ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111                                               

Троен член

Тройното членуване е начин за изразяване на категорията определеност в българския език. За разлика от единичния член, тройният член изразява триделно пространство – за обща определеност; за близка определеност, за означаване на определени предмет ...

                                               

Умалително

Умалително или умалителна форма на дадена дума е производна форма на тази дума, която ѝ придава допълнителното значение на "нещо малко". Освен с това пряко значение, често умалителните се използват за да придадат допълнително преносно експресивно ...

                                               

Число (граматика)

В лингвистиката числото е граматическа категория, която е присъща на съществителните, прилагателните, местоименията, числителните имена и глаголите. Числото отразява количествената характеристика на предметите, които могат да се броят и да се изм ...

                                               

Число (словенски език)

За илюстрация на използването на категорията число в словенски, ще дадем пример с формите на бъдеще време. Бъдеще време в словенски се образува с помощта на глагола biti съм в бъдеще време плюс минало "елово" причастие на смисловия глагол. Наприм ...

                                               

Членуване

Членуването в езика има за цел да изрази граматическата категория определеност/неопределеност. В различните езици има различни видове членове определителни и неопределителни, а в някои езици членуването отсъства. Въпреки че в езици като китайския ...

                                               

Клон

Клонът е дървесна структура, свързана към, но не и част от централния ствол на дървото или храста. Обикновено, тънките клонки с листа се наричат вейки. Тъй като съществуват много видове дървета, клоните могат да бъдат в най-различни форми и разме ...

                                               

Клубен

Клубените са уголемени структури в някои растителни видове, използвани като органи за съхранение на хранителни вещества. Те се използват за растежа на растението, за осигуряване на енергия и хранителни вещества за повторно развитие през следващия ...

                                               

Срамежливост на короната

Срамежливост на короната е феномен, който се наблюдава у някои дървесни видове, при които короните на напълно развитите дървета не се докосват една друга, образувайки горски покрив с каналовидни празнини. Феноменът преобладава сред дърветата от е ...

                                               

Ствол

В ботаниката, ствол е стеблото и основната дървена ос на дървото. Той играе важна роля в идентифицирането на дърветата и може да се различава много от долната до горната си част, в зависимост от вида. Стволът е най-важната част на дървото за прои ...

                                               

Фасция

Фасцията, е сравнително рядко състояние на необичаен растеж на съдовите растения, при което апикалната меристема, който обикновено се концентрира около една точка и произвежда приблизително цилиндрична тъкан, вместо това се удължава перпендикуляр ...

                                               

Александър Фол (награда)

Наградата "Александър Фол" за принос в изследването на тракийската култура и нейното популяризиране е учредена на 27 юли 2006 г. с Решение 486 на Общински съвет – Казанлък в памет на основателя на науката Тракология проф. Александър Фол. Наградат ...

                                               

Богдан Богданов (награда)

Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" е учредена на 5 декември 2016 г. от Настоятелството на Нов български университет в памет на проф. Богдан Богданов – създател на НБУ, класически филолог, учен в областта на науките за човека и обществ ...

                                               

Джон Атанасов (награда)

Наградата "Джон Атанасов" се връчва всяка година от президента на Република България за лични постижения на млади български изследователи, работещи в сферите на информатиката и информационните технологии. Наградата е учредена от президента Георги ...

                                               

Димитровска награда

Димитровска награда е най-висшето държавно отличие в Народна република България за приноси в областта на науката, изкуствата и културата. Наречена е на комунистическия лидер и министър-председател на България Георги Димитров. Наградата има първа, ...

                                               

Евтимиева награда

Евтимиевата награда е международна академична награда на името на Св. Евтимий, Патриарх Търновски. Учредена е през 1979 г. от Великотърновския университет и се присъжда на български и чуждестранни учени за научни постижения в областта на българис ...

                                               

Иван Радославов и Иван Мешеков (награда)

Националната награда за литературна критика "Иван Радославов и Иван Мешеков" е учредена през 1992 г. от община Златарица и Катедрата по българска литература във Великотърновския университет в чест на двама големи български критици, свързани със З ...

                                               

Мистър Икономика

"Мистър Икономика" е конкурс за постижения в областта на икономиката на сп. "Икономика". Конкурсът се провежда от 1990 г., а след кратко прекъсване, отново е възобновен през 2011 г. През годините наградата е била отсъждана както на изявени менидж ...

                                               

Ерих Мария Ремарк (награда за мир)

"Награда за мир Ерих Мария Ремарк" е международно отличие от град Оснабрюк Германия за белетристика, журналистика и наука. Присъжда се на всеки 2 години "за белетристични, журналистически и общоразбираеми научни произведения", които "разглеждат т ...

                                               

Награда за мир на немските книгоразпространители

Наградата за мир на немските книгоразпространители е ежегодна международна награда, присъждана за литература, наука и изкуство във Франкфурт на Майн. Отличието се присъжда на лице, "което с дейността си, особено в областта на литературата, наукат ...

                                               

Нюрнбергска награда

"Нюрнбергската награда" или "Награда за изкуство и наука на град Нюрнберг" се присъжда на "лица с изтъкнати постижения в областта на изкуството и науката, които по рождение, с живота или творчеството си са свързани с Франкония и Нюрнберг". Наград ...

                                               

Теодор Адорно (награда)

Международната културна награда "Теодор Адорно" на град Франкфурт на Майн се присъжда след 1977 г. като признание за изтъкнати постижения в областта на философията, музиката, театъра и киното. Наградата е учредена в памет на Теодор Адорно, който ...

                                               

Хесенска културна награда

"Хесенската културна награда" е учредена през 1981 г. от провинция Хесен и се присъжда ежегодно след 1982 г. Отличието се дава "за особени постижения в областта на изкуството, науката и културното посердничество". Отначало наградата е на стойност ...

                                               

Иг-Нобел (награда)

Наградите Иг-Нобел, известни също като Антинобелови награди или Шнобелови награди, са пародия на нобеловите награди, които отличават трудове, които забавляват с безсмислеността си или понякога с абсурдността си. Първите Иг-нобелови награди са връ ...

                                               

Космически медал на честта на Конгреса на САЩ

Космическият медал на честта на Конгреса на САЩ е гражданско отличие на САЩ, присъждано на астронавти за изключителни заслуги в областта на аерокосмическите изследвания.

                                               

Оскар Пфистер (награда)

Наградата Оскар Пфистер е създадена от Американската психиатрична асоциация заедно с Асоциацията за душевно здраво духовенство през 1983 г. в чест на този, който прави значителни приноси в областта на религията и психиатрията. Наградения води лек ...

                                               

Нобелова награда за икономика

Наградата за икономически науки на Шведската банка в памет на Алфред Нобел, често наричана "Нобелова награда за икономика", е награда, която се присъжда всяка година за забележителни интелектуални приноси в областта на икономиката и е смятана за ...

                                               

Нобелова награда за физиология или медицина

Нобеловата награда за физиология или медицина се връчва всяка година на учени, допринесли в името на човечеството, със забележителни постижения в различни биологични науки. Оригинално наградата е давана за открития в областта на медицината и чове ...

                                               

Награда Т. С. Аштън

Наградата "Т. С. Аштън" е британска награда за стопанска история. Създадена със средства, дарени от покойния професор Томас Аштън 1889 – 1968, тя се присъжда веднъж на 2 години от Дружеството по икономическа история на автора на най-добрата стати ...

                                               

Награда по история Акуи

Историческа награда "Акуи" е италианска награда. Тя е създадена през 1968 г. в памет на жертвите на Тридесет и трета пехотна дивизия "Акуи", които загиват в сраженията на гръцкия остро Кефалония 13 – 26 септември 1943 г. във военни действия срещу ...

                                               

Абелова награда

Абеловата награда се присъжда ежегодно за изключителни постижения в математиката. Наградата е учредена от краля на Норвегия през 2002 г. по случай 200 години от рождението на знаменития норвежки математик Нилс Хенрик Абел и носи неговото име. Зап ...

                                               

Филдсов медал

Филдсовият медал, или Медал на Филдс, е отличие, присъждано всеки 4 години от Международния математически съюз на математици до 40-годишна възраст за особени постижения в областта на математиката, съгласно завещанието на канадския математик Джон ...

                                               

Голям южноафрикански телескоп

Големият южноафрикански телескоп, SALT) е най-големият телескоп в Африка и в цялото Южно полукълбо. Намира се на хълм близо до Съдърланд, Южна Африка. Снабден е с огледало с диаметър над 9 метра, което е съставено от 91 шестоъгълни части. Съоръже ...

                                               

Ускорител на частици

Ускорител на частици е устройство, което използва електрични и/или магнитни полета за ускоряването на електрически заредени частици и йони до много високи скорости. Съвременните ускорители са много скъпи съоръжения, изискващи ресурси, които не са ...

                                               

Колайдер

Кола̀йдерът е ускорител на насрещни снопове от елементарни частици, предназначен за изучаване на продуктите от тези сблъсъци. Посредством колайдерите учените успяват да сблъскват елементарни частици на материята с голяма взаимна кинетична енергия ...

                                               

Синхротрон

Синхротронът е вид цикличен ускорител на частици, произлизащ от циклотрона, при който ускоряваната частица пътува по фиксирана пътека в затворен контур. Магнитното поле, което насочва потока на частиците в контура, нараства с течение на времето в ...

                                               

Циклотрон

Циклотронът е цикличен ускорител на частици, в който частиците се движат в постоянно хомогенно магнитно поле, за ускорението им се прилага високочестотно електрично поле с постоянна честота. Циклотронът работи с нерелативистки тежки заредени част ...

                                               

Добро и зло

Добро и зло е дихотомия във философията, етиката и религията и същевременно нормативно-оценъчна философска категория, относима към оценка на социалните явления, действията и мотивите на човека, и означава в обобщена форма, от една страна дължимот ...

                                               

Теория за формите

Теория за формите e теория на Платон, развита в книгата му "Държавата". Теорията на формите, или теорията на идеите на Платон твърди, че в нематериалните, абстрактни форми, а не в материалния свят на промени известен на нас чрез сетивата, се съдъ ...

                                               

Обсерватория

Обсерваторията е място предназначено за научни наблюдения на земни и небесни явления. Обсерватории се строят за целите на астрономията, климатологията, геологията, метеорологията, океанологията и вулканологията.

                                               

Парижка обсерватория

Парижката обсерватория е астрономическа обсерватория в Париж, създадена през 1667 г. в рамките на Френската академия на науките. Първи неин директор е Касини. Обсерваторията е построена близо до Пор-Роял, където се намира и до днес. Днес Парижкат ...

                                               

Научна библиотека

Научна библиотека е библиотека, която съдържа подробна колекция от материали върху една или няколко научни дисциплини. Обикновено включва както основни, така и допълнителни източници. Големите университетски библиотеки са смятани за изследователс ...

                                               

Висше училище

Висшето училище е училище, което води обучение на равнище висше образование и осъществява научноизследователска дейност. В миналото под съветско влияние в България е използван обобщаващият термин висше учебно заведение съкратено ВУЗ, противопоста ...

                                               

Низамия (медресе)

Низа́мия, също на персийски и турски Медресѐ Низамиѐ или на арабски Ма́драса Низа́мия, е наименование за няколко ислямски висши училища, основани през XI век от Низам ал-Мулк и наречени на негово име. Те са първите добре организирани висши училищ ...

                                               

Кампус

Kампус е земята, върху която са разположени колеж или университет заедно с прикрепените към тях институционални сгради. Съвременният кампус включва множество сгради, които принадлежат към дадена институция, независимо дали е академична или неакад ...

                                               

Магнаурска школа

Магнаурската школа е най-висшето и престижно училище във Византийската империя, основано през 425 г. Името си получава от двореца Магнаура, в който е настанена около 855 г. В нея получават образованието си императорските деца и членовете на висша ...

                                               

Научноизследователски институт

Прецедент за използването на думата "институт" на френски: l’institute, първоначално установяване в лексиката до началото на XX век, след това учреждение – към организация, занимаваща се с научни изследвания, е създаден за първи път във Франция: ...

                                               

CODATA

Комитет по данни за науката и техниката е интердисциплинарен комитет на Международния съвет за наука, създаден през 1966 г. и имащ за цел да събира, да оценява критически, да съхранява и извлича важни данни за задачите на науката и техниката. Пре ...

                                               

Група по филогения на покритосеменните

Групата по филогения на покритосеменните е международна организация на специалисти по систематика на растенията. Тя е образувана през 90-те години на 20 век с цел да преработи традиционните класификации на покритосеменните, така че да съответства ...

                                               

Международна асоциация на студентите по история

Международната асоциация на студентите по история е международна неправителствена организация със седалище в Цюрих. Работи основно в Европа. Целите на ISHA са да насърчи общуването и да осигури платформа за общуване между студентите по история и ...

                                               

Международна минералогическа асоциация

Международната минералогическа асоциация е организация с нестопанска цел, създадена през 1958 г. Сдружението поддържа международното сътрудничество между официалните минералогични общества в 39 държави. Целта му е да стандартизира номенклатурата ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →