ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13                                               

Закон на Парето

В края на 19 век италианският икономист и социолог Вилфредо Парето, формулира едно правило, което остава в социологията под името "Правилото 80 – 20" или "Закон за елита", или още, "Закон на Парето". То гласи следното: Във всяко общество, 20% от ...

                                               

Закон на Паркинсон

Закон на Паркинсон са афоризми относно управлението на хора, процеси и ресурси. Формулирани за първи път като хумористично есе в списание "Икономист" през 1955 г. от Сирил Норткот Паркинсон. По-късно есето е развито до книгите Законът на господин ...

                                               

Принцип на Питър

Наречен на името на своя откривател Лорънс Дж. Питър, Принципът на Питър е публикуван за пръв път през 1969 година в едноименната книга на Лорънс Дж. Питър и Реймънд Хул, където в хумористичен стил са изложени възгледите на авторите. В общи линии ...

                                               

Агностицизъм

Aгностицизъм е виждането, че съществуването или несъществуването на свръхестествени същества, в частност Бог, е нещо, което остава завинаги неизвестно и непознаваемо. Счита се, че термините агностицизъм и агностик са въведени от английския биолог ...

                                               

Нерелигиозност

Нерелигиозността е отсъствието на религиозни убеждения, равнодушие или враждебност към религиите. Когато се характеризира като отхвърляне на религиозната вяра, тя обхваща атеизма, агностицизма, деизма, религиозното дисидентство, и светския хумани ...

                                               

Чайникът на Ръсел

Чайникът на Ръсел е аналогия, направена за първи път от философа Бъртранд Ръсел, за да илюстрира защо философската тежест на доказване, особено що се отнася до религията, пада върху този, който изказва научно нефалсифицируеми твърдения, а прехвър ...

                                               

Вяра

Вярата е убеденост и представа, че нещо ще се случи, макар и да има само косвени доказателства за това, като например нечии думи, като обещание или писмени документи. Тя може да се отнася към определена система от религиозни убеждения или да е сп ...

                                               

Късмет

Късмет означава както предопределението на човека, неговата съдба, така и особеното, необяснимо щастие и сполука, които облагодетелстват някои хора без оглед на това дали са го заслужили. "Има късмет" се казва за някого, който успява да свърши ил ...

                                               

Мнение

Мнението е разсъждение, гледна точка или изявление по тема, по която е невъзможно да се достигне пълна обективност. То се базира на интерпретация на фактите и емоционално отношение към тях. Мнението може да се отнася за проблеми, за които няма до ...

                                               

Пост (въздържание)

Пост е период на въздържане от определени храни в някои религиозни традиции. Свързва се също с духовна концентрация, определени молитви и други начини за побеждаване на телесното начало. Така например, в Православна християнска религия на Бъдни в ...

                                               

Списък на страните по нерелигиозност

Нерелигиозността, която може да включва деизъм, агностицизъм, игностицизъм, антирелигия, атеизъм, скептицизъм, свободомислие, антитеизъм, апатеизъм, пандеизъм, секуларен хуманизъм, пантеизъм, панентеизм и т.н., варира в различните държави по свет ...

                                               

Френсис Бейкън

Френсис Бейкън е английски философ, юрист, политик и писател. Баща му – Никълъс Бейкън, е пазител на английския печат, като Френсис Бейкън наследява титлата. Той получава рицарска титла през 1603, обявен е за барон Верулам през 1618 и за виконт С ...

                                               

Джордж Бъркли

Джордж Бъркли е британски философ-емпирик и математик от ирландски произход. Един от видните представители на класическия идеализъм. Приживе се слави като един от най-ерудираните умове на своето съвремие. Наричан е "предшественик на Айнщайн и Мах ...

                                               

Уилард ван Орман Куайн

Уилард ван Орман Куайн е американски философ и логик от аналитичната традиция. От 1930 г. до смъртта си 70 години по-късно Куайн е постоянно свързан с Харвардския университет по един или друг начин, отначало като студент, след това като професор ...

                                               

Джон Лок

Джон Лок е английски философ и лекар, смятан за един от най-влиятелните мислители на Просвещението и наричан Баща на класическия либерализъм. Смятан за един от първите британски емпирици, продължили традицията на Френсис Бейкън, Джон Лок има съще ...

                                               

Томас Хобс

Томас Хобс е английски философ-емпирик. Най-известният му труд е "Левиатан". Хобс посвещава много свои трудове на политическата философия и на други теми. Съвременник е на Френсис Бейкън и на Рене Декарт и пише отзиви за Декартовите "Размисли".

                                               

Истина

Истината е философско понятие, което няма едно-единствено определение, но най-често се дефинира като твърдение, изказване, в съответствие с фактите или действителността. Специфични дефиниции на истината се използват в математиката, логиката, фило ...

                                               

Политика на постистината

Политика на постиистината е вид политическа култура, в която дебатът се оцветява до голяма степен от призиви към емоциите, изолира се от конкретните детайли на политиката, но набляга на определени аргументи само в подкрепа на прокарваната теза, к ...

                                               

Факт

Факт е термин, иползван като синоним на истинност, която може да бъде доказана научно или логично. Факт е резултат или събитие, случило се в действителност и чието съществуване е безспорно и проверено и не подлежи на съмнение. Някои неща, които с ...

                                               

Рихард Авенариус

Рихард Хайнрих Лудвиг Авенариус, познат като Рихард Авенариус, е германски философ, субективен идеалист, един от основателите на емпириокритицизма.

                                               

Рудолф Карнап

Рудолф Карнап е германски философ, съосновател и водещ представител на логическия емпиризъм. Ученик е на Готлоб Фреге в Университета в Йена, където през периода 1911 – 1914 г. посещава неговите семинари по формална логика и философия на математик ...

                                               

Позитивно право

Позитивното право са действащите нормативни актове, приети от и за държавата по силата на волята на законодателя, в отличие от естественото право. Основен източник на позитивното право е нормативният акт. Той е формален документ. Правният нормати ...

                                               

Правен формализъм

Правният формализъм е формалната деформация на правото в правоприлагането и правната култура. Правният формализъм е "сиамския близнак" на правния позитивизъм и не може да се разбира и отделя от него като философия на правото. Правният формализъм ...

                                               

Ефект на Дънинг-Крюгер

Ефектът на Дънинг-Крюгер е когнитивна склонност, при която неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство, изразяващо се в надценяване на собствените познавателни способности. Тази склонност се приписва на метакогнитивната неспособнос ...

                                               

Теория на очакванията

Теорията на очакванията предполага, че човек ще се държи или ще действа по определен начин, защото е мотивиран да избира специфично поведение заради очаквания резултат от това поведение. По същество, мотивацията за избор на поведение се определя ...

                                               

Управление на вниманието

Управление на вниманието е съвкупност от моделите и инструментите, които помагат за управлението на вниманието на личностно или колективно ниво, както и на краткосрочно или дългосрочно. Изследователят Хърбърт А. Саймън изтъква, че когато има огро ...

                                               

Процес

Процесът е поредица от свързани промени в състоянието на даден обект или система, които могат да възникват по естествен път или да са умишлено предизвикани чрез действия. В зависимост от засегнатите обекти и начина на протичането си, процесите мо ...

                                               

Гниене

Гниенето, наричано още декомпозиция или разваляне на тъканите на мъртви растения, животни и друга органична маса, е биологичен какскадообразен процес при съдействието на микроорганизми за биохимично преобразуване на сложни органични молекули и су ...

                                               

Езикова промяна

Езиковата промяна е процесът на изменение на езиците във времето. Тя се изучава от различни клоноове на езикознанието – историческа лингвистика, социолингвистика, еволюционна лингвистика. Протича под въздействието на различни фактори – стремеж къ ...

                                               

Калайдисване

Калайдисване е общо понятие за различни методи за покритие с калай. Чрез калайдисването се прави калаено покритие на повечето видове метални предмети. Въпреки че калая притежава една добра корозионна устойчивост, това не е главната причина да се ...

                                               

Производство

Продукцията, в икономически смисъл, е процесът на създаване на стопански и нестопански блага или предмети, служещи за удовлетворение на човешките потребности. Условно може да бъде разделена в следните категории: 2) отглежане и размножаване на жив ...

                                               

Сушене

Сушенето е процес на отделяне на влагата от дадена суровина. За да се изпари влагата е необходимо подаването на топлина. Познати са различни видове сушене: радиационно – топлината се предава чрез топлинно лъчение индуктивно – под действието на ми ...

                                               

Урбанистичен упадък

Урбанистичният упадък е процес, при който град или част от него биват занемарени. Характерен е почти изцяло за развитите страни в Западна Европа, както и за САЩ. Характеризира се с висока престъпност и безработица, запуснати сгради, често обрисув ...

                                               

Чедеризация

Чедеризация е процес на бърза млечнокисела ферментация в процеса на производство на група сирена и най-вече на кашкавала. При този процес в сирената настъпват следните промени: млечната киселина повишава общата киселинност на суроватката и сирени ...

                                               

Анекдотични доказателства

Анекдотичните доказателства представлява употребата на анекдоти като доказателства в подкрепа на дадено генерализирано твърдение или теза. В перспективата на критичното мислене и научния метод, анекдотичните доказателства са неподходяща основа за ...

                                               

Демиург

Демиургът според древногръцката митология е създател, архитект, майстор на Вселената. В Древна Гърция с термина Демиург се означава и занаятчийското съсловие. Впоследствие с названието Демиург започнало да се обозначава съзидателното, творческото ...

                                               

Свръхестественост

Терминът "свръхестествено" се отнася за вид съществувание отвъд обсега на познатата ни вселена. Описаните в религията чудеса са типични прояви на свръхестественост наред със заклинанията и проклятията, предсказанията, поверията за живот след смър ...

                                               

Клинично изследване

Клинично изследване e клон на медицинската наука, който определя безопасността и ефективността на медикаментите, медицинските инструменти, диагностичните продукти и терапевтичния режим, които са предназначени за употреба от пациенти. Това може да ...

                                               

In silico

In silico e термин означаващ компютърно моделиране на експеримент, най-често биологичен. Фразата е създадена като аналог на фразите in vivo и in vitro, които често се използват в биологията. Това не е фраза от латинския език. Използва се поради б ...

                                               

Ноцебо

Ноцебо-ефект е реакция на организма, аналогична на плацебо ефекта, но с обратен знак: едно негативно въздействие на едно лекарствено средство. Той представлява реакцията към един медицински препарат, който не би трябвало да има специфично въздейс ...

                                               

Лаборатория

Лабораторията е помещение или група от помещения, сграда или комплекс от сгради, които са оборудвани за провеждане на високоспециализирани изследвания и анализи, експерименти и измервания. Може да означава също научноизследователска или измервате ...

                                               

Спейслаб

"Спейслаб" е американска космическа лаборатория за многократна употреба, предназначена за провеждане на експерименти в околоземна орбита в условия на микрогравитация, която може да лети като полезен товар на совалките "Спейс шатъл". Тя е аналог н ...

                                               

Парадокс на Ферми

Парадокс на Ферми се нарича противоречието между голямата вероятност за съществуване на извънземни цивилизации и липсата на доказателства за контакт с такива цивилизации. Според някои хора възрастта на Вселената и нейната големина подсказват, че ...

                                               

Ръкопис на Войнич

Ръкописът на Войнич е тайнствена неразчетена книга, написана през XV в. от неизвестен автор на неизвестен език с неизвестна азбука. Според някои изследвания ръкописът е изготвен в периода 1404 – 1438 г. и за негов автор се предполага алхимикът Ни ...

                                               

Синхроничност

Синхроничност е понятие, въведено от Карл Густав Юнг. То е противоположният полюс на каузалността. Синхроничността е явление, при което едно събитие от външния свят съвпада до голяма степен с психологическо състояние – мисъл, идея, предчувствие, ...

                                               

Археологическо проучване

Археологическо проучване е един от методите в археологията, вид полеви изследвания. Чрез тях археолозите търсят археологически обекти и събират информация за местоположението, разпространението и организацията на минали човешки култури в голяма п ...

                                               

Технологичен парк

Технологичен парк е комплекс, в който са обединени научни институти, промишлени предприятия, бизнес центрове, изложбени площи и учебни заведения. Според Международната асоциация на технологичните паркове, технопарк е организация, управлявана с це ...

                                               

София Антиполис

"Софѝя Антиполис" е технологичен парк, разположен в департамента Алп Маритим, на северозапад от Антиб и на югозапад от Ница във Франция. По-голямата част от парка е разположена в комуната Валбон. Технопаркът е създаден през 1970 – 1984 г. като мя ...

                                               

Информационна асиметрия

В икономиката и договорната теория информационна асиметрия се занимава с изследването на решения при транзакции, когато едната страна има повече или по-добра информация, отколкото другата. Това създава липса на баланс на силата при транзакции, ко ...

                                               

Икономически агент

Агент или актьор в икономиката е действащо лице, което взема решения в модел. Обикновено всеки агент решава оптимизации или проблеми за избор, които може да са добре или недобре дефинирани. Терминът агент може да бъде разглеждан като играч в теор ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →