ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296                                               

Далбуш бомба

Така начерената Далбуш бомба е спасителна капсула с дължина от 2.5 m, наподобяваща торпедо, която се използва в минното дело за спасяване на затрупани миньори.

                                               

Токсикология

Токсикологията е приложна биохимична наука за отровите и тяхното въздействие върху живите организми. Тя има три основни дяла: обща, специална и клинична.

                                               

Escherichia coli, произвеждащи веротоксин

Произвеждащите веротоксин Escherichia coli са група ентерохеморагични бактерии от вида Escherichia coli, които могат да причинят тежки чревни и системни заболявания при хората. Възможните усложнения включват хеморагични колити, хемолитичен уремич ...

                                               

LD50

В токсикологията, средната летална доза LD50, LC50 или LCt50 на токсини, радиация или патоген е на необходимата доза за убиване на половината от членовете на тестваната група след определена продължителност на изпитването. LD50 често се използва ...

                                               

Амоняк

Амонякът е газ с остра характерна миризма. По-лек от въздуха, добре разтворим във вода и лесно втечним при високо налягане. Състои се от 1 атом азот и 3 атома водород, има молекулна формула NH 3. Азотният атом е свързан с водородните атоми с поля ...

                                               

Арсен

Арсенът е химичен елемент от периодичната система на елементите с атомен номер 33 и символ As. Арсенът се среща в редица минерали, обикновено в комбинация със сяра и метали, както и като кристал. Елементът е известен отровен металоид и има три ал ...

                                               

Въглероден оксид

Въглеродният монооксид, наричан също въглероден оксид или въглероден окис, е газ без цвят и мирис, с моларна маса 28 g/mol. Химичната му формула е CO. Въглеродният оксид е продукт от непълното изгаряне на съдържащи въглерод вещества при липса на ...

                                               

Интоксикация

Интоксикация е патологично състояние на отравяне на организма. Може да се получи от приемането на едно или няколко психотропни лекарства, от консумацията на голяма доза обикновено безвредни вещества или при попадането в организма на отрови. Това ...

                                               

Комбуча

Комбуча или чаена гъба е вид гъба, симбиотична колония от бактерии и дрожди, затова е известна още и като SCOBY. Културата се развива в чаена инфузия и чрез естествения процес на ферментация превръща захарта в органични киселини и въглероден диоксид.

                                               

Митридатизация

Митридатизация е явление, при което организмът си изгражда имунитет към отрова чрез редовното ѝ поемане в несмъртоносни количества. Особено показателен е случаят на насекомите: при химическа атака оцелелите не просто си изграждат имунитет срещу с ...

                                               

Нитрат

Нитратите са соли на азотната киселина. Обикновено са бели или безцветни прахообразни, кристални вещества, които добре се разтварят във вода. Нитратите широко се използват в много отрасли от стопанската дейност на човека: като оцветители и консер ...

                                               

Отрова

Отровите са химични вещества и съединения, които нарушават нормалното протичане на жизнените процеси в живите организми. Болестните състояния, които причиняват отровите, се наричат с общото име отравяния токсикози, интоксикации. Тежестта на отрав ...

                                               

Полихлорирани бифенили

Полихлорираните бифенили са органични съединения, които имат 1 до 10 атома хлор, прикрепен към бифенил. При химическо изписване формулата на ПХБ е C 12 Н 10-x Cl x. Различни видове ПХБ съединения са били широко използвани в много приложения в мин ...

                                               

Противоотрова

Противоотровите са химични вещества, които съкращават, потискат или напълно неутрализират действието на отровите. Според начина си на действие, противоотровите се делят на две големи групи:

                                               

Съдебна токсикология

Съдебната токсикология е специфична интердисциплинарна област, която се занимава с изследване на фармакологично активни вещества и техни метаболити в различни биологични проби от човек, както и токсикологичната интерпретация на получените резулта ...

                                               

Тахифилаксия

Тахифилаксията е адаптационен механизъм за защита на организмите от несвойствени вещества. При продължително приемане на ниски дози от което и да било химично съединение, живите организми са способни да си изградят метаболитни пътища за неговото ...

                                               

Трудов апартейд

Трудов апартейд е концепцията в трудовата терапия, че различни индивиди, групи и общества могат да бъдат лишени от имаща смисъл и вътрешни значима дейност чрез сегрегация, дължаща се на социални, политически, икономически фактори и поради причини ...

                                               

Валцуване

Валцоване или валцуване е производствен процес, при който метал, пластмаса, хартия, стъкло или друг материал променят формата си при преминаване между два вала. Процесът е възможен единствено при материали позволяващи пластична деформация и в слу ...

                                               

Винт

Винтът е крепежен елемент с цилиндрична, конусовидна или близка до тях форма и разположен около тази форма ръб с формата на винтова линия, наричан външна резба. Винтовете обикновено се използват за свързване на елементи или за тяхното позиционира ...

                                               

Ковкост

Ковкостта е способността на дадено вещество да се деформира под сила на свиване, което често се характеризира като способността на материала да се накове във вид на пластина при удар. Ковкостта е изключително важна в металообработката, тъй като м ...

                                               

Ламарина

Ламарината представлява тънки и плоски листове от метал. Тя е един от основните изходни материали, използвани в металообработването, и може да бъде изрязвана и огъвана в множество различни форми. Съгласно действащият от 25 септември 2006 европейс ...

                                               

Металообработка

Металообработката е технологичен процес на изменение на формата, размерите и качеството на детайли, изработени от метали и сплави, като се спазват определени допуски и качество на обработваните повърхности. Процесите покриват широка гама от дейно ...

                                               

Нит (крепежен елемент)

Нит е постоянна връзка за закрепване на детайли. Преди монтажа си нита представлява гладко цилиндрично тяло с глава в единия край. Краят срещу главата се нарича опашка. При монтажа си нита се поставя в пробит отвор и на опашката материалът се деф ...

                                               

Пробиване със свредло

Пробиването със свредло е процес на рязане, вид механична обработка на материалите чрез рязане, при който с помощта на специален режещ инструмент се получават кръгли отвори с различен диаметър и дълбочина. При тази обработка обикновено се върти р ...

                                               

Сляба

Сляба е вид междинен продукт в металообработването. Тя представлява стоманен блок с форма на правоъгълен паралелепипед с ширина 800 – 1600 мм, дължина 2000 – 15000 мм и дебелина 150 – 500 мм. Изработва се чрез валцоване на блуми или направо чрез ...

                                               

Флюс

Флюсът е вещество, което се използва при металургичните процеси за образуване на шлака с определен състав при заваряване и спояване, за предпазване на разтопения метал от външната газова среда и за разтваряне на образуващите се оксиди. Открояват ...

                                               

Компостиране

Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост, в някои случаи на ...

                                               

Кофа за боклук

Кофата за боклук е контейнер най-често с цилиндрична форма или с форма на пресечен конус, предназначен за временно съхранение на боклук. Изработват се от метал или пластмаса. Големината и формата варира според тяхната специфична употреба. Нарича ...

                                               

Норд Холдинг

"Норд Холдинг" АД е компания в София, България за преработката на различни видове метални отпадъци. Дейността на дружеството включва събиране на метален скрап с производствен и битов произход с цел рециклиране и последваща продажба на български п ...

                                               

Продукт за еднократна употреба

Продукт за еднократна употреба е изделие, което се използва веднъж по предназначение и се изхвърля в кошчето в края на тази употреба. Например, широко разпространени са прибори за хранене за еднократна употреба. Еколозите се стремят да намалят уп ...

                                               

Сепариране

Сепариране. Един от основните екологични проблеми в световен мащаб е все още непрекъснато нарастващото количество на генерирани отпадъци. Предварителното им сортиране е основата за вторичната преработка на отпадъците с различен произход и съдържа ...

                                               

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци е разделянето и преработката на рециклируеми отпадъчни материали, получени по време на изграждане, реконструкция и събаряне. Материалите, използвани в строителството могат да бъдат под много форми: дърво, метал, ...

                                               

Суровина

Суровината е материя, използвана в производството на стоки. Източникът на основните суровини е природата: различните химични елементи, включително полезни изкопаеми, като желязо, мед и други елементи, получени от атмосферата, като азот и микроеле ...

                                               

Промишленост на Италия

Компанията Магнети Марели, която е част от Фиат груп е специализирана в производството на различни видове компоненти за транспортна техника. Компанията Брембо е специализирана в производството на спирачни дискове и изнася продукцията си на европе ...

                                               

Добивна промишленост

Добивната промишленост е отрасъл на икономиката, включващ добива на полезни изкопаеми – твърди, течни или газообразни суровини, намиращи се в земната кора. Добивът на фосилни горива играе ключова роля в икономиката, тъй като произвежда основните ...

                                               

Аренда

Аре́нда е вид сделка между земевладелец и земеползвател. Чрез нея земя се предава за временно владение и ползване при определени условия и срещу арендна такса. Арендната такса не е задължително парична и като правило се заплаща след приключване н ...

                                               

Закон за рудниците

Законът за рудниците, наричан също Новобърдски законник, е издаден от сръбския деспот Стефан Лазаревич през 1412 година. Нормите на закона се отнасят не само до рудниците и регламентирането на минното дело, но уреждат също статута на град Ново бъ ...

                                               

Калифорнийска златна треска

Калифорнийската златна треска е период от историята на САЩ, характеризиращ се с истерия за търсене на злато в Северна Калифорния. Този период се отличава с масова миграция на хора към щата Калифорния, почти само на мъже, искащи бързо да забогатея ...

                                               

Маркшайдерство

Маркшайдерството е наука, която се занимава с измервания под и над земята при изграждане на подземни минни изработки, подземно строителство на съоръжения или наземен добив на полезни изкопаеми. Посредством маркшайдерските работи се ръководят подз ...

                                               

Урбарар

Урбарар се нарича административно-финансов служител при рудниците, разработвани от преселилите се в началото на 14 век на Балканския полуостров западноевропейски саксонци-рудари, първоначално пребивавали в Трансилвания. Терминът е известен от т. ...

                                               

Енергетика

Енергетиката е промишлен отрасъл, включващ както добивни отрасли, така и големи естествени и изкуствени подсистеми, служещи за производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси от всички видове. Крайната цел е произво ...

                                               

Пароцентрала

Пароцентралата е електроцентрала, използваща повишеното налягане и топлината на водната пара за сметка на изгаряне на гориво. Водата се затопля и се превръща се в пара под високо налягане, която върти турбините, които завъртат електрогенераторите ...

                                               

Уравнения на Еренфест

Уравненията на Еренфест са уравнения, описващи промяната в специфичния топлинен капацитет и производните на специфичния обем във фазов преход от втори род. При такива преходи, уравнението на Клаузиус-Клапейрон е неприложимо, тъй като и специфични ...

                                               

Хидроенергетика

Хидроенергетиката е сектор в енергетиката, в който се използва и преобразува енергията на движеща се вода. Всяко водно течение се характеризира с кинетична енергия на водната маса. Потенциалът за производство на енергия на речните и морските тече ...

                                               

Жак Асеов

Жак Асеов е бизнесмен от българско-еврейски произход, родом от Дупница. Произхожда от богато еврейско семейство. Завършва икономика във Виена. Той е сред най-богатите хора на времето в Царство България, благодарение най-вече на семейния бизнес с ...

                                               

Жак Пиер Вегели

Роден е през 1852 г. След пристигането си в България е член на управителния и контролния съвет на Българската генерална банка. През 1908 г. откупува фабриката за книжно-мукавено производство на гара Костенец, която е построена от германския индус ...

                                               

Артър Гинес

В края на 1759 г. 34-годишният ирландец Артър Гинес наема стара разнебитена пивоварна, намираща се на улица "Сейнт Джеймс" в Дъблин, за 9000 години срещу годишен наем от 45 фунта. 10 години по-късно – през 1769 г. Пивоварната на Гинес успешно изн ...

                                               

Михаил Гюмюшгердан

Михаил Атанасов Гюмюшгердан е търговец, земевладелец и фабрикант от Пловдив. Гюмюшгерданът е виден член на Пловдивската гръцка община, поддръжник на Пловдивската гръцка митрополия и изявен противник на българското национално движение в Пловдив.

                                               

Иван Хаджиберов

Роден е в Габрово през декември 1858 г. в семейството на хаджи Беро Иванов, производител на брашно, търговец и кираджия и Иванка Минчева. Образованието си получава в частното училище на Неофит Соколски. По време на Руско-турката война от 1877 – 1 ...

                                               

Преработваща промишленост

Преработващата промишленост е отрасъл на икономиката, обхващащ най-общо механичното или химическо преобразуване на материали, вещества или елементи в нови продукти. Изходните материали могат да бъдат както суровини, създавани от селското, горско ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →