фотоволтаика

Първите тънкослойни фотоволтаични панели са представени през 1980 година от Университета в Делауеър. Ефективността на първите произведени клетки е 10%. Няколко години по-късно този вид фотоволтаици влиза в производство. В Европа, Италия е един от ...

                                               

Зареждане на батерии по индукция

Батерия е наложилото се на практика обобщено наименование за всички видове източници на ток без подвижни части. Най-често се използва за електрохимичните източници на ток, състоящи се от един или няколко електрохимични елемента като например галв ...

                                               

Преобразуватели на електрическа енергия

Преобразувателите на електрическа енергия са технически средства за преобразуване на електрическа енергия, използвани в електротехниката. Преобразуването е необходим процес за преноса и потреблението ѝ, при което се запазва физическата същност на ...

                                               

Радиоизотопен термоелектрически генератор

Радиоизотопният термоелектрогенератор е радиоизотопен източник на електроенергия, използващ топлинната енергия, отделяща се при естествения разпад на радиоактивните изотопи и преобразуващ я в електроенергия с помощта на термоелектрогенератор. В с ...

                                               

Емил Бодо

Жан Морис Емил Бодо на френски: Jean-Maurice-Émile Baudot е френски инженер и изобретател на първия апарат за цифрова телеграфия. Той е един от пионерите на телекомуникациите. Изобретява кода на Бодо - кодиране на символите за телеграфия. В негов ...

                                               

Зеноб Грам

Зеноб Теофил Грам е белгийски инженер, работил главно във Франция. Той е роден на 4 април 1826 година в Жее-Бодене днес част от Аме, по това време на територията на Обединено кралство Нидерландия, в семейството на чиновник в каменовъглена мина. У ...

                                               

Мигел Диас-Канел

Мигел Диас-Канел е кубински политик, избран за 19-и президент на Куба. Заема поста на 19 април 2018 г. Преди това е първи заместник-председател на Съвета на министрите от 2013 г. до 2018 г. Той е член на Политбюро на Кубинската комунистическа пар ...

                                               

Ричард Дорф

Ричард Дорф е професор по мениджмънт и електро- и компютърно инженерство в Калифорнийския университет, Дейвис. Той получава своята докторска степен от Военноморско магистърско училище, САЩ. Дорф е дългогодишен сътрудник на IEEE за принос в теория ...

                                               

Коичи Танака

Коичи Танака е японски електроинженер, лауреат на Нобелова награда за химия от 2002 г. заедно с Джон Фен и Курт Вютрих за разработването на нов метод за масспектрометрия на биологични макромолекули.

                                               

Шуджи Накамура

Роден е на 22 май 1954 година в Иката, префектура Ехиме, Япония. През 1979 г. се дипломира с магистърска степен по електроинженерство в Токушимския университет. Години по-късно, през 1994 г. е награден с докторска титла от този университет. След ...

                                               

Галванометър

Галванометърът е уред за откриване, сравняване или измерване на малки електрични токове. Принципът му на действие е основан на магнитния ефект на електричния ток. Когато е необходимо да се измери големината на тока галванометъра, трябва да се гра ...

                                               

ЛРЦ метър

При преминаване на променливо напрежение метъра. През проводника се явяват процеси на паразитна индуктивност, паразитен капацитет и паразитно съпротивление. Те са вследствие на протичането на електрически ток, през проводник. Тези три компонента ...

                                               

Мрежов анализатор

Мрежов анализатор е цифрово устройство,което се използва за анализиране на електронните процеси в една електронна,комуникационна или компютърна система. Подобна система анализира с честоти в диапазона:от 5 Hz до 1.05 THz. Основно се класифицират ...

                                               

Пояс на Роговски

Пояс на Роговски или бобина на Роговски е измервателен токов трансформатор, изпълнен под формата на дълъг затворен соленоид с произволна и практически затворена форма и равномерна намотка, единият извод на който е събран заедно с другия извод пре ...

                                               

Токов трансформатор

Токовият трансформатор служи за измерване на променлив ток с големи стойности. Заедно с напреженовия трансформатор те спадат към класа на измервателните трансформатори. Токовите трансформатори намират приложение във вериги, където токът е твърде ...

                                               

Честотомер

Честотомерът е уред, който се използва за измерване на честотата на периодичен процес, много често от радиолюбители. Честотомерите могат да бъдат аналогови или цифрови, преносими или стационарни. Към групата на електроизмервателните уреди спадат ...

                                               

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch GmbH е германска група от компании, водещ световен доставчик на технологии и услуги в областта на автомобилните и индустриални технологии, на потребителски стоки, строителни и опаковъчни технологии. Създадена е на 15 ноември 1886 г. ...

                                               

Дженерал Илектрик

General Electric е американска многоотраслова корпорация, един от най-големите производители в света на различни видове техника – локомотиви, газови турбини, енергийни установки, авиационни двигатели, медицинско оборудване, фототехника, битова и ...

                                               

Курски електроапаратен завод

"Курски електроапаратен завод" АД, съкратено КЕАЗ, е най-голямото предприятие в Русия за производство на електротехнически апарати. Заводът за електрически уреди в Курск е основан при победата в Отечествената война на СССР от 1945 г. с постановле ...

                                               

Магнети Марели

"Магнети Марели" е компания от гр. Корбета, Италия, производител на електроника и електротехника, световен лидер в производството на осветителни елементи и компоненти за транспортна техника.

                                               

Мицубиши Електрик

Корпорация "Мицубиши Електрик" е японска компания със седалище в Токио Билдинг, Токио, Япония. Част е от концерна Мицубиши Груп. Създадена е на 15 януари 1921 година.

                                               

Светлина (компания)

Компанията произвежда главно битови лампи и лампи за вътрешно осветление, както и вътрешни осветители. Предприятието произвежда електрически крушки, битови лампи, лампи с общо приложение.

                                               

Алгоритъм за търсене

В областта на компютърните науки, алгоритъмът за търсене е алгоритъм, който се използва за търсене на конкретна зададена структура от данни. Търсенето е фундаментална дейност при разработването на софтуер, например за извличане на информация от б ...

                                               

Алгоритъм А*

В областта на компютърните науки, алгоритъмът за търсене А* е алгоритъм за намиране на път между начален и краен връх в граф. Алгоритъмът А* е широко използван заради своето бързодействие и точност. В практическите системи за намиране на пътни ма ...

                                               

Двоично търсене

Методът двоично търсене се нарича Binary Search на английски. В литературата и в университета също така може да се срещне като Bisection Method или Dichotomy. В информатиката, двоично търсене е алгоритъм, който се използва за намиране на позицият ...

                                               

Локално търсене

Локално търсене е термин от компютърните науки и в частност математическата оптимизация, с който се означава метаевристичен метод за решаване на изчислително сложни оптимизационни задачи. Методът може да се използва за задачи, чиято формулировка ...

                                               

Обхождане в дълбочина

Обхождане в дълбочина) е алгоритъм за обхождане на структури от данни, и по-специално дърво и граф. За реализация на алгоритъма се избира даден връх от структурата, който се обозначава като корен и обхождането стартира от него. Последователно се ...

                                               

Структура от данни за непресичащи се множества

Структура от данни за непресичащи се множества в информатиката е структура от данни, която съдържа колекция от непресичащи се динамични множества, разделени на няколко несвързани подмножества. Всяко множество има представител, който идентифицира ...

                                               

INDECT

INDECT е изследователски проект в областта на интелигентните системи за сигурност, осъществяван от няколко европейски университета от 2009 и финансиран от Европейския съюз. Проектът цели автоматичното отриване на заплахи от криминални естество чр ...

                                               

Логическо програмиране

Логическото програмиране е парадигма за програмиране, която се основава на принципите на формалната логика и предикатното смятане. Други парадигми за програмиране са например императивното програмиране и функционалното програмиране. Програмите, н ...

                                               

Йерархична временна памет

Йерархична временна памет е машинен самоучещ се до полусебеучещ се онлайн модел създаден от Джев Хаукинс и Дилип Джордж от "Нумента Инкорпорейтед", която моделира някой от структурните и лагоритмични свойства на неокортекса. ЙВП е биометричен мод ...

                                               

Втора индустриална революция

Втора индустриална революция се нарича трансформацията на световната индустрия в периода между втората половина на XIX и началото на XX век. За нейно начало се счита внедряването на бесемеровия процес за получаване на стомана през 1860-те, за кул ...

                                               

Стоманодобив

Стоманодобив се нарича промишленото производство на стомана. Спада към черната металургия. Историята на съвременната промишленост започва в средата на 19 век, когато е въведен първият технологичен процес за масово производство – Бесемеровият проц ...

                                               

Музей на киното в Иран

Музеят на киното в Иран се намира в столицата Техеран. Идеята за създаването на музея се заражда през 1994 г., а откриването му е през юни 1998 г. Разположен в красиво имение от епохата на Каджарите и заобиколен от прекрасна градина, този интерес ...

                                               

Италиански неореализъм

Италианският неореализъм e направление в изкуството на кинематографията, зародило се в Италия в годините след Втората световна война. Течението се характеризира с разказване на истории за хора и социални групи от бедната работническа класа, филми ...

                                               

История на наградите Оскар

Историята на наградите "Оскар" започва през 1929 г. Първите награди са раздадени на банкет в залата Бласъм рум в холивудския Рузвелт Хотел на 16 май 1929 г., но сред участниците в банкета няма особено напрежение, тъй като имената на победителите ...

                                               

Полска филмова школа

Полска филмова школа е название дадено на артистичната формация, която доминира полската кинематография в периода 1956 – 1963 година. Нейни извори на вдъхновение са италианския неореализъм, експресионизма и филм ноар, а цел – раздяла с филмовата ...

                                               

Солунски киномузей

Солунският киномузей е музей в град Солун, Гърция. Музеят е основан в 1995 година, когато Солун става европейска столица на културата и когато се честват 100 години кино. Разположен е в Пристанищните складове. Музеят е първият, посветен на киното ...

                                               

Филм ноар

Филм ноар е термин, който се използва за обозначаване на холивудските криминални драми от средата на миналия век. Създаването на по-точна дефиниция е тема на противоречия, която продължава от Втората световна война. Според киноисторика Марк Боулд ...

                                               

STEREO

STEREO е мисия за слънчевото наблюдение, която изстрелян на 26 октомври 2006 в 00:52 GMT. Два идентични апарата, които са изстреляни в орбита, която ги кара респективно да отиват напред и да падат постепенно зад Земята. Това ще даде възможност за ...

                                               

Автоматична междупланетна станция

Автоматичната междупланетна станция – е безпилотен космически апарат, който е предназначен за полет в междупланетното пространство за изпълнение на различни поставени задачи. Докато страните, които имат свой собствен околоземен космически апарат ...

                                               

Астробиологическа полева лаборатория

Астробиологическата полева лаборатория е предложен от НАСА непилотиран планетен космически кораб за изследване на Марс. Очакванията по време на планирането са роувърът да бъде направен от JPL и да се основава на дизайна на Марс Сайънс Лаборътори, ...

                                               

Бион 3

Бион 3, още познат като Биокосмос 3 и Космос 782, е първият спътник, където американски и съветски учени провеждат биомедицински изследвания. Направени са 14 експеримента, приготвени от седем страни с участието на учени от Франция, Чехословакия, ...

                                               

Бион 7

Бион 7 е биомедицинска изследователска мисия, в която участват девет страни. Носи две Резус маймуни на име Гордий и Оомка, десет мъжки плъха и десет исрански ребрести тритона. Изследванията на маймуните били съсредоточени върху вестибуларния апар ...

                                               

Бион 9

Бион 9 е биомедицинска изследователска мисия, включваща девет страни и ЕКА. Изстрелян е на 15 септември 1989 в 06:30:00 UTC с маса 6000 кг. Осемдесет експеримента са извършени в такива категории като репродуктивност, регенерация, имунология, реад ...

                                               

Гробище за космически кораби

-43.58, -142.72 Гробището за космически кораби е район в южната част на Тихия океан, източно от Нова Зеландия, където излезлите от употреба космически апарати се унищожават. Районът се намира грубо при полюса на недостъпността точка "Немо" – възм ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →