ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285                                               

Иконопис

Иконопис, от "икона" и "изписвам" е вид изобразително изкуство тясно свързан с християнството и разпространен най-вече в източноправославния свят. В античността с понятието "εικών" са обозначавали обикновените изображения, за да ги разграничат от ...

                                               

Италиански ренесансов портрет

Портретът в италианския Ренесанс е тема на един от най-плодотворните периоди в историята на развитието на портретния жанр – време, в което в западноевропейското изкуство възниква реалистичният портрет. Този нов реализъм е тясно свързан с новото р ...

                                               

Македонска живописна школа

Македонската иконописка школа е византийска художествена школа от XIII - XIV век с център в Солун. В този период, при отслабваща централна власт в Константинопол, Солун се издига като важен център на гръцката култура, в който разцъфтяват и светск ...

                                               

Маниеризъм

Маниеризмът е период в историята на изобразителното изкуство. Развива се около 1520 г. като продължение на Зрелия ренесанс. Продължава до около 1580 г. в Италия, когато Барокът започва да го измества, но Северният маниеризъм се задържа до началот ...

                                               

Маслена живопис

Маслената живопис е процес на рисуване с пигменти и масло като свързващо вещество. Обикновено използваните сухи масла включват ленено масло, маково масло, орехово масло и масло от шафран. Изборът на масло придава на маслената боя редица свойства, ...

                                               

Палеологов ренесанс

Палеологовият ренесанс е художествен период, част от византийското изкуство, което се появява и придобива разпространение след възстановяването на Византия през 1261 г. Свързва се с последната династия, управлявала империята – Палеолози, по чието ...

                                               

Портрет

Портрет е художествено, артистично и единично изображение на човек в статично положение. То може да е рисунка, фотография или описание на литературен герой. Най-важното при портрета е лицето и неговото изражение. Целта не само да се пресъздаде въ ...

                                               

Ранна нидерландска живопис

Ранната нидерландска живопис е един от етапите на Северния Ренесанс, в ерата на нидерландската и в частност, фламандската живопис, която обхваща от историята на европейското изкуство приблизително един век, с начало втората четвърт на XV век. Изк ...

                                               

Сграфито

Сграфито е декоративна техника, използвана за украса на стени, но тя се използва и в живописта, най-вече в монументалната живопис; също така тя се употребява като художествено изразно средство и при приложните изкуства. Същността на техниката е: ...

                                               

Северен маниеризъм

Северният маниеризъм е форма на маниеризма, развита през XVI и началото на XVII век. Стилове, които в голяма степен произлизат от италианския маниеризъм, започват да се забелязват на север от Алпите в средата на века, като най-отличителни са мани ...

                                               

Сиенска школа

Тази школа се отличава с особено, присъщо само на нея смесване на византийски, готически и ренесансови елементи. Някои художници, работещи в сиенски маниер, дълго време не се оценяват от изкуствоведческата наука, което е свързано на първо място с ...

                                               

Смъртта играе шах

"Смъртта играе шах" е монументална живопис в църквата в Тебю, Швеция. Създадена е около 1480 – 1490 г. от шведския средновековен художник Албертус Пиктор. Художникът е роден с името Албрехт Манхусен в село около Хесен. Той е един от най-значимите ...

                                               

Стафаж

Стафажът представлява в най-общия случай добавяне на декоративни аксесоари с второстепенно значение към живописна творба или архитектурен чертеж. Името на термина произлиза от немския глагол staffieren, който означава украсявам, декорирам. При пе ...

                                               

Тингатинга

Тингатинга е стил в наивистичната живопис, характерен за Танзания и постепенно обхванал цяла Източна Африка. Появява се през втората половина на миналия век в Дар ес Салаам. Началото му е поставено от африканския художник Едуард Тингатинга и носи ...

                                               

Тханка

Тханка, тангка, тханка, танка или кутханг – е наименованието на тибетското изобразително изкуство на живописване или бродиране на картини – свитъци, които освен платното притежават и копринено покривало, предназначено да защитава живописния слой ...

                                               

Живопис на Търновската художествена школа

Живописта на Търновската художествена школа е основно направление в българското изобразително изкуство от 13 век-14 век по името на столицата и главено културно средище на Втората българска държава, Търново. Въпреки че следва основните тенденции ...

                                               

Убрус

Убрус или "Образ неръкотворен" е иконографско изображение на Христос, при което се представя единствено главата на Божия Син върху кърпа. Изображението е известно в Западна Европа като, а в Русия като "Спас Нерукотворный".

                                               

Умбрийска школа

Умбрийска живописна школа – италиалианска школа по живопис, наречена по региона Умбрия. Център на тази школа в XIII – XVI век е град Перуджа. Така във формирането на школата значителна роля изиграват дошлите тоскански художници. В края на XIV – н ...

                                               

Ферарска школа

Ферарската школа по живопис обединява група художници от епохата на Ренесанса, работещи във ферарското херцогство при двора на херцозите д’Есте, управляващи от 1264 до 1597 г. Херцог Борсо д’Есте е в центъра на създаването на Ферарската живописна ...

                                               

Черна Мадона

Черната Мадона е статуя или изображение на Дева Мария, на които тя е потъмняла и изглежда с черна кожа. В Южна Франция съществуват стотици "черни Мадони". Такива има в Белгия, Великобритания, Германия, Еквадор, Италия, Ирландия, Испания, Литва, Л ...

                                               

Художествена изложба

Художествената изложба е мястото, където творения на изобразителното изкуството са представени пред публика. Съществуват изложби на картини, скулптури, графика, фотоизложби и други. Понякога изложбите са на един-единствен творец "самостоятелна из ...

                                               

Обща художествена изложба

Обща художествена изложба се нарича изложба с представяне на повече от един автор. Могат да бъдат: регионални – на художници и скулптори от определен регион, тематични – по определена тема от изобразителното изкуство, жанрови – от определен жанр ...

                                               

United Buddy Bears

United Buddy Bears е двуметрова, индивидуално изрисувана мечешка скулптура. С Buddy -мечките се адаптира една идея, която вече е успешно реализирана в други метрополии, като например Cow-Parade в Ню Йорк. На много обществени места по улиците и пл ...

                                               

Биенале

Биенале е събитие, което се провежда през година или на всеки две години. Терминът най-често се използва в света на изкуствата, за да обозначи мащабни международни изложби на съвременно изкуство. Като такъв терминът е популяризиран от Венецианско ...

                                               

Парижки салон

Парижкият салон е една от най-престижните френски изложби, организирана редовно от френската Академия за изящни изкуства. В периода 1748 – 1890 е най-крупната културна проява в света. По инициатива на Луи XIV Кралската академия за изящни изкуства ...

                                               

Et in Arcadia ego

"Et in Arcadia ego" е латинско изречение, вариация на темата "помни, че се си смъртен". Като надпис е използвано в живописта и служи за название на картини от Джовани Франческо Барбиери и от Никола Пусен.

                                               

Вардарски стил

Вардарският стил е направление в храмовата архитектура и изобразителното изкуство, което възниква на територията на Вардарска Македония и днешно Косово в края на XIII и началото на XIV век. За разлика от предходния Рашки стил, Вардарският стил въ ...

                                               

Дейсис

"Дейсис" е иконографски тип, обозначаващ Божието милосърдие по време на Страшния съд. В центъра се изобразява Иисус Христос като Велик Архиерей, от двете му страни са молещите се Богородица и Йоан Кръстител – двамата светци, които според разбиран ...

                                               

Ерминия

Гръцката дума "ерминия" означава "обяснение, напътствие, описание". Терминът "ерминия", за разлика от руското "подлинник", е приет най-късно ок. 1810 г. от възрожденските български зографи, които първи превеждат прочутата Ερμηνεία της ζωγραφικής ...

                                               

Иконография

Иконография е наука за портретната живопис в изобразителното изкуство, която изследва изображенията на религиозни, исторически, митологически и др. лица с точно определена система за изобразяване на персонажи или сюжетни сцени, свързани с характе ...

                                               

Иконографска схема

Иконографската схема е система от общоприети правила, които унифицират дейността на художниците иконописци. Ортодоксалната живопис е подчинена на единен за всички православни общности църковен канон, а правилата са описани в специалните иконограф ...

                                               

Иконостас

Иконостас буквално означава "поставка за изображения". Това обикновено е преграда между олтара и кораба в църквата, където са наредени икони. Може да бъде и най-обикновен пюпитър, върху който има икона. Първоначално иконостасът не е прикривал олт ...

                                               

Моравски стил

Моравският стил е направление в храмовата архитектура и изобразителното изкуство, което възниква на територията на днешна Източна Сърбия в Поморавието в края на 14 и първата половина на 15 век. В архитектурата и изкуството той е в културно единод ...

                                               

Рашки стил

Рашкият стил е направление в храмовата архитектура и изобразителното изкуство, което възниква в областта Рашка и в Поибрието на територията на Централна Сърбия. Характеризира и онагледява сградите, фреските и иконите в средновековната държава на ...

                                               

Художествен критик

Арт критик е специалист, занимаващ се с критика на визуалните изкуства, т.е. с тълкуването и оценката на първо място на съвременни произведения, нови явления и тенденции във визуалните изкуства. Той пише рецензии и обзори на съвременното изкуство ...

                                               

Ай Уейуей

Роден е на 28 август 1957 г. в Пекин в семейството на поета Ай Цин и прекарва детството си в трудов лагер и интерниран в Централна Азия. От 1978 г. учи анимация в Пекинската филмова академия, участвайки в авангардистка група. От 1981 до 1993 г. ж ...

                                               

Александър Богданов (философ)

Алекса́ндър Алекса́ндрович Богда́нов – пролетарска култура, массова културно-просветна и литературно-художествена организация за пролетарска самодейност под шапката на Народния комисариат на просветата, съществувала от 1917 до 1932 година. Предло ...

                                               

Херварт Валден

Херварт Валден, роден на 16 септември 1879 г. в Берлин – на починал 31 октомври 1941 г. в Саратов, СССР) е германски художник-експресионист, музиколог, литературен и арт критик, галерист, писател, издател. Нареждан сред най-важните откриватели и ...

                                               

Клемънт Грийнбърг

Клемънт Грийнбърг е американски художествен критик и културен философ, оказал огромно влияние върху развитието на съвременното изкуство. Ключов теоретик на абстрактния експресионизъм, автор на идеята за "плоскостност на картината".

                                               

Джон Ръскин

Джон Ръскин е най-значимият изкуствовед и художествен критик през Викторианската епоха; меценат, акварелист, обществен мислител и филантроп. Автор на множество произведения в различни области: от естествени науки през изкуства до обществени науки ...

                                               

Омар Калабрезе

Омар Калабрезе завършва съвременно литературознание 1971, след което преподава семиотика на изкуството в Болонския университет. Гост-професор е във Висшето училище за социални науки в Париж и Университета на Билбао, Автономния университет на Барс ...

                                               

Робърт Хюз

Робърт Хюз е австралийски писател, изкуствовед и телевизионен водещ. С първата си книга, "The Shock of the New" 1980, се стреми да отговори на широката публика на въпроса защо модерното изкуство е важно и какви са идеите му. В късните си години т ...

                                               

Австралийски център за съвременно изкуство

Австралийският център за съвременно изкуство е художествена галерия в Мелбърн, Австралия, насочена към съвременното изкуство. Разположена е в Мелбърнския квартал на изкуствата в района Саутбанк. Центърът се помещава в завършена през 2002 година с ...

                                               

Грипсхолм

Замъкът Грипсхолм се намира близо до град Мариефред в Централна Швеция, на брега на езерото Меларен, считан за един от най-красивите шведски исторически паметници. Замъкът е построен през 1370 г. от Бу Юнсон Грип и е принадлежал на наследниците м ...

                                               

Гьотеанум

Гьотеанумът е обществена сграда в град Дорнах, Швейцария, която служи за световен център на антропософското движение. Носи името на Йохан Волфганг фон Гьоте.

                                               

Данубиана

"Данубиана" или Музей на изкуството "Данубиана Мьоленстеен" е музей за съвременно изкуство в Братислава, столицата на Словакия. Разположен е на полуостров в река Дунав на около 15 км южно от центъра на града, в отдалечения му район Чуново. Музеят ...

                                               

Дворец на изящните изкуства (Мексико)

Дворецът на изящните изкуства е главният културен център на град Мексико, столицата на Мексико, включващ театър, художествена галерия и няколко музея. Разположен е в центъра на града, в съседство с парка Аламеда Сентрал. Строителството му започва ...

                                               

Национален музей на декоративното изкуство

Националният музей на декоративните изкуства се намира в Буенос Айрес, столицата на Аржентина. Музеят води началото си от брак, сключен през 1897 г. между известни представители на аржентинския елит – Матиас Ерасурис, син на имигранти от Чили, и ...

                                               

Прадо

"Прадо" е музей и художествена галерия в Мадрид, столицата на Испания, основан през 1819 г., с над 1300 картини в своите експозиции. Това е един от най-големите и значими музеи на изобразителното изкуство в света.

                                               

Музей на съвременното изкуство на Република Сръбска

Музей на съвременното изкуство на Република Сръбска е музей на съвременното изкуство в град Баня Лука, Република Сръбска.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →