ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27                                               

Училища в Хайделберг

Град Хайделберг е най-значимият университетски и учебен център в Германия и един от най-известните в Европа и в света. В Хайделберг се намират много висши училища, като броят на студентите в тях достига 33 хиляди през 21 век. Най-известното учили ...

                                               

Училище

Училището е вид учебно заведение, което хората посещават обикновено в своите детски и младежки години, за да придобият знания. Ролята му не само образователна, но също така възпитателна и социална. Със съответните определения, обхватът на понятие ...

                                               

Училищна ваканция

Училищните ваканции са дни, в които учениците не ходят на училище. Това е времето, през което учениците могат да си починат от дългите домашни и да прекарат повече време с приятелите и семейството си. Най-голямата училищна ваканция е лятната, дъл ...

                                               

Факултет

Факултетът е подразделение на университет, обхващащо определена област или няколко близки области. От своя страна те включват катедри, обединяващи преподаватели от сродни учебни дисциплини. В българските държавни университети факултетите са основ ...

                                               

Факултет "Икономика на инфраструктурата" (УНСС)

42.651336, 23.348994 Факултет "Икономика на инфраструктурата" е основно звено в Университета за национално и световно стопанство. С решение на Академичния съвет е преименуван на факултет "Икономика на инфраструктурата" на 31 май 1995 г. Той е про ...

                                               

Факултет "Автоматика"

Факултет "Автоматика" е основно звено в Техническия университет в София. Структурата му включва 5 катедри: "Автоматизация на непрекъснатите производства" "Системи и управление" "Електроизмервателна техника" "Теоретична електротехника" "Автоматиза ...

                                               

Финансово-счетоводен факултет (УНСС)

42.651336, 23.348994 Финансово-счетоводният факултет ФСФ на Университета за национално и световно стопанство в София е сред настоящите 8 факултета. Създаден е през 1920 г. Понастоящем декан на ФСФ е проф. д-р Снежана Башева.

                                               

Чувашка държавна селскостопанска академия

Чувашка държавна селскостопанска академия е висше училище в гр. Чебоксари, столицата на Република Чувашия, Руската федерация. Разположена е в централната част на града. Основана е на 1 септември 1931 година. Ректор на академията е Людмила Линник.

                                               

Шанхайски университет "Дзяо Тун"

Шанхайският университет "Дзяо Тун" е държавен научноизследователски университет, намиращ се в Шанхай, Китай. Основан е през 1896 г. като Нан Ян Колидж Nan Yang College с императорски указ, издаден от Император Гуансюй. Университетът е един от най ...

                                               

Алтернативно образование

Алтернативно образование, известно още като нетрадиционно образование или образователна алтернатива, е общ термин, обхващащ всички нестандартни форми на обучение. Алтернативното образование би могло да включва обучение на лица в неравностойно пол ...

                                               

Януш Корчак

Я̀нуш Ко̀рчак с рождено име Хѐнрик Го̀лдшмит е полски лекар педиатър, писател и педагог от еврейски произход. Роден е във Варшава в еврейско семейство. Умира през 1942 г. в концентрационен лагер заедно със своите възпитаници от сиропиталището, в ...

                                               

ECTS

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, известна със съкращението ECTS по нейното предишно име на английски език European Credit Transfer System, е общоевропейска система за отчитане на учебната работа на студентите при усвояван ...

                                               

Numerus clausus

Numerus clausus е израз на латински, означаващ метод за ограничаване на лицата, които се допускат до определена работа, образование и пр. – например на броя на студентите, които могат да учат в даден университет. Изразът се среща още в римското п ...

                                               

Болонска декларация

Болонската декларация е документ, подписан от членовете на Европейския съюз, касаещ хармонизиране на висшето образование в Съюза. Декларацията е подписана на 18 и 19 юни 1999 г. в Болоня Италия. Страните, членуващи в ЕС, се ангажират да въведат 3 ...

                                               

Болонски процес

Болонският процес е инициатива, възникнала в края на 1990-те години, за сравнимост на висшето образование в Европа с оглед на тази основа да се постигне мобилност на кадрите. Началото на процеса е белязано от приемането на Великата харта на европ ...

                                               

Велика харта на европейските университети

Великата харта на европейските университети е крайния резултат от предложението, отправено от Университета в Болоня през 1986 г. до най-старите европейски университети. Идеята за "Магна харта" е приета с ентусиазъм. По време на среща в Болоня пре ...

                                               

Докторантура

Докторантурата е период и процес на обучение на кадри, завършили висше образование със степента магистър. Обучаващите се наричат докторанти, а крайната цел на обучението е присъждането на образователната и научната степен доктор. Обучението на до ...

                                               

Европейско пространство за висше образование

Европейското пространство за висше образование) включва към 2021 години 49 европейски държави участващи в болонския процес във висшето образование. Пространството датира от месец март 2010 г., когато по време на конференцията на европейските мини ...

                                               

Ректор

В България, съгласно Закона за висшето образование, ректорът е един от 3-те органа за управление на висшето училище, наравно с неговото общо събрание и академичен съвет. Избира се от общото събрание и се отчита пред него. По право е член и предсе ...

                                               

Семестър

Семестър е термин, който се използва във висшето образование и с него се означава 1/2 от периода на академичната година. Семестриален по класически латински semestrialis – който се отнася до семестър. Като семестри се отчитат само времето, когато ...

                                               

Семинар

Семинарът е форма на обучение, обикновено провеждана в университет. Участниците студентите са на малки групи. От тях се иска да участват активно в учебния процес. Те често трябва да пишат кратки теми и да ги представят в класа. Участниците не би ...

                                               

Kiwix

Kiwix е свободна програма, използвана за офлайн преглед на Уикипедия, което означава, че тя не използва връзка към Интернет. Това се извършва чрез четене на съдържанието на проекта, съхранено във файл с разширение ZIM, който съдържа компресиранот ...

                                               

Дистанционно обучение

Дистанционно обучение е област от образованието, която се фокусира върху дизайна педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел да предоставят обучение на участниците, които не са физически на определено място. Вместо да пр ...

                                               

Кан Академия

Кан Aкадемия е образователна организация с идеална цел. Уебсайтът на Кан Академия е създаден през 2006 г. от Салман Кан, американец от бангладешки и индийски произход. Салман Кан е завършил Масачузетския технологичен институт MIT, както и Бизнес ...

                                               

Специална педагогика

Специалната педагогика е клон от педагогиката, посветен на обучението на хора със специални нужди: от една страна с трудности в процеса на ученето, с моторни и сетивни нарушения, с интелектуална недостатъчност или проблемно развитие, а от друга с ...

                                               

Археолози срещу иманяри

Археолози срещу иманяри е ролева игра, създадена за деца над 7 години и възрастни. В нея участват два отбора – археолози срещу иманяри, които се състезават, местейки пионките си, да стигнат до финала и да съберат възможно най–много археологически ...

                                               

Букварино

"Букварино" е система от образователни игри, предназначени за ненатрапчиво усвояване на български правоговор и правопис. Игрите "Букварино" са разработени в три варианта с повишаваща се сложност – "Бяло", "Зелено" и "Червено". Проектът "Букварино ...

                                               

Качество на живот (здравеопазване)

Качеството на живот в контекста на здравеопазването е оценка на благосъстоянието на даден пациент или липсата му, което се повлиява във времето от определено заболяване, инвалидност или нарушение на определени физически спобособности. Качеството ...

                                               

Качество на живот на работното място

Качество на живот на работното място e термин, който е използван да опише по-обширен аспект опитът на социалния индивид, който е свързан с неговата работа.

                                               

Женско обучение в STEM

Образование на жените в STEM включва детско и женско представителство в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. През 2017 г. 33% от учащите се в тези области на образованието са жени. Организацията ЮНЕСКО установява, че т ...

                                               

Летящ университет

Летящият университет е нелегално учебно заведение във Варшава: първоначално по времето на Конгресна Полша в Руската империя и след десетилетия в Полската народна република под съветско влияние. Целта на първоначалната организация е да предоставя ...

                                               

Пайдея

На старогръцки, думата пайдея или паидея означава "образование" или "отглеждане на дете". Исторически погледнато, тази дума прави препратка към вид обучение в древна Атина, където се е изучавало една широка обща култрура. Преподавало се е грамати ...

                                               

Платонова академия

Платоновата академия или Академията на Платон, а също така и само Академията, е древногръцка философска школа, основана през 387 пр.н.е. в Древна Атина от Платон, под чието име и става известна. Друг важен древногръцки философ, Аристотел, учи там ...

                                               

SIL International

SIL International е световна, базирана в САЩ, християнска организация с нестопанска цел. Организацията, основана през 1934 г., първоначално функционира като малък летен курс в Арканзас, САЩ. Нейната основна цел е изучаването, развитието и докумен ...

                                               

Глобални библиотеки

Глобални библиотеки – България е учредена през 2013 г. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд "13 века България", Националното сдружение ...

                                               

Институт "Карл Густав Юнг"

Институт "Карл Густав Юнг" е образователен и научен институт в Швейцария, кантон Цюрих, гр. Кюснахт. Учреден е през 1948 година от психиатъра Карл Густав Юнг, основател на аналитичната психология позната още като Юнгианска психология. Институтът ...

                                               

Карин дом (фондация)

Фондация "Карин дом" е неправителствена организация, регистрирана през 1994 г., с цел осъществяване на общественополезна дейност. Има лиценз № 0886 от 27.02.2014 г. от Държавната агенция за закрила на детето и удостоверение за предоставяне на соц ...

                                               

Междунаучна асоциация на Албърта

Междунаучната асоциация на Албърта e неправителствена организация със седалище в Едмънтън, провинция Албърта, Канада. Основана е през 2009 г. Работи по научно-образователни програми за възрастни, младежи и деца.

                                               

Народен университет

Народен университет "Велико Търново" е просветна организация, която е създадена с цел да разширява знанията на гражданите в областта на науката и културата.

                                               

Организация за съдействие на отбраната

Организацията за съдействие на отбраната е организация за военно-приложни спортове в НРБ, съществувала под различни имена в периодите 1947 – 1968 и 1977 – 1992 г. ОСО повишава отбранителната способност на страната, като извършва подготовка на наб ...

                                               

Родителски кооператив

Родителски кооператив е неформално сдружение на родители, имащо за цел алтернативното отглеждане на техните деца в условия и по правила отразяващи ценностната система на съкооператорите. Основани парадигми на родителските кооперативи са не-насилс ...

                                               

Компютърно-базирано оценяване

Компютърно-базирано оценяване Този термин описва всяко оценяване на постигнатите знания, което се управлява от компютър. Компютърно базираното оценяване КБО се разглежда обикновено като форма на оценяване, при което задачите за обучаемите и после ...

                                               

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация е орган към Министерския съвет на Република България, който контролира дейността на висшите училища и научните организации. Тя е създадена в края на 1996 година. Наличието на акредитация от агенцият ...

                                               

Обобщаващо оценяване

Обобщаващо оценяване е процес, при който в даден момент от времето знанията на обучаемите се проверяват. Обобщаващото оценяване е свързано с оценяване на обучението и резюмиране развитието на обучаемите в даден момент. След известен период на раб ...

                                               

Онлайн оценяване

Онлайн оценяване е измерване и оценяване на постиженията на обучаеми посредством различните начини и средства, които предлагат мрежовите технологии, като например интранет или Интернет. Принципите за ефективно оценяване на обучаемите при традицио ...

                                               

Педагогика

Педагогика) е социална наука, която изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес. Тя е наука за обучението и образованието на детето и представлява съвкупност от научни познания, организ ...

                                               

Антиавторитаризъм

Антиавторитаризъм е опозиция на авторитаризма. Това може да е убеждение, практика или движение, като думата се употребява в педагогиката, в смисъла на антиавторитарна педагогика, която отхвърля насилието при възпитанието, практика, която е била п ...

                                               

Взаимоучителен метод

Бел-Ланкастърският метод, известен и като взаимоучителен метод, наречен така в чест на британските педагози доктор Андрю Бел и Джоузеф Ланкастър, които го прилагат независимо един от друг, е образователен метод, който придобива световно разпростр ...

                                               

Възпитание

Процес, при който се цели формиране на личностни качества, отношение към света, норми и форми на поведение. В съвременния смисъл възпитанието се разглежда като система от възпитателни дейности, процес на реализация на системните дейности и резулт ...

                                               

Възпитателно училище-интернат

Възпитателно училище-интернат е специализирана институция в България за малолетни или непълнолетни лица, извършили противообществени прояви и престъпления. ВУИ е на подчинение на Министерството на образованието и децата се настаняват там по реда ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →