ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15                                               

Ресурсен глад (компютърни науки)

B компютърните науки един от проблемите при многозадачните системи е ресурсният глад. Този проблем се появява когато на процес не му бъде доставен достъп до нужните ресурси, без които този процес никога няма да може да завърши своята работа. Обик ...

                                               

Сек (шаблон)

Сек е създаващ шаблон за дизайн, който се използва в обектно-ориентираното програмиране. Този шаблон се използва обикновено в моделирането на обекти, които трябва да бъдат глобално достъпни за обектите на приложението или обекти, които се нуждаят ...

                                               

Склад данни

Склад данни, склад за данни или склад от данни обикновено се нарича голяма база данни, която може да има достъп до цялата информация на дадена компания или организация. Тази огромна база данни съхранява информация като хранилище за данни, но отив ...

                                               

Информационна икономика

Информационна икономика е термин, характеризиращ икономика с нарастващо ударение върху информационните дейности и информационната индустрия. Концептуализацията може широко да се наблюдава по отношение на информационното общество, един близък, но ...

                                               

Джоузеф Стиглиц

Джоузеф Юджийн Стиглиц е американски икономист, автор и професор в Колумбийския университет. Носител е на нобелова награда от 2001 и на Медал "Джон Бейтс Кларк". Бивш старши вицепрезидент и главен икономист на Световната банка. Той е може би най- ...

                                               

Информационна сигурност

Информационна сигурност се нарича практиката на защита на информацията от неправомерен достъп, използване, разкриване, увреждане, промяна, преглед, запис или разрушаване. Терминът е достатъчно общ, за да бъде използван независимо от формата, коят ...

                                               

Bitdefender

Bitdefender е компания за киберсигурност в Букурещ, Румъния. Основана е през 2001 г. от Флорин Талпеш, който в момента е неин директор. Предлага антивирусен софтуер, приложения за интернет сигурност и други подобни продукти. Над 500 милиона потре ...

                                               

Tor

Tor е маршрутизираща система, чрез която потребители могат да комуникират анонимно в интернет. Тор пренасочва интернет трафика през безплатна световна доброволческа надградена мрежа, целяща да замаскира местоположението и действията на потребител ...

                                               

Държавна тайна

Държавната тайна е класифицирана информация, защитена от държавата, която съдържа сведения за нейната военна, външна и икономическа политика, разузнаването и контраразузнаването, оперативно-разследващите и други дейности, разпространението на коя ...

                                               

Кодово име

Кодово име е дума или име, използвано тайно, за да се отнася до друго име или дума. Кодовите имена се използват често за военни цели или в разузнаването. Те може също да се използват в индустрията за защита на тайни проекти от бизнес съперници. И ...

                                               

Общ регламент относно защитата на данните

Общият регламент относно защитата на данните, известен също с английското си съкращение GDPR е регламент за защита на личните данни. Официално е заведен като регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и влиза в си ...

                                               

Резервно копие

Резервно копие в информационните технологии се нарича копие на компютърни данни, съхранени на друго място, така че да могат да бъдат използвани за възстановяване на оригинала след евентуално събитие на загуба на данни. Формата на глагола, отнасящ ...

                                               

Секретност

Секретността е държане в тайна на определена информация от определени групи, като в същото време секретната информация е споделяна, но само с определен тип индивиди и групи. В биологията Животните крият локацията на своята хралупа или гнездо при ...

                                               

Скенер за пръстови отпечатъци

Скенерите за пръстови отпечатъци са устройства, които осигуряват защита, основана на биометрията. Тъй като пръстовият отпечатък е един от начините за лична идентификация, се използва при необходимост от удостоверяване на самоличността. Пръстови о ...

                                               

Шредер

Шрѐдер е офисно устройство за раздробяване или смилане на хартия на много фини лентички или малки късчета. Правителствени организации, фирми и частни лица използват шредерите за унищожаване на лични или поверителни документи: сметки, кредитни кар ...

                                               

CRM система

Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите, за по-кратко само CRM система), е приложен софтуер за организации и предприятия, който управлява взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти. CRM софтуерът автоматизира и интегрира функци ...

                                               

Generic Mapping Tools

Generic Mapping Tools е набор от програми с отворен код, за обработка и визуализация на информация в двумерен и тримерен вид, растеризация, филтрация и много други алгоритми за обработка на изображения и представянето им в различни картографски п ...

                                               

База знания

Базата знания представлява хранилище за информация, което осигурява средства за събиране, организиране, споделяне, търсене и използване на информация. Тя е организирана така, че да може да се използва и редактира от компютърни програми или от ней ...

                                               

Информационна система за вътрешния пазар

Информационната система за вътрешния пазар е компютърно-базирана информационна система, която свързва обществените звена в Европейския съюз. Тя е разработена от Европейската комисия в сътрудничество със страните-членки на ЕС, за да подпомогне тра ...

                                               

Експертна система

Експертна система представлява един от класовете системи с изкуствен интелект, които могат да получават, натрупват и коригират знания от определена предметна област, да осъществяват извод на нови знания, да решават различни практически задачи на ...

                                               

Електронен бизнес

Електронният бизнес е термин, използван за описване на бизнес процеси, основаващи се на информационните технологии, особено на широкото използване на Интернет. Електронният бизнес е набор от методологии и инструменти, които позволяват на служител ...

                                               

Електронно управление

Електронно управление, дълго време наричано електронно правителство, също е-управление, е термин, който обобщава употребата на информационни и комуникационни технологии при предоставяне на концесия за публични услуги на гражданите.

                                               

ЕСГРАОН

ЕСГРАОН е абревиатура на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, създадена през 1977 г. с Постановление №15 на Министерския съвет на Народна република България. Представлява национална автоматизирана ...

                                               

Информационно обслужване АД

Информационно обслужване АД е търговско дружество, доставчик на ИТ услуги за публичната администрация в България. През 2018 г. приходите на ИО достигат 21.6 млн. лева. Печалбата ù е 1.01 млн. лева.

                                               

Планиране на ресурсите на предприятието

Планиране на ресурсите на предприятието е многофункционална информационна система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси на една компания. ERP дава на компанията възможност в реално ...

                                               

Правно-информационна система

Правно-информационна система е компютърна програма или базирано в интернет приложение, даващо достъп до база данни от документи, най-вече с юридическа насоченост. В България съществуват няколко системи от този тип. Те са комерсиални продукти и за ...

                                               

Софтуер за съвместна работа

Групуер обединява връзките между технология, процеси и хора в един организъм, така че да работят в синхрон за постигането на цели или решаването на задачи. Съвместната работа се обуславя от това, че един процес и всички връзки в него следват опре ...

                                               

ТАРИК

ТАРИК е популярното съкращение на информационната система на Интегрираната тарифа на Европейските общности TARIC - Tarif intégré des Communautés européennes. За интернет потребителите ТАРИК представлява информационна система без обвързваща юридич ...

                                               

Шенгенска информационна система

Шенгенската информационна система, известна още като ШИС е информационна система, използвана в много европейски държави. Тя предоставя информация за хора и предмети според данните, подадени от страните-участнички. Тези данни може да включват напр ...

                                               

Информационни технологии

Информационните технологии са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на микроелектрониката съчетание от компютърн ...

                                               

4K резолюция

4K в цифровата кинематография и компютърната графика обозначава резолюция, съответстваща на 4096 пиксела по хоризонтала. За разлика от резолюцията в телевизията, определяща се от броя редове и броя елементи на изображението по вертикала, в кинема ...

                                               

Bluetooth

Bluetooth е производствен стандарт за безжична "лична мрежа". Технологията осигурява безжичен начин за свързване и пренос на информация на къси разстояния между устройства от рода на мобилни телефони, лаптопи, персонални компютри, принтери, цифро ...

                                               

BulNet

Българският WordNet представлява богата лексикално-семантична база данни. Изработва се в Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език на Българска академия на науките.

                                               

CD-MO

CD-MO е вид компактдиск, който позволява многократен презапис на данни с помощта на специално конструирано за този тип дискове устройство. Този формат е създаден през 1988 г. Техническата му спецификация е описана в стандарта Orange Book Part I.

                                               

HVD

HVD е технология на Optware Corporation – Япония, разработвана от 2004 до 2007 г. Тази технология е оптична, подобно на CD, DVD, HD-DVD и Blu-ray диск. Холографският Многослоен Диск може да съхранява до 200 гигабайта GB информация, дотогава недос ...

                                               

ITIL

ITIL е библиотека за инфраструктурата на информационните технологии. ITIL е колекция от специализирани методологически принципи, синтезирани от най-добрите практики, с цел да се оптимизират процесите за ИТ услуги. ITIL е разработен в края на 80-т ...

                                               

WordNet

WordNet е лексикална база данни за английски език. Думите са групирани в синонимни редове, наречени синсети, които са снабдени с кратки дефиниции и примери за употреба. Системата използва и множество от релации между синонимните редове или отделн ...

                                               

Български национален корпус

БНК е създаден в Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" от сътрудници от Секцията по компютърна лингвистика и Секцията за българска лексикология и лексикография. В него са обединени електронни корпуси, разработвани от двете секции ...

                                               

Езикови технологии

Езиковите технологии обхващат обработката на естествените езици, компютърната лингвистика и технологиите за разпознаване и генериране на реч. Езиковите технологии са тясно свързани с компютърните науки, информационните и комуникационните технолог ...

                                               

Заобикаляща интелигентност

В компютърната техника заобикалящата интелигентност се отнася за среди, които са чувствителни към присъствието на хората. Заобикалящата интелигентност е концепция на бъдещето на електрониката, за крайния потребител и телекомуникациите, която е въ ...

                                               

Информационно замърсяване

Информационното замърсяване e заразяването на информационното снабдяване с неуместна, нежелана, излишна и нискостойностна информация. Разпространението на ненужна и нежелана информация може да има отрицателно въздействие върху човешката дейност. ...

                                               

Компактдиск

Компактдискът е оптичен носител на информация във вид на диск с отвор в центъра, информацията от който се чете с помощта на лазер. Първоначално компактдискът е бил създаден за цифрово съхранение на звукови записи, обаче в днешно време той широко ...

                                               

Компютърна презентация

Компютърната презентация е средство за лесно и удобно представяне на информация пред аудитория. Възможността ѝ да съчетава контрастиращ текст с мултимедийни средства, като изображения, звуци, видеа и други, я правят интересна и разбираема за слуш ...

                                               

Текстообработка

Текстообработката е процес на създаване, редактиране и форматиране на текстов електронен документ. Извършва се с помощта на програми, най-общо наричани текстови редактори или текстови процесори. Често текстови редактори се предоставят заедно с оп ...

                                               

Технически средства за защита на авторски права

Технически средства за защита на авторски права, известно и със съкращението DRM – е технология за защита от копиране на цифрово съдържание със защитени авторски права. Технологията преднамерено ограничава или затруднява различни действия с данни ...

                                               

Централен институт по изчислителна техника

Централният институт по изчислителна техника е исторически български научноизследователски институт, подразделение на ДСО "ИЗОТ". Основан е на 1 март 1966 г. с предмет научно-приложни изследвания и развойна дейност в областта на електронно-изчисл ...

                                               

Информационно общество

Информационно общество е общество, в което производството, разпространението и употребата на информация са основните икономически, политически и културни дейности. Някои от основните характеристики на такова общество са: глобализация и наличие на ...

                                               

Групов интелект

Груповата интелигентност се отнася до процес, при който големи групи от хора заедно и едновременно се приближават до общи точки на знание. Според някои изследвания, малките групи се справят по-добре от индивидуалните опити за справяне с въпроси и ...

                                               

Киберкултура

Киберкултура, а също и като онлайн култура, е култура, която е възникнала и възниква от компютърните мрежи, Интернет, програмите за забавление и бизнеса. Това е също така изучаването на различни социални феномени, асоциирани с Интернет и други фо ...

                                               

Копимизъм

Мисионерската църква на Копимизма, основана от 19-годишния студент по философия Исак Герсон, е паство от споделящи, които твърдят, че копирането на информация е свещена добродетел. Църквата е основана в Швеция, където е официално призната от мест ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →