ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25                                               

Отворено общество (България)

Институтът "Отворено общество" – София е неправителствена организация, създадена през 1990 г., която си е поставила за цел да отстоява ценностите на отвореното общество в България. За своя мисия определя демократизирането на България, укрепването ...

                                               

Проект за новия американски век

Проектът за новия американски век е американски неоконсервативен мозъчен тръст, основан през 1997 г., като организация с идеална цел от Уилям Кристъл и Робърт Каган, и базиран във Вашингтон. Заявената цел на ПНАВ е да насърчава "американското гло ...

                                               

Център за либерални стратегии

Центърът за либерални стратегии е фондация, регистрирана с решение на Софийски градски съд на 19 май 1994 г. През 2003 г., в съответствие с изискванията на новия закон за неправителствените организации, ЦЛС е пререгистрирана като неправителствена ...

                                               

Чатъм Хаус

Чатъм Хаус, известен още като Кралски институт за международни отношения, е неправителствена организация с нестопанска цел със седалище в Лондон, чиято мисия е да анализира и насърчава разрешаването на важни международни въпроси по наболели за об ...

                                               

Ceteris paribus

Ceteris paribus е често използван в процесите анализ и синтез латински израз, означаващ "при допускане, че всички други условия, освен посочените, остават непроменени". Този израз се използва като указание, че дадена промяна има точно определено ...

                                               

Гастон Башлар

Гастон Башлар е френски философ. Най-важните му трудове са в областта на поетиката и философията на науката. Башлар е и поет, който достига до някои от най-престижните позиции във Френската академия независимо от скромния си произход. От него са ...

                                               

Биологичен детерминизъм

Биологичният детерминизъм е хипотеза, според която биологични фактори, за разлика от социални или фактори на околната среда, напълно определят как една система се държи или се променя през времето. Според биологичния детерминизъм вродените фактор ...

                                               

Бог на белите полета

Английската фраза God of the gaps обозначава тенденцията защитниците на теизма да свързват всичко, което все още няма задоволително научно обяснение, с наличието на Бог. По такъв начин ролята на Бог се ограничава до "белите полета" в научните обя ...

                                               

Джон Дюи

Джон Дюи е американски философ, реформатор в образованието, считан за един от основателите на движението на прагматизма и за баща на функционалната психология, един от водещите американски философи с приноси в педагогиката и политическите науки. ...

                                               

Есе за природата и значението на икономическата наука

"Есе за природата и значението на икономическата наука" е есе на английския икономист Лайънъл Робинс, публикувано през 1932 година. В него той се опитва да намери точна дефиниция на икономиката като наука, в частност разграничавайки ясно икономич ...

                                               

Жорж Кангилем

Роден е на 4 юни 1904 г. Приет е в Екол нормал на ул. "Улм" в Париж през 1924 г. като част от клас, който включва Жан-Пол Сартр, Реймон Арон и Пол Низан. Дипломира се през 1927 г. и след това преподава в различни лицеи из цяла Франция, а докато п ...

                                               

Александър Койре

Койре е роден на 29 август 1892 г. в Таганрог в еврейско семейство. През 1898 напуска Русия. Учи философия в Гьотинген при Едмунд Хусерл и Давид Хилберт. След като Хусерл не одобрява дисертацията му, се премества в Париж, където преподава в École ...

                                               

Концепт

Концепт е многозначен термин, който най-общо представлява умствен образ, формулировка. В зависимост от контекста може да има следните значения: Социален концепт - продукт на определена култура или общество, който съществува само поради факта, че ...

                                               

Концепция

Концепцията e структуриран начин за разбиране, обяснение, тълкуване на даден обект, явление или процес, т.е. основна гледна точка към въпроса, съдържаща водещата същностна идея за разкриването на системата.

                                               

Томас Кун

Томас Семюъл Кун е американски философ на науката и неин историк, известен в широк интелектуален кръг. Той добива световна известност след издаването през 1962 г. на своята книга Структурата на научните революции. Като въвежда разбирането за "пар ...

                                               

Имре Лакатош

Имре Лакатош е философ на науката, роден в Унгария, който е живял в Англия, един от представителите на постпозитивизма. Сред основните му приноси е концепцията за развитието на науката чрез т.нар. "научноизследователска програма": съвкупност от т ...

                                               

Бруно Латур

Бруно Латур е френски изследовател на науката, философ и социолог. От 1982 до 2006 г. кариерата му се свързва с Минния институт в Париж, където преподава и откъдето ръководи многобройни проекти. Автор е на няколко десетки монографични трудове, ме ...

                                               

Джон Стюарт Мил

Джон Стюарт Мил е британски философ, логик и икономист, един от основателите на английския позитивизъм. Един от класиците на позитивизма и утилитаризма.

                                               

Мисловен експеримент

Мисловен експеримент е всеки опит, който би могъл да провери валидността на дадена физична теория, но към настоящия момент не може да бъде проведен, главно поради технически съображения. Целите на мисловните експерименти са да покажат принципно с ...

                                               

Наблюдение

Наблюдението е дейност на едно разумно или сетивно същество, което изпитва чувства и усвоява знания за едно явление, надграждайки предишните си познания и идеи за него. Наблюдението е нещо повече от простия акт на наблюдаване: за да извърши наблю ...

                                               

Парадигма

Думата парадигма произлиза от гръцката дума παράδειγμα paradeigma, която означава "модел" или "пример", от думата παραδείκνυμι paradeiknumi, означаваща "демонстрирам, показвам, излагам".

                                               

Карл Попър

Карл Реймънд Попър е британски философ на науката и професор в Лондонското училище по икономически и политически науки. Смятан за един от най-влиятелните философи на науката и виден представител на либерализма на 20 век. Писал е също много за общ ...

                                               

Проблем за демаркация

Проблем за демаркация е понятие от философията на науката, което означава определяне на границите между наука и псевдонаука изобщо. Дебатът по темата продължава повече от столетие между философи на науката и учени от различни области, въпреки пос ...

                                               

Чарлс Пърс

Чарлс Сандърс Пърс е американски философ, логик, математик, химик, семиотик, енциклопедист, основател на философското течение прагматизъм. Пърс е химик по образование и е работил като учен 30 години. Известен е повече с приносите си в логиката, м ...

                                               

Хилари Пътнам

Хилари Уайтхол Пътнам, понякога на български и като Хилъри Пътнъм е американски философ, който е бил централна фигура в аналитичната философия от 60-те години на 20 век, особено във философия на ума, философия на езика и философия на науката. Изв ...

                                               

Мишел Сер

Роден на 1 септември 1930 г. в Ажан, департамент Лот е Гарон, Франция. През 1949 започва кариера във флота, но успоредно продължава и образованието си по философия, като завършва Екол Нормал Сюпериор и минава агрегация през 1955 г. В началото на ...

                                               

Специални науки

Специални науки са тези науки, които са различни от физиката, които понякога са смятани за редуцируеми до физика или че стоят в някакво подобно отношение на зависимост от физиката, като "фундаментална наука". Обичайният списък включва химия, биол ...

                                               

Структура

Структурата е масив от елементи, подредени по определени правила, независимо дали това са естествени структури, като например в геологията, или са проектирани, каквито са например при инженерните науки. Терминът се отнася до система, организация ...

                                               

Херберт Файгъл

Херберт Файгъл е австрийско-американски философ. Роден е на 14 декември 1902 година в Райхенберг в еврейско семейство на дизайнер на текстил. През 1927 година завършва Виенския университет, като по време на следването си става активен участник въ ...

                                               

Паул Файерабенд

Паул Карл Файерабенд на немски: Paul Karl Feyerabend е философ на науката, роден в Австрия, който е живял в Англия, САЩ, Нова Зеландия, Италия и накрая Швейцария. Сред основните му работи са "Против метода" 1975 г., "Науката в едно свободно общес ...

                                               

Лудвик Флек

Лудвик Флек е полски-израелски микробиолог, философ, историк на науката, един от пионерите на социологията на познанието. Заедно с Рудолф Вайгл има значителен принос за овладяване на петнистия тиф във Лвов, както и за въвеждането и развиването на ...

                                               

Дейвид Хюм

Дейвид Хюм е шотландски икономист, философ и историк. Заедно с Адам Смит той е една от най-влиятелните личности в Шотландското просвещение. Мнозина смятат, че Хюм е третият и най-радикалният от така наречените Британски емпирици, след англичанина ...

                                               

Пиер Теяр дьо Шарден

Роден е на 1 май 1881 година в замъка Сарсена в департамент Пюи дьо Дом, недалеч от Клермон Феран, регион Оверн, Франция. След завършването на обучението си в йезуитския колеж в Монж, се подстригва за монах и през 1899 г. влиза в ордена на йезуит ...

                                               

Шегата настрана: наука, философия и култура

"Шегата настрана: наука, философия и култура" е книга от Алан Сокал, която детайлизира историята на Аферата Сокал.

                                               

Религиозно обучение

Религиозното обучение в светските държави представлява преподаване на дадена религия в различните ѝ аспекти - аспекти на вярата, възприети ритуали, и т.н., и тяхната роля в обществото във философски, исторически и културен план. В западното светс ...

                                               

Образование в Древния Изток

Културата на източните страни е най-ранната в историята на човешката цивилизация. Дълго време е подценявана за сметка на гръцката и римската. Изследванията показват, че постиженията на източната култура са пренесени в Древна Гърция и Рим. Най-дре ...

                                               

Образование в Древен Рим

Образованието в Древен Рим преминава през историческите периоди на развитие на страната: Републикански – от 6 до 1 век пр.н.е. Императорски – от 1 век пр.н.е. до 5 век Родов – до 6 век пр.н.е.

                                               

Спортна асоциация на европейските университети

Спортната асоциация на европейските университети е неправителствена организация с нестопанска цел, работеща в областта на университетския спорт в Европа. Тя свързва националните университетски спортни федерации, клубове, отбори, индивидуални съст ...

                                               

Economic Alternatives (списание)

Първоначално е замислено като англоезична версия на списание Икономически алтернативи, също издавано от УНСС. След известно време двете списания се отделят като самостоятелни издания. Българоезичното списание става Икономически и социални алтерна ...

                                               

Europaeum

Europaeum е обединение на 10 водещи висши училища от 10 държави в Европа. Основано е през 1992 г. по инициатива на Оксфордския университет за съдействие на международния и междукултурния диалог в Европа. Според замисъла на неговите инициатори то ...

                                               

Varium est

"Varium est" е месечно приложение на "Литературен вестник" "за университетска култура". Излиза в периода 2004-2005 година. Финансово е издържано от Нов български университет. Името е вариация на девиза на Нов български университет – Ne varietatem ...

                                               

Академичен департамент

Академичен департамент е подразделение на университет или факултет, което е насочено и концентрирано върху определена академична дисциплина. Обикновено курсовете в университета се дават в рамките на определен департамент. Този тип подразделение е ...

                                               

Бизнес факултет (УНСС)

42.651336, 23.348994 Бизнес факултетa е самостоятелно звено в състава на Университета за национално и световно стопанство, създаден през 1949 г., след разделянето на "Търговско-стопанския факултет", открит през 1920 г. при Свободния университет з ...

                                               

Болградска гимназия

Проектът за българско средно училище в Бесарабия е разглеждан от руската администрация от средата на 40-те години, но не получава развитие, заради руската политика за създаване на централизирана образователна система. Развитието му става възможно ...

                                               

Българска филология

Българска филология е научна област, която изучава езика, текстологията, литературата, обичаите, традициите, духовната култура на българите. Тя е клон на славянската филология и – в по-широк прав – на славистиката – науката за славянските езици и ...

                                               

Българско школо "Васил Левски"

Българско школо "Васил Левски" е училище на българската общност в Лондон, Англия. Занятията се провеждат във фирмата организатор, която поема разходите по наема. Директор на училището е Милена Везенкова. През учебната 2016 / 2017 г. са записани н ...

                                               

Военна академия на Република Беларус

Военната академия на Република Беларус е военно висше училище в град Минск, Беларус. То е главно учреждение на образователната система за подготовка, преквалификация и последващо обучение на военен персонал.

                                               

Декан (длъжност)

Дека̀нът е ръководител на основно учебно звено във висше училище, обикновено на факултет в университет. Ръководи учебната, възпитателната и научната работа във факултета. Длъжността може да се заема от хабилитиран преподавател професор или доцент ...

                                               

Детски градини в Русе

Списък на детските градини в Русе: – ул. "Батак" № 4; ЦДГ "Зора", ж.к. "Здравец-Изток", ул. "Измаил" 4 ЦДГ "Иглика", ж.к. "ЦЮР", ул. "Борисова" № 91, бл. "Д. Дебелянов", вх. Б СДГ "Ралица", кв. "Тракция", ул. "Искър" 41 ЦДГ "Пролет", ж.к. "Здраве ...

                                               

Детски ясли в Русе

Списък на детските ясли в Русе. Детска ясла 6, ж.к. "Чародейка-Юг", ул. "Ради Иванов" 1 Детска ясла 15, ж.к. "Здравец", ул. "Околчица" 4 Детска ясла 5, ж.к. "Локомотив", ул. "П.Стрелковска" 1 Детска ясла 4, ж.к. ЦЮР, ул. "Муткурова" 98 Детска ясл ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →