ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368                                               

Диод

Диод е електронен елемент с два електрода, който има различна проводимост в зависимост от посоката на електрическия ток, т.е. позволява протичане на ток само в едната посока. Диодът може да се разглежда като вентил за електрически ток, като дейст ...

                                               

Ламбда сонда

Ламбда сонда е наименование на електронен датчик, който измерва пропорционалното съдържание на кислород в даден газ. Най-честото приложение на ламбда сондата е във двигателите с вътрешно горене, където се използва за реализиране на обратна връзка ...

                                               

Пиезометър

Пиезометърът е уред, приспособение за производствено и лабораторно измерване на хидростатичното налягане на нютонови флуиди и деформации на твърди тела в дадена система. Терминът е въведен през XIX век от Ханс Кристиан Оерстед и Джейкъб Пъркинс. ...

                                               

Сензорен екран

Сензорният екран е периферно устройство – дисплей, който реагира на докосване. Така сензорният екран играе роля едновременно на входно и на изходно устройство и дава възможност на потребителя да взаимодейства директно с обектите, изобразени на не ...

                                               

Тензорезистор

Тензорезистор е пасивен електронен елемент, който преобразува механична деформация в промяна на електрическото съпротивление. Тензорезистора е основна съставна част на тензодатчика, чрез които се измерва сила, налягане, тегло, механично напрежени ...

                                               

Термометър

Термометърът е уред за измерване на температура. За тази цел термометрите използват различни физични свойства, като: температурното разширение, електрическото съпротивление или излъчваната светлина.

                                               

Терморезистор

Терморезисторът е резистор, чието съпротивление се влияе силно от температурата на околната среда, т.е. има голям температурен коефициент на съпротивлението. Tерморезисторите се делят на два основни вида: позистор или PTC -термистор – терморезист ...

                                               

Фотографска плака

Фотографската плака предшества фотографския филм в историята на фотографията. Представлява тънка стъклена пластина с нанесена от едната страна емулсия от соли на среброто, предназначена да регистрира и запази фотографския образ. В началото на 20 ...

                                               

Фотодетектор

Фотодетекторът е сензор на светлина или друго електромагнитно излъчване. Съществуват различни видове: оптични детектори, които са главно квантови прибори, в които е възможно регистрирането на единични фотони. криогенни детектори, които са достатъ ...

                                               

Фотодиод

Фотодиодът представлява полупроводников диод, който е в състояние да преобразува светлината в електрически ток чрез фотоелектричен ефект на p-n-прехода. Друга дефиниция е полупроводников високочувствителен нискоинерционен преобразувател на светли ...

                                               

Фотоелемент

Фотоелемент e полупроводников фотоелектрически уред за пряко преобразуване на светлинна енергия в електрическа. Действието му е основано на фотоволтаичния ефект, най-често на p-n преход или на запиращ слой. Фотоелементите намират широко приложени ...

                                               

Фоторезистор

Фоторезистор) е полупроводников електронен елемент – резистор, чието съпротивление е в обратнопропорционална зависимост от падащия върху него светлинен поток. Фоторезисторите се изработват най-често чрез нанасяне на полупроводников материал върху ...

                                               

Фототранзистор

Фототранзисторът е полупроводников транзистор, който представлява високочувствителен малкоинерционен преобразувател на светлинни сигнали в електрически. Работи аналогично на фотодиода като оптоелектронен преобразувател. Във фототранзистора като е ...

                                               

Акварел

Акварел е метод на рисуване, в който боите са изработени от пигменти, размиващи се в разтвор на водна основа. Акварел се нарича наполовина и полученото докрай произведение. Традиционната и най-често срещаната основа за акварели, към който боята с ...

                                               

Графити

Графити са рисунките или надписите на обществени места, обикновено изпълнени със спрейове. Те са част от неформалната градска култура, но корените им са в най-древното минало. Името graffiti идва през английски от италиански, вероятно от graffiar ...

                                               

Елеофотография

Представлява рисуване с маслени бои върху гърба и по-рядко със завършващи маслени велатури или мазки откъм лицевата страна на фотографско копие по произведения на италиански художници от епохата на Ренесанса, фотографии на негови съвременници – и ...

                                               

Енкаустика

Енкаустика е рядък и специфичен вид живописна техника. Основният пластификатор на боите при енкаустиката е восъкът, поради което често техниката е наричана и "восъчна живопис". Боите за техниката всъщност представляват пигмент, разтворен във восъ ...

                                               

Импасто

В живописта тя се характеризира с нанасяне на боите върху платното толкова гъсто, че щрихите с четката да са напълно видими. Боите могат да се смесват директно върху платното. Крайният ефект се състои в това, че боите визуално сякаш излизат от не ...

                                               

Клоазонизъм

Клоазонизъм е стил в постимпресионистичната живопис, характерен с ясно очертани и плоски форми, отделени с черни контури. Терминът е въведен от Едуард Дюжарден по повод Салона на независимите, през март 1888 г. Художниците Емил Бернар, Луи Анкете ...

                                               

Палехска миниатюра

Палехска миниатюра е руски народен занаят за изработка на предмети с миниатюрна живопис върху различни предмети. При тази технология се изработват различни предмети на бита и украшения като малки кутии, брошки, табакери и други от папиемаше, покр ...

                                               

Полихромия

Полихромия – – многоцветна украса или многоцветност на материала в архитектурата, скулптурата, декоративното приложно изкуство. Противоположно на монохромия. Полихромия в декорацията на фасада. Полихромията присъства почти във всички епохи и във ...

                                               

Карикатура

Карикатурата е жанр в изобразителното изкуство и литературата, черпещ въздействието си от преувеличението или изопачаването на характерни черти на даден човек или предмет. Майсторството е в това преувеличението да е максимално, но обектът да оста ...

                                               

Карикатурен скандал (2005 – 2006)

Карикатурният скандал е междукултурен конфликт между мюсюлманите от арабския свят и привържениците на съвременната западна културна традиция по повод на свободата на словото, възникнал в края на 2005, продължил в началото на 2006 и обхванал практ ...

                                               

Нападение срещу "Шарли Ебдо"

На 7 януари 2015 г. в Париж група терористи извършват нападение срещу редакцията на френския сатиричен седмичник "Шарли Ебдо". Около 11:30 централноевропейско време на 7 януари 2015 г. двама маскирани, въоръжени с автомати "Kалашников", пушка и п ...

                                               

IMAX

IMAX е технология за снимане на филми. Името ѝ произлиза от Image Maximum, създадена е от канадската фирма IMAX Corporation. Има за цел да направи гледането на филм истинско изживяване чрез изображения с по-голям размер и разделителна способност. ...

                                               

Split screen

Във филмите, това е видимо разделение на екрана, по принцип наполовина, но понякога и на няколко картини. Преди появяването на дигиталната технология в началото на 1990-те това се правело с помощта на оптически принтер, който комбинирал 2 или пов ...

                                               

Анаглифни изображения

Анаглифията е метод за получаване на стереоскопични изображения чрез цветово кодиране на сигнала, предназначен за лявото и дясното око. За получаване на реалистичен ефект се използват анаглифни очила със специални цветни филтри: за лявото око – ч ...

                                               

Вървене и говорене

Вървене и говорене е отличителна техника за разказването на история при правенето на филм или телевизионна продукция, в която редица персонажи провеждат разговор, докато вървят. Най-основната форма на вървене и говорене включва вървящ герой, към ...

                                               

Дублаж

Дублаж или дублиран превод е вид аудиовизуален превод, в която се осъществява пълна замяна на чуждестранна реч с цел превеждане на речта на езика, на който говорят в дадена страна, ако тя не говори езика на оригиналния запис. Думата "дублаж" поня ...

                                               

Ефект на Кулешов

Ефектът на Кулешов е монтажен похват в киното, който се постига чрез съпоставянето на два независими един от друг кадъра, които си влияят помежду си и изграждат нов сюжетен смисъл на преживяванията. Носи името на влиятелния руски режисьор-теорети ...

                                               

Сториборд

Сторибордът представлява съвкупност от кадри с приложен към всеки един от тях кратък текст в рамките на няколко изречения. Той е част от процеса на създаване на филмови продукции или реклами и спомага за автора на дадено визуално произведение как ...

                                               

Субтитри

Субтитрите са реплики, коментар, които обикновено се изписват в долната част на екрана по време на филми, телевизионни програми кино прожекции, компютърни игри и т.н. Те са или писмен превод на диалог, превод на надпис на друг език в предаването ...

                                               

Фарт

Фарт е филмова техника, при която даден план се заснема от движеща се камера. В киното това обикновено става чрез придвижване на специална количка, на която е разположена камерата, по изграден за целта релсов път. Най-често фартът се използва за ...

                                               

Визуални ефекти

Визуални ефекти е термин, даден на една подкатегория специални ефекти, в които изображения или кадри от филм се обработват и манипулират в процеса на обработката на филми, реклами и музикални видеоклипове. Визуалните ефекти обикновено включват вм ...

                                               

Deus ex machina

Deus ex machina на латински език означава "бог от машината" и е калка от гръцкото "από μηχανής θεός". Произлиза от древногръцкия и древноримския театър. Обозначава действието, когато бог или повече богове са спускани с помощта на кран механе на с ...

                                               

Аполог

Аполо́г. Литературен жанр за произведение, написано в алегорична форма, в което най-често се говори за животни или растения, а се подразбират хора и се изразява някаква поука. Като нравоучителен разказ апологът най-напред се появява в литературат ...

                                               

Басня

Баснята е кратко литературно епическо произведение с изобличително и поучително съдържание. В преносен смисъл "басня" означава лъжа, измислица. В него се разказва история, често със сатиричен характер, осмиваща недостатъците на хората, представен ...

                                               

Приказка

Приказка, наричана още народна приказка е фолклорен или литературен повествователен жанр, който се основава на измислени герои и събития. Приказката е тясно свързана с фолклора на отделните народи. В нея се срещат феи, елфи, гоблини, тролове, вел ...

                                               

Съспенс

"Съспенс ” е понятие, въведено от Алфред Хичкок в киното, след което прието от други коментатори на повествованието и по отношение на писателското творчество. То се свързва с понятието "трилър", което представлява произведение на изкуството, съдъ ...

                                               

Фикция (литература)

Литературна фикция е творчески похват, при който, поради липса на други възможности, се допускат присъщите на реалистичното мислене художествени средства да бъдат използвани за създаването на въображаем свят. Това се постига въз основа на възприе ...

                                               

Мозайка

Мозайка musivum –, посветено на музите) е приложно и монументално изящно изкуство състоящо се във формиране на изображение с помощта на композиране и закрепване върху повърхност на малки парченца стъкло, керамика, камъчета и други материали. Техн ...

                                               

Битката при Иса (мозайка)

"Битката при Иса" известна още като Мозайката на Александър Македонски, е мозайка с размери 582 х 313 cm, изработена от оцветени варовикови парченца, открита в Помпей и датирана от 140 г. пр.н.е. – 100 г. пр. Хр., изложена в Национален археологич ...

                                               

Лов на елен (мозайка)

"Лов на елен" е мозайка, датирана около 300 година пр. Хр., от пода на богаташка къща – т.нар. "Къща на Отвличането на Елена" – в античния македонски град Пела, Северна Гърция. Това е първата запазена подписана мозайка от Древна Гърция. Днес тя с ...

                                               

Палестринска мозайка

Палестринската мозайка, наричана още Нилска мозайка е антична мозайка с размери 585 на 431 см, изобразяваща руслото на Нил и сцени от египеския живот от епохата на Птолемеите. Времето на създаването на мозайката е спорно - повечето учени са склон ...

                                               

Артикулация (музика)

Артикула̀ция при говора и дейността на говорните органи, при произнасяне на звук, учленяване. В музиката начина по който се изпълняват тоновете, например: легато или стакато в най-различни степени и оттенък.

                                               

Ачакатура

Ачакату̀ра е музикално украшение, използвано предимно през 18 век от клавесинистите и органистите, с което се подчертава акцента в даден нотен пасаж. Състои се в чужда на акорда украсяваща нота, отстояща на половин тон от главната. За разлика от ...

                                               

Глисандо

Глиса̀ндо особен начин на изпълнение – преходът между два тона леко се забавя, при което се проявява леко, изразително плъзгане на височината от единия тон към другия. Глисандото е много характерно при струнните инструменти, където естествено се ...

                                               

Мордент

Мордент e музикален мелизъм. Характерното при него е острото, като акцент, редуване на основния тон с допълнителния, който отстои от него на секунда по-високо или по-ниско. Обозначава се със знака. Обозначенията за различните морденти в зависимос ...

                                               

Ремикс

Ремиксът представлява алтернативна версия на дадена песен, която се различава от оригиналната. Авторите на ремикси създават ново музикално звучене на песента, добавяйки различни елементи като промяна във височината на тоновете, използване на нови ...

                                               

Трилер

Трилер е музикален мелизъм, един от най-често използваните в практиката. Представлява бързо редуване на две съседни степени от музикалната гама, обикновено отстоящи на секунда – малка, голяма, по-рядко увеличено. Трилерът се обозначава с характер ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →