ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311                                               

Ходило

Инервацията на ходилото се осъществява от medial plantar n., lateral plantar n., deep fibular n. и superficial fibular n.

                                               

Щракане с пръсти

Щракането с пръсти представлява специфично движение на пръстите на ръката, съпроводено от възпроизвеждането на щракащ звук. Това става възможно при приплъзването на палеца от един към друг пръст, като всеки един пръст удря дланта на ръката.

                                               

Юкстамедуларни нефрони

Юкстамедуларен нефрон) е специална еволюционна придобивка, характерна само за отделителната система на птиците и бозайниците, с функция концентриране на урината и съхраняване на телесните течности. Името на тази формация е описателно за местонахо ...

                                               

GFAJ-1

GFAJ-1 представлява пръчковидна екстремофилна бактерия от семейство Halomonadaceae, които при липса на фосфор, могат да включат в структурата си елемента арсен. Откритието на бактерията придаде допълнителна тежест на дългогодишната идея, че е въз ...

                                               

Космическа оранжерия "СВЕТ"

"СВЕТ" е опитен модул за отглеждане на растения в условията на пилотирани космически кораби, използван за провеждане на експерименти на орбиталната станция "Мир" в периода от 1990 до 2001 г. Проектът започва като съвместна разработка на институти ...

                                               

Мърчисънов метеорит

-36.616667, 145.2 Мърчисъновият метеорит е един от най-изследваните метеорити, заради масата му над 100 kg и заради факта, че е наблюдаван как пада. Той пада в Австралия през 1969 г. близо до Мърчисън, щата Виктория. Част е от група метеорити, бо ...

                                               

Рио Тинто

Рио Тинто е река в югозападната част на Испания, която извира от планината Сиера Морена в Андалусия. Реката тече в посока юг-югозапад, достигайки до залива на Кадис в Уелва. Тази река е придобила научен интерес поради наличието на екстремофилни а ...

                                               

И Со Йън

И Со Йън е южнокорейка, първият космонавт от Южна Корея и втората космонавтка от Азия. Има научно звание доктор по биотехнология, спортистка.

                                               

Калеви Кул

Завършва биология в Тартуския университет 1970-1975. Президент е на Естонското природонаучно общество Eesti Looduseuurijate Selts през 1991–1994 г. От 1998 г. е сред редакторите на прочутото списание Трудове по знакови системи Sign Systems Studie ...

                                               

Александър Маркевич

Александър Прокофиевич Маркевич е изтъкнат украински зоолог и паразитолог. Академик на Академията на науките на УССР, член на Академията по зоология на Индия.

                                               

Йошинори Осуми

Йошинори Осуми е японски учен, клетъчен биолог, специализирал в областта на автофагията. Преподава в Центъра за съвременни изследвания към Токийския технологичен институт. През 2012 година получава научната награда "Киото", на 5 октомври 2016 г. ...

                                               

Мелаку Уореде

Уореде следва генетика в университета в Небраска. От 1979 г. до неговото пенсиониране през 1993 г. е директор на генетичния изследователски център "Вавилов" в Адис Абеба. За няколко години изгражда една картотека с посевен материал, състояща се о ...

                                               

Хуан Игнасио Молина

Хуан Игнасио Молина е чилийски свещеник, натуралист и ботаник. В научната литература е известен и с имената абат Молина и Джовани Игнацио Молина.

                                               

Магда Щаудингер

Магда Щаудингер е латвийска биоложка и ботаничка, която изучава макромолекулите заедно със съпруга си Херман Щаудингер и тяхното приложение в биологията. Тя е призната за негов сътрудник, когато той спечелва Нобелова награда за химия и Магда публ ...

                                               

Ирис (анатомия)

Ирисът е най-предноразположената част на увеята и представлява отвесно разположена мембрана с кръгъл отвор в средата, наречен зеница. Ирисът е изграден от мускули, инервирани от автономната нервна система. Тази структура на ириса обуславя и основ ...

                                               

Ботаника

Ботаниката, наричана още фитология, е наука за устройството, еволюцията, разпространението, значението и класификацията на растенията, за процесите в тях и за взаимоотношенията им със заобикалящата ги среда. Тя включва най-разнообразни области ка ...

                                               

APG II

APG II е класификация на покритосеменните растения, публикувана през 2003 година от Групата по филогения на покритосеменните. Тя е актуализация на системата APG I от 1993 година и се основава на консенсус между специалисти по систематика на расте ...

                                               

Билка

Билките, още наричани лечебни растения, лечебни треви, обхващат голяма група растения, които се използват в медицинската и ветеринарномедицинската практика за профилактика и лечение на болести.

                                               

Вегетационен период

Вегетационен период е период от годината, през който е възможен растежа и развитието на растенията. Продължителността на периода зависи основно от географската ширина и климата. В условия на недостатъчно влага, например, в пустините и в други екс ...

                                               

Вечнозелено растение

Вечнозелено растение е растение, което има листа през всички сезони. То е противоположно на листопадното, което напълно губи своите листа през зимата или сухия сезон. Съществуват много различни видове, както дървета, така и храсти. Вечнозелените ...

                                               

Двугодишно растение

Двугодишното растение е растение, което завършва биологическия си жизнен цикъл за две години. През първата изгражда вегетативната си структура, след което изпада в състояние на покой през зимните месеци. Обикновено през това време стъблото остава ...

                                               

Ефемерно растение

Ефемерните растения или ефемери са група тревисти едногодишни растения с много кратък вегетационен период. Обикновено това са много малките растения в пустините и полупустините или степите. Те се развиват интензивно, цъфват и дават плодове във вл ...

                                               

Кора

Кората е най-външният слой на стъблата и корените на дървесните растения. Растенията с кора включват дърветата, лозите и храстите. Терминът "кора" се отнася до всички тъкани извън сърцевината на дървото и е нетехническо понятие. Състои се от вътр ...

                                               

Криптоботаника

Криптоботаниката е наука, която изучава тези видове растения, които не са признати, като съществуващи от науката. Тези растения - криптиди се срещат във фолклора, митовете и легендите на древни народи, както и в някои трудове на изследователи пре ...

                                               

Ксерофит

Ксерофити са растителни видове, приспособени за живот в условия на недостиг на вода. Най-характерни са за пустините, полупустините, степите, прериите, саваните, областите със средиземноморски климат, но се срещат и в останалите климатични зони на ...

                                               

Листопад

Листопадът е сезонно природно явление, изразяващо се в окапване на листата при листопадните дървета. То е защитна реакция за преодоляване на ниските зимни температури и високи летни. През зимата силно изстудената почва не осигурява необходимия до ...

                                               

Листопадно растение

Листопадно растение е растение, което губи сезонно листата си за част от годината в процес известен като листопад. В някои случаи това съвпада със зимата, а именно в умерения и полярния климат. В други части на света като тропици, субтропици и су ...

                                               

Многогодишно растение

Многогодишните растения са онези растения, които живеят в продължение на повече от две години. Примери за такива растения са всички дървета, храсти и някои видове тревисти растения. Многогодишните растения, особено малките Покритосеменни, израств ...

                                               

Мораво рогче

Моравото рогче е паразитна гъба, която се среща при някои тревисти и житни растения, най-често при ръжта. В класа на заразената ръж, вместо зърна се показват лилави телца с формата на рогче, откъдето идва и наименованието на гъбата. Моравото рогч ...

                                               

Мъзга

Мъзга̀ се нарича сокът, който се съдържа под кората на дърветата и се отделя при нараняването им. Представлява течност, която се придвижва в проводящата дървесна тъкан. Други течности, които се отделят от растенията, като латекс, смола и клей пон ...

                                               

Мъхове

Неваскуларните растения, известни още като мъхообразни растения или накратко мъхове, са група растения, характеризиращи се с отсъствието на специални тъкани, предназначени за провеждане на вода. За разлика от васкуларните растения, те нямат корен ...

                                               

Озеленяване

Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти и леки конструкции. Озеленяването е свързано както с изграждане на частни дворни гра ...

                                               

Опрашване

Опрашване се нарича пренасянето на полен от тичинките на един цвят върху плодника на друг от същия вид. Ако поленът попадне върху женските репродуктивни органи на същия индивид, процесът се нарича самоопрашване. Опрашването е характерно за семенн ...

                                               

Паразитно растение

Паразитните растения са различни видове растения, които използват несамостойно хранене. Гостоприемникът им доставя вода с разтворени минерални соли.Корените са пригодени за прикрепяне към гостоприемника. Имелът е голо полупаразитно храстче със ст ...

                                               

Планктон

Планктонът е съвкупност от организми, които населяват водния слой и нямат връзка с дънния субстрат. Те извършват бавни движения или се носят пасивно от водата. Обикновено са дребни. Според мястото им в трофичните взаимоотношения в планктона се ра ...

                                               

Саксия

Саксия или саксия за цветя е съд, контейнер, предназначен за отглеждане на растения в изкуствени условия. Саксиите могат да имат различни размери и форми. Материалът, използван за направата на саксиите за цветя е също разнообразен - пластмаса, ке ...

                                               

Тревисто растение

Тревисто растение e общо название за растения със стъбло, което не вдървенява. Разделят се условно на многогодишни и едногодишни. Към многогодишните се отнасят и двугодишните растения. В умерените ширини през зимата надземната част на многогодишн ...

                                               

Фитопланктон

Фитопланктон – растение, и πλαγκτός – блуждаещ) се нарича група микроводорасли, живеещи във водните басейни. Те принадлежат към различни таксономични отдели. Фитопланктонът е автотрофния елемент от планктона. Срещат се известен процент от видове ...

                                               

Хигрофит

Хигрофити са растителни видове, приспособени към местообитания с постоянна висока влажност на въздуха и почвата. Хигрофитите са разпространени във всички природни зони, но са най-многобройни в екваториалните гори и влажните гори в субтропическите ...

                                               

Цвете

Цветя е общо понятие, което обхваща всички храстовидни или тревисти растения, които се размножават посредством цветове. Цветовете имат естетическа функция в ежедневието на хората. С думата също така се обозначава цвета на такова растение, откъсна ...

                                               

Широколистни

Широколистни се отнася за многогодишни дървета и храсти, които се числят към различни семейства и разреди. Характерно за широколистните е формирането на добре развити листа, за разлика от иглолистните, при които листата са подобни на игли. За дър ...

                                               

Генетика

Генетика е наука за гените, наследствеността и изменчивостта на организмите. Думата "генетика" за пръв път е използвана за описване на изследването на наследяването и на науката за изменчивостта от великобританския учен Уилям Бейтсън в лично писм ...

                                               

Алел

Алѐл е всяка една от формите на различните състояния на един ген, определящи различни фенотипни белези. Алелите се наричат също алтернативни функционални състояния на гените. Алелите биват доминантни и рецесивни. В зависимост от съчетанието им, в ...

                                               

Биологическа конференция на БАН (1949)

От 4 до 8 април 1949 г. в София се провежда Биологическа конференция, организирана от Българската академия на науките. Темата е: "Положението на биологическата наука у нас в светлината на Мичуринското учение". Цел на Биологическата конференция е ...

                                               

Близкородствено размножаване

Близкородственото размножаване е размножаване между близки роднини и се наблюдава както при растителните, така и при животинските видове. Често за означаването му се използва англоезичният термин "инбридинг". С увеличаване на неговата честота в п ...

                                               

Гамета

Половото размножаване изисква участието на два индивида, обикновено по един от двата различни пола. Размножаването при хората е пример за полово размножаване. Като цяло, по-сложните организми се размножават полово, а по-простите, обикновено еднок ...

                                               

Генетично разстояние

Генетично разстояние е мярка за степента на генетична дивергенция между популации от различни или еднакви видове. Т.е. тя показва колко "различни" са те помежду си в генетично отношение. Изчислява се като отношението на броя различаващи се алели ...

                                               

Генна експресия

Генна експресия е процесът, при който унаследяема информация от един ген, напр. ДНК секвенция, се трансформира във функционален генетичен продукт като белтъчина или РНК. Няколко стъпки в процеса на генната експресия може да бъдат променени, напр. ...

                                               

Генно инженерство

Генното инженерство е свързано с директна манипулация на гените на един организъм. От средата на седемдесетте години в сферата на биологията се наблюдава революция, след като развитието на нови методи за изучаването на ДНК позволи нови и коренно ...

                                               

Дивергенция (генетика)

Генетичната дивергенция е процес на раздалечаване на генофондовете на отделните популации в следстие на явления като генетичен дрейф, мутиране и естествен отбор. При продължителна дивергенция популациите от един и същи вид могат да станат генетич ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →