ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151                                               

Десанка Максимович

Родена е на 16 май 1898 г. в село Рабровица близо до град Валево в семейство на селски учители. Прекарва детството си в сръбското село Бранковине. През 1919 г. се премества в Белград. През 1924 г. завършва философския факултет на Белградския унив ...

                                               

Владо Маленко

Владо Маленко е виден археолог от Република Македония, дългогодишен изследовател на археологическото наследство на Охрид.

                                               

Елица Манева

Родена е на 1 декември 1947 година в Битоля, тогава във Федерална Югославия. Завършва археология във Философския факултет в Белград в 1972 и магистърска степен в 1977 година в областта на античната археология. Защитава докторантура в 1991 година ...

                                               

Чира Маневич

Маневич завършва Юридическия факултет на Белградския университет. След установяването на шестоянуарската диктатура в 1929 година, от 9. февруари 1929. година до 28. март 1935 година Маневич е кмет на Куманово. За втори път е кмет на града от 16 м ...

                                               

Михайло Маркович

Михайло Маркович е югославски и сръбски философ и политик, който става известен през 60-те и 70-те години като привърженик на школата "Праксис", марксистко хуманистично движение, което произлиза от Югославия. Той е един от 16-те души, подписали М ...

                                               

Светозар Маркович

Светозар Маркович е роден на 9 септември 1846 година в Зайчар в семейството на чиновник. Учи в гимназиите в Крагуевац и Белград, завършвайки през 1863 година. През 1866 година Маркович заминава да учи инженерство в Санкт Петербург с държавна стип ...

                                               

Александър Матковски

Александър Матковски е историк ориенталист от Северна Македония, доктор на историческите науки, академик на Македонската академия на науките и изкуствата.

                                               

Сехадете Мекули

Сехадете Мекули е югославска и косовска лекарка, гинеколожка, университетска преподавателка и общественичка от албански произход. Мекули става известна с това, че се грижи за ранените ученици от албанските протести в 1981 година в Косово, по врем ...

                                               

Апостол Методиев

Апостол Методиев е професор в Строителния факултет на Скопския университет, общественик и публицист с българско национално самосъзнание.

                                               

Иван Микулчич

Микулчич е роден на 25 март 1936 г. в сремското градче Инджия в хърватско семейство. Завършва археология във Философския факултет на Белградския университет в 1958 г., през 1965 г. защитава докторат. Работи в музеите в Щип, Битоля и Скопие, а от ...

                                               

Димитър Мирчев

Димитър Мирчев Тошев с псевдоними Димко, Страшимир и Циан или Циян е български общественик и революционер, член на Централния комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

                                               

Ясмина Михайлович

Родена е в Ниш. Дипломира се през 1987 година във Филологическия факултет на Белградския университет. От 1991 до август 1999 година е директор на Съвета за разпространение на сръбската култура по света при Световната сръбската общност със седалищ ...

                                               

Владимир Мошин

Владимир Алексеевич Мошин е виден руски и югославски славист, византинист, историк, специалист по славянска археография, основател на югославската палеография, свещеник, една от водещите фигури на руската белогвардейска емиграция в Югославия.

                                               

Джеладин Мурати

Роден е на 15 февруари 1942 г. в тетовското село Джепчище, тогава анексирано от италианския протекторат Албания. Първоначално завършва учителска школа в Скопие, а през 1969 г. и педагогика във Философския факултет на Скопския университет. През 19 ...

                                               

Сали Мурати

Сали Мурати е виден юрист от Северна Македония, председател на Конституционния съд на страната от 2019 година.

                                               

Наташа Нинкович

Наташа Нинкович е сръбска, босненска и югославска театрална и киноактриса, най-известна с ролите си във филмите "Спасителят", "Живот и война", "Професионалист", "Клопка" и др. Носителка на няколко престижни награди.

                                               

Бранислав Нушич

Роден е на 20 октомври 8 октомври стар стил 1864 година в Белград във влашко семейство от битолското село Магарево като Алкивиад ал Нуша, но на 18 години сменя официално името си на Бранислав Нушич. Завършва Юридическия факултет в Белградския уни ...

                                               

Трайко Огненовски

Роден е в 1939 година в демирхисарското село Утово. Основно и средно учителско образование получава в Битоля. В 1969 година завършва Философско-Филолологическия факултет на Скопския университет. В 1976 година завършва магистратура по филология в ...

                                               

Милорад Павич

Милорад Павич е сръбски писател, драматург и поет, доктор по история на литературата, специалист по сръбска литература от 17-19 век и преподавател и гост професор в различни европейски университети. Павич владее руски, немски и френски език и е п ...

                                               

Предраг Палавестра

Предраг Палавестра е сръбски литературен историк и теоретик, редовен член на Сръбската академия на науките и изкуствата и на Академията за наука и изкуство на Босна и Херцеговина.

                                               

Фанула Папазоглу

Фанула Папазоглу е югославска историчка, академик в Сръбската академия на науките и изкуствата, деятелка на Югославската комунистическа партия.

                                               

Радмила Пашич

Пашич е родена на 27 ноември 1931 година в стружкото село Подгорци, тогава в Кралство Югославия. Завършва археология във Философския факултет на Белградския университет в 1956 година. Магистърска теза защитава в 1981 година. От 1956 година работи ...

                                               

Борислав Пекич

Борислав Пекич е сръбско-черногорски писател, автор на романи, разкази, есета, драматургични произведения, филмови сценарии.

                                               

Герг Пекмези

Герг Пекмези е виден албански лингвист и фолклорист и дипломат. В 1916 година Пекмези е част от Литературната комисия, изработила първата стандартизация на албанския език.

                                               

Владимир Перев

Владимир Харалампиев Перев (на македонска литературна норма: Владимир Перев е македонски българин, бивш телевизионен журналист, работил в Македонската национална телевизия в периода от 1968 до 2004 година.

                                               

Менде Петковски

Роден е в 1956 година в мариовското село Ивени. Завършва основно образование и гимназия в Битоля, след което учи политически науки в Белградския университет. Завършва Педагогически факултет в Битолския университет. Веднага след завръщането си в Б ...

                                               

Радослав Петковски

Роден е в 1916 година в Ресен, тогава окупиран от Царство България по време на Първата световна война. В 1940 година завършва Юридическия факултет на Белградския университет. Работи като помощник на адвокат Асен Каваев в Охрид, като библиотекар в ...

                                               

Детко Петров

Детко Димитров Петров е един от най-известните писатели от българска народност от бивша Югославия. На негово име е кръстена народната библиотека в Цариброд.

                                               

Горан Петрович

Горан Петрович е сръбски писател, сред най-значимите, четени, преиздавани и превеждани съвременни сръбски автори.

                                               

Михаил Петрушевски (филолог)

Петрушевски е роден в 1911 година в Битоля, тогава в Османската империя. Завършва основно училище и гимназия в родния си град. Учи класическа филология във Философския факултет на Белградския университет, който завършва през март 1935 година. От ...

                                               

Йован Йованович Пижон

Йован М. Йованович – Пижон e сръбски дипломат, политик, министър, деец на сръбската пропаганда в Македония и писател. Той е министър на външните работи на Сърбия 18 юни – 27 август 1912, посланик на Сърбия във Виена 1912 – 1914 и Лондон 1915 – 19 ...

                                               

Страшо Пинджур

Страхил Димитров Пинджуров или Страшо Пинджур, е комунистически партизанин и народен герой на Югославия.

                                               

Сърджан Пириватрич

През 1988–1991 г. Сърджан Пириватрич е стипендиант на Републиканска общност за развитие на младите изследователи и научни дейци, в 1992 г. получава стипендия на фондацията "Сасакава", а в периода 1997–1999 г. – гръцка държавна стипендия. През 200 ...

                                               

Антоние Попхристич

Роден е на 11 януари 1871 година в южномакедонския град Енидже Вардар, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Завършва правен факултет в Белград през 1896 година. Продължава образованието си в Женева и прави докторантура в Брюксел. Началник ...

                                               

Атанас Попниколов

Роден е в 1883 година в село Бабчор, Костурско. Завършва Битолската българска класическа гимназия в 1908 година. В 1910 година завършва философия в Белградския университет, а в 1914 година естествена история в Софийския университет. В 1923 година ...

                                               

Благой Попов (математик)

Роден е на 17 януари 1923 година в град Кочани, тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци. Основно училище завършва в родния си град, а гимназия – в Щип. В 1940 година започва да учи в Елетромашинния отдел на Техническия факултет на Белгра ...

                                               

Христо Попсимов

Роден е през 1916 година в град Охрид. Внук е на Григор Пърличев, син на дъщеря му Деспина от втория ѝ брак с търговеца на кожи Симеон Димитров Попсимов, син на видния охридски български общинар Димитър Попсимов. Според спомените му, в началото н ...

                                               

Наде Проева

Родена е на 9 септември 1949 година в Ресен, тогава в Югославия. В родния си град завършва средно образование. Завършва антична археология в 1973 година във Философския факултет в Белград с тезата си "Четири непубликувани късноантични некропола о ...

                                               

Божидар Прокич

Прокич е роден в семейство на свещеник. Бил е ученик в гимназията в Крагуевац. През 1878 година постъпва във Филолого-историческия факултет на Белградския университет. След завършване на висшето си образование през 1885 г. заминава за Париж, къде ...

                                               

Аврам Садикарио

Роден е през 1919 година в еврейско семейство в Битоля, тогава в новосъздаденото Кралство на сърби, хървати и словенци. Завършва основно училище и гимназия в Битоля. В 1938 г. започва да учи медицина в Белград, но в 1941 г. се връща в Битоля, пор ...

                                               

Воислав Санев

Роден е на 26 юли 1938 година в Кочани, тогава в Кралство Югославия. В 1963 година завършва археология във Философския факултет на Белградския университет и до 1969 година работи като уредник в Народния музей в Щип. От 1969 до 1970 година работи ...

                                               

Анета Светиева

Родена е на 14 декември 1944 година в Битоля, тогава във Федерална Югославия. Произхожда от големия български род Светиеви - дъщеря е на кмета на града по време на българското управление от 1941 до септември 1944 година Христо Светиев, който по-к ...

                                               

Меша Селимович

Роден е на 26 април 1910 година в Тузла в стара фамилия на бошняшки бейове, но към края на живота си се самоопределя като сърбин. През 1934 година завършва сърбохърватски език и литература в Белградския университет и малко по-късно става учител в ...

                                               

Симеон Силяновски

Силяновски е роден в 1942 година в Смилево, тогава анексирано от Царство България. Завършва живопис в Художествения факултет на Белградския университет. Преподава в системата на средното образование, а след това става университетски професор. Сил ...

                                               

Асен Симитчиев

Роден е на 24 ноември 1916 година в град Скопие. Основно и средно образование завършва в родния си град. През 1939 година завършва Юридическия факултет на Белградския университет. Делегат е на Първото заседание на АСНОМ. През 1960 година получава ...

                                               

Светислав Симич

Светислав Симич е сръбски дипломат, секретар на външното министерство на Сърбия, журналист, сред най-изявените сръбски държавни дейци за подпомагането на сръбската пропаганда в Македония в началото на XX век.

                                               

Риста Скакалевич

Роден е в 1875 година в Призрен, Османската империя. Завършва начално училище и трикласна семинария в Призрен в 1879 година. След това в 1894/1895 година учи във Втора белградска гимназия, а в 1895 - 1899 година в Историко-филологическия факултет ...

                                               

Томо Смилянич

Томо Смилянич – Брадина е македонски сърбоманин, фолклорист, етнограф, писател, политик и деец на сръбската пропаганда в Македония.

                                               

Радован Сремац

Радован Сремац е роден на 7 януари 1982 г. в град Шид, Социалистическа република Сърбия, СФРЮ. Завършва основното и средното си образование в родния си град. Завършва археология във Философския факултет на Белградския университет. През 2009 – 201 ...

                                               

Ирена Стефоска

Ирена Стефоска е доктор по история, професор в Института за национална история на Скопския университет, министър на културата от 30 август 2020 г.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →