ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316                                               

МКБ-10

Международна класификация на болестите МКБ-10 МКБ-10 - Международна класификация на болестите 10-а ревизия, последно издадена януари 2007 г. МКБ-10 е общоприетата класификация за кодиране медицински диагнози разработена от Световната здравна орга ...

                                               

Наркология

Наркологията е клон на медицината, който се занимава с профилактика, лечение, диагностика и социални грижи за зависими от наркотици лица. Лекар, който се занимава с наркология, се нарича нарколог. Наркологията е въведена като отделна медицинска с ...

                                               

Невролингвистика

Невролингвистиката изучава отношенията език-главен мозък. Крайната цел е разбиране и обяснение на неврологичните основи на знанието и използването на езика. По-специално, изследванията в невролингвистиката се занимават следните въпроси: идентифик ...

                                               

Некроза

Некрозата е локална смърт на група от клетки, тъкани или органи в организма, причинена от въздействието на разнообразни патогенетични фактори. Некроза може да възникне и в хода на развитието на различни болести. Некрозата настъпва веднага след см ...

                                               

Некрофилия

Некрофилията, още наричана танатофилия и некролагния е сексуално привличане от трупове. Класифицира се като парафилия от "Диагностичното и статистическо ръководство за душевни болести" на Американската психиатрична асоциация. Думата е изкуствено ...

                                               

Обща медицина

Обща медицина е широка медицинска специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при човешките болести. Това е най-широката специалност в медицината, по-обширна дори от вътрешните болести.

                                               

Остра бъбречна недостатъчност

Острата бъбречна недостатъчност представлява внезапна, бърза и често обратима загуба на бъбречните функции. Може да се дължи на хиповолемия, приемане на токсични за бъбреците вещества, системна или локализирана в отделителната система инфекция ил ...

                                               

Парализа

Парализата най-често е причинена от увреждания на мозъка и нервната система, особено гръбначния стълб. Често срещани причини са инсулт, травма, полиомиелит, амиотрофична латерална склероза, ботулизъм, спина бифида, множествена склероза и др. Отро ...

                                               

Парамедик

Парамедик е здравен работник специално обучен да оказва първа помощ при инциденти и да поддържа живота на пациент до пристигане в болница. Парамедикът работи самостоятелно /когато екипът е съставен само от парамедици/ или съвместно с медицински с ...

                                               

Патоген

Патогенността е набор от механизми и методи, чрез които организми, като бактерии и гъбички и други причинители на заболявания, включително вируси или репродуктивни приони, причиняват симптомите на болестта и се справят със защитните системи на ор ...

                                               

Патогномостични симптоми

Патогномоничен симптом или признак е термин, често използван в медицината, който означава "силно характерен за определена болест". Патогномоничният признак означава, че определено заболяване е налице извън всякакво съмнение. Да се нарече знак или ...

                                               

Перитонит

Перитонитът е тежко възпалително заболяване на коремницата. Той е възпалителен подсиндром на острия хирургичен корем, протича с местни и общи прояви от страна на организма и изисква спешна хирургична намеса. Възпалението на коремницата може да е ...

                                               

Плазмена стерилизация

Плазмената стерилизация представлява метод на пълно унищожаване на микроорганизмите и техните спори, посредством използване на ниска температура на водороден прекис в условия на вакуум, без наличие на токсични остатъци. Използва се за нуждите на ...

                                               

Плацебо

Плацебо е всяка симулирана, иначе медицински неефективна интервенция, която се назначава с предполагаемо терапевтично въздействие, каквото всъщност няма. Понякога пациенти, получаващи плацебо лечение, за което обаче вярват, че е ефективна интерве ...

                                               

Полидипсия

Полидипсия е термин от медицината, който означава патологично повишена жажда, придружена от прекомерен прием на течности. Полидипсията сама по себе си не е заболяване, а неспецифичен симптом на различни медицински разстройства, но е особено харак ...

                                               

Профилактичен преглед

Профилактичният преглед е медицинско изследване на здрави хора или животни. То цели откриване на заболявания в ранен стадий, когато те все още не са предизвикали видими отклонения в състоянието на пациента. Профилактичните прегледи обикновено са ...

                                               

Реакция бласттрансформация с туберкулин

Реакция бласттрансформация с туберкулин е имунологичен тест, доказващ туберкулозна алергия или туберкулозна инфекция. Извършва се за проверка на ефективността на противотуберкулозната ваксинация и при клинични индикации като централни и парацентр ...

                                               

Ремисия

Ремисия означава период от развитието на дадена болест или клинично състояние, през който човек или е свободен от симптомите си, или те са овладени и проявите им остават относително стабилни с течение на времето. Ремисиите могат да бъдат: резулта ...

                                               

Рецепта (медицина)

Медицинската рецепта е писмено обръщение на лекаря към фармацевта, което съдържа подробни указания за начина на приготвяне, отпускане и приложение на определено лекарство, както и сведения за лекаря, и пациента. Всяка медицинска рецепта е официал ...

                                               

Сексуална терапия

Сексуална терапия е лечение на сексуалната дисфункция, като не-консумация на връзката, преждевременна еякулация, еректилна дисфункция, ниско либидо, липса на удоволствие или недостигане до оргазъм, нежелани сексуални фетиши, сексуално пристрастяв ...

                                               

Серотип

Серотипът или сероварът са въведени, за да се обозначат разлики в подразновидности от бактерии или вируси. Микроорганизмите – бактерии, вируси или изолирани клетки се групират въз основа на техните повърхностни антигени. Процесът на определяне на ...

                                               

Сиамски близнаци

Сиамски близнаци е общо наименование на еднояйчни близнаци, които имат общи части на телата си, с други думи са сраснали постоянно един за друг. Това е сравнително рядко явление, случва се средно веднъж на всеки 100 000 новородени, като процентът ...

                                               

Силикон

Силикон е смесен органично-неорганичен полимерен материал с химична формула n, където R е органична група, като метил, етил или фенил. Силиконите имат течна, желеобразна или твърда консистенция, с разнообразни приложения, най-популярни като импла ...

                                               

Симптом

Симптомът е проявление на физическо или психическо заболяване или нарушение на жизнеспособността на организма. Симптом е всяка промяна в здравословното състояние, която човек забелязва и съобщава на лекар. Симптомите са два типа: субективни – опл ...

                                               

Сироп

Сироп е концентриран захарен разтвор или смес от различни въглехидрати във вода или в натурални плодови сокове. Съдържанието на захар в сиропа обикновено е в границите от 40 до 80 %. Сиропът служи за напояване на сладкарски изделия – торта, бакла ...

                                               

Скрибоний Ларг

Скрибоний Ларг е римски лекар през 1 век по времето на император Клавдий. Той е вероятно освободен гръцки роб. Той има връзки с двора на Клавдий и го придружава в неговия поход в Британия 43 г. comp. 163. Той има връзка също и с Гай Юлий Калист, ...

                                               

Спиноцеребеларна атаксия

Спиноцеребеларната атаксия е прогресиращо, невродегенеративно, наследствено заболяване от различни типове, всеки от които се разглежда като отделна болест. До този момент са известни повече от 20 типа на това заболяване. Ая КитоAya Kitō – японско ...

                                               

Сърдечни тонове

Сърдечни тонове са звуците, които се чуват при аускултация със стетоскоп на сърцето и са резултат на механичната работа на сърдечните клапи. Различават се нормални тонове, шум на сърцето и галоп. Колоквиално сърдечните тонове се наричат "биене на ...

                                               

Терапевтичен индекс

Терапевтичният индекс е мярка за безопасността на лекарствата. Той се изразява в отношението на средната смъртоносна доза към средната ефективна доза: Therapeutic ratio = L D 50 E D 50 {\displaystyle {\mbox{Therapeutic ratio}}={\frac {\mathrm {LD ...

                                               

Терапевтичен толеранс

Терапевтичен толеранс се нарича способността на организма да се приспособява към въздействието на определни лекарства или да развива пътища за бързото им метаболизиране. Така тяхното лечебно въздействие намалява своята сила или продължителност, и ...

                                               

Терапия

Виж още лечение Терапията е подход за възстановяване на здравния баланс в организма, това е медицинска наука, която изучава методите и средствата за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма.

                                               

Тинитус

Тинитус е възприятието на звук в човешкото ухо, без да съществува външен източник на звука. Често е наричан просто "шум в ушите" или "звън в ушите". Това почти винаги е субективен шум от различна честота, чуван само от страдащия. Описван е и като ...

                                               

Триада на Бек

Триадата на Бек е клиничен признак на спешната медицинска ситуация сърдечна тампонада и е комбинация от следните симптоми: ниско артериално кръвно налягане; разширени шийни вени; приглушени сърдечни тонове при преслушване. По отношение на пулсус ...

                                               

Ултразвуков импулс с ниска интензивност

Ултразвуковият импулс с ниска интензивност) се използва главно в медицината. Неговата дейност, предизвикваща възстановяване на костна тъкан при човека, е открито преди половин век. Учени са докладвали, че има доста характерни свойства да регенери ...

                                               

Урология

Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разрабо ...

                                               

Физиологичен разтвор

Физиологичният разтвор е копие на обичайната вътрешна телесна среда на организма. За да може да се нарече "физиологичен" един разтвор, той трябва да бъде: изотермичен – да има същата температура; регулира се ex tempore; изойоничен – да съдържа съ ...

                                               

Фитотерапия

Фитотерапията или т.н. билколечение е клон на медицината и фармакологията, който представлява научно обоснована профилактика и лечение с галенови препарати, получени от лечебни растения и части от такива. Този клон на медицината използва съвремен ...

                                               

Хемокоагулант

Хемокоагулантите са група химични вещества и съединения, които ускоряват кръвосъсирването. Прилагат се в медицината за кръвоспиране и като антидоти при отравяния с хемолитични и антихемокоагулантни отрови. Основните търговски препарати на българс ...

                                               

Химическа кастрация

Химическата кастрация е вид кастрация, използвана за намаляване на либидото, за лечение на рак или други цели. За разлика от хирургическата кастрация, при която половите жлези се премахват от тялото, химическата кастрация не включва премахването ...

                                               

Хипоксия

Хипоксията е медицински термин, с който се означава недостатъчното снабдяване с кислород на клетки, тъкани, органи или целия организъм.

                                               

Хронична бъбречна недостатъчност

Хроничната бъбречна недостатъчност е състояние на нарушени бъбречни функции – отделителна, регулираща и инкреторна. Според тежестта на състоянието, хроничната бъбречна недостатъчност бива от различна степен, от най-лека до крайна степен, зависеща ...

                                               

Чернодробна трансплантация

Чернодробна трансплантация е замяна на болен черен дроб със здрав от донор. Най-често използваната техника е ортотопична трансплантация, при която се отстранява собственият черен дроб, а донорският се поставя на типичното място – в дясно подребри ...

                                               

Шок

Шокът е остро животозастрашаващо състояние, характеризиращо се със значително и дифузно снижаване на доставката на кислород и хранителни субстрати до клетките, резултат от тъканна хипоперфузия, вследствие на което настъпват обратими, а по-късно и ...

                                               

Язва

Язвата е рана по стените на хранопровода, стомаха или на дванадесетопръстника. В началото тя засяга само лигавицата на съответния орган, но може и да пробие мускулния слой отдолу. Ако язвата стига само до собствения мускулен слой на лигавицата, т ...

                                               

Микориза

Микориза е симбиотична асоциация между гъба и корените на васкуларно растение приемник. Терминът микориза се отнася за ролята на гъбите в ризосферата на растенията. Те играят важна роля в почвената биология и химия. В микоризната асоциация, гъбат ...

                                               

Горна ферментация

Горна ферментация или Висока ферментация е вид ферментация на бира, която протича с помощта на бирените дрожди Saccharomyces cerevisiae. Бирата получена чрез използването на този способ се нарича ейл.

                                               

Долна ферментация

Долна ферментация или Ниска ферментация е вид ферментация на бира, която протича с помощта на бирените дрожди Saccharomyces uvarum или Saccharomyces carlsbergensis. Бирата получена чрез използването на този способ се нарича лагер.

                                               

Олигодинамичен ефект

Олигодинамѝчен ефѐкт – антисептично свойство на някои метали или по-специално – на техните йони. Йоните на метали като мед, желязо, олово, живак, цинк, алуминий, злато и особено на сребро имат способността, дори в съвсем малки количества, да възп ...

                                               

Оцветяване по Цил-Нилсен

Оцветяването по Цил-Нилсен е метод за оцветяване на киселинноустойчиви микроорганизми като причинителите на туберкулоза, проказа, актиномицети и други. Това са микроорганизми с повишено липидно съдържание в клетъчната стена.

                                               

Стерилизация (микробиология)

Стерилизацията представлява унищожаване на микроорганизмите и техните спори. Стерилизацията бива физична или химична: Студената стерилизация се осъществява с бактериални филтри и лъчения. Последните биват Нейонизиращи ултравиолетови лъчения – за ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →