ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135                                               

Стенли Фиш

Стенли Юджийн Фиш е американски литературен теоретик, изследовател на правото, университетски преподавател и общественик. Свързван е с постмодернизма, макар да определя себе си не като постмодерен философ, а като антиесенциалист. Най-популярният ...

                                               

Пол Йохан Анселм Ритер фон Фойербах

Пол Йохан Анселм Ритер фон Фойербах е германски учен в областта на правните науки. Той е роден близо до Йена, където учи философия и право. На 23 г. той става известен с яростен критицизъм върху теорията на Томас Хобс за гражданската сила. Малко ...

                                               

Цели на наказанието

Целта на наказанието в пеналистиката не е самоцел. Философията на правото в случая не цели зло, защото злото поради самото зло не може да бъде самоцел. Генералната цел на наказанието винаги лежи извън него и има за задача да обезпечи запазването ...

                                               

Школа на естественото право

Школата на естественото право или Естественоправната школа е предимно френска и философска. Под естественоправна школа често се разбират теоретичните разработки на идеологията на правото през 18 век – по време на Просвещението. Естественоправната ...

                                               

Карл Шмит

Карл Шмит е германски юрист и философ. Трудовете му, главно в областта на ефективното осъществяване на политическата власт, оказват влияние върху по-късни автори, но са и предмет на спорове, заради неговите връзки с националсоциализма, заради кои ...

                                               

Метаизчисления

Метаизчистенията са всички изчислителни и изчислително-ориентирани дейности, включващи изчислители познания, използвани за проучвания, развитие и приложение на различните видове изчислителни процеси. Може също да имат приложение в: индустрията, б ...

                                               

Моделиране на биологични системи

Моделирането на биологичните системи, наричано понякога теоретична биология или суха биология и дори биоматематика, е важен дял на системната биология и математическата биология. Изчислителната биология на системите на английски: Computational sy ...

                                               

Синергия

Синергия е взаимоотношение, при което полученият ефект е по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Произлиза от гръцката дума συνέργια, означаваща "работят заедно".

                                               

Философия на физиката

Във философията, философия на физиката изучава фундаменталните философски въпроси, които са в основата на модерната физика, изучаването на материята и енергията, и как те взаимодействат. Философия на физиката започва с основни размишления върху б ...

                                               

Българо-унгарско средно училище "Христо Ботев"

Българо-унгарското средно училище "Христо Ботев" с изучаване на български език в град Будапеща, Унгария провежда обучение от детска градина до завършване на средно образование. Училището действа в периода 1918 – 2011 г.

                                               

Българско училище за роден език

Българско училище за роден език е училище с изучаване на български език в град Будапеща, Унгария. Създадено е през 2004 г. в рамките на образователната система на Унгария. В него се дават допълнителни знания по български език и народознание за де ...

                                               

Дружество за разпространение на полезни знания

Дру̀жество за разпространѐние на полѐзни зна̀ния е обществено-културно сдружение на българите в Букурещ. Създадено е по инициатива на Любен Каравелов в началото на 1872 г. То е отговор на недоволството на т.нар. "млади" сред българската емиграция ...

                                               

Тумо Център за креативни технологии Ереван

Център за креативни технологии Тумо е безплатно място за изучаване на дигитални медии в Ереван, Армения. От отварянето си през 2011 година Центърът обучава стотици млади хора на възраст 12 – 18. На тяхно разположение са най-нови технологични устр ...

                                               

Сръбска православна гимназия

Сръбската православна гимназия "Кантакузина Катерина Бранкович" е основана в Загреб, Хърватия през 2005 г. Инициативата за създаването на училището дава православният загребско-любляски митрополит и на цяла Италия Йован. Всички ученици на сръбска ...

                                               

Българско средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон", Прага

Българското средно училище "Д-р Петър Берон" (на чешки: Bulharska zakladni skola a gimnazium "Dr. Petra Berona", съкратено: БСУ "Д-р Петър Берон", е училище на българите в Прага, Чехия. То е отворено за деца от български произход, живеещи постоян ...

                                               

Виенски икономически университет

Виенският икономически университет е най-големият икономически университет в Европа. Намира се в австрийската столица Виена. В него преподават 82 професори, около 400 научни работници и се обучават 24 200 студенти, 23% от които са чуждестранни.

                                               

Висше училище по мениджмънт

Висшето училище по мениджмънт, e специализирано висше училище във Варна, България. В него учат студенти от над 40 страни. Централният учебен корпус се намира във Варна, има колеж в Добрич и учебен център София. Висшето училище предлага бакалавърс ...

                                               

Висше училище по сигурност и икономика

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-младите висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация – Пловдив, с Решение на 39 Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. "Държавен вест ...

                                               

Европейски колеж по икономика и управление

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив е създадено като Европейски колеж по икономика и управление по решение на Народното събрание от 18 септември 2001 г. Член е на Асоциацията на частните висши училища в България. Преобр ...

                                               

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт е специализирано частно висше учебно заведение в областта на приложната икономика, бизнес и управление, основано през 2001 г. като Европейски колеж по икономика и управление, и преобразувано през ...

                                               

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг, известен като Датския колеж, е висше училище в София. Основан е през 1993 г. Има над 2500 завършили студенти. Сътрудничи с Роскилдския бизнес-колеж в Дания. Основният курс на обучение е 3-годишен.

                                               

Колеж по туризъм (Благоевград)

Колежът по туризъм в Благоевград, България е частно висше училище. Основан е през 2003 г. В колежа са обучавани студенти за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по следните специалности: "Организация и управление на хоте ...

                                               

Лондонско училище за бизнес и финанси

Лондонското училище за бизнес и финанси е частно бизнес училище със седалище в Лондон Великобритания. LSBF предоставя програми за висше образование включващи магистърски степени в сферата на мениджмънт, финанси и маркетинг както и бакалавърски ст ...

                                               

Международно висше бизнес училище

Международното висше бизнес училище /IBS/ в Ботевград е независимо частно висше училище. Основано е през 1991 г. като Българо-датски колеж по икономика и управление. То е правоприемник на Колежа по икономика и бизнесадминистрация, който на основа ...

                                               

Стопански факултет (Софийски университет)

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1904 г. на Висшето училище в ...

                                               

Стопански факултет (Тракийски университет)

Стопанският факултет е структурно звено на Тракийския университет, Стара Загора. Създава се с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 12 януари 2006 г. С Постановление на Министерския съвет №257 от 27.10.2008 г., публикува в "Държавен вестник ...

                                               

Олимпиада по математическа лингвистика

Олимпиадата по математическа лингвистика, или само Олимпиада по лингвистика, е ученическа олимпиада, състояща се от 3 кръга: общински, областен и национален. В настоящия си формат олимпиадата се провежда ежегодно от 2003 г.

                                               

Мулаж

Мулаж са набор от техники за създаване на правдоподобни модели на човешкото тяло в норма и патология, които се използват в обучението на студенти по анатомия, здравни грижи, спешна помощ и друг медицински персонал. Мулажи се наричат и резултатите ...

                                               

Стоматология

Стоматология е този дял на медицината и денталната медицина, който се отнася до устата и заболяванията на устната кухина. В началото на 20 век се е практикувала от лекуващи лекари, но днес това е от областта на стоматолозите. Специалността е дефи ...

                                               

Безопасен секс

Безопасен секс е полово общуване, при което рисковете от полово предавани болести, нежелана бременност или нараняване на части от тялото са сведени до минимум. При форми на безопасен секс без проникване като мастурбацията самозадоволяване или вза ...

                                               

Гранули на Фордайс

Гранули на Фордайс са кожни образувания при човека, мастни жлези, които могат да се образуват на лигавицата на устната кухина, бузите, около устните, на половите органи и на други места по тялото. Медицинските лица ги обявяват за естествен феноме ...

                                               

Контрацепция

Контрацепцията, наричана още противозачатие и контрол на раждаемостта, контрол на плодовитостта, представлява методи и средства, използвани с цел предотвратяване на бременност. Планирането, осигуряването и използването на средства за предпазване ...

                                               

Пубертет

Пубертет е периодът от развитието на човека, фаза, при която детето преминава, за да се развие във възрастен индивид. Това е процес, който продължава години и е свързан с редица физиологични, емоционални и интелектуални промени. Така както предст ...

                                               

Катедра "Правни науки" (УНСС)

Катедра "Правни науки" е бивше звено в структурата на УНСС, образувано през 1920 г. заедно с основаването на Свободния университет за политически и стопански науки.

                                               

Юридически факултет (УНСС)

Юридическият факултет при УНСС е правоприемник на създадената през 1920 г. катедра "Правни науки". Самият факултет е учреден с решение на АС от 20 март 1991 г. Основната мисия на Юридическия факултет е предоставянето на висококачествено обучение ...

                                               

Юридически факултет, Пловдивски университет

Юридическият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е основан през 1992 г. Юридическият факултет на ПУ е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността "право". Преподавателският състав на факултета се състои от ...

                                               

Образование в Албания

Образованието в Албания е разделено на няколко нива: първо, второ, трето и четвърто ниво. 93% от населението над 9-годишна възраст е грамотно. Основното образование в страната е задължително и продължава 8 години, като повечето ученици продължава ...

                                               

Хаки Шарофи

Роден е в 1894 година в западномакедонския българо-албански град Дебър, който тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Учи в Елбасан и после следва в педагогическо училище в Дебър. Работи като учител в Битолско 1912, Пешкопия 1914, ...

                                               

Обединен световен колеж Дилиджан

Обединеният световен колеж Дилиджан е едно от четиринадесетте колежа в мрежата на Обединени световни колежи и първият международен пансионат в Армения, Дилиджан, с обучаеми от повече от 40 различни страни. През септември 2014 година приема първия ...

                                               

Българско училище "Св. св. Кирил и Методий", Антверпен

Училището се създава през 2009 г., като проект на Българо-белгийска културно-просветна асоциация BU BEL FRIENDS. През учебната 2009/2010 година, завършилите училището са 15.

                                               

Ден на народните будители

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери - будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Празникът се отбелязва ежегодно с ф ...

                                               

Професионално-квалификационна степен

Законово уреден е в Раздел VI на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

                                               

Уча.се

"Уча.се" е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас. Материалите следват официалната училищна програма на МОН и са ...

                                               

Училищно настоятелство

Като изборен орган училищното настоятелство се възстановява през 1980 г. на I конгрес на народната просвета. Изготвя се Правилник за устройството и дейността на съветите за народна просвета и училищните настоятелства 1981 г. Училищното настоятелс ...

                                               

Химн на българската просвета

За химн на българската просвета е обявена песента "Върви, народе възродени" по стихове от Стоян Михайловски и музика от Панайот Пипков. Известна е още и като "Химн на св. св. Кирил и Методий".

                                               

Школо

Школо е онлайн платформа, лидер в процеса на дигитализиране на образованието в България, в тясно сътрудничество с МОН. Изградена е през 2016 г. и въвежда електронен дневник, който заменя напълно книжния вариант. Платформата е интегрирана с: Нацио ...

                                               

Busuu

busuu.com е онлайн социална мрежа за услуги. Тя служи като общностна платформа за чуждоезиково обучение, където потребителите могат да си помагат един на друг, да усъвършенстват езиковите си умения. Интернет страницата предоставя отдели за обучен ...

                                               

Итън Колидж

Итън Колидж или Итънски колеж е престижно средно училище за момчета в Англия, графство Бъркшър, основано от крал Хенри VI през 1440 г. От създаването на колежа 19 негови випускници са станали министър-председатели на Великобритания. Британският п ...

                                               

Кралска викторианска галерия за практически науки

Кралска викторианска галерия за насърчаване на практическите науки е изложбена галерия и образователна институция в Манчестър, Великобритания, просъществувала за кратко в началото на 1840-те години. Има за цел да образова срещу заплащане широката ...

                                               

Метод на Хелен Дорон

Методът на Хелен Дорон, разработен от лингвистката Хелен Дорон, е сред първите образователни системи по английски език в света. Чрез този метод, прилаган от 1986 г. насам, децата могат да започнат да учат английски от бебета, успоредно с научаван ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →