ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221                                               

Тодор Петров (северномакедонски политик)

Тодор Петров е роден на 16 март 1960 година в град Гевгели, тогава в Югославия. Дипломира се в Икономическия факултет на Скопския университет. Бивш ръководител на съюза на производителите в Гевгели и директор на списание "Македонско сонце". Между ...

                                               

Димче Петровски

Роден е на 15 октомври 1961 г. във Велес. В периода 1980-1984 г. учи във Военната академия в Белград и Карловац, профил сухопътни войски. Меоду 1995 и 1996 г. учи в Командно-щабната школа към Военното училище "Михайло Апостолски" в Скопие. Завърш ...

                                               

Траян Петровски

Траян Саве Петровски е писател, поет, публицист и преводач от Северна Македония, лустриран като сътрудник на югославските тайни служби през 2012 година.

                                               

Антони Пешев

Роден е в град Скопие през 1962 година. Завършва Електротехническия факултет на Скопския университет със специалност "Компютърна техника". В периода 1992-1994 г. е министър на урбанизма, строителството, транспорта и екологията на Република Македо ...

                                               

Златка Поповска

Родена е през 1948 година в град Скопие. През 1979 година започва да работи в Икономическия факултет на Скопския университет. През 1985 година защитава докторат по технологическия стратегия в Белградския университет. Между 1994 и 1998 е вицепреми ...

                                               

Пимен Европейски

Роден е в 1971 година в Ресен, тогава в Социалистическа федеративна република Югославия, днес в Северна Македония със светското име Сотир Илиевски. Учи в Богословския факултет на Скопския университет, но след завършване на трета година във факулт ...

                                               

Йордан Плевнеш

Роден е през 1953 година в демирхисарското село Слоещица, тогава в Югославия. Завършва Филологическия факултет "Блаже Конески" на Скопския университет с магистритура на тема "Македонската народна драма". От 1985-1988 година работи в Института за ...

                                               

Видое Подгорец

Видое Подгорец е писател и поет от Република Македония, автор на романи, разкази и пътеписи както за възрастни, така и за деца.

                                               

Петър Попарсов (политик)

Петър Попарсов е роден на 21 юли 1969 година в Куманово, тогава в Социалистическа Република Македония. Правнук е на съоснователя на ВМОРО Петър Попарсов. Основно и средно образование завършва в Куманово, а висше в Технологическия факултет на Скоп ...

                                               

Наум Попески

Роден е през 1947 година в стружкото село Вевчани, тогава в Югославия. Учи във Филологическия факултет на Скопския университет. Дългогодишен новинар и редактор на притурката "Колибри" на "Нова Македония". Член е на Дружеството на писателите на Ма ...

                                               

Йордан Попйорданов (академик)

Йордан Попйорданов е северномакедонски физик, председател на Македонската академия на науките и изкуствата от 1983 до 1991 година.

                                               

Наташа Поплавска

Родена е в 1971 година в Скопие, тогава в Социалистическа република Македония, днес в Северна Македония, в семейство с балетни традиции. Завършва Факултета за драматични изкуства на Скопския университет и след това в 2010 година завършва магистра ...

                                               

Душко Попович

Роден е през 1913 година във Враня, Сърбия. Произлиза от чиновническо семейство заселено в Скопие. Завършва гимназия в Скопие, а след това и Философския факултет на Скопския университет. Впоследствие защитава докторска дисертация по педагогика в ...

                                               

Лиляна Поповска

Лиляна Поповска е политичка от Северна Македония, бивша председателка на партията Демократично обновление на Македония.

                                               

Анте Поповски

Роден е на 3 юни 1931 година в дебърското село Лазарополе. Завършва основно образование в родното си село, а след това гимназия в Битоля. По-късно завършва Медицинския факултет на Скопския университет. Впоследствие работи в Дебър като лекар. През ...

                                               

Владо Поповски (Долно Дупени)

Роден на 21 септември 1941 година в преспанското село Долно Дупени. Завършва основно образование в град Щип, а после гимназия в Скопие. През 1966 година завършва Юридическия факултет в Скопие. През 1974 година завършва магистратура в Института за ...

                                               

Георги Сталев Поповски

Георги Сталев Поповски е поет, прозаист, драматург, преводач и научен работник от Северна Македония.

                                               

Зоран Поповски

Зоран Поповски учи основно училище и гимназия в Скопие и завършва биология в Природо-математическия факултет на Скопския университет. Магистър и доктор по биохимия, със специалност молекулярна биология. От 1992 г. е асистент, доцент и професор въ ...

                                               

Киро Поповски

Роден е на 13 април 1942 година в тетовското село Вратница. Завършва гимназия в Скопие. През 1965 година завършва Юридическия факултет на Скопския университет. В отделни периоди е председател на Председателството на ЦК на Съюза на комунистическат ...

                                               

Найденко Поповски

Роден е през 1939 г. Завършва Икономическия факултет на Скопския университет. От 1982 до 1991 г. е член на Изпълнителния съвет на СРМ и като такъв е и директор на Републиканския институт за обществено планиране с ранг на министър в шестнадесетото ...

                                               

Никола Поповски

Никола Поповски е политик от Социалдемократическия съюз на Македония, бивш председател на Събранието и бивш министър на финансите на Северна Македония.

                                               

Роберт Поповски

Роберт Поповски е политик, министър без ресор, отговарящ за комуникациите, отчетността и прозрачността на Република Македония от 1 юни 2017 г.

                                               

Никола Попоски

Никола Живко Попоски е политик от Северна Македония, бивш министър на външните работи от 2011 до 2017 година.

                                               

Александър Прокопиев

Роден е в 1953 година в Скопие, тогава в Югославия. Завършва сравнително литературознание и теория на литературата във Филологическия факултет "Блаже Конески" на Скопския университет. Работи в Института за македонска литература при Филологическия ...

                                               

Кирил Псалтиров

Кирил Илиев Псалтиров е актьор и политик от Северна Македония, лустриран като сътрудник на югославските тайни служби през 2012 година.

                                               

Васил Пуйовски

Роден е в 1946 година в костурското село Дъмбени, Гърция. Завършва Философския факултет на Скопския университет и работи в Македонската телевизия. Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1968 година.

                                               

Миряна Радевска-Стефкова

Родена е на 23 август 1960 година в столицата на Народна република Македония Скопие, където завършва основно и средно образование. От 1978 до 1983 година учи право в Юридическия факултет на Скопския университет. След завършването си от 1983 годин ...

                                               

Хиджет Рамадани

Роден е на 2 октомври 1924 г. в тетовското село Лисец. През 1944 г. се включва в комунистическата съпротива и е инструктор на Околийския комитет на СКМЮ за Тетово. В периода 1945-1955 г. работи като учител. От 1947 г. става член на МКП. Бил е пре ...

                                               

Велия Рамковски

Рамковски е роден в 1947 година в прилепското село Дебреще, тогава в Югославия. Семейството му се мести в Битоля в 1952 година. Рамковски завършва Икономическия факултет на Скопския университет в 1970 година. От 1972 до 1990 година работи в някол ...

                                               

Вера Рафайловска

Родена е на 25 февруари 1947 година. Завършва Икономическия факултет на Скопския университет. Ръководи собствена фирма и работи като директор и ревизор. В периода 1991-1998 е заместник-директор в Центъра за икономическо-правно консултиране "В&amp ...

                                               

Мухамет Рацай

Роден е на 1 май 1961 г. в косовското село Сичево, тогава в Югославия. В периода 1976 – 1980 г. завършва средното военно училище в Сараево. Между 1983 и 1986 г. учи във Военната академия в Белград. През 1996 г. завършва командно-щабна академия в ...

                                               

Фросина Ременски

Родена е на 22 февруари 1977 г. в Крива паланка. През 1995 г. завършва средното си образование в родния си град. През 1999 г. завършва Скопския университет, а през 2004 г. и магистратура. През 2007 г. става доктор на Скопския университет в област ...

                                               

Михаил Ренджов

Ренджов е роден през 1936 година в Щип, Югославия. Завършва гимназия в родния си град, а по-късно и Юридическия факултет на Скопския университет. Работи в Националната и университетска библиотека "Свети Климент Охридски" в Скопие. Член е на Макед ...

                                               

Борис Рикаловски

Рикаловски е роден през 1940 г. в прилепското село Кривогащани. Учи в Скопския университет, а след това и в университета "Енрико Матеи" в Милано. Създател и първи директор на рафинерията "Скопие". От 28 юли 1988 до 16 март 1989 е член на Федералн ...

                                               

Благоя Ристески

Роден е в Прилеп в 1949 година. Завършва Философския факултет на Скопския университет в 1975 година. Пише на исторически и политически македонски тематики, като в стиховете си използва често архаичен език. Умира в 2004 година.

                                               

Стоян Ристески

Ристески е роден на 2 ноември 1932 година в село Лешани, Охридско, тогава в Югославия. Учи в Лешани, Белчища и Охрид. В Битоля завръшва педагогическо училище, а в Скопие - Висше педагогическо училище и история на литературата на народите на Югосл ...

                                               

Бранко Ристич

Проф. Бранко Ристич е сръбски учен, писател и българист. Професор е в Прищинския университет, който е преместен в Косовска Митровица и едновременно преподава в педагогическия факултет на Призренски университет, който е преместен в град Лепосавич. ...

                                               

Блаже Ристовски

Блаже Петров Ристовски e историк, филолог и фолклорист от Република Македония, академик на Македонската академия на науките и изкуствата.

                                               

Даница Ручигай

Родена е в Скопие на 5 май 1934 година. Изучава старогръцки и латински в класическа гимназия. Известно време живее в Гърция. Завършва югославянска книжовност във Философския факултет на Скопския университет. Работи в Министерството на културата н ...

                                               

Периша Савелич

Роден е на 12 септември 1920 г. в Горно или Долно Мартиничи, тогава в Кралство Югославия, днес в Черна Гора. Завършва основно образование в родното си село, а след това учи две години в гимназия в Скопие. Баща му е учител в скопското село Драчево ...

                                               

Джемали Саити

Джемали Саити е северномакедонски политик, министър на местното самоуправление от 1999 до 2001 година.

                                               

Живко Серафимовски

Живко Серафимовски е роден на 30 юли 1928 година в град Тетово, тогава в Кралство Югославия. Средно образование получава в Скопие. През 1949 година е осъден на 4 години затвор от югославските власти заради участие в ученическа група на ВМРО, коит ...

                                               

Раде Силян

Раде Силян е виден писател, есеист, критик и преводач от Северна Македония, собственик на едно от най-големите издателства в страната "Матица македонска".

                                               

Гордана Силяновска

Родена е на 11 май 1955 година в град Охрид, тогава във Федеративна народна република Югославия, днес в Северна Македония. През 1973 година завършва средното си образование в Скопие. През 1978 година завършва Юридическия факултет на Скопския унив ...

                                               

Симеон Симев

Роден е на 30 май 1949 година в Щип. Симев следва история с история на изкуството в университета "Св. св. Кирил и Методий" в Скопие. Работи като учител в гимназия, сътрудник в Републиканския секретариат за култура, журналист в Първата и Главен ре ...

                                               

Тодор Симовски

Симовски е роден в 1924 година в гумендженското село Извор, Гърция. Влиза в комунистическото движение по време на окупацията на Гърция през Втората световна война и от май 1942 година е секретар на ОКНЕ за Гумендженска околия, а от 1943 организац ...

                                               

Трайко Славевски

Роден е през 1960 година в град Охрид, тогава във Федерална Югославия. Завършва Икономическия факултет на Скопския университет. Между 1986 и 1987 продължава стажа си в Калифорнийския щатски университет в Чико. През 1989-1990 учи в Харвардския уни ...

                                               

Веле Смилевски

Роден е в 1949 година в демирхисарското Ново село, тогава в Югославия. Завършва магистратура и защитава докторат във Филологическия факултет "Блаже Конески" на Скопския университет. Работи като журналист във вестник "Нова Македония" и редактор в ...

                                               

Вера Стойчевска-Антич

Родена е в 1939 година в Битоля, тогава в Кралство Югославия. Завършва Филологическия факултет на Скопския университет, където по-късно преподава. Доктор на филологическите науки. Почетен член е на Дружеството на писателите на Македония. Носител ...

                                               

Димитър Солаковски

Роден е в 1975 година в Битоля, тогава в Социалистическа федеративна република Югославия, в семейство по произход от леринското село Попължани. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Скопския университет, специалност живопис и консерваци ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →