ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 216                                               

Благой Бочварски

Благой Бочварски е политик от Северна Македония, министър на транспорта и връзките от 30 август 2020 г.

                                               

Йозо Бошковски

Йозо Т. Бошковски – Йон е виден поет, разказвач, есеист, преводач и художник от Република Македония.

                                               

Любе Бошкоски

Любе Бошкоски, известен също като Брат Любе сред неговите поддръжници, е политик от Северна Македония, министър на вътрешните работи от 2001 до 2002 година. В качеството си на вътрешен министър командва специални полицейски сили по време на между ...

                                               

Мая Бояджиевска

Родена е през 1962 година в Скопие, тогава в Югославия. Завършва сравнително литературознание във Филологическия факултет на Скопския университет. Специализира във Филологическия факултет на Белградския университет, както и в Университет Париж-Но ...

                                               

Петър Бояджиевски

Петър Бояджиевски е виден лекар, офталмолог от Северна Македония, учен и педагог, автор на първия офталмологичен учебник в страната.

                                               

Румена Бужаровска

Родена е през 1981 г. в Скопие, СФР Югославия днес Северна Македония. Чете много от дете. Завършва гимназия в САЩ, където се запознава с модерната и съвременна американска литература, която оказва влияние на творчеството ѝ. Насочва се към писанет ...

                                               

Наташа Бунтеска

Родена е в Скопие на 13 февруари 1973 година. Завършва Обща и сравнителна книжовност във Филологическия факултет "Блаже Конески" на Скопския университет. Работи като журналист във вестник "Време". Член е на дружеството Независими писатели на Маке ...

                                               

Владо Бучковски

Владо Бучковски е политик и юрист от Северна Македония, министър-председател на страната от декември 2004 г. до август 2006 г.

                                               

Атанас Вангелов

Атанас Вангелов е писател, поет, литературен критик, есеист, драматург и преводач от Северна Македония.

                                               

Георги Василевски

Василевски е роден в енижевардарската паланка Гумендже на гръцки Гумениса на 24 ноември 1935 година. В 1960 година завършва Философския факултет на Скопския универститет. По време на следването си пише филмова критика и активно участва в работата ...

                                               

Живко Василевски

Роден е на 28 април 1928 година в град Битоля. Завършва Философския факултет на Скопския университет. От пролетта на 1943 година е член на СКМЮ, а година по-късно секретар на група от СКМЮ. Взема участие в Комунистическата съпротива във Вардарска ...

                                               

Джемаил Вейсели

Роден е на 15 ноември 1927 г. в тетовското село Гайре. Става член на СКМЮ. През 1944 г. се включва в Комунистическата съпротива във Вардарска Македония, а от 1948 г. е член на МКП. След войната завършва гимназия и става учител. По-късно работи в ...

                                               

Трайко Веляноски

Трайко Веляноски е юрист, политик и дългогодишен член на ВМРО-ДПМНЕ. На 21 юни 2008 г. e избран за председател на Събранието на Република Македония.

                                               

Видое Видичевски

Видое Видичевски е роден на 18 януари 1931 година в Охрид, тогава в Кралство Югославия, днес в Северна Македония. Завършва Философския факултет на Скопския университет. От 1959 година е член на Дружеството на писателите на Македония. Носител е на ...

                                               

Борис Вишински

Роден е на 6 юни 1929 в Скопие. Завършва Юридическия факултет на Скопския университет. Редактор е на списанията "Културен живот" и "Македонска Ревия". Член е на Македонския ПЕН център. В 1958 година става член на Дружеството на писателите на Маке ...

                                               

Мария Воденска

Родена е в 1942 година във воденското село Цакони. Изведена е от страната по време на Гражданската война в групата на така наречените деца бежанци. Завършва Филологическия факултет на Скопския университет. Работи като университетски преподавател ...

                                               

Петър Волнаровски

Роден е в Битоля на 10 октомври 1968 година. Завършва Филологическия факултет "Блаже Конески", катедра Обща и сравнителна книжовност на Скопския университет, където завършва и магистратура. Работи като филмолог в Кинотеката на Северна Македония. ...

                                               

Гордана Вренцоска

Гордана Вренцоска е северномакедонска графична и модна дизайнерка и художничка. Носителка е на много награди в Северна Македония и чужбина.

                                               

Виктор Габер

Роден е на 8 декември 1948 година в град Скопие, тогава във Федеративна народна република Югославия, в семейството на юриста Стеван Габер и Вера Тутунджиева от Велес. Основно и средно образование завършва в родния си град, след което в 1973 годин ...

                                               

Наташа Габер-Дамяновска

Наташа Габер-Дамяновска е видна юристка от Северна Македония, членка на Конституционния съд страната от 2013 до 2017 година.

                                               

Гаврил Охридски и Македонски

Гаврил архиепископ Охридски и Македонски е третият глава на Македонската православна църква от 1986 до 1993 година.

                                               

Виктория Гаго

Клементина Голабоска е родена на 4 август 1951 година в Струга, тогава Кралство Югославия, днес Северна Македония. Пише под името на баба си и баща си. Завършва право в Скопския университет "Св. св. Кирил и Методий". След това започва работа в съ ...

                                               

Адем Гайтани

Роден е в 1935 година в Подуево, тогава в Югославия, днес в Косово. Завършва Юридическия факултет на Скопския университет. Работи като редактор на вестника "Флака е влазеримит". Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1973 година. Уми ...

                                               

Гале Галев

Роден е на 11 февруари 1943 година в струмишкото село Съчево. През 1963 година завършва учителска школа в Щип. През 1968 година завършва Юридическия факултет на Скопския университет, а през 1979 година завършва и магистратура там. От 1971 е асист ...

                                               

Олга Генчова

Родена е на 2 август 1940 година в западномакедонския град Лерин, Гърция. По времена Гражданската война в Гърция е изведена от страната с групата на така наречените деца бежанци. Завършва природо-матема­тич­еска гимназия Орадя, Румъния, в 1957 го ...

                                               

Ванчо Георгиев

Ванчо Георгиев е роден на 19 април 1964 година в струмишкото село Ново Конярево, днес в Северна Македония. Завършва гимназия в Радовиш, а през 1989 година се дипломира в Института по история към Философския факултет на Скопския университет. През ...

                                               

Драги Георгиев

Драги Георгиев е историк османист от Северна Македония, директор на Института за национална история и член на Академията на науките и изкуствата на Република Северна Македония.

                                               

Любчо Георгиевски

Любчо Георгиевски е виден политик от Северна Македония. Играе важна роля в създаването на суверенна и независима Северна Македония. Бил е подпредседател вицепрезидент на Социалистическа република Македония 1991 и министър-председател на Република ...

                                               

Ташко Георгиевски

Ташко Георгиевски е писател, разказвач и романист и сценарист от Република Македония, академик на Македонската академия на науките и изкуствата от 1983 година.

                                               

Снежана Георгиеска-Зекирия

Родена е на 6 януари 1960 година в Прилеп. Завършва право в Юридическия факултет на Скопския университет на 23 декември 1985 година. От 27 май 1986 година работи като юрист в Управлението за обществени приходи в Скопие, а от 6 юли 1987 година е с ...

                                               

Паскал Гилевски

Паскал Борисов Гилевски е виден поет, писател, есеист, литературен критик и преводач от Северна Македония. През 2012 година е лустриран като сътрудник на югославските тайни служби.

                                               

Велимир Гиновски

Роден е на 5 февруари 1912 година в дебърската паланка Галичник, Западна Македония. Завършва Икономическия факултет на Скопския факултет, а след това специализира индустриална политика във Виена. Между 1950-1952 заместник-директор на Републиканск ...

                                               

Траян Гоцевски

Роден е на 20 януари 1950 година в царевоселското село Селник, тогава в Югославия. Основното си и средно образование завършва в Царево село Делчево. През 1973 година завършва Икономическия факултет на Скопския университет. През 1982 година завърш ...

                                               

Петър Гошев

Петър Гошев е югославски и северномакедонски политик, икономист, управител на Народната банка на Република Северна Македония.

                                               

Елена Гошева

Елена Гошева е видна юристка от Северна Македония, председателка на Конституционния съд на страната от 2013 до 2016 година.

                                               

Васил Гривчев

Роден е на 4 март 1922 година в град Александрия, Египет. Завършва средно икономическо училище в Скопие, а след това се записва в Юридическия факултет на Скопския университет. През 1940 година започва работа като счетоводител в "Треска", А.Д. Ско ...

                                               

Любчо Гроздев

Роден е на 25 май 1930 година в град Щип. През 1955 година завършва Медицинския факултет в Скопие. През 1968 госина специализира патоанатомия. Насочва се професионално към медицински центрове в Югославия и САЩ. Създава Лаборатория за електронна м ...

                                               

Артан Груби

Артан Груби е политик от Северна Македония, първи заместник министър-председател, отговарящ за политическата система и връзките между общностите.

                                               

Трайче Груйоски

Роден е на 19 август 1921 година в леринското село Раково, но семейството му скоро след това се премества в Битоля, където той завършва основно и средно образование. През 1938 година става член на Съюза на комунистическата младеж на Югославия и е ...

                                               

Васил Гърчев

Роден е на 28 февруари 1959 година в югоизточния македонски град Струмица. Завършва Юридическия факултет на Скопския университет и след отбиването на военната си служба започва работа в Общинския съд в Струмица, където е избран за съдия. В 1996 г ...

                                               

Мирослав Гърчев

Гърчев е роден през 1955 година в град Скопие. През 1979 завършва архитектура в Скопския университет. Защитава магистратура в Белград 1982 и докторат в Скопие 1988. Той е редовен професор по урбанистично проектиране и реконструкция в Архитектурни ...

                                               

Александър Гьорчев

Роден е на 19 ноември 1933 година в Неготино в семейството на Георги и Родна, които се занимават със земеделие и кръчварство. Основно образование завършва в Неготино, след което в 1948 година започвада учи в Средното земеделско училище - първата ...

                                               

Бранко Гьорчев

Бранко Гьорчев е роден през 1962 година в Неготино, тогава в Югославия. Баща му Александър Гьорчев - Аце 1933 - 1993 е също филмов и театрален актьор, на него е кръстен културния център в Неготино. През 1986 година Бранко Гьорчев се дипломира във ...

                                               

Богомил Гюзел

Работи като драматург в Скопския драматичен театър 1966-1971 и като програмен директор на фестивала Стружки вечери на поезията 1971 - 1973. От 1976 година е библиограф в Народната библиотека "Св. Климент Охридски". От 1985 до 1999 година отново е ...

                                               

Павле Давков

Роден е в град Скопие на 21 юни 1925 година. Участва в комунистическата съпротива във Вардарска Македония. След Втората световна война е механик и директор в Завода за ремонт и сервиз "Механика" в Скопие. Завършва Висшата партийна школа "Джуро Дж ...

                                               

Йован Дамяновски

Роден е на 15 януари 1946 година в Тетово, тогава във Федерална Югославия. Завършва Лесотехническия факултет в Скопския университет. Защитава магистратура по агрономия и икономика. Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1992 година. ...

                                               

Ристо Давчевски

Ристо Давчевски е поет, разказвач, романист, автор на драми и детски писател от Република Македония.

                                               

Анатоли Дамяновски

Роден е на 10 април 1928 година в село Лазарополе. През 1947 година завършва учителска школа, а през 1951 педагогика във Философския факултет на Скопския университет. През 1954 е асистент по дидактика във Философския университет. В периода 1969-1 ...

                                               

Йордан Даниловски

Йордан Даниловски е виден писател, поет, литературен критик, есеист и романист от Северна Македония.

                                               

Шпенд Девая

Роден е на 19 април 1962 година в албанско семейство в столицата на Народна република Македония Скопие, днес Северна Македония. Основно и средно образование завършва в родния си град. В 1985 година завършва Юридическия факултет на Скопския универ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →