ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308                                               

Карстови води

Карстови води се образуват в земите с млади варовици – сарматски, еоценски, горнокредни. В тях валежните води се просмукват и се проявяват под формата на големи карстови извори. В България има около 90 карстови извора. Близо 1/10 от площта на Бъл ...

                                               

Маелстрьом

Маелстрьом е голям и силен водовъртеж в един от протоците на Лофотенските острови, край северозападното крайбрежие на Норвегия. За пръв път е отбелязан в географски атлас от Герардус Меркатор през 16 век. Самото наименование е дадено от Едгар Ала ...

                                               

Мареограф

Сензори постоянно засичат височината на водното ниво спрямо височинен репер. Водата навлиза в устройството от долния край на тръбата, а електронни сензори отчитат височината. Съществуват крайбрежни и мареографи и мареографи в открито море. Наличн ...

                                               

Национален институт по метеорология и хидрология

Националният институт по метеорология и хидрология е български научноизследователски институт – самостоятелно юридическо лице, с бюджет в рамките на бюджета на Министерството на образованието и науката. Той се занимава с наблюдения и изследвания ...

                                               

Осмоза

Осмозата представлява спонтанно преминаване на молекулите на разтворител през полупропусклива преграда, намираща се между течности с различна концентрация. Посоката на преминаването е от страната с по-ниска, към страната с по-висока концентрация ...

                                               

Подземни води

Подземните води е събирателно понятие за водите, които попадат в земната кора вследствие на инфилтрационни процеси и филтрационни процеси. Обикновено, за подземна вода се счита вода, която тече през плитки водоносни хоризонти, но в технически сми ...

                                               

Пролувий

Пролувий – наноси, отложени в устието на ерозионно-долинните временни потоци, които изграждат наносните конуси и образуват от сливането им пролувиални шлейфове. Състои се преди всичко от валуни, чакъли и по-дребни късове. Към периферията на конус ...

                                               

Речен километър

Речен километър е разстоянието от устието на реката до определена точка по нейното течение. Речният километър е важен параметър, използван в сводките за дадената река. В англоезичните страни се употребява речна миля. Устието се брои за "нулев кил ...

                                               

Речна система

Речната система представлява системата, която е образувана от основна река и всички нейни притоци от първи, втори, трети и по-нисък порядък. Най-големите речни системи са съставени от притоци до 20-и порядък. Речните системи имат различни форми, ...

                                               

Ручей

Ручей представлява течаща вода в естествен или изкуствен улей с ширина от няколко сантиметра до няколко метра. Дължината му обикновено не надхвърля 3 до 5 километра, а дълбочината 1 – 2 метра. Ручеите се образуват при валежи – най-вече дъжд и сня ...

                                               

Черноморска отточна област

Черноморската отточна област е част от територията на България, чиито речни води се оттичат към акваторията на Черно море. Условно някои автори в областта на хидрологията от нея отделят Дунавската отточна област. Така се приема, че към тази облас ...

                                               

Трета световна война

Третата световна война е название на хипотетичен международен въоръжен конфликт с мащаба на Първата или Втората световна война, но с по-разрушителни следствия, заради употребата на по-модерни оръжия: атомни, биологически, химически, геофизични, п ...

                                               

Глобализация

Глобализацията е процесът на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора. Той е свързан с глобално разпространение и взаимопроникване на идеи, капи ...

                                               

Вашингтонски консенсус

Терминът Вашингтонски консенсус е предложен през 1989 г. от Джон Уилямсън, за да опише група от десет специфични препоръки за икономически политики, които той смята, че трябва да съставят "стандартния" пакет от реформи, предлаган и рекламиран за ...

                                               

Глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция

Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция е първата международна и правно необвързваща рамка, за международно сътрудничество по въпросите на миграцията, гласувана от Общото събрание на ООН. В основата на документа е идеята, че ...

                                               

Глобално гражданство

В широк смисъл, терминът "глобално гражданство" има същия смисъл като "гражданин на света". Терминът има също така допълнителни, по-специализирани значения в различен контекст, най-вече в сферата на образованието и политическата философия.

                                               

Световна икономика

Световна икономика, или глобална икономика, е икономиката на всички страни в света. Също като глобална икономика може да се разглежда икономиката на глобалното общество и националните икономики, като икономики на локалните общества, които съставя ...

                                               

БЕЛЛ

БЕЛ е наименование на група страни със сходна икономическа политика и състояние. Представлява акроним от имената на България, Естония, Латвия, Литва. Съкращението е по подобие на термините БРИКС и ПИГС. Използвана е алюзия чрез игра на думи на ан ...

                                               

Келтски тигър

"Келтски тигър" е прозвище на Република Ирландия в периода на бърз икономически растеж от 1990-те до 2001 г., използвано както за периода, така и за самата страна през тези години. То е аналогия на "източноазиатските тигри", използвано за Южна Ко ...

                                               

Нововъзникващи пазари

Страните с нововъзникващи пазари са държави или територии в период на засилена индустриализация и бърз икономически растеж. Те заемат междинна позиция между високо развитите икономики на Западна Европа, Северна Америка и Япония от една страна, и ...

                                               

Общ пазар

Единен пазар е вид търговски блок, който е изграден на базата на митнически съюз с общи политики за регулация на продуктите и свобода на движение за производствените фактори, както и за предприемачеството и услугите. Целта е да се направи така, ч ...

                                               

ПИГС

ПИГС е наименование на група страни със сходна икономическа политика и състояние. Представлява акроним от имената на английски на Португалия, Италия, Гърция, Испания. Съкращението е по подобие на термина БРИКС. Използвана е алюзия чрез игра на ду ...

                                               

Политика на реформи и откритост

Политиката на реформи и откритост е дългосрочна и стратегическа програма за икономически реформи, предприета в Народна република Китай, и насочена към създаването на така наречения социализъм с китайски характеристики и на социалистическа пазарна ...

                                               

Световна финансова криза (2007 – 2008)

Световната финансова криза от 2007 – 2008 година е финансова криза, определяна като най-тежката след Голямата депресия от първата половина на XX век. Кризата заплашва с колапс някои ключови финансови институции, който е предотвратен чрез финансов ...

                                               

Четири азиатски тигъра

Четирите азиатски тигъра са високо развитите икономики Южна Корея, Сингапур, Хонконг и Република Китай. Те са измежду първите новоиндустриализирани държави след Япония в Азия. Характеризират се с изключително висок темп на икономически растеж в п ...

                                               

Астрономическа кула (София)

Астрономическата кула или "Основната астрономическа точка на държавната триангулация на България" е шестоъгълна кула зад Централния военен клуб в София. Построена е през 1920 г. от Географския институт при Министерство на войната. С това се поста ...

                                               

Национална олимпиада по астрономия

Националната олимпиада по астрономия е ученическо състезание, провеждано в България. Това е една от малкото олимпиади, която се провежда върху предмет, който не се изучава или е слабо застъпен в учебните програми. Идеята за организиране на олимпи ...

                                               

12246 Плиска

Плиска е астероид от главния астероиден пояс. Открит е от българската астрономка Виолета Иванова в Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен в Родопите на 11 септември 1988 г. Наименуван е на Плиска – столица на Първата българска дър ...

                                               

2206 Габрова

2206 Габрова е астероид от Астероидния пояс, открит на 1 април 1976 от руския астроном Николай Черни́х в Кримската астрофизическа обсерватория. Тъй като е открит в Деня на шегата 1 април, астероидът е наречен на българския град Габрово, известен ...

                                               

Антоан Томсон дАбади

Антоан Томсън дАбади е френски и баски изследовател, географ, етнолог, лингвист и астроном, известен с пътешествията си в Етиопия през първата половина на XIX век, заедно с по-малкия си брат на Арно Мишел дАбади.

                                               

Алея на космонавтите (Ловеч)

43.135278, 24.718889 Алея на космонавтите е паметна алея в град Ловеч. Създадена е от космонавти и астронавти от различни държави посетили града. Началото на създаването на Алеята на космонавтите е поставено на 10 октомври 1988 г. от космонавти у ...

                                               

Астробиология

Астробиологията представлява мултидисциплинарна наука. Тя обединява в себе си познанията по: биология, астрономия, геология, химия и космонавтика. Астробиологията се занимава с изучаването на възможностите за живот на други планети и космически т ...

                                               

Астрономическа обсерватория (Шумен)

Астрономическата обсерватория на Шуменския университет се намира в природен парк "Шуменско плато", разположена на 493 m надморска височина. Сградата е открита на 29 октомври 2015 г., а след инсталирането на телескопите, е открита обсерваторията н ...

                                               

Астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"

Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" е астрономически комплекс в Морската градина на Варна, включващ обсерватория и планетариум.

                                               

Астрономически център на Шуменския университет

Астрономически център "Проф. дфмн Владимир Шкодров" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" е една от двете в страната университетски астрономически обсерватории, които се използват за учебни цели.

                                               

Роберта Бондар

Родена е на 4 декември 1945 г. е Су Сейнт Мари, Онтарио, Канада. След гимназията започва да учи в университета на Гуелф, Канада, специалност зоология и селско стопанство. Тя завършва с успех през 1968 г. След това отива за три години на специализ ...

                                               

Галилео Галилей

Галилео Галилей е италиански физик, астроном, астролог и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основоположник на съвременния научен метод. Сред неговите постижения са подобрения на телескопа, свързани с тях астрономически наблюдения, и публи ...

                                               

Марк Гарно

Жозе́ф Жан-Пиер Марк Гарно́ – канадски астронавт, инженер и политик. Гарно е първият канадец в космоса, взел участие в три космически полета на борда на космическите совалки на НАСА. От 2001 до 2006 г. оглавява Канадската космическа агенция. През ...

                                               

Квазар

Квазар е вид астрономически обект, представляващ изключително ярко активно галактично ядро. При квазарите свръхмасивна черна дупка, намираща се в центъра на галактика, поглъща голямо количество от околната материя, в хода на което се образува акр ...

                                               

Кокино (мегалитна обсерватория)

Ко̀кино, научно название Скално светилище Татикев камен, е мегалитна обсерватория в Северна Македония. Обектът е обявен за паметник на културата с изключително значение.

                                               

Ги Лалиберте

Ги Лалиберте́ е канадски предприемач и космонавт, 8-ият космически турист. Роден е на 2 септември 1959 г. в град Квебек, провинция Квебек, Канада.

                                               

Шанън Лусид

Шанън Матилда Уелс Лусид е родена на 14 януари 1943 г. в Шанхай, Китай в семейството на баптистки свещеник – мисионер. Американски астронавт, ветеран от пет космически полета.

                                               

Стивън Маклейн

Стивън Гленууд Маклейн (на английски: Steven Glenwood MacLean е канадски астронавт. Той е настоящият президент на Канадската космическа агенция, назначен на този пост на 2 септември 2008.

                                               

Питър Милман

Роден е на 10 август 1906 година в Торонто, Канада. Завършва Харвардския университет. Между 1933 и 1940 г. работи в обсерватория "Дънлъп". През 1946 се присъединява към екипа на Отавската обсерватория. Питър Милмън открива астероида 2904 Millman ...

                                               

Генадий Падалка

Роден е на 21 юни 1958 г. в Краснодар, СССР дн. Русия. След завършване на средно образование в родния си град, постъпва в Ейското висше военноавиационно училище, което завършва през 1979 г. Около 10 години служи във ВВС на СССР. През януари 1989 ...

                                               

Жули Пайет

Жули Пайет е генерал-губернаторка на Канада и канадска астронавтка. Преди да бъде назначена за генерал-губернатор, е работила с Канадската космическа агенция и НАСА. Тя е 388-ия човек, 8-ия канадски гражданин и 36-а жена космоса. Осъществила е дв ...

                                               

Планетариум с народна астрономическа обсерватория

Планетариумът с народна астрономическа обсерватория в Смолян е най-големият планетариум в България. Отваря врати на 6 септември 1975 г. и оттогава е посетен от над 2 500 000 души.

                                               

Шерууд Спринг

Шерууд Спринг завършва колежа Ponaganset High School в Род Айлънд през 1963 г. През 1967 г. завършва Военна академия на Съединените щати, Уест Пойнт, окръг Ориндж, Ню Йорк с бакалавърска степен по инженерство и звание лейтенант. През 1974 г. полу ...

                                               

Роберт Тирск

Роберт Брент Тирск – канадски инженер и астронавт на ККА. Роден е на 17 август 1953 г. в канадския град Ню Уестминстър, женен, с три деца. Получава научните степени: бакалавър в Университета в Калгари 1976 г., магистър Масачузетския технологичен ...

                                               

Бярни Тригвасон

Бярни Валдимар Тригвасон е канадски астронавт от исландски произход. Той е 363-тият в света и 6-ият канадец в космоса, осъществил космически полет на совалката "Дискавъри" през 1997 г.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →