ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290                                               

Радиолокационен пеленгатор

Радиолокационен пеленгатор или преведено буквално "откривател на посоката на източника на радиовълни") е устройство за откриване на посоката или пеленга към източник на радиовълни. Това предполага откриването на различни обекти – летящи обекти и ...

                                               

Радиолокационна станция "Дъга"

Радиолокационна станция "Дъга" е съветска задхоризонтна радиолокационна станция за системата на ранното разкриване на изстрелвания на междуконтинентални балистични ракети.

                                               

Радиолокация

Радиолокацията е процесът на откриване на местоположението на обект чрез употребата на радиовълни. Тя се отнася обикновено до пасивни употреби, особено радара, както и откриване на скрити кабели, тръби и други. Азимутът, ъгълът спрямо земята под ...

                                               

Видео редактор

В повечето случаи към видеото се включва и звукова пътечка. Повечето софтуери за видео редактиране включват в себе си аудио редактори с базови функции. По този начин звука може да се миксира, да се изменят нивата на звука, да се прилагат филтри и ...

                                               

Кинолента

Кинолента или филмова лента е фотоматериал на прозрачна гъвкава подложка, предназначен за снимане на кинофилми, за изработка на филмови копия и за оптичен звукозапис. В повечето случаи върху перфорираната подложка са нанесени до няколко слоя фото ...

                                               

Агенция за контрол на храните и лекарствата на САЩ

Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ е административна служба към Министерството на здравеопазването и социалната политика на САЩ. Занимава се с контрола на качеството на хранителните продукти, лекарствените препарати, козметичнит ...

                                               

Ендоскопия

Ендоскопията е метод в медицината, разработен за наблюдаване на вътрешни кухини на човешкото тяло с помощта на ендоскоп. При изследването, ендоскопите се въвеждат през естествените пътища в човешкото тяло като например за стомаха – през устата и ...

                                               

Лекарство

Лекарството е химически или биологически активен продукт или вещество, водещ до оздравяване. Лекарствата се използват в хуманитарната или ветеринарна медицина, и стоматологията. Науката за лекарствата се нарича фармакология. Те се дозират и предп ...

                                               

Протеза

Протезата е термин, използван в медицината. Означава изкуствена функционалноподобна човешка част, която замества лисваща или отстранена от тялото такава поради заболяване.

                                               

Възобновяема енергия

Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т.нар.възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия. През 2008 ...

                                               

Клийнтех

Клийнтех е общ термин, който определя продукти или услуги, които подобряват оперативната производителност, ефикасността или производителността, като същевременно намаляват разходите, вложените ресурси, потреблението на енергия, генерирането на от ...

                                               

Клийнтех (изложение)

Изложението Клийнтех е годишно международно изложение, заедно с конференция, създадено през 1997 г., което се занимава с въпроси свързани с водата. От 2008 г. насам са представени зеленото строителство, рециклирането, зеленият транспорт, възобнов ...

                                               

ПАВЕЦ

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа е водноелектрическа централа, използваща многократно енергията на водна маса за произвеждане на електричество, имаща възможност да изпомпва вода от по-ниско разположен водоем обратно в основния горен.

                                               

Разделно събиране на отпадъците

Разделното събиране на отпадъците е система от мероприятия за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и други. Така се предотвратява попадането на опас ...

                                               

Антиблокираща система

Антиблокиращата система е предназначена да предотврати блокирането на колелата при рязко натискане на педала на спирачките или при спиране на хлъзгав път. ABS обезпечава максимално възможното сцепление с пътя при рязко спиране, при което автомоби ...

                                               

Забавител на неутрони

Забавител на неутрони в ядреното инженерство е среда, която намалява скоростта на бързите неутрони, като по този начин ги превръща в топлинни неутрони, способни да поддържат ядрена верижна реакция, включваща уран-235 или подобен делящ се нуклид. ...

                                               

Изотопно обогатяване

Изотопното обогатяване е процесът на концентриране на различни изотопи на даден химически елемент чрез отделянето на други изотопи от същия химичен елемент. Пример за такъв процес е обогатяването на естествения уран в обогатен уран, който е и еди ...

                                               

Ядрено инженерство

Ядреното инженерство е клон от инженерната наука, който се занимава с практическите приложения, свързани с деленето на атомните ядра, сливането на атомни ядра или с други субатомни процеси, основани на законите на ядрената физика. В областта на я ...

                                               

Изкуствена имунна система

Изкуствена имунна система е понятие от изкуствения интелект, с което се означават клас интелигентни системи, вдъхновени от принципите на имунната система при гръбначните животни, в частност човека, и процесите, протичащи в нея. Изследването на из ...

                                               

Майкъл Левит

Майкъл Левит е американско-британско-израелско-южноафрикански биофизик, професор по структурна биология и лауреат на Нобелова награда за химия от 2013 г. заедно с Мартин Карплус и Ари Варшел за "разработването на многомащабни модели за сложни хим ...

                                               

Coxiella burnetii

Coxiella burnetii е вид вътреклетъчна патогенна бактерия причинител на заболяването Ку-треска. Род Coxiella към който е причислен видът морфологично е подобен на рикетсиите, но има известни физиологични и генетични различия. C. burnetii e малка Г ...

                                               

Антракс

Антраксът е остро заразно заболяване, което се характеризира с тежка интоксикация. Болестта е зооноза, която се разпространява главно от трупове на заразени и умрели домашни и диви животни. По хората се разпространява чрез контакт със заразени жи ...

                                               

Ботулизъм

Ботулизъм е рядко срещано заболяване, дължащо се на токсико-инфекция, възникнала от действието на ботулиновия токсин, който действа върху нервните клетки и предизвиква паралитичен ефект. Произвежда се от бактериите Clostridium botulinum.

                                               

Бруцелоза

Бруцелозата е инфекциозна болест, която протича подостро, хронично или латентно. Тя е опасна зооантропоноза. Нарича се още "Малтийска треска" или "Болест на Банг".

                                               

Вирус на шапа

Вирусът, причиняващ заболяването шап е малък РНК вирус от семейство Picornaviridae. Причинява остро и силно контагиозно заболяване при двукопитните бозайници и човека, протичащо с висока температура и образуване на афти по лигавиците на устата, м ...

                                               

Вирусна треска О`ньонг ньонг

Треска Onyongnyong е арбовирусна инфекция при хората. Причинителят на заболяването е вирус от род Alphavirus, който се пренася от комари от род Anopheles. Вирусът е близък по структура с тези причиняващи заболяванията Чикунгуня и Игбо Ора.

                                               

Возрождение (остров)

Остров Возрождение е бивш остров, а понастоящем полуостров в Аралско море. Става полуостров в резултат от непрестанното смаляване на Аралско море. Териториално се поделя между Казахстан и Узбекистан. Северната му част е в състава на Аралски район ...

                                               

Денга

Денгата е инфекция, причинена от вируса денга, който се предава от комари. Позната също и като "трошаща костите" треска, тъй като причинява толкова силна болка, че човек има усещането, че костите му се трошат. Някои от симптомите на денгата са тр ...

                                               

Едра шарка

Едрата шарка е силно заразна вирусна болест, засягаща само хората. Причинява се от два вида вируси, наречени Variola major и Variola minor. Първият вид причинява по-смъртоносна форма със смъртност при 20 – 40% от инфектираните, докато вторият уби ...

                                               

Жълта треска

Жълта треска, нарича още Жълтия Джак, Черен бълвоч или Американска чума, е остро вирусно заболяване. Въпреки наличието на ефективна ваксина, болестта продължава да е често срещано хеморагично заболяване в много страни и региони от Африка и Южна А ...

                                               

Западнонилска треска

Западнонилска треска е трансмисивно заболяване при хора и животни, причинявано от вирус от семейство Flaviviridae. То е арбовирусна инфекция, тясно свързана със заболяванията жълта треска, енцефалита Сейнт Луис, денге и други, чиито вектори са ко ...

                                               

Ку-треска

Ку-треска е природно-огнищно заболяване, което принадлежи към групата на зооантропонозите, т.е. засяга не само животни, но и хора. В научната литература то е известно още и със следните имена – Кланична треска, Куинсландска треска, Балкански грип ...

                                               

Отряд 731

Отряд 731 e специален отряд на японската армия, занимаващ се с изследвания в областта на биологичните оръжия, в това число опити върху хора. Командването на отряда се осъществява от генерал-лейтенант Широ Ишии. Създаден през 1932 година, към края ...

                                               

Рицин (белтък)

Рицинът е проста, водоразтворима белтъчина. Заедно с алкалоида рицинин, се съдържа в растението Рицин. Обикновено се извлича от остатъчните маси от производството на рициново масло. Съдържанието му е до 1% в семената и до 3% – в кюспето.

                                               

Треска от долината Рифт

Треска от долина Рифт е вирусна зооноза, която засяга предимно животни, но боледуват също и хора. Заболяването се разпространява, чрез ухапване от заразени комари, представители на род Aedes и Culex. Причинителят е РНК вирус, представител на род ...

                                               

Форт Детрик

Форт Детрик e биологична лаборатория на САЩ в щат Мериленд, Фредерик. Мястото е център на програмата за биологични оръжия и биологична защита на САЩ от 1943 г. до 1969 г. След прекратяването на тази програма, базата складира елементи от програмат ...

                                               

Хабаровски процес

Хабаровски процес е съдебен процес над група военнослужещи от японската Квантунска армия. Обвинени са в създаването и използването на биологично оръжие в нарушение на Женевския протокол от 1925 г. по време на Втората световна война. Процесът се п ...

                                               

Холера

Холера се нарича тежко инфекциозно заболяване, предизвикано от бактерията Vibrio cholerae. Характеризира се с интоксикация, поражение на тънкото черво, гастроинтестинални прояви, дехидратация, тежко протичане и висока смъртност. Предаването на бо ...

                                               

Чикунгуня

Чикунгуня) е арбовирусна инфекция при хората. Вирусът е от род Alphavirus и се пренася от комари предимно от род Aedes. Заболяването е характерно за тропическите райони на Стария свят, но климатичните промени и антропогенният фактор способстват з ...

                                               

Шап

Шап се нарича вирусно заболяване по чифтокопитните животни, което се причинява РНК вирус от семейство Picornaviridae. Протича остро с треска и екзантеми по лигавиците на храносмилателната система, кожата на вимето и междукопитната цепка. Вирусът ...

                                               

Бионика

Бионика, означава прилагането на методи и системи, открити в природата в изучаването и проектирането на инженерни системи и модерни технологии. Търсеният ефект е пренасянето на технологии, тъй като под натиска на еволюцията естествените системи о ...

                                               

Велкро (компания)

Velcro Companies е частна компания, основана от швейцарския електроинженер Жорж дьо Местрал през 1950-те години, която е известна като производител на текстилните закопчалки велкро. Главният офис на компанията е разположен във Великобритания, но ...

                                               

Котешко око

Котешките очи са малки цилиндрични стъклени тела с диаметър между 10 и 20 mm със сферична огледална задна страна и сферична предна страна. Подобно на очите на котка или друго активно през нощта животно, те рефлектират светлината независимо от къд ...

                                               

Сензорна бионика

Сензорната бионика обхваща тази част от биониката, която се занимава с физическото и химическото възприемане на дразненията. Една от целите на този раздел от науката е определяне на начина, по който живите системи са ориентират в околната среда. ...

                                               

Текстилна закопчалка

Текстилната закопчалка, по-известна в България с имената велкро, самозалепваща лента, лента вега, "котешко езиче", е механизъм за бързо закопчаване на дрехи, обувки, чанти и други чрез прилепване на събираните части. Произвежда се от полиестер в ...

                                               

Ваксина

Ваксината е биологичен препарат, който създава активен придобит имунитет срещу определена инфекциозна болест. Ваксините съдържат специфичен антиген, консерванти, стабилизатори и адюванти Въвеждането на ваксина в организма се нарича ваксинация.

                                               

Ваксина срещу морбили

Ваксината срещу морбили е ваксина, която е много ефективна в превенцията на морбили. След прием на една доза от ваксината, 85% от децата на възраст девет месеца и 95% от децата на възраст над 12 месеца придобиват имунитет. Почти всички, които не ...

                                               

Ваксина срещу паротит

Ваксините срещу паротит безопасно предотвратяват заушка. Когато се прилагат върху мнозинство, намаляват усложненията на нивото на населението. Ефективността се оценява на 85%, ако се ваксинира 90% от населението. За дългосрочна превенция са необх ...

                                               

Ваксина срещу холера

Ваксините срещу холера са ваксини, които са ефективни при профилактиката на холерата. Ефективността им е 85% през първите шест месеца и 50 – 60% през първата година. Ефективността им намалява до по-малко от 50% след две години. Ако е имунизирана ...

                                               

Инактивирана противобясна ваксина

Инактивираната противобясна ваксина е от типа "убита" ваксина. В 1 имунизационна доза се съдържа антиген, създаващ защитен титър най-малко 2.5 МЕ, произведен от ваксинален щам PM/VVI 389-1503-3, култивиран на клетъчна линия VERO и инактивиран с б ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →