ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 309                                               

Крис Хадфийлд

Крис Остин Хадфийлд е канадски военен пилот и действащ астронавт, той е първият канадски космонавт, командир на МКС. Крис Хадфийлд е известен и с това, че редовно публикува Туитър статуси, както и видео записи от Космоса.

                                               

Деклинация

В астрономията деклинацията е една от двете координати в екваториалната координатна система. Деклинацията е сравнима с географската ширина, проектирана на небесната сфера и се измерва в градуси спрямо небесния екватор. Точки на север от небесния ...

                                               

Екватор

Екваторът е мислена окръжност около планета, на равно разстояние от двата полюса. Екваторът разделя планетата на Северно полукълбо и Южно полукълбо. Екваторът по дефиниция е паралелът на 0° географска ширина. Дължината на земния екватор е около 4 ...

                                               

Ефемерида

Ефемеридата е прецизна информация за дадена орбита, която се обновява на всеки два часа. Тези данни се предават непрекъснато от спътниците и служат за определяне на позицията им и времето на излъчване на сигнала. Съдържат се в навигационното съоб ...

                                               

Звезден ден

Звездният ден е определен като период, необходим на Земята, за да извърши едно пълно завъртане около своята ос, или период между две последователни горни преминавания през даден меридиан на далечна звезда. За планети с правилно въртене периодът е ...

                                               

Кулминация (астрономия)

Кулминация в астрономията е моментът на преминаване на астрономически обект над небесния меридиан на наблюдателя. Всеки небесен обект ежедневно видимо се придвижва по окръжна траектория по небесната сфера, поради въртенето на Земята около оста си ...

                                               

Наклон на оста (астрономия)

Наклон на оста е астрономически термин, отнасящ се до ъгъла, сключен между оста на въртене на дадено небесно тяло и нормалата на неговата орбитална равнина. Нарича се още осова инклинация. Земният наклон на оста е 23.45°. Ориентацията на оста се ...

                                               

Опозиция (астрономия)

За два астрономически обекта се казва, че са в опозиция, когато те се намират в противоположни точки от небесната сфера, наблюдавани от дадено тяло. Например, планета или астероид или комета може да се намира в опозиция спрямо Слънцето. Тъй като ...

                                               

Паралакс

Паралакс е термин, който характеризира видимото изместване на положението на един наблюдаван обект, дължащо се на неговото наблюдение от две различни точки.

                                               

Радиална скорост

Радиална скорост на обект по отношение на дадена точка е бързината на промяна на разстоянието между обекта и точката. Тоест, радиалната скорост е компонента на скоростта на обекта, която сочи по посока на радиуса, свързващ обекта с точка. В астро ...

                                               

Собствено движение

Собственото движение е астрономическа мярка за наблюдаваните от Слънчевата система промени в привидното местоположение на звезди или други небесни обекти спрямо абстрактния фон от по-далечни звезди. Компонентите на собственото движение в екватори ...

                                               

Робърт Еванс (астроном)

Робърт Оуен Еванс е свещенослужител на Обединяващата църква в Австралия и астроном, който държи рекорда за визуални открития на свръхнови.

                                               

Насир ад-Дин ат-Туси

Мохамед бин Мохамед бин ал-Хасан ат-Туси, по-известен като Насир ад-Дин ат-Туси, е персийски математик, астроном, философ, лекар и богослов. Той е един от най-значимите персийски учени в Средновековието. Често е смятан за създател на тригонометри ...

                                               

Улуг Бег

Роден е на 22 март 1394 година в Султания, Иран, внук на Тимур и първи син на Шах Рух, произлизащи от тюркското племе барлас от Трансоксиана. Като дете пътува из Близкия изток и Индия с войските на дядо си. След неговата смърт баща му наследява п ...

                                               

Андерс Целзий

Андерс Целзий е шведски астроном, математик и физик. Той предлага ска̀лата за измерване на температурата спрямо тройната точка на водата, която впоследствие получава неговото име – Градус Целзий.

                                               

Hubble Ultra Deep Field

Hubble Ultra-Deep Field са фотографии на Вселената, обхващащи области от свръхдълбокия космос получени от космическия телескоп "Хъбъл" с експониране за повече от милион секунди. Изображението е комбинация от данни на усъвършенствана широкоъгълна ...

                                               

Акреция

Акреция се нарича процесът на нарастване на масата на небесно тяло чрез гравитационно привличане на материя към него от околното пространство. Тя е характерна за белите джуджета, неутронните звезди, а също така и черните дупки. В хода на процеса ...

                                               

Галактична нишка

Галактична нишка са най-големите познати структури във вселената. Те са масивни, нишкообразни образувания с обичайна дължина от 50 до 80 мегапарсека, които съставляват границите между големите празнини във вселената. Нишките са съставени от грави ...

                                               

Главна последователност

Главната последователност в диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел е кривата, около която са разположени повечето звезди. Звездите от тази група са известни като звезди от главната последователност или звезди-джуджета. Тази линия е така ясно изявена, защ ...

                                               

Гравитационен колапс

Гравитационен колапс в астрономията е активно свиване на звезда под въздействие на гравитацията. Това се случва, когато при термоядрения синтез не се отделя достатъчно енергия за да балансира гравитацията и да се запази хидростатичното равновесие ...

                                               

Граница на Чандрасекар

Граница на Чандрасекар е горната граница на масата, при която звезда може да съществува като бяло джудже. Звезди, с маса по-голяма от границата на Чандрасекар избухват като свръхнови и се превръщат в неутронни звезди или черни дупки. Границата на ...

                                               

Елипсоид на Якоби

Елипсоидът на Якоби е равновесна форма, която може да заеме самогравитиращо течно тяло с равномерна плътност и въртящо се с постоянна ъглова скорост. Този елипсоид има три различни по дължина оси и носи името на немския математик Карл Густав Якоб ...

                                               

Емисионен спектър

Емисионният спектър на химичен елемент или съединение е спектърът на честотите на електромагнитното излъчване на атом или молекула, преминаващ от високо енергийно ниво към по-ниско енергийно ниво. Енергията на излъчения фотон е равна на енергийна ...

                                               

Звездна еволюция

Звездната еволюция описва промяната на физичните характеристики на звездите с времето. Всяка звезда преминава през три стадия – протозвезда, стабилна фаза звезда от Главната последователност, мъртва звезда.

                                               

Металичност

Металичността в астрономията описва изобилието на елементи в дадено тяло, които са по-тежки от водорода или хелия. Повечето от физическата материя във Вселената е под формата на водород или хелий, така че астрономите използват за по-кратко, макар ...

                                               

Релативистична струя

Релативистичната струя е астрономическо явление, при което потоци от йонизирана материя се излъчват по оста на въртене под формата на дълъг лъч. Изключително ускорената материя в лъча може да приближи скоростта на светлината. Образуването и захра ...

                                               

Светимост

В астрономията, светимост е количеството енергия, което излъчва дадено тяло за единица време. Светимостта на звездите има два начина на определяне: видима отчитаща само видимата светлина и болометрична общата излъчена енергия; болометърът е инстр ...

                                               

Свръхнова

В астрономията, свръхнова се отнася до няколко вида звездни експлозии, пораждащи изключително ярки обекти, които постепенно избледняват в течение на няколко седмици или месеци.

                                               

Уравнение на Саха

Уравнението на Саха, известно също като уравнение на Саха-Ленгмюр се отнася до степента на йонизация на газ или, намиращи се в топлинно равновесие, като функция на температурата, налягането и йонизационната енергия на атомите. Това уравнение е ед ...

                                               

Фраунхоферови линии

Във физиката и оптиката, Фраунхоферовите линии са набор от абсорбционни линии, които са видими на фона на непрекъснатия звезден спектър. Кръстени са в чест на немския физик Йозеф фон Фраунхофер. Първоначално са наблюдавани във вида на тъмни черти ...

                                               

Хоризонт на събитията

В общата теория на относителността, хоризонт на събитията е граница в пространство-времето, отвъд която събития не могат да влияят на външен наблюдател. Казано по-просто, тя се определя като обвивката на "точките след която няма връщане", т.е. то ...

                                               

Ефемеридно време

Ефемеридното време е използван в миналото стандарт за време, в който секундата е дефинирана като 1/31556925.9747 част от тропичната 1900-тна година. Дефиницията за секунда е съвпадала с тази дефиниция между 1960 и 1967 година. Нуждата от въвеждан ...

                                               

Нощ

Нощ се нарича тази част от денонощието, през която е тъмно, т.е. когато тази част от земното кълбо не е огрята от Слънцето, за разлика от останалата част. В зависимост от разположението на Земята спрямо Слънцето, както и от наклона на земната ос, ...

                                               

Орбитален период

Орбиталният период е времето, необходимо на дадено небесно тяло да извърши пълно завъртане по своята орбита. За обекти в хелиоцентрична орбита се различават следните категории орбити: Драконов период е времетраенето между две последователни преси ...

                                               

Утро

Утрото е първият дял от деня, който от своя страна е част от денонощието. Денят природно започва сутринта и завършва с вечерта. Обикновено се смята, че утрото е от 6:00 часа до 9:45 часа, но точните граници са по-относителни в сравнение с останал ...

                                               

Хелиакален изгрев

Хелиакалният изгрев или още "звезден изгрев" е сезонно астрономическо явление, при което над източния хоризонт, малко преди изгрев Слънце, за първи път в годината се вижда звезда, която преди е оставала ненаблюдаема. Исторически важен е бил хелиа ...

                                               

Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел

В звездната астрономия, диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел показва математическата връзка между абсолютната величина, светимостта, спектралния клас и повърхностната температура на една звезда. Х-Р диаграмата се състои от две равни части. Едната част ...

                                               

Ефективна температура

Ефективната температура на дадено небесно тяло е температурата на абсолютно черно тяло, което би излъчило същото количество електромагнитно лъчение. Ефективната температура често се използва за оценка на повърхностната температура на дадено тяло, ...

                                               

Звезда

Звезда е небесно тяло, представляващо голямо кълбо газ, произвеждащо енергия чрез термоядрен синтез, основно превръщане на водород в хелий. Тази енергия се разпространява в пространството под формата на електромагнитно излъчване. Звездите в нощно ...

                                               

Звездна система

Звездна система е сбор от малко звезди, които се въртят една около друга, вследствие гравитационно привличане. По-голяма група звезди, свързани гравитационно, обикновено се нарича звезден куп или галактика, макар в по-общ смисъл те също да предст ...

                                               

Звездообразуване

Звездообразуването е процес, чрез който плътни региони в молекулярните облаци претърпяват гравитационен колапс и образуват звезди. Повечето звезди не се образуват поотделно, а в групи.

                                               

Коронално изхвърляне на маса

Короналното изхвърляне на маса е значително изхвърляне на плазма от короната на Слънцето. Това явление често съпровожда слънчевите изригвания и обикновено се наблюдава по време на протуберанс. Плазмата се изхвърля в слънчевия вятър и може да се н ...

                                               

Молекулярен облак

Молекулярният облак е вид междузвезден облак, чиито плътност и размери дават възможност за образуване на молекули, най-често водородни. В Млечния път молекулярните облаци включват по-малко от 1% от обема на междузвездното пространство, но в същот ...

                                               

Обект на Хербиг-Аро

Обектите на Хербиг-Аро са светли мъглявинни петна, които обикновено се свързват с новообразувани звезди. Образуват се, когато тънки струи частично йонизиран газ, изхвърлян от звезди, се сблъскат с близките облаци газ и прах със скорост от няколко ...

                                               

Слънчева корона

Слънчевата корона е най-външния и силно разреден слой на атмосферата на Слънцето, разположен над хромосферата и се простира на разстояние равняващо се на десетки слънчеви радиуси. Температурата е много висока, което позволява на частиците да прео ...

                                               

Слънчева светимост

Слънчевата светимост, L ☉, е мерна единица за лъчев поток, която се използва от астрономите за измерване на светимостта на звезди. Определя се по отношение на Слънцето. Една слънчева светимост е 3.828×10 26 W. Това не включва светимостта на слънч ...

                                               

Фотосфера

Фотосфера e слоят от строежа на дадена звезда, който не е прозрачен и се приема за нейна повърхност. С други думи това е нивото, на което оптичната плътност на веществото става единица за фотон с дължина на вълната равна на 500 нанометра. Фотосфе ...

                                               

Хромосфера

Хромосферата е вторият от трите слоя на слънчевата атмосфера, имащ дебелина между 3000 и 5000 километра. Хромосферата е розово-червена на цвят и е видима само по време на слънчево затъмнение. Тя е разположена над фотосферата и под преходната обла ...

                                               

Абсолютна звездна величина

Абсолютна звездна величина в астрономията е видимата величина, каквато тя би била ако наблюдавахме светилото от разстояние 10 парсека. Абсолютната болометрична звездна величина на Слънцето е +4.7. Абсолютната звездна величина позволява сравнения ...

                                               

Радиоастрономия

Радиоастрономията е дял на астрономията, който изучава астрономичните явления и небесните обекти чрез измерване на характеристиките на радиовълните, излъчвани при физичните процеси в космоса. Радиовълните имат значително по-голяма дължина от свет ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →