ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Езиково обучение

Езиковото обучение може да е свързано както с обучение и учене на чужди езици, така и с подобряване на родния език на обучаемия. Най-често обаче този термин се използва във връзка с изучаването на чужд език или втори език. Местата за обучение са ...

                                               

Илинойски технически институт

Илинойският технически институт е частно висше училище в град Чикаго, Съединените щати. През 2009/2010 година Илинойският технически институт има около 7700 студенти и докторанти, обучавани от 659 преподаватели. Основан през 1940 година със слива ...

                                               

Интелектуална недостатъчност

Интелектуална недостатъчност, наричана "умствена изостаналост" или "умствена недоразвитост" е отклонение от нормалното психично развитие, което се изразява в цялостна изостаналост или недоразвитие на личността. Въпреки това днес се смята, че всяк ...

                                               

Катедра по английска филология (ШУ)

Катедра "Английска филология" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е доц. д-р Светлана Неделчева.

                                               

Катедра по биология (ШУ)

Катедра "Биология" е една от катедрите на Факултетът по природни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова. Катедрата е основана през 1973 г. През същата год ...

                                               

Катедра по български език (ШУ)

Катедра "Български език" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е проф. д-р Димитър Попов. Катедрата е основана през 1977 г., след отделянето ѝ от катедра " ...

                                               

Катедра по германистика (ШУ)

Катедра "Германистика" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е проф. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева. Катедрата поддържа контакти с Потсдамския университет ...

                                               

Катедра по журналистика и масови комуникации (ШУ)

Катедра "Журналистика и масови комуникации" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Катедрата е основана през 2002 г. Неин ръководител е доц. д-р Юрий Проданов.

                                               

Катедра по история и археология (ШУ)

Катедра "История и археология" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е доц. д-р Тодор Тодоров. Сред учредителите на катедрата е археологът проф. Рашо Рашев.

                                               

Катедра по история и теория на литературата (ШУ)

Катедра "История и теория на литературата" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов. През 2018 г. катедрата организира зае ...

                                               

Катедра по растителна защита, ботаника и зоология (ШУ)

Катедра "Растителна защита, ботаника и зоология" е една от катедрите на Факултетът по природни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", която се занимава в областта на – растителна защита, ботаника и зоология. Неин ръководит ...

                                               

Катедра по руски език (ШУ)

Катедра "Руски език" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Катедрата е основана през 1973 г. Неин ръководител е проф. д-р Елена Викторовна Стоянова. През 2017 г. катедрата ...

                                               

Катедра по социална работа (ШУ)

Катедра "Социална работа" е една от катедрите на Педагогическия факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е проф. д.и.н. Георги Велков Колев. През 2017 г. катедрата стартира кампания "Дари стара детска кни ...

                                               

Катедра по турски език и литература (ШУ)

Катедра "Турски език и литература" е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Катедрата е основана през 1992 г. Неин ръководител е доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед.

                                               

Катедра по физика и астрономия (ШУ)

Катедра "Физика и астрономия" е една от катедрите на Факултетът по природни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова.

                                               

Катедра по химия (ШУ)

Катедра "Химия" е една от катедрите на Факултета по природни науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Неин ръководител е проф. д.х.н. Валерий Христов Христов. Катедрата взима участие в Деня на отворените врати във факултета, ...

                                               

Колеж по туризъм (Варна)

Колежът по туризъм към Икономическия университет – Варна е основан през 1963 г. с разпореждане на Министерския съвет. През 1965 г. учебното заведение се преобразува в Полувисш институт по международен туризъм, а през 1989 г. – в Полувисш институт ...

                                               

Ландшафтна архитектура (ЛТУ)

Катедра "Ландшафтна архитектура" към Лесотехническия университет в София е основана през 1954 г. с името "Градинско и парково строителство", след което е преименувана няколко пъти: "Озеленяване на населените места", "Озеленяване", "Парково и ланд ...

                                               

Лицей

Лицеят е вид училище в образователните системи на редица държави. Той се среща като: висше училище в Руската империя и други страни. средно училище в Западна Европа, както и под европейското културно влияние се възприема в Русия, Латинска Америка ...

                                               

Любословие (София)

"Любословие" е списание, издавано в София в края на 1980-те години, както и онлайн списание от 2014 г. Излиза като самиздат на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил - Философ". Издава се непериодично, веднъж на няк ...

                                               

Машинно-технологичен факултет

Машинно-технологичен факултет е основно звено в Техническия университет в София. МТФ подготвя специалисти в областта на машиностроенето и технологиите със самочувствието на родоначалник на техническото образование в България. От първата учебна 19 ...

                                               

Медицински колеж (Варна)

Медицинският колеж към Медицинския университет, Варна е създаден през 1942 година като Училище за милосърдни сестри. През 1944 година е преименуван в Медицинско училище. През 1944 г. се разкрива отделно Училище за акушерки. През 1954 г. тези 2 уч ...

                                               

Министерство на образованието и културата на Република Сръбска

Министерството на образованието и културата на Република Сръбска е едно от министерствата на правителството на Република Сръбска, в състава на Босна и Херцеговина. От 18 декември 2018 г. Министерството се ръководи от Наталия Тривич. Седалището на ...

                                               

Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Юрий Гагарин"

Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Юрий Гагарин" е създадена през 1961 г. Финансирането на лабораторията, част от материалната база и щатът са прехвърлени към академична институция "Централна лаборатория по космически изследвания ...

                                               

Национален музей на образованието

Националния музей на образованието е музейна експозиция показваща етапите на българското образование от IX век до днес. Намира се в едно от крилата на Априловската гимназия в Габрово.

                                               

Национална фондация за наука

Националната фондация за наука е американска правителствена агенция, която подкрепя фундаменталните изследвания и образованието във всички научни и инженерни специалности, с изключение на медицината. Медицинската му разновидност е Националният ин ...

                                               

Обратна връзка между колеги/обучаеми

Обратната връзка между колеги/съученици/ учащи/обучаеми се отнася за всички форми на отзиви и реакции на членовете на една група по отношение на работата на един от нейните членовете. Размяната на чертеж или коментирането на някакъв въпрос от уче ...

                                               

Обучение посредством компютър

Обучение посредством компютър е всяка форма на обучение, която се предоставя и подпомага от компютър. Терминът обучение посредством компютър е с широко значение. Той включва в себе си термини като "обучение, подпомогнато от компютър", "компютърно ...

                                               

Петдесятен богословски факултет

Петдесятният богословски факултет е основан през 1991 в гр. Русе под името Библейски институт. През 1994 г. задочното обучение е преместено в гр. Хисаря, а редовното - в гр. София. След учредяването на Висшия евангелски богословски институт ВЕБИ ...

                                               

План на урок

План на урок е подробно описание на последователните действия на преподавателя и обучаемите за един учебен час, т.е. сценарий на урока. Всеки един ПУ включва някои или всички от следните елементи: Отделните дейности на преподаващия и обучаемите в ...

                                               

Подходящи технологии за обучение

Подходящи технологии за обучение Това са технологии, които са внимателно подбрани спрямо същността на преподаваните материя и умения, учебната среда, обучаемите и техните цени. Едно от предизвикателствата пред работещите в образователна сфера пре ...

                                               

Професионална гимназия по селско стопанство "Бузема"

Професионална гимназия по селско стопанство "Бузема" е професионална гимназия в София, България. Създадена е през 1941 година под името Българско училище за земеделски и електрически машини и агрегати БУЗЕМА като част от петгодишния план за модер ...

                                               

Професионална гимназия по транспорт (София)

Професионална гимназия по транспорт е средно професионално училище в София, България, подготвящо кадри в областта на автотранспорта. Обучават се автомеханици и водачи на МПС, категория "В". Училището е в съседство с бившия "Авторемонтен завод – С ...

                                               

Разпределено обучение

Разпределено обучение Всички форми на организирано обучение под ръководството на образователна организация, осъществявана от учащите се на различни места, като те може да са отделени по отношение на време и място от образователната организация. Р ...

                                               

Семинария

С термина семинария на латински: seminarium – "разсадник" се наричат училища за подготовка на християнски свещеници или в миналото – в Германия, Русия и другаде на учители, съответно уточнявани като духовна семинария и учителска семинария. Така с ...

                                               

Списък с професионалните направления и специалностите в УНСС

Системата от специалности в редовно обучение в УНСС е организирана в шест направления, като последното от тях, икономическото, е разпределено в седем поднаправления. Извършва се и дистанционно обучение в три града – София, Пловдив и Хасково. Орга ...

                                               

Студент

Студент е обучаващ се във висше учебно заведение в едно от образователно квалификационните степени: специалист, бакалавър и магистър. Всеки студент притежава набор от студентски права включващи право за ползване на определение намаления например ...

                                               

СУ "Йосип Броз Тито" (Скопие)

Средно училище на град Скопие гимназия "Йосип Броз Тито" е училище в град Скопие, разположено в Община Център.

                                               

Текущо оценяване

Текущото оценяване -, известно още с термина оценяване на възпитанието, се осъществява по време на процеса на провеждане на някакъв курс и се използва за подпомагане на обучението. В образованието, това оценяване може да бъде извършвано от препод ...

                                               

Технологично подпомогнато обучение

Технологично подпомогнато обучение,на английски: Technology enhanced learning) Обучителни дейности, които са подпомогнати по някакъв начин от употребата на електронна медия като аудио и/или видео и различни комбинации от информационни и комуникац ...

                                               

Университет на Източен Лондон

Университетът на Източен Лондон е британски университет, разположен в Ист Енд, Лондон, Великобритания. Днес в университета се обучават около 28 000 студенти, разпределени в 2 кампуса, намиращи се в районите Стратфорд и Доклендс.

                                               

Университет на Коимбра

Университетът на Коимбра е университет в град Коимбра, Португалия. Основан през 1290 година, той е най-старият университет в страната и сред най-старите в света. С около 20 хиляди студенти и днес Университетът е измежду основните образователни и ...

                                               

Университет на щата Мичиган

Университетът на щата Мичиган е държавен изследователски университет, разположен в Ийст Ленсинг в щата Мичиган, САЩ. Учреден е на 12 февруари 1855 г. като Земеделски колеж на щата Мичиган от тогавашния губернатор на Мичиган Кинсли Бингъм. Първите ...

                                               

Университет Пари-Дофин

Университетът Пари-Дофин е един от най-известните парижки университети. Основан е през 1968 г., когато се и нанася в старите сгради на НАТО, след като Шарл дьо Гол изкарва Франция от военния съюз и нарежда изнасянето на централата на организацият ...

                                               

Университет Париж-I Пантеон-Сорбона

Университетът Париж-I: Пантеон-Сорбон е университет в Париж, Франция. Той е измежду 13-те наследници на Парижкия университет след неговото разделяне през 1971 година. Член е на университетското обединение Europaeum. Има 3 департамента: департамен ...

                                               

Университет Париж-VII: Дени Дидро

Университета Париж-VII: Дени Дидро е единственият парижки университет, в който изучават всички дисциплини от човешкото познание. Поради своя енциклопедичен характер, той е наречен и на френския енциклопедист и мислител от просвещението Дени Дидро ...

                                               

Университет Париж-XI: Париж-юг

Университетът Париж-XI: Париж-Юг е френски университет, намиращ се в южното парижко предградие Орсе. Това е един от най-престижните френски университети втори във Франция според Академичната класация на световните университети, като най-силно зас ...

                                               

Университет "Гулиелмо Маркони"

Университетът "Гулиелмо Маркони" е частен университет в Рим, Италия. Основан е през 2004 г. Кръстен е на Гулиелмо Маркони, изобретателя на радиото. Към декември 2012 г. в университета се обучават 15 603 студенти.

                                               

Университет "Карауин"

Университетът "Карауин" е университет в град Фес, Мароко. Това е най-старият университет в света, който не е прекъсвал образователната си дейност от създаването си до днес, според ЮНЕСКО и Guinness World Records. Този факт е обект на дискусии и с ...

                                               

Университет "Николай Кузански"

Университетът "Николай Кузански" е университет в Рим, Италия. Основан е през 2006 г. Носи името на учения от 15 век Николай Кузански. Към януари 2015 г. в университета се обучават 12 153 студенти.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →