ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 281                                               

Национален поет

Национален поет или национален бард е поет, който представлява идентичността, вярванията и принципите на определена национална култура. Националният поет е герой на културата. Идеята и почитането на националните поети се появяват главно по време ...

                                               

Олимпийски дух

Олимпийски дух е официално утвърдена програма на Международния олимпийски комитет, но и термин, използван често за ред положителни човешки качества.

                                               

Олимпийска клетва

Олимпийската клетва е тържествено обещание, направено от атлет, който представлява всички участници в олимпийски игри и съдия, представляващ всички олимпийски съдии и други официални лица, на церемонията по откриването на всички олимпийски игри. ...

                                               

Олимпийски огън

Олимпийският огън е символ на олимпийските игри. За първи път в ерата на модерните олимпийски игри олимпийският огън присъства на Олимпиадата в Амстердам през 1928 г. Щафетата с олимпийския огън е въведена за първи път на Олимпийските игри в Берл ...

                                               

Списък на олимпийските талисмани

Олимпийските талисмани са измислени герои, обикновено животни, родени в родината на домакина или човешки фигури, които представляват културното наследство на мястото, където се провеждат Олимпийските и Параолимпийските игри. Талисманите често се ...

                                               

Печат (приспособление)

Печатът е приспособление с изрязани върху него букви, знаци и изображения, които могат да се възпроизвеждат при притискането му. Служи за удостоверяване на самоличността на положилия го, независимо дали институция или конкретна личност, както и н ...

                                               

Апостил

Апостилът е специално удостоверение с печат за заверка на документ от държавата, в която документът е издаден. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската ...

                                               

Държавен печат на България

Държавният печат на Република България се използва от министъра на правосъдието на Република България, който го полага след подписите на президента на Република България или председателя на Великото Народно събрание на Република България върху оф ...

                                               

Екслибрис

Екслибрисът е миниатюрна графика с приложен характер, която представлява гравиран или печатен знак, който идентифицира собственика на дадена книга. Идва от латинския израз "ex libris", което означава "из книгите на…" в смисъл "от библиотеката на… ...

                                               

Печат на Мавър

Печатът на Ма̀вър е оловен печат на средногръцки език от VII век. Принадлежал е на Маврос или Мавър, както е наречен в българската историография, който е измежду приближените на Кубер, брата на Аспарух. Около 682 – 684 Кубер и Мавър се опитват да ...

                                               

Моливдовул

Моливдовул е оловен печат на владетели, административни служители, висши военни, представители на духовенството и видни граждани през Средновековието, прикрепян като висяща пломба към документи, укази и були. Моливдовули има на владетели от Среди ...

                                               

Държавен печат на САЩ

Държавният печат на САЩ служи за потвърждаване на автентичността на документи, издадени от правителството на САЩ и се съхранява от държавния секретар на САЩ. Често се използва и вместо герб на САЩ.

                                               

Тура

Тура̀, по-рано тугра, е калиграфски печат или подпис от времето на Османската империя, използван за узаконяване на султански фермани.

                                               

Фридрих Карл I (Хоенлое-Валденбург-Шилингсфюрст)

Фридрих Карл I Йозеф фон Хоенлое-Валденбург-Шилингсфюрст e 5. княз на Хоенлое-Валденбург-Шилингсфюрст. До 1839 г. той има титлата наследствен принц и от 1839 до 1884 г. титлата княз.

                                               

Хрисовул

Хрисовул е златен орнамент, представляващ печат, прикрепен към указите, издавани от византийските императори и по-късно от други монарси в Европа през Средновековието и Ренесанса. Първоначално терминът се е отнасял само за печата, но по-късно зап ...

                                               

Императорски печат на Япония

Императорският печат на Япония е официален символ на японския император и фактически герб на страната. Той представлява златна хризантема с 16 венчелистчета, подредени в кръг, а под тях още един кръг от 16 венчелистчета, видими в пространството м ...

                                               

Пунктуация

Пунктуация се нарича системата от правила за употреба на препинателните знаци в дадена графична система. Основна функция на пунктуацията е да отразява синтактичното и интонационно разчленяване на текста с оглед на неговото по-лесно и вярно, адекв ...

                                               

James while John had had had a better effect on the teacher

James while John had a better effect on the teacher е изречение на английски език, демонстриращо лексикалната многозначност на думите и нуждата от пунктуация за предаването на супрасегментна информация – интонация, ударение и др.

                                               

Двоеточие

Двоеточието се поставя пред словосъчетания или изречения, които имат поясняващ характер, както и за отделяне на пряка реч. Знакът за двоеточие е две точки една над друга. Двоеточието е препинателен знак, който се поставя най-често пред изреждане.

                                               

Дефис

Дефѝсът е непунктуационен графичен знак, който е във вид на къса хоризонтална чертица и е без празно пространство от двете страни. Знакът се нарича също и малко тире, но не бива да се забравя, че по принцип тирето е различен, пунктуационен знак и ...

                                               

Дроб (математика)

Дроби са числа, които представят части от една цяла единица. Всяко рационално число може да се представи във вид на обикновена, на крайна периодична или на безкрайна периодична дроб. Безкрайните непериодични дроби представляват ирационалните числа.

                                               

Запетая

При безсъюзно свързване на прости изречения. П р и м е р: Изведнъж спря да вали, слънцето пекна, птичките запяха. При свързване на простите изречения в състава на сложното чрез съюзи. П р и м е р: Много искам да дойда, но не знам дали ще успея. З ...

                                               

Кавички

Кавичките са препинателен знак, чиято основна функция е разграничаването на чуждата реч или неизвестните, странични спрямо контекста, названия на обекти. Те са двоен знак; поставят се от двете страни на думата или израза, към който се отнасят.

                                               

Китайска пунктуация

Китайската пунктуация използва различен стил на пунктуационни отбелязвания, за разлика от европейските езици. Те стават част от писмения китайски език едва наскоро. Учените все пак анотират текстове със символи, наподобяващи модерните 。 и 、, за ...

                                               

Препинателни знаци

Препинателните знаци, наречени още знаците на/от/за пунктуацията, са особен вид писмени знакове, част от графичната система на всеки език. Те са графично средство за отразяване на синтактичното и интонационно-смисловото разчленяване на устната ре ...

                                               

Скоба

Скобите, или често скобки, са препинателни знаци, които се използват в съответстващи двойки в рамките на текст, с цел да се отдели или да вмъкне друг текст. Има три вида скоби: стандартни или кръгли скоби, структурни скоби, фигурни скоби { }, кат ...

                                               

Тире

Тирето е пунктуационен знак за по-силно синтактично отделяне на словосъчетания и изречения в сравнение със запетаята. Често тире погрешно се нарича късото тире – дефисът. Знакът за тире е "–" или "-". От двете му страни винаги се оставя празно място.

                                               

Точка и запетая

Точка и запетая представлява пунктуационен знак, който може да бъде част от изречението. Този знак представлява нещо като смес от точка и запетая. Обикновено той може да се използва за изброяване на неща, но разликата е, че когато в изречението и ...

                                               

Багреница

Багреницата, наричана също и Порфира, е тържествена пурпурна връхна дреха тип мантия. Тя е официален атрибут на царстващите властващи и символизира предимно светската върховна власт. Цветът на мантията е много показателен. По него може да се прец ...

                                               

Бончук

Бончукът е войнско знаме под формата на конска или опашка от як. Служи като щандарт в периода XV - XVIII век. Същевременно е знак на властта. В Източна Европа също се приема за символ на властта след монголското нашествие. Европейският феномен е ...

                                               

Държава (символ)

Държава e символ на християнската монархическа власт и е задължителен елемент от монархическите регалии - корона, скиптър, меч. Представлява златно кълбо, инкрустирано със скъпоценни камъни, завършващо с кръст. Държавата има християнски корени и ...

                                               

Регалия

Регалия - изключителните права на върховния владетел, по-късно държавата. Юристите разграничават regalia majora - всички права, произтичащи от същността на държавата и съставляващи необходимата принадлежност на върховната власт, например правото ...

                                               

Sacred Chao

Sacred Chao e символ на пародийната псевдо-религия дискордианство. Представлява синтез между символи на няколко религии: ин-ян с петоъгълник и ябълката на раздора, с надписа "красота".

                                               

Давидова звезда

Давидовата звезда е широко разпространен древен символ, който от 19 век насам се счита за свързван с еврейската идентичност и юдаизма. Представлява шестолъчна звезда, която от своя страна се получава от налагането на два равностранни триъгълника ...

                                               

Жълта звезда

Жълтата звезда, или лата, е специален отличителен знак още от средновековието, който се е носел от евреите пришит към дрехите, за да се различават и да бъдат контролирани на определена територия. Представлява жълт плат във формата на давидова зве ...

                                               

Менора

Менората e еврейски седемсвещник, един от най-старите символи в юдаизма, останал трайна емблема на еврейския народ през вековете. Смята се, че първата известна менора е направена при изхода на евреите от Египет и се споменава в Библията. Тя е еди ...

                                               

Пентаграм

Пентаграм или пентаграма е символ, представляващ петолъчна звезда, начертана с пет прави линии. Името произлиза от гръцката дума πεντάγραμμον, съществителна форма на πεντάγραμμος или πεντέγραμμος, което означава приблизително "пет-линеен" или "пе ...

                                               

Печат на Бафомет

Печатът на Бафомет е официалният знак на Църквата на Сатана и е запазена с търговска марка и авторски права от Църквата на Сатана. Печатът на Бафомет за пръв път се появява на корицата на албума "Сатанинската литургия" "The Satanic Mass LP", запи ...

                                               

Руб ал-Хизб

Руб ал-Хизб е мюсюлмански символ, представляващ два еднакви квадрата с общ център, завъртяни на 45 градуса един спрямо друг. Вариант на символа е Йерусалимската звезда. Руб ал-Хизб буквално означава "четвърт от хизб" и първоначално е използван за ...

                                               

Свастика

Свастиката представлява кръст, чиито рамене са пречупени 90° надясно или наляво. Символът се изрисува предимно хоризонтално или под 45-градусов ъгъл. В индуисткия вариант, във всеки квадрант има точка. Фигурата представлява древна религиозна икон ...

                                               

Фаравахар

Фаравахар е един от най-известните символи на зороастризма. Смята се, че символът представлява Фраваши, откъдето произлиза и името му. Тъй като символът присъства и на шахски надписи се смята, че представлява също така "Божествената шахска слава" ...

                                               

Хералдика

Хералдиката е наука за гербовете. Заражда се през ХІ-ХІІ век, когато към кралските дворове и при едрите феодали се назначават церемониалмайстори, които се занимават с произхода, създаването и ползването на гербовете и други означителни знаци.

                                               

Берлинска мечка

Берлинската мечка е гербова фигура, хералдично животно и символ на Берлин приблизително от 1280 г. По една от версиите, мечка става гербово животно на Берлин благодарение на Албрехт Мечката, основателя на Бранденбургската марка, но тази теория не ...

                                               

Българско хералдическо и вексилоложко общество

Българското хералдическо и вексилоложко общество е организация с нестопанска цел, която се занимава с издирването и развитието на българската хералдика и вексилология. Основана е на 14 декември 2004 година в София от група съмишленици. Целите на ...

                                               

Христофор Жефарович

Жефарович е роден през втората половина на XVII век в град Дойран, в източната част на Македония. Произхожда от свещенически род и самият става монах. Странстващ калугер, доста начетен и просветен, Жефарович рисува и търгува с книги, икони и църк ...

                                               

Картуш

Картуш в египтологията се нарича овалът, който огражда името на фараона при изписването му. Древноегипетската дума за обозначаването му е шену. За древните египтяни познанието на името на човек крие опасността то да бъде използвано в заклинания п ...

                                               

Корона

Корона е украшение за глава, явяващо се символ на титла. В исторически аспект основно се използва като символ на титли, облечени с власт, но през XX век започва да се използва и за победителки в конкурси по красота. Лавровият венец на победителя ...

                                               

Крепостна корона

Крепостната корона, зидова корона или стенната корона е хералдчически термин, който обозначава крепостната стена над щита, изобразена под формата на корона в местната хералдика. В Античността крепостната корона е част от военните отличия на Римск ...

                                               

Лъв (хералдически символ)

Лъвът и леопардът са най-предпочитаните животни в хералдиката. Лъвът олицетворява силата, мъжеството и великодушието, а леопардът – храбростта и смелостта. Лъвът се среща толкова често в гербовете, че за различните му пози са измислени специални ...

                                               

Руска хералдика

Руската хералдическа традиция датира от времето на Иван III, който бил в династичен брак със София Палеологина. Основен хералдичен знак на Русия, Руското царство и Руската империя е двуглавия орел. Заимстван е от византийската хералдическа традиц ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →