ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 215                                               

Снежана Адамческа

Родена е като Снежана Миркова на 8 май 1950 година в Царево село. В 1973 година завършва Философския факултет на Скопския университет. В 1983 година защитава магистратура в същия факултет, а в 1988 година и докторат. Занимава се с дидактично-мето ...

                                               

Асаф Адеми

Асаф Адеми е политик от албански произход, министър на културата на Република Македония от 4 юни 2018 г.

                                               

Беса Адеми

Роден е на 23 януари 1964 година в албанско семейство в столицата на Социалистическа република Македония Скопие. В 1990 година завършва Юридическия факултет на Скопския университет и на 15 декември 1990 година започва работа като стажант в Окръжн ...

                                               

Едмонд Адеми

Едмонд Адеми е северномакедонски политик от албански произход, министър без ресор, отговарящ за диаспората на Северна Македония от 1 юни 2017 г.

                                               

Насер Айдари

Насер Айдари е виден юрист от Северна Македония, член на председател на Конституционния съд на страната от 2016 година.

                                               

Роберт Алагьозовски

Роден е в Струмица на 27 октомври 1973 година. В 1992 година завършва гимназия в Скопие. Завършва Филологическия факултет "Блаже Конески", катедра Обща и сравнителна книжовност на Скопския университет. Магистърската му теза е на тема "Теориско-по ...

                                               

Виолета Аларова

Родена е на 4 юли 1945 година в скопската Маджир махала. Завършва Основно училище "Братя Миладиновци" и в 1964 година Гимназия "Йосип Броз Тито", след което започва работа в Македонското радио като новинар. В 1973 година завършва Юридическия факу ...

                                               

Александър Алексиев

Александър Алексиев е писател, романист, литературен критик и литературен историк от Република Македония.

                                               

Блага Алексова

Блага Алексова е археолог и академик от Република Македония. Наричана е първа дама на археологията на Република Македония.

                                               

Абдурахман Алити

Роден е в 1945 година в положкото село Желино. Завършва е право в Скопския университет "Св. св. Кирил и Методий". Работи като учител в Желино. Работи в Градския съвет и дълго време в Събранието на Общината в Тетово 1969 – 1988. Като председател н ...

                                               

Ешреф Алиу

Роден е през 1939 година във Велики Търновац, край Буяновац. Завършва магистратура във Философския факултет на Скопския университет в 1981 година. Започва да работи в НИП "Нова Македония". Пише на албански и на македонски литературен език. Пише в ...

                                               

Никола Алтиев

Роден е в 1942 година в окупирания от България Велес. Завършва основно и средно образование в Скопие, както и следва в Скопския университет. Живее и работи в Скопие. Работи като професор по литература и директор на градската библиотека. В областт ...

                                               

Илия Алушевски

Илия Хр. Алушевски е фолклорист, етнолог, просветен деец, публицист и хореограф от Република Македония. Алушевски записва народни умотворения от Битолско и други места из Македония, и развива аматьорското народно творчество сред македонските изсе ...

                                               

Йован Ананиев

Роден е на 29 август 1947 година в пробищипското село Ратавица, тогава във Федеративна народна република Югославия. Работи в Института за защита на паметниците на културата и музей в Струмица. Ананиев рръководи системните разкопки и консервационн ...

                                               

Гоце Ангеличин Жура

Гоце Ангеличин Жура е историк на изкуството и археолог от Северна Македония. Известен е с проучванията си на пещерните църкви и монашеските обители в Охридския и Преспанския регион.

                                               

Игор Ангелов

Игор Ангелов е роден в Скопие на 1 октомври 1977 година. Дипломира се в Драматичния факултет на Скопския университет – отдел Драматични актьори през 2001 година. След дипломирането си работи в Прилепския народен театър, а от 2010 година изпълнява ...

                                               

Нина Ангеловска

Родена е на 13 юли 1988 г. в Скопие. Завършва средно образование в гимназията "Раде Йовчевски-Корчагин". През 2010 г. завършва с отличие Икономическия факултет на Скопския университет. По време на учението си участва в множество национални и межд ...

                                               

Миле Ангеловски

Роден е в 1936 година в село Горна Бошава, тогава в Югославия. Завършва Педагогически факултет на Скопския университет. Работи в областта на просветата. Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1990 година.

                                               

Кочо Ангюшев

Кочо Ангюшев е стопански деец и политик, вицепремиер на Северна Македония, отговорящ за икономическите въпроси от 1 юни 2017 г.

                                               

Стоян Андов

Стоян Андов е политик от Република Македония, председател на Либералната партия на Македония и предшестващ председател на Събранието на Република Македония. Стоян Андов е първият председател на Събранието на Република Македония, на този пост е от ...

                                               

Николина Андова-Шопова

Николина Андова-Шопова е северномакедонска поетеса и писателка на произведения в жанра лирика, хайку, драма и детска литература.

                                               

Христо Андонов - Полянски

Христо Андонов, известен с псевдонима Полянски, е виден историк от Социалистическа Република Македония, дългогодишен професор в катедрата по история на Философско-историческия факултет и ректор на Скопския университет "Кирил и Методий".

                                               

Венко Андоновски

Венко Андоновски е известен писател, разказвач, романист, драматург, поет, есеист, критик и литературен теоретик от Северна Македония.

                                               

Петър Андоновски

Петър Андоновски е северомакедонски преводач, поет и писател на произведения в жанра драма и лирика.

                                               

Петре Андреевски

Роден е в 1934 година в демирхисарското село Слоещица, тогава в Югославия. Основно образование завършва в родното си село, гимназия в Битоля, а висше образование във Философския факултет в Скопския университет. Работи известно време като учител и ...

                                               

Цане Андреевски

Роден е в 1930 година в град Кратово. Завършва Философския факултет на Скопския университет. Работи като журналист и редактор в Радио Скопие. Член е на редакцията на списанието "Разгледи". Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1957 ...

                                               

Ивица Антески

Ивица Антески е поет, литературен критик, есеист, автор на къси разкази и новинар от Северна Македония.

                                               

Зоран Анчевски

Роден е в 1954 година в Скопие, тогава в Югославия. Завършва Философския факултет в Скопския университет. Специализира в Университета Чико в САЩ. Защитава докторат по филологически науки. Преподава в катедрата по английски език на Филологическия ...

                                               

Зорица Апостолоска

Зорица Апостолоска е политик, министър без ресор, отговарящ за чуждестранните инвестиции на Република Македония от 1 юни 2017 г.

                                               

Мая Апостолска

Родена е на 7 декември 1976 година. Завършва обща и сравнителна книжовност във Филологическия факултет "Блаже Конески" на Скопския университет. Редактор е на списанието за книжовност, изкуство и култура "Книжовно житие".

                                               

Драги Арсов

Драги Арсов е политик от Северна Македония от ВМРО-ДПМНЕ, подпредседател на първото Събрание на Република Македония през 1991 г.

                                               

Марта Арсовска-Томовска

Родена е на 1 март 1973 г. в Скопие. През 1996 г. завършва Скопския университет и се дипломира като електроинженер. В периода 1996 – 2011 г. работи в първия интернет доставчик в Република Македония УНЕТ, като достига до поста генерален директор. ...

                                               

Петър Арсовски

Роден е на 12 юни 1945 година във велешкото село Мокрени. Завършва Факултета за драматични изкуства на Скопския университет. През 1971 дебютира в игралното кино с филма "Македонският дял от пъкъла". От 1974 започва да работи в Македонския народен ...

                                               

Томе Арсовски

Роден е на 23 септември 1928 година в Косовска Митровица, където татко му кавадарчанин е на служба. След избухването на Втората световна война, семейството му се връща в Кавадарци. Завършва славистика във Филологическия факултет на Скопския униве ...

                                               

Владимир Атанасовски

Владимир Атанасовски е разузнавач, биш директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване на Република Македония от 2016 до 2017 година.

                                               

Аксел Ахмедовски

Аксел Ахмедовски е политик от Северна Македония от цигански произход, министър без ресор, отговарящ за прилагане на Стратегията за подобряване на състоянието на ромите в Република Македония.

                                               

Весна Ацевска

Родена е в Скопие на 10 ноември 1952 година. Завършва Филологическия факултет "Блаже Конески" в Скопския университет. Работи във вестник "Република", а от 1992 година - в Института за национална история. Член е на Дружеството на писателите на Мак ...

                                               

Виолета Ачкоска

Виолета Ачкоска е родена в град Охрид на 9 април 1954 година, тогава във Федерална Югославия. През 1977 година се дипломира във Философския факултет на Скопския университет със специалност история. През 1988 година завършва магистратура с работа ...

                                               

Георги Аяновски

Роден е в град Воден, Южна Македония, Гърция в 1940 година. Син е на активиста на СНОФ Вангел Аяновски. По време на Гражданската война в Гърция е изведен в Югославия в групата на така наречените деца бежанци. Завършва журналистика в Скопския унив ...

                                               

Музафер Байрам

Музафер Байрам е политик от Северна Македония, министър без ресор, отговарящ за прилагане на Стратегията за подобряване на състоянието на ромите в Република Северна Македония.

                                               

Коста Балабанов

Коста Балабанов е роден на 5 април 1929 година в град Щип, тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци, днес в Северна Македония, в семейство, свързано с българската идея. Племенник е на актьора Никола Балабанов и на професор Александър Бала ...

                                               

Стойче Балкански

Роден е в 1945 година в Струмица, тогава в Югославия. Завършва Филологическия факултет на Скопския университет. Работи в Събранието на родния си град. Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1994 година. Умира след тежко боледуване на ...

                                               

Славе Банар

Роден е в 1954 година в село Лешани, Охридско, тогава във Федеративна Югославия. Завършва Филологическия факултет на Скопския университет. Магистър по македонска книжовност и доктор от областта на книжовността от Университета в Любляна. Работи ка ...

                                               

Димитър Башевски

Роден е в 1943 година в село Гявато, Битолско, тогава анексирано от Царство България. Завършва Философския факултет на Скопския университет. Дълги години работи като журналист, редактор и постоянен дописник на вестник "Нова Македония" от Атина, Г ...

                                               

Фейзи Бойку

Роден е през 1937 година в стружкото село Велеща, тогава в Кралство Югославия. Завършва Философския факултет на Скопския университет. Работи като редактор на вестника "Флака е влазеримит". Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1974 ...

                                               

Тито Беличанец

Тито Беличанец е политик от Социалистическа Република Македония, университетски професор и публицист.

                                               

Биляна Беличанец-Алексич

Родена е на 25 юли 1973 г. в Скопие. През 1994 г. завършва като най-млада актриса във факултета по драматични изкуства на Скопския университет и същата година започва работа в Народния театър "Войдан Чернодрински" в Прилеп. Там играе главни роли, ...

                                               

Кръсте Битовски

Кръсте Битовски е виден историк от Република Македония, смятан за един от основоположниците на македонската историография.

                                               

Георги Боев

Роден е на 18 юни 1935 година в Охрид. През 1961 година завършва Висшата школа за физическа култура в Белград. През 1981 година завършва магистратура в Медицинския факултет на Скопския университет. Там придобива докторската си степен през 1990 го ...

                                               

Благородна Божинова

Родена е през 1925 година в махалата Гега на петричкото село Игуменец в семейството на българи бежанци от Струмица. Баща ѝ е учител в Струмица и в селата Ключ и Скрът и е убит е от сръбските власти. Майката ѝ умира след една година от скръб и ост ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →