ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369                                               

Печатна графика

Печатната графика е изображение – произведение на изкуството, създадено от художник върху основа, най-често хартия, с помощта на някоя от техниките за печатане.

                                               

Офорт

Офорт е графична техника, при която се гравира рисунка с острие върху грунд, покриващ метална плочка, обикновено цинкова или медна. Следва ецване – потапяне в киселина, която разяжда метала там, където са гравирани линиите и металът е открит. Пос ...

                                               

Плакат

Плакат е изображение в голям размер, съпроводено с кратък текст и пригодено да бъде залепено на стена или колона. В повечето случаи плакатът съдържа и двете – графично изображение и текст, но в редки случаи може да се състои или само от текст, ил ...

                                               

Rosie the Riveter

Rosie the Riveter е популярна американска културна икона, символизираща 6-те милиона жени, които работят в оръжейната индустрия на САЩ по време на Втората световна война тъй като мъжете са на фронта. Тя се превръща в културен символ и признак на ...

                                               

Папиемаше

Папиемаше е техника, която позволява с леснодостъпни и евтини материали да се изработят различни предмети. Техниката е следната – взима се предмет, на който ще се прави копие и започват да се лепят върху него малки парчета хартия. За лепило може ...

                                               

Висок ключ

Високият ключ е фотографски похват в художествената фотография за тонална композиция на една фотокартина. Това е специфичен метод за осветеност на фотографирания обект за постигане на определен художествен ефект. Прилага се предимно при изграждан ...

                                               

Клин (фотография)

Клин е фотографски термин, с който се означава техниката на заснемане на поредица снимки на един и същ обект, използвайки различни настройки на фотоапарата, с цел получаване на кадър с оптимална експозиция, фокус или баланс на бялото. Използва се ...

                                               

Контражур

Контражур, задно осветление – вид осветление във фотографията и изобразителното изкуство, при което източникът на светлина е разположен зад обекта. При контражурът се получава силен контраст между силуета на обекта и светлия фон. При този похват ...

                                               

Нисък ключ

Ниският ключ е фотографски начин за тонална композиция на една фотокартина и се използва в художествената фотография. С този специфичен метод за осветеност на фотографирания обект се постига силно подчертаване на формата или характерно поведение ...

                                               

Тониране на фотоснимки

Тонирането на фотоснимки е процес, с който може да се промени цветът на проявеното сребърно изображение върху фотохартията. Прилага се при черно-бялата фотография за придаване друг цвят на отпечатъка, където след основния процес на проявяване и ф ...

                                               

Акустична левитация

Акустичната левитация или още звуковата левитация) е метод за провесване на материя в среда чрез използването на акустично радиацинно налягане от силни звукови вълни в средата. Понякога чрез ултразвукови честоти могат да бъдат левитирани обекти, ...

                                               

Вълна на Ламб

Вълните на Ламб са еластични трептения, разпространяващи се в тънки пластини, в които преместването на частиците се осъществява както в направление на разпространение на вълните, така и перпендикулярно на него. Вълни на Ламб се получават при опре ...

                                               

Ехо

Ехо в акустиката е физическо явление, което представлява отражение на звука, което пристига при слушателя със закъснение след първоначалния звук. Това закъснение е правопропорционално на разстоянието до отразяващата повърхност от източника и слуш ...

                                               

Инфразвук

Инфразвук е звук с честота, твърде малка, за да се улавя от човешкото ухо. За горна граница на инфразвуковите вълни се приемат честотите от 16 Hz до 20 Hz, а долната е неопределена – може да е 0.1 0.01 и т.н. Инфразвукът се характеризира със спос ...

                                               

Обертон

Всеки тон звучи в съчетание с още много други, по-високи от него, наречени обертонове. Те се получават в резултат на това, че звуковъзпроизвеждащото тяло, освен с цялата си маса, трепти и с нейните части. Така при трептенето на цялта маса се полу ...

                                               

Реверберация

Реверберация означава, за разлика от ехо, продължително отражение на звукови вълни в затворено помещение или естествено ограничено пространство. Реверберацията играе много важна роля и при работа със сонар, уред, разглеждан от хидроакустиката.

                                               

Рупор

Рупор или мегафон е метална тръба с форма на конус, предназначена за усилване звука на човешкия глас. Рупорът концентрира звуковите вълни ги насочва в една посока. Рупорът е тръба, площта на сечението на която се увеличава с постоянно нарастващ к ...

                                               

Сила на чуване

Възможно най-точно приближение за скала, пропорционална на субективното усещане на ухото за акустичното дразнене, представлява условната скала на величината сила на чуване S в единица son, която се получава от скалата на нивото на сила на чуване ...

                                               

Скорост на звука

Скорост на звука е скоростта, с която звуковите вълни се разпространяват в дадена среда. Най-често под това понятие се разбира скоростта на звука във въздуха, но може да се отнася и за други среди, като тя зависи основно от плътността на средата. ...

                                               

Тийл/Смол параметри

Тийл/Смол са параметри от електромеханиката, които определят показателите на високоговорителите в нискочестотния диапазон на слуховото усещане. Обикновено, T/S показателите за ниските честоти на високоговорителя се предоставят от производителят, ...

                                               

Ултразвук

Ултразвукът е звук с честота, по-голяма от горната граница на човешкия слух, която е около 20 kHz. Някои животни като кучета, делфини и прилепи имат по-висока граница от тази на човешкото ухо и могат да чуват ултразвук. Ултразвуковите трептения п ...

                                               

Матричен принтер

Матричен принтер или точково-матричен принтер е принтер, при който изображението се създава върху хартия от печатаща глава и лента чрез механичен удар, подобно на пишещата машина. Разликата с пишещата машина или маргаритковия принтер е, че то е с ...

                                               

Взривно вещество

Взривните вещества са химически съединения или техни смеси, способни в резултат на определени външни въздействия да се взривят, увеличавайки рязко и многократно обема си, при което обикновено отделят топлина и светлина. При детонация разлагането ...

                                               

Ацетонов пероксид

Ацетоновият пероксид е силно чувствително и нестабилно иницииращо взривно вещество, получено от ацетон под въздействието на водороден пероксид и силна киселина като катализатор. Поради лесното му получаване и достъпните материали, много хора се и ...

                                               

Балистично махало

Балистичното махало е уред за определянето на ефективността на взривни вещества. Представлява окачен на метални пръчки цилиндричен товар, в който се слага заряд от взрив, съответстващ на еталона – 200 g тротил. При детонирането на ВВ се фиксира г ...

                                               

Барут

Барутът е най-старото известно взривно вещество и единственото познато до средата на XIX век. Обикновено представлява смес от сяра, дървени въглища и калиев нитрат, като сярата и дървените въглища действат като гориво, а калиевият нитрат – като о ...

                                               

Бездимен барут

Бездимният барут е почти изцяло базиран върху нитроцелулозата. За производството му се използва главно пироксилин и в по-малка степен колосилин. Към нитроцелулозата се прибавят разтворители. Често в състава на барута влиза и 8 процента нитроглице ...

                                               

Бризантност

Бриза́нтност – характеристика на взривното вещество. Служи за мярка на неговата способност за локално дробящо въздействие на средата, в която протича взрива. Термина има произход от френското "briser". Бризантността зависи от състава на взривното ...

                                               

Детонационно налягане

Детонационно налягане – налягането във фронта на детонационната вълна в заряда взривно вещество. При преминаването на детонационната вълна налягането нараства скокообразно, за повечето ВВ налягането на детонация е от 50 до 260 kbar 5000 – 26000 M ...

                                               

Динамит

Динамитът е взривно вещество, изобретено от Алфред Нобел, първоначално съдържащо нитроглицерин и аморфен силициев диоксид. Характерна особеност на динамита е, че за да се взриви невинаги е нужен детонатор. Съвременните динамити съдържат много дру ...

                                               

Дифоронпентапероксид

Дифоронпентапероксидът C 18 H 26 O 2 5 е органичен пероксид притежаващ взривни свойства. Той е мощно иницииращо взривно вещество.

                                               

Капсул-детонатор

Капсул-детонаторите са средства за иницииране на детонация в заряди от бризантни взривни вещества. Намират приложение в практиката още през 1867 година. Първоначално са били зареждани само с гърмящ живак. Съвременните капсул-детонатори се зарежда ...

                                               

Нитроглицерин

Нитроглицеринът е естер на азотната киселина с глицерин. Получава се при нитриране на глицерол. Представлява безцветна маслообразна течност, около 1.5 пъти по-тежка от водата. При разлагане придобива жълт цвят.

                                               

Нитрометан

Нитрометанът е най-простото органично нитро съединение. При стайна температура той е безцветна течност с плодова миризма и плътност 1.138 кг/л. За първи път е синтезиран от А.Колбе през 1872 г. Тъй като нитрометанът може да гори и без достъп на к ...

                                               

Нитроцелулоза

Нитроцелулозата е бризантно взривно вещество. Съществуват три вида: мононитроцелулоза, динитроцелулоза и тринитроцелулоза. За взривното дело интерес представляват колодиевият памук и пироксилинът. От колодиев памук, с добавка на колофон като плас ...

                                               

Оловна бомба

Оловна бомба – измервателно устройство за еднократно използване за определяне на работоспособността на взривното вещество в лабораториите за взривни вещества. Оловната бомба се произвежда от олово чрез леене. Също така е позната с името бомба на ...

                                               

Пентаеритритол тетранитрат

Пентаеритритол тетранитратът e органично химично съединение с химичната формула 4 C. Той е силно бризантен експлозив.

                                               

Пикринова киселина

Пикринова киселина е общоизвестното име на химическото съединение 2.4.6-тринитрофенол. Веществото е жълто кристално твърдо вещество. Както и други силно нитратирани съединения, пикриновата киселина е взривно вещество. Съвременните мерки за безопа ...

                                               

Скорост на детонация

Скорост на детонация – скоростта на разпространение на детонационната вълна по заряд от взривно вещество. Скоростта на детонация се определя от състава и състоянието на заряда, условията на взривяване. При еднакви условия скоростта на детонация е ...

                                               

Температура на взрива

Температура на взрива – максималната температура, до която се нагряват продуктите на химичните реакции, протичащи при взрив. Температурата на взрива зависи от състава на взривното вещество ВВ, параметрите на заряда ВВ и условията на взривяване на ...

                                               

Тротил

Тротилът е бризантно взривно вещество с нормална мощност. Известен е още под имената: ТНТ – съкращение тринитротолуол – стара номенклатура тринитротолуен – съвременно 2006 наименование Представлява продукт на взаимодействието на смес от азотна, с ...

                                               

Фугасност

Фуга́сност е характеристика на взривното вещество. Служи за мярка на неговата обща работоспособност, разрушителното, метателното и другите действия на взрива. Основно влияние на фугасността оказва обема на газообразните продукти на взрива. Точнот ...

                                               

Хексоген

Хексогенът 3 е едно от най-мощните бризантни взривни вещества. Представлява бяло кристалообразно вещество. Открит е през 1898 г. от германския химик и инженер Ленце, сътрудник на пруското военно ведомство.

                                               

Бронебоен снаряд

Бронебойният снаряд е боеприпас, предназначен за борба с бронираната техника на противника. Съществуват различни видове, сред които калибрени, подкалибрени, с бронебойни и балистични накрайници. Основната характеристика на бронебойните снаряди е ...

                                               

Буксируема мина

Буксируема мина – тип минно оръжие, използвано във втората половина на 19 век. Представлява несамоходен снаряд, буксируем от кораб на дълго въже с цел отбрана от таранен удара на неприятеля или с цел нападение срещу неприятелски кораб.

                                               

Граната

Граната е бойно тактическо средство, предназначено за поразяване на жива сила и военна техника на противника на близки разстояния. Названието идва от плодовете на "Гранатовото дърво" на бълг. – нар, които по вид, а и заради зърната в нара, които ...

                                               

Гранатомет

Гранатомет е огнестрелно оръжие, предназначено за поразяване на жива сила, бронирана и небронирана бойна техника, отбранителни съоръжения и др. цели, посредством гранати. Повечето гранатомети са преносими, предназначени за стрелба от рамо, оръжия.

                                               

Гранатометна граната

Гранатометна граната – снаряд за стрелба от гранатомет. Получава името си от ръчната граната. Гранатометната граната заедно с метателния барутен заряд се нарича гранатометен изстрел. В системите ръчни гранатомети се използват осколъчни гранати, к ...

                                               

Международна кампания за забрана на противопехотните мини

Международната кампания за забрана на противопехотните мини е коалиция на неправителствени организации, поставила си за цел забраната на производството и употребата на противопехотни мини. Тя е основана от 5 организации през 1992 г., а към 2003 г ...

                                               

Минохвъргачка

Минохвъргачка или наричана още миномет е вид оръдие, предназначено за навесна стрелба по укрити цели, а също така за разрушаване на полеви укрепления. За изобретател на минохвъргачката се счита руският офицер и инженер Леонид Николаевич Гобято. М ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →