ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324                                               

Азбест

Азбест е общо наименование на група влакнести минерали, повечето от които са магнезиеви силикати. През 2005 г. са добити 2.2 млн. тона азбест в световен мащаб. Русия има най-голям дял от добива, който възлиза на 40% от общото количество, след нея ...

                                               

Азотен диоксид

Азотният диоксид е химично съединение с формула NO 2. Един от няколкото азотни оксиди. Азотният диоксид е основна съставка от азотната киселина, която се произвежда в тонове всяка година. Азотният диоксид е червеникаво-кафяв, токсичен газ с харак ...

                                               

Азотни оксиди

Азотните оксиди са химични съединения на азота с кислород. Спрямо кислорода азотът проявява от +1 до +5 степен на окисление. Поради това той образува пет оксида:

                                               

Атмосферен прах

За други значения вижте Прах. Атмосферният прах е общо означение за фини твърди частици, които се носят във въздуха и продължително време могат да стоят в равновесие в него без да падат. Той може да упражни силно влияние върху атмосферата и живот ...

                                               

Бензен

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород, широко използван органичен разтворител, образуващ азеотропна смес с вода. По физични свойства това е безцветна, лесно възпламенима течност със сладникав аромат. Формулата му е C 6 H 6. Бензенът е отр ...

                                               

Дим

Димът представлява плуващи във въздуха твърди частици, остатъци от непълното изгаряне на отоплителни и други материали. Има отрицателно хигиенно значение, тъй като попада в белите дробове заедно с вдишвания въздух и може да предизвика болестни из ...

                                               

Домашен прах

Домашен прах е общо означение на всички частици и влакна, намиращи се в затворените помещения на дома. Той е смес от различни неорганични и органични вещества, които зависят от съответните условия за живот на живеещите в дома. Състои се от: Пърхо ...

                                               

Европейски стандарти за изгорели газове

Европейските стандарти за изгорели газове дефинират допустими стойности на изгорелите газове на моторните превозни средства, пускани на европейския пазар. Те са наречени с думата Euro и арабска или римска цифра след нея, която означава хронология ...

                                               

Каталитичен преобразувател

Каталитичният преобразувател е устройство за контрол на емисиите на отработените газове, което преработва отровните газове и замърсители в изгорелите газове от двигател с вътрешно горене, превръщайки ги в по-малко отровни замърсители чрез катализ ...

                                               

Обгазявания на Стара Загора

Обгазяванията на Стара Загора са серия от атмосферни явления във въздуха над Стара Загора, започнали на 2 юни 2004 г. Същността на явлението се изразява в силно замъглен въздух със специфична миризма.

                                               

Сажди

Саждите са аморфна форма на въглерода, продукт на непълно изгаряне или термично разлагане на въглеводородите в неконтролируеми условия. В големи количества се използват за приготвяне на черни пигменти в полиграфическата и бояджийската промишленос ...

                                               

Серен диоксид

Серният диоксид е безцветен газ с остра, задушлива миризма. Получава се при горене на сяра, метални сулфиди или сероводород. Силен редуктор, особено във воден разтвор. Разтваря се във вода и дава хидрат на газа, като разтворът се отнася като кисе ...

                                               

Температурна инверсия

Температурна инверсия в метеорологията е явление, при което се наблюдава повишаване на температурата с изкачване във височина. Това е отклонение от нормалната промяна на температурата с височината. Температурна инверсия се наблюдава най-често в з ...

                                               

Толуен

Толуен, още наричан толуол, метилбензен или фенилметан, е ароматен въглеводород от реда на бензените с химична формула C 6 H 5 CH 3. Представлява безцветна запалима течност със специфична миризма. Точката на топене на толуена е -95 °C, а точката ...

                                               

Фини прахови частици

Фините прахови частици са част от атмосферния прах. Актуалната дефиниция идва от въведения през 1987 година от Американската агенция за опазване на околната среда национален стандарт за качеството на въздуха относно праховите частици. Първоначалн ...

                                               

Делото McLibel

Делото на "Макдоналдс" срещу Морис и Стийл е сред най-дългите юридически процеси в британската история. След почти 10-годишно дело, процесът срещу "Макдоналдс" е спечелен на 15 февруари 2005 г. пред Европейския съд по правата на човека от английс ...

                                               

Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, известна и като Вашингтонската конвенция, е международно междуправителствено споразумение. Изготвено в резултат на решение, прието през 1963 г. на среща на членов ...

                                               

Полезащитни горски пояси в Южна Добруджа

Ветрозащитно залесяване в България започва в Южна Добруджа – тогава в територията на Кралство Румъния съгласно Букурещкия договор, след 1925 г. Първите полезащитни пояси от съвременен тип в Добруджа са засадени в землището на село Карвуна през 19 ...

                                               

Септична яма

Септична яма е съоръжение, предназначено за пречистване на отпадни води в малки количества. За денонощие може да се пречистят от 20 до 50 m 3. Произлиза от гръцки език "septikos", което означава прогнил. На английски тези камери се обозначават ка ...

                                               

Час на Земята

Часът на земята е най-мащабното събитие, посветено на опазването на планетата, организирано от WWF. Провежда се всяка последна събота на месец март, когато граждани, бизнеси и правителства по целия свят едновременно изключват електрическото освет ...

                                               

Лятно часово време

Лятното часово време е система, въведена за спестяване на разходи за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина. При нея официално прилаганото време се измества обикновено с 1 час по-напред от астрономическото време, като оста ...

                                               

Маховик

Маховикът е машинен елемент, служещ за намаляване неравномерността при въртене. Принципът му на действие се състои в съхраняване на необходимата кинетична енергия през работния процес, поради големия му инерционен момент. Например, при двигател с ...

                                               

Биопочистване

Биопочистване означава използването на техники и продукти за почистване, които са с екологично чисти съставки и са създадени с цел опазване човешкото здраве и качеството на околната среда. При биопочистването се избягва употребата на токсични хим ...

                                               

Червена книга на Свердловска област

Червената книга на Свердловска област включва списък на редки и застрашени животни, растения и гъби в Свердловска област, Русия. Тя е една от регионалните Червени книги в Русия. Създадена в съответствие със Закона за опазване на околната среда и ...

                                               

Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" е български държавен орган със седалище в град Русе. В състава е на Министерството на транспорта. Тя е единствената специализирана организация в България, която осъществява целия комплек ...

                                               

Дружество за залесяване (Копривщица)

"Дружеството за залесяване" е обществена организация в Копривщица, основана през 1907 г. с цел да разшири започнатите от Нейко Азманов залесявания около града.

                                               

Изпълнителна агенция по горите

Националното управление по горите е държавна институция в България, която управлява държавните гори и осъществява контрол над частните и общинските гори. Под различни форми то съществува от 1879 година, като последователно е подчинено на Министер ...

                                               

Фондация "Четири лапи"

Фондация "Четири лапи" е международна организация за защита на животните. Основните цели на фондацията са защита на животните, безопасност на хората и опазване на природата.

                                               

Зелена партия

Зелена партия или партия на зелените се наричат редица политически партии по света, които обявяват за свои приоритети обикновено екологията, справедливостта, демокрацията и мира. Някои по-известни зелени партии: Зелена партия, В България Зелените ...

                                               

Демократично обновление на Македония

Демократично обновление на Македония е политическа партия в Северна Македония. Партията официално се застъпва за зелената идея. Основана е на 26 ноември 2005 г., а официално на 28 януари 2006 г. с учредително събрание. За председател на партията ...

                                               

Европейска зелена партия

Европейската зелена партия е лява европейска политическа партия, играеща ролята на федерация на партии от страните – членки на Европейския съюз, изповядващи зелени политики и ценности. Тя е четвъртата по големина партийна фамилия в Европа. Притеж ...

                                               

Зелена партия (Бразилия)

Зелената партия е политическа партия в Бразилия. Тя е член на Глобалните Зелени и Федерация на зелените партии на Северна и Южна Америка. Неин ръководител е Хосе Луис де Франс Пена.

                                               

Зелена партия (България)

Зелената партия е центристко-лява политическа партия в България. Тя е основана през 1989 г. в гр. София под името Зелена партия в България София, 28 декември 1989 г. Инициатор за създаването на партията и неин дългогодишен председател е Александъ ...

                                               

Зелена партия (Турция)

Зелената партия е зелена политическа партия в Турция. Зелените имат местни структури и инициативи в Истанбул, Анкара, Измир, Бурса, Текирдаг, и Анталия.

                                               

Зелена партия (Чехия)

Зелената партия е политическа партия в Чехия. Основана е малко след октомврийския преврат през есента на 1989 г. Тя е член на Глобални зелени, член на парламентарната група Европейска зелена партия в парламента на Европейския съюз. Неин ръководит ...

                                               

Зелена партия на Аотеароа Нова Зеландия

Зелената партия на Аотеароа – Нова Зеландия е лявоцентристка зелена политическа партия в Нова Зеландия. Основана е през 1990 година с обединението на няколко проекологични групи, като първоначално е част от лявата коалиция Алианс. За пръв път вли ...

                                               

Зелените

Тази статия е за партия "Зелено движение", основана 2008 година и член на Европейската зелена партия. За основаната 1989 година Зелена Партия България, коалиционен партньор в ОДС и "Коалиция за България", вижте Зелена партия. Партия "Зелено движе ...

                                               

Зелено!

Зелено! е белгийска зелена партия, активна главно сред фламандската общност. Членува в Европейската зелена партия. Ръководител на партията е Мейрем Алмаджи. Партията води началото си от възникналото през 70-те години обществено движение Агалев Ag ...

                                               

Политически клуб "Екогласност"

Политически клуб "Екогласност" се създава през март 1990 г., но се регистрира официално на 23 април 1990 г. Той произлиза от по-ранните организации на име "Независимо сдружение "Екогласност" и "Комитет за спасяване на град Русе", създадени в сами ...

                                               

Съюз 90/Зелените

Съюз 90/Зелените е левоцентристка зелена партия в Германия. Създадена е през 1993 г. с обединението на западногерманската партия Зелените и "Съюз 90", коалиция на няколко източногермански антикомунистически организации. През 1998 – 2005 г. партия ...

                                               

Съюз на зелените и селяните

Съюзът на зелените и селяните e центристко-дясна политическа коалиция в Латвия. Тя е създадена през 2002 г. и включва Латвийския селски съюз и Латвийската зелена партия. През 2011 г. лидери на Съюза на зелените и селяните са подложени на остри кр ...

                                               

Save the raptors

Специално защитени зони от мрежата Натура 2000: Понор, Врачански балкан, Централен Балкан, Средна гора, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Бесапарски ридове, Сакар, Западна Странджа, Мост на Арда.

                                               

Алианс за опазване на амурските тигри и леопарди

Алиансът за опазване на амурските тигри и леопарди е обединение на тринадесет неправителствени организации от Русия и други държави, създадено през 1996 година за съхраняване на амурския тигър и амурския леопард в естествената им среда в руския Д ...

                                               

Аржентинско дружество за изследване на бозайниците

Аржентинското дружество за изследване на бозайниците е интердисциплинарно дружество на биолози, чиито основни цели са научни изследвания, събиране и обобщаване на научна информация и публикуване и разпространение на научни изследвания за бозайниц ...

                                               

АфриКат

АфриКат е фондация основана през 1991 г. сътрудничеща си с Министерството на околната среда и туризма на Намибия. Тя представлява организация с идеална цел посветена в опазването на големите котки на Африка и особено гепарди и леопарди. Седалищет ...

                                               

Българска орнитологическа централа

Българската орнитологическа централа е звено към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания занимаващо се главно с изучаване миграцията на птиците в България. Създадена е през 1928 г. Основните ѝ теренни бази се намират на Атанасовско ...

                                               

Бърдлайф Интернешънъл

Бърдлайф Интернешънъл е международна природозащитна организация, работеща за опазването на птиците и запазването на местообитанията им. Основана е през 1922 година от Гилбърт Пърсън и Жан-Теодор Делакур като Международен съвет за опазването на пт ...

                                               

Движение с екологична насоченост

"Движение с екологична насоченост" /”ДЕН”/ на английски: NGO" Environmental Movement DEN” е неправителствена организация в обществена полза, която работи в областта на опазване на екологията, прозрачността на институциите, защита правото на достъ ...

                                               

Екоцентър - Стара Загора

Екоцентър – Стара Загора е гражданска инициатива за упражняване на ефективен граждански екологичен контрол в региона на Стара Загора. Създаването на екоцентъра е провокирано от влошената екологична обстановка в Старозагорска област.

                                               

Зелени Балкани

Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани" е национална неправителствена, природозащитна организация. Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →