ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12                                               

Качество на живот

Качеството на живота се отнася до общото благосъстояние на индивидите и обществата. Това е степента на благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от даден човек или група от хора, въпреки че в някои контексти то може да се срещне като синони ...

                                               

Вакуум

Във физиката и в ежедневната употреба вакуум е отсъствието на вещество в определен обем от пространството. Думата идва от латински – vacuum и означава празно пространство. Колкото и да е "празно" едно пространство обаче, абсолютен вакуум няма, за ...

                                               

Хартиен модел

Хартиените модели са обемни мащабни или немащабни копия на реално съществуващи или въображаеми предмети, сгради, машини, животни, като основния материал от който са изработени е хартия или картон. Хартиените модели се изработват чрез сгъване на х ...

                                               

Неолитна революция

Неолитна революция наричаме прехода от събирателство и ловуване към земеделие и скотовъдство, с други думи преминаване от примитивна икономика към селско стопанство. По археологически данни, неолитната революция започва от Плодородния полумесец с ...

                                               

Беларуски автомобилен завод

Беларуският автомобилен завод или съкратено БелАЗ е един най-големите производители на самосвали, както и на друго тежко транспортно оборудване за минната и строителната индустрия. БелАз е един от най-големите инвестиционни проекти на Общността н ...

                                               

Възел

Възелът е начин за съединяване на парчета продълговат гъвкав материал като въже, лента, плат или прикачането им към други обекти чрез наметки, примки, преплитания, кръстосвания, като целта е осигуряване на задържане. Възелът е едно от древните из ...

                                               

Изпитване на удар

Изпитване на удар е вид разрушително изпитване, имащо за цел установяването на степента на безопасност при сблъсък с препятствие на превозно средство или свързани с него системи и компоненти. Провежда се от специализирани лаборатории, обикновено ...

                                               

Конструкция

Конструкция – съвкупност от взаимно свързани елементи, която изпълнява определена функция. В зависимост от вида, елементите различават различни видове конструкции:

                                               

Разрушително изпитване

Разрушително изпитване е вид тест, които се извършват върху определен образец, и чиято цел е да се разбере експлоатационните му характеристики, поведението на материалите от които е изработен, при различни натоварвания и удари. Тези тестове обикн ...

                                               

Цимерит

Цимеритът е покритие нанасяно върху германските бронирани бойни машини по време на Втората световна война. Насочено е срещу противотанковите мини с магнитно прикрепяне, въпреки че Германия е единствената страна, която ги използва в голям брой. Съ ...

                                               

Чертеж

Чертежът е документ, съдържащ графичното изображение на дадено изделие и други данни, необходими както за производството на изделието, за неговия контрол и идентификация, така и за операции със самия документ. Чертежите намират широко приложение ...

                                               

Homo faber

Homo faber е латински израз, създаден по подобие на Homo sapiens, който буквално означава "човек ковач", "трудещо се човешко същество". Словосъчетанието се среща често във философската книжнина, за да обозначи хората като творци на своята среда, ...

                                               

Блондинка

Блондинката е жена, чиито коси са руси. Цвета се дължи на това че феомеланина е в малки количества а еумеланина липсва, като се наблюдава пепеляв или светлосив оттенък ако и двата пигмента присъстват но в много малки количества. В много страни от ...

                                               

Човешки геном

Човешкият геном е геномът на вида Homo sapiens съхранен в 23 хромозомни двойки. 22 от тях са соматични хромозомни двойки, а само една е половоопределяща. Хаплоидният човешки геном заема общо 3 милиарда двойки бази в ДНК и обемът на информацията в ...

                                               

Двойник

Двойник е лице, което силно наподобява на друго лице, но между тях не съществува генетична връзка, като например при близнаците. Освен за одушевени, може да се отнася и за неодушевени обекти, например някои гъби и растения в природата. Названието ...

                                               

Левичар

Левичарите са хора, които главно използват лявата си ръка повече от дясната. Левичарите използват лявата си ръка за повечето неща – например готвене. Ръката, с която човек пише, не е единственият и най-точният индикатор – някои левичари пишат с д ...

                                               

Личност

Според класическата дефиниция, лѝчност е "човекът като индивид, лице с присъщите му духовни качества". Първичната употреба на понятието се свързва с древногръцката философия, която въвежда термина "просопон", лице, актьорската маска, употребявана ...

                                               

Рефлексия

Рефлексия е понятие от психологията, означаващо "самоанализ на собствените мисли и преживявания". Това е процес, при който човек опознава своите вътрешни психически състояния. Индивидът размишлява върху онова, което се случва в неговото съзнание. ...

                                               

Холоценско масово измиране

Холоценско масово измиране се нарича всеобхватното и протичащо и в наши дни масово измиране на видове по време на съвременната холоценска епоха. Списъкът на изчезналите видове обхваща редица растителни и животински семейства, включващ бозайници, ...

                                               

R-процес

r-процесът, наричан също процес на бързо поглъщане на неутрони, е форма на нуклеосинтез, която протича главно при срив на ядрото на свръхнови. При r-процеса изходен изотоп, най-често 56 Fe или друг тежък изотоп с голям брой неутрони, поглъща допъ ...

                                               

S-процес

s-процесът, наричан също процес на бавно поглъщане на неутрони, е форма на нуклеосинтез, която протича в звездите при наличие на относително ниска неутронна плътност и междинни температури. При тези условия скоростта на поглъщане на неутрони от а ...

                                               

Ефект на Мьосбауер

Ефектът на Мьосбауер представлява безоткатно ядрено резонансно излъчване на изключително тесен сноп гама кванти от ядрата. Физическото явление е открито от Рудолф Мьосбауер през 1958 година. Ефектът на Мьосбауер е един от малкото ядрени процеси, ...

                                               

Пеещи дюни

Пеещите пясъци се срещат в Южна Сахара, пустинята Такламакан в Централна Азия, пустините на Саудитска Арабия. Пустинните пясъци са съставени от дребни зрънца кварц. Когато вятърът раздвижва пясъка или по него мине животно, горният тънък слой песъ ...

                                               

Плаващи камъни

Плаващи камъни е геологичен феномен, при който тежки камъни се придвижват по равна повърхност и оставят дълги следи без човешка или животинска намеса. Движението на скалите се случва, когато пластове лед с дебелина няколко милиметра се разпадат в ...

                                               

Поглъщане на неутрони

Поглъщането на неутрони е ядрена реакция, при която атомно ядро и един или повече неутрони се сблъскват и се обединяват в ново по-тежко ядро. Тъй като неутроните нямат електрически заряд, те могат да влязат в ядрото по-лесно, отколкото положителн ...

                                               

Распутица

Распу̀тица е руски термин за двата сезона от годината, когато пътуването по неасфалтираните пътища из Русия е затруднено поради калните условия, създавани от дъжда или топящите се снегове. Отнася се както за пролетта, така и за есента. Понякога с ...

                                               

Ядрена реакция

Ядрена реакция е процес, при който две атомни ядра или елементарни частици взаимодействат по такъв начин, че се получават продукти, различни от началните. Много често такива реакции се съпровождат с отделяне на огромно количество енергия. За осъщ ...

                                               

Ядрено-магнитен резонанс

Ядрено-магнитният резонанс или по-често във физиката като ядрен магнитен резонанс е физично явление, при което атомни ядра с различен от нула спин, поставени в магнитно поле, поглъщат и повторно излъчват в условието на резонанс поради преориентац ...

                                               

Нова академия

Новата академия в Москополе е най-известната общообразователна институция в Османската империя през ХVІІІ век, от епохата на Просвещението. Основана е или в 1720 г. по време на т.нар. епоха на лалетата при управлението на султан Ахмед III, или в ...

                                               

Академична дисциплина

Дисциплината е всяка професия или област на знанието, която се преподава официално в системата на образованието. Академичната дисциплина е клон на знанието, обект на публични научни изследвания, които обикновено се извършват в изследователски инс ...

                                               

Актьорско майсторство

Актьорско майсторство може да означава специалност в институтите по театрално и кино изкуство, а по-общо професионална творческа дейност, състояща се в пресъздаването на сценични образи, с други думи изпълнение на роли от професионални актьори. В ...

                                               

Биогеохимия

Биогеохимията обхваща химични, биологични и физични процеси, които полагат основите на строежа и на функциите на екосистемите и на ландшафтите. Биогеохимията е едно интердисциплинарно научно направление, чиято тематика обхваща всички геосфери – б ...

                                               

Информационни и комуникационни технологии

Информационни и комуникационни технологии е термин, който се използва за обозначаване на всички компютърни и комуникационни технологии. Терминът информационни и комуникационни технологии ИКТ е с широко значение, обхващащо всички познати начини и ...

                                               

Свят и личност

"Свят и личност" е учебен предмет, изучаван в българските средни училища в 12 клас. Това е интердисциплинарен предмет, с който завършва задължителната подготовка на учениците в областта на гражданското образование и обществените науки. Предметът ...

                                               

Сградостроителство

Сградостроителството е учебна дисциплина в курсовете по архитектура и строително инженерство в България. Тя обхваща общите принципи на строителството на сгради и процеса на действителното им изграждане. Предмет на сградостроителството е анализът ...

                                               

Academia.edu

Academia.edu е организирана около споделянето на авторски текстове академична онлайн социална мрежа. Няма ограничения върху езика и формата, а каченото в Academia съдържание е свободно достъпно за прочит. За качване и сваляне на текстове е нужна ...

                                               

ArXiv

arXiv е Интернет архив със свободен достъп за статии от областта на физиката, математиката, компютърните науки и биологията. Към декември 2014 г. arXiv.org съдържа повече от 1 000 статии, като над 8000 се добавят всеки месец. В областта на точнит ...

                                               

CEEOL

CEEOL е он-лайн библиотека, предлагаща достъп до академични периодични издания предимно от Централна и Източна Европа в дигитален формат.

                                               

Elsevier

Elsevier е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в академичните периодични издания. Поддържа своя собствена база данни, чрез която са достъ ...

                                               

ERIH

Акронимът ERIH се използава за Европейския научноизследователски указател за хуманитаристка периодика. В този указател се вписват заглавията на периодични издания, отговарящи на определени норми за академично качество на публикациите. Първото изд ...

                                               

H-индекс

h-индекс е число, посредством което се оценяват едновременно продуктивността и значимостта на публикациите, направени от определен учен, група или институция. Наименованието идва от инициала на аржентино-американския физик Хорхе Едуардо Хирш, кой ...

                                               

ScienceDirect

Science Direct е една от най-големите онлайн колекции в света на публикувани научни изследвания. Стопанисва се от издателството Elsevier и съдържа близо 10 милиона статии от над 2500 списания и над 6000 електронни книги, справочни издания, пореди ...

                                               

Импакт фактор

Импакт фактор за научно списание е измерване, което отразява средния брой цитирания към последно публикувани в списанието статии. Често се използва като показател за относителното значение и влияние, което това списание има в своето научно поле. ...

                                               

Научно списание

Научно или академично списание е списание за публикуване на научни изследвания и резултати. То служи като форум за представяне и обсъждане на нови изследвания или за преглед и критика на вече публикувани резултати и теории. Съдържанието обикновен ...

                                               

Рецензиране

Рецензирането е оценката на даден труд от страна на хора с компетенции сходни с тези на автора на труда. Представлява вид саморегулация от страна на членовете на дадена професионална гилдия. Методите на рецензирането се използват за поддържане на ...

                                               

Свободен онлайн достъп

Свободен достъп е термин, който се отнася до неограничен онлайн достъп до статии, публикувани в научни списания, а все по-често и на глави от книги или монографии. Свободният достъп има две форми: гратис и либре, като първата е безплатна, втората ...

                                               

Бръснач на Окам

Бръсначът на О̀кам е най-разпространеното наименование на принципа за простотата в науката. Съгласно този принцип, от множеството теории, които обясняват един и същ проблем еднакво добре, за предпочитане е най-простата, т.е. тази, която използва ...

                                               

Железен закон на олигархията

Железен закон на олигархията е принцип от теорията за елита, за първи път формулиран от германския синдикалист и социолог Роберт Михелс през 1911 г. в неговата книга "Политическите партии". Според този принцип всяка форма на социална организация, ...

                                               

Закон на Годуин

Законът на Годуин е хумористично наблюдение, направено от Майк Годуин през 1989 – 1990 година, станало пословично за Интернет през годините. То гласи: "Колкото по-дълга става една онлайн дискусия, толкова по-близка до 1 става вероятността в нея д ...

                                               

Закон на Мур

Законите на Мур са емпирични закони, свързани с непрекъснатото усъвършенстване на производството на интегрални схеми. Първият е формулиран от Гордън Мур, съосновател на Интел, а другите също са наричани от своите създатели "закони на Мур", но се ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →