ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299                                               

Класове на Бер

Класовете на Бер представляват класификация на прекъснатите функции на една реална променлива, базирана на броя на граничните преходи, които трябва да се извършат, като за нулев се приема класът на непрекъснатите функции. Формално, класовете на Б ...

                                               

Математическа константа

Математическата константа е величина, която по никакъв начин не променя стойността си. За разлика от константите във физиката, в математиката те са строго определени и не зависят от никакви условия.

                                               

Метрично пространство

В математиката под метрика се разбира функция задаваща разстоянието между елементите на дадено множество. Метрично пространство е множество снабдено с метрика.

                                               

Област (математика)

Област в математиката се нарича всяко непразно отворено свързано множество от точки в топологично пространство. Изискването за отвореност означава, че заедно с всяка своя точка областта съдържа и всички точки от някоя околност на точката. Изисква ...

                                               

Остатък

Остатък в аритметиката съществува, когато резултатът от делението на две цели числа, не може да бъде изразен с цяло число. Остатъкът е това, което не може да бъде разделено при делението.

                                               

Подмножество

В математиката, множеството A е подмножество на множеството B, ако A се съдържа в B. Тоест всички елементи на A са също и елементи на B. A и B могат и да са равни. Връзката на подмножеството определя частична подредба. Подмножествата на дадено мн ...

                                               

Ред на Тейлър

Ред на Тейлър или р азвитие по Тейлър е апроксимация на реална или комплексна функция чрез представянето ѝ като безкраен ред с общ член, изчислен от стойностите на производните на функцията в дадена точка. Това е възможно като пряко следствие на ...

                                               

Редица на Коши

Редица на Коши или фундаментална редица в математиката, се нарича редица, чиито елементи стават все по-близки с увеличаване на поредния си номер. По-точно, чрез отстраняване на краен брой елементи от началото на една редица на Коши, разстоянието ...

                                               

Ротационни тела

Ротационните тела са пространствени тела, които са образувани при въртенето еднократно или многократно на 360° на една или повече равнинни геометрични фигури. Една от тези фигури е цилиндърът, който се получава от "въртящ се" правоъгълник. Друг п ...

                                               

Страна (геометрия)

Когато се визира двуизмерна равнинна геометрична фигура, страна е всяка една линия, която свързва външните съседни върхове на многоъгълник, като по този начин го очертава в равнината. Вместо това значение на страна се използва и ръб.

                                               

Сумиращо ядро

Сумиращо ядро в T {\displaystyle \mathbb {T} } е редица { k n: n ∈ Z } {\displaystyle \{k_{n}:n\in \mathbb {Z} \}} от непрекъснати функции k n {\displaystyle k_{n}} в T {\displaystyle \mathbb {T} }, които изпълняват следните условия. за всяко 0 & ...

                                               

Триъгълник на Паскал

Триъгълникът на Паскал е аритметичен триъгълник, съдържащ биномните коефициенти. Тъждеството n k = n − 1 k − 1 + n − 1 k {\displaystyle {n \choose k}={n-1 \choose k-1}+{n-1 \choose k}} позволява да се разположат биномните коефициенти за неотрицат ...

                                               

Функционал

В математиката, функционал е изображение от линейно пространство на функции в съответното му поле, обикновено това са комплексните числа. С други думи, това е функция, която съпоставя на аргумент функция комплексно число. За първи път се използва ...

                                               

Функционно пространство

В математиката, под функционно пространство се разбира множество от функции от даден вид, които изобразяват множеството X в множеството Y. Нарича се пространство, понеже в много приложения има свойство на топологично пространство или на линейно п ...

                                               

Числов ред

Ред или Безкраен ред е безкрайна сума на членовете на редица ∑ n = 0 ∞ a n {\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }a_{n}} n-та частичнапарциална сума на ред се нарича сумата на първите n члена на редицата образуваща реда S n = ∑ k = 0 n a k {\display ...

                                               

Ядро на Фейер

В хармоничния анализ ядрото на Фейер се използва за изразяването на редове на Фурие като суми на Чезаро. То е положително сумиращо ядро, което се задава с формулата K N t = 1 N ∑ n = 0 N − 1 D n t, {\displaystyle {\mathcal {K}}_{N}t={\frac {1}{N} ...

                                               

Аналитично моделиране

Аналитично моделиране, наричано още математическо моделиране е процесът на изграждане на модел с използване на априорни знания за обекта на изследване, налични преди провеждането на експеримент с обекта. Понякога е възможно описанието на обекта д ...

                                               

Модел на сивата кутия

В областта на математиката, статистиката и компютърна симулация, моделът на сивата кутия комбинира частична теоретична структура с данните за завършване на модела. Теоретична структура може да варира от информацията в плавността на резултатите, д ...

                                               

Мрежа на Петри

Мрежите на Петри задават един от няколкото езика за математическо моделиране и описание на дискретни разпределени системи. Мрежата на Петри е ориентиран двуделен граф, чиито възли представляват: насочени ориентирани дъги, които описват кои позици ...

                                               

Ованес Адамян

Роден е през 1879 г. в Баку, починал в Ленинград през 1932 г., погребан в Ереван. Учи в университетите на Мюнхен, Цюрих и Берлин през 1899-1904 г. През 1905 и през 1907 г. регистрира идеите си за черно-бяла и цветна телевизия в Берлин. През 1907 ...

                                               

Ясон Бадридзе

Ясон Константинович Бадридзе е грузински учен етолог, доктор на биологичните науки, почетен професор в Държавния университет в Тбилиси. Известен е с живота си сред вълци 2 години в естествени условия.

                                               

Николай Бенардос

Николай Николаевич Бенардос е украински изобретател, създател на електрическото дъгово заваряне. През 1890 г. Бенардос издава каталог на направените от него изобретения повече от 20. Той работи в много направления, свързани с техниката: транспорт ...

                                               

Дейвид Брюстер

Брюстер първоначално завършва теология в Единбург, след което обаче следва естествени и правни науки. Работи като фармацевт, доктор по право и адвокат. По-късно става професор по физика в Университета на Сейнт Андрюс. През 1860 г. става вицепрези ...

                                               

Илия Вълков

Илия Вълков, известен също с името Юл Браун, е австралийски изобретател от български произход, популярен най-вече с работата си върху приложението на оксиводорода, и по-конкретно с твърденията си за открита особена форма на оксиводорода, най-чест ...

                                               

Юрий Мухин

Юрий Игнатиевич Мухин е съветски изобретател и организатор на производство, руски общественик, политик, журналист и писател. Член е на организацията "Народно събрание на Руската федерация". Лидер на руското обществено движение "Армия на волята на ...

                                               

Питер ван Мьосхенбрук

Роден е на 14 март 1692 година в Лайден, Нидерландия. Завършва Лайденския университет. Става професор по физика и математика в университетите в Дуйсбург, Утрехт и от 1740 в Лайден. През 1745 г., независимо от немския физик Евалд Георг фон Клайст, ...

                                               

Ерньо Рубик

Ерньо Рубик е унгарски изобретател, скулптор и професор по архитектура. Известен е предимно със своите игри – Кубчето на Рубик и Змията на Рубик.

                                               

Норман Селф

Норман Селф е австралийски инженер и изобретател от английски произход. Той е роден на 9 декември 1839 година в Тедингтън, днес част от Лондон. Семейството му се премества в Сидни, когато той е още дете. От ранна възраст се подготвя за инженер, к ...

                                               

Кристиан Хюйгенс

Кристиан Хюйгенс е нидерландски механик, физик, астроном и математик, създател на вълновата теория на светлината. Хюйгенс е водещ учен на своето време. Работата му включва ранни телескопични изследвания на пръстените на Сатурн и откриването на не ...

                                               

25-и източен меридиан

25-ият източен меридиан или 25° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Европа, Африка, Индийския океан, Антарктическия океан и Антарктида, до Южния полюс на юг. Сформира голяма ок ...

                                               

43-ти северен паралел

43-тият северен паралел или 43° северна ширина e паралел, който се намира на 43° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Европа, Средиземно море, Азия, Тихия океан, Северна Америка и Атлантическия океан. В подро ...

                                               

Аверковица

Аверковица е пещера в Западна България, на десния бряг на река Искър, близо до село Карлуково. Пещерата има карстов произход. Тя е сравнително малка – дължина 100 m, и няма фауна, с изключение на отделни троглоксени. Входът ѝ е двоен и се намира ...

                                               

Аврамова седловина

Аврамовата седловина е седловина в Западна България, разположена на орографската граница между планините Рила и Родопи. Разположена е източно от река Дрещенец, ляв приток на река Черна Места и има надморска височина 1295 m. Климатът е преходнокон ...

                                               

Азиатска част на Русия

Азиатската част на Русия или Азиатска Русия е част от Русия, географски свързана с континента Азия. В административно отношение обхваща три федерални окръга - Уралски, Сибирски и Далекоизточен федерален окръг. Общата площ на макрорегиона е 13.1 м ...

                                               

Афарска депресия

Афарската депресия е тектонска падина в Източна Африка, разположена близо до Сомалийския полуостров, която покрива територии на Еритрея, региона Афар в Етиопия и Джибути. Падината Афар е най-ниското място в Етиопия, на около 150 метра под морскот ...

                                               

Класически градини на Суджоу

Класическите градини на Суджоу са група градини в района на град Суджоу в източен Китай, които през 1997 година са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Те водят началото си от VI век пр. Хр., когато Суджоу е основан като столица ...

                                               

Северен Пидмънт

Северен Пидмънт е хълмиста равнина в североизточната част на Съединените американски щати, част от Източните умерени гори. Обхващаща североизточните части на платото Пидмънт, източни предпланини на Апалачите, областта пресича от юг на север щатит ...

                                               

Северно полукълбо

Северно полукълбо се нарича условна част от планетата Земя, която се намира на север от екватора, т.е. тази част, която се намира между екватора и Северния полюс. Лятото продължава от юни до август, а зимата от декември до февруари. Поради Кориол ...

                                               

Среден Царевичен пояс

Средният Царевичен пояс е равнина в централната част на Съединените американски щати, част от Източните умерени гори. Част от Царевичния пояс във Вътрешните равнини, тя заема североизточната част на щата Илинойс и съседни области от Индиана и Уис ...

                                               

Хай Уийлд

Хай Уийлд е хълмиста равнина в югоизточна Англия. Заема 1749 квадратни километра, вътрешната част на областта Уийлд, в графствата Източен Съсекс, Западен Съсекс, Кент и малка част от Съри, като надморската височина варира от 0 метра на брега на Л ...

                                               

Южна крайбрежна равнина

Южната крайбрежна равнина е равнина в югоизточната част на Съединените американски щати, част от Източните умерени гори. Част от Атлантическата низина, тя заема по-голямата част на щата Флорида и съседни крайбрежни области от Джорджия, Южна Карол ...

                                               

Ясеница (регион)

Ясеница е географски регион по поречието на едноименната река Ясеница - най-дългия и пълноводен приток на Велика Морава. Сред градските центрове в региона са Велика Плана и Смедеревска паланка. Ясеница се простира от извора си Теферич в планината ...

                                               

Административна единица

Административните единици са резултат от поделянето на държавната територия на райони, в които да се провежда децентрализирано държавното управление посредством местни органи. Административните единици трябва да се разграничават от териториалната ...

                                               

Амт

Тази статия е за териториалната единица в Дания. За старата единица амт в Норвегия виж фюлке. Амт е основна административно-териториална единица в Дания от 1661 до 2007 г. Всеки амт се дели на общини, наричани в Дания комуне Kommunе. Създадени са ...

                                               

Арондисман

Арондисман е административна единица във Франция и в повечето френскоговорещи държави. Терминът се използва също и в Белгия и Нидерландия, където арондисманът е съставен от няколко общини. Франция има 101 департамента, които са разделени на 342 а ...

                                               

Бановина (Югославия)

Бановината, или банат, в Кралството на сърби, хървати и словенци и приемника му Кралство Югославия е административно-териториална единица от най-високо ниво през периода от 1929 до 1941 г. Съответства на област или провинция. Името идва от титлат ...

                                               

Вилает

Вилаѐт е най-голямата административно-териториална единица – от 1-во равнище в Османската империя, наследилата я Турция, както и в някои арабски и други страни.

                                               

Вождество

Вождеството е "автономна политическа единица, включваща в себе си няколко села или общини, обединени под постоянната власт на върховен вожд". Вождество се определя също и като "междинна форма на политическата структура, в която вече има централиз ...

                                               

Волост

Волост е бивша административно-териториална единица в Русия и Съветския съюз. Общото значение е "селска територия, подчинена на град".

                                               

Гмина

Гмина е термин, с който се нарича най-малката административна единица в Полша. Отговаря на българската община. Ръководството на една гмина се състои от гмински съвет, избиран на всеобщите избори за местна власт, а също така и управление, избираем ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →