ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108                                               

История на правото

Историята на правото е наука, изучаваща развитието на правото през историята Историята на правото е тясно свързано с развитието на цивилизацията. Древноегипетското право, датиращо от третото хилядолетие пр.н.е., съдържа граждански кодекс, който в ...

                                               

Ordinatio imperii

Ordinatio imperii е опит на император Лудвиг Благочестиви да създаде нов ред във Франкската империя. Нареждането е издадено в един капитулар с 18 капители през 817 г. в Аахен с одобрението на водещите благородници и църквата. Лудвиг Благочестиви ...

                                               

Арнолд Бонвил де Марсанжи

Арнолд Бонвил де Марсанжи, роден в Монс през 1802 г. и починал през 1894 г. в Париж, е френски магистрат. Той е основоположник на криминологията и практики, като например наказателна идея, предложена през 1848 г. и приета през 1850 г., право на п ...

                                               

Баварска правда

Баварската правда e сбирка от първите въведени писани закони в племенното Херцогство Бавария, създадени през 6 – 8 век. Създадени са от херцог Гарибалд II † 650 г. със съдействието на франкския крал Дагоберт I. Херцог Одило † 748 дава нареждане н ...

                                               

Върховен наказателен съд

Върховният наказателен съд е извънреден съдебен орган в Руската империя. В постоянния си вид с регламентация е създаден на 1 юни 1826 г. с манифест на император Николай I за възбуждане на наказателен процес срещу декабристите.

                                               

Гласатор

Гласаторите са юристи, занимаващи се с изучаване, тълкуване и прогласяне на античното римско право в Средновековна Европа в рамките на традицията, положена от школата на гласаторите, на чиято основа възниква първият европейски университет - Болон ...

                                               

Станислав Естрайхер

Станѝслав Амбро̀жи Ѐстрайхер е полски историк на правото, библиограф, професор и ректор на Ягелонския университет, член на Полската академия на знанията. Продължава делото на своя баща и издава томове XXIII – XXXIII от "Полска библиография". На 6 ...

                                               

Жозеф Ортолан

Роден в Тулон, Жозеф Ортолан следва право в Екс ан Прованс и Париж и получава докторска степен през 1829 г. Бързо добива обществена известност с публикуването на два научни труда: Историческо обяснение на институтите на Юстиниан 1827 и История на ...

                                               

Закон за еврейската натурализация

Законът за еврейската натурализация е закон за натурализацията на евреите пришълци в Британската империя. Актът на парламента получава съгласието на краля с указ от 7 юли 1753 г., но е отменен през следващата 1754 г. поради широкото обществено пр ...

                                               

Закон срещу светотатството

Законът срещу светотатството е комплексен френски наказателен такъв от времето на реставрацията на Бурбоните. Влиза в сила на 20 април 1825 г., след като е приет от националното събрание с 210 гласа срещу 95, като впоследствие е и подкрепен от Се ...

                                               

Закони против содомията

Законите против содомията са закони, определящи определени полови актове като сексуални престъпления. Конкретните сексуални актове, визиран с термина содомия, рядко са описани в законовите текстове, но обичайно като такива се определят онези секс ...

                                               

Ирнерий

Ирнерий е средновековен италиански учен от Болоня. Той е сред първите гласатори - преподаватели и тълкуватели на Corpus Iuris Civilis. Ирнерий е приет за основател на първия европейски университет, оцелял и до днес – Болонския. Той е и изследоват ...

                                               

Канун на Лека Дукагини

Канунът на Лека Дукагини е сбор от голям брой традиционни албански закони, обединени в едно през XV век от Лека Дукагини.

                                               

Клинописно право

Клинописното право е правната система, основана на законовите кодекси, използващи клинописно писмо, създадени в древния Близък изток от шумери, вавилонци, асирийци, еламити, хурити, касити и хети. Кодексът на Хамурапи е най-известният клинописен ...

                                               

Крепостно право

Крепостното право е името, дадено на правния и икономически статус на някои от земеделските стопани в рамките на феодалната система, особено в икономическата система манориализъм. Крепостните селяни са най-ниската класа във феодалната държава и т ...

                                               

Ману-смрити

Ма́ну-смри́ти, известни също и като Ману-самхи́та, Манава-дхармашастра и Законите на Ману, са паметник на древноиндийската литература, представляващ сборник с предписания за благочестие на индийците от времето на Ведическата цивилизация. Предписа ...

                                               

Наполеонов кодекс

Френският граждански кодекс, известен още и като Наполеонов кодекс е първата съвременна кодификация на гражданското право в историята на правото. Изготвен е на основата на съвременна пряка рецепция на съвършените антични образци на римското частн ...

                                               

Примогенитура

Примогенитура или примогенитур, на български първородство, е наследствен принцип, според който първороденият получава наследството. Наследи ли последнороденият всичко, тогава се говори за ултимогенитура. Примогенитурата е важна най-вече при монар ...

                                               

Руска правда

"Руска правда" е сборник със закони на Киевска Рус. Знае се за 3 версии на "Руска правда": кратка Краткая версия, пространна Пространная версия и съкратена Сокращенная версия. Днес има запазени около 110 версии на "Руска правда", от които 6 са от ...

                                               

Саксонско огледало

Саксонско огледало е средновековен правен сборник, написан от 1230 г. от рицаря и съдия Ейке фон Репгов. Това е най-старата и много значима правна книга заедно с правната книга от Мюлхаузен от германското Средновековие. Книгата е първата написана ...

                                               

Секундогенитура

Секундогенитур или Секундогенитура е страничната линия, основана от второ-родения или следващият роден от една благородническа фамилия. Това е особена форма на наследствена подялба, която дава повече собственост и престиж, отколкото при норманото ...

                                               

Соломоновият съд

Пред Соломон бил заведен сложен юридически казус, за който изглеждало че няма начин да бъде доказан чрез доказателствата на правосъдието, но Соломон успял така да манипулира дискусията, че по реакциите на самото разискване става ясно кой казва ис ...

                                               

Съсловие

Съсловията са основния социален ред на йерархичното общество, признат през Средните векове в християнска Европа. С развитието на феодализма през Средновековието, разделянето става все по-строго, а социалната мобилност между класите намалява. Френ ...

                                               

Густав фон Хуго

Завършва гимназия в Карлсруе, а през 1782 г. записва право в Гьотингенския университет, където прекарва три години, изучавайки правото. Хуго приема поканата да стане ментор на принца на Анхалт-Десау и получава докторска степен по право от Универс ...

                                               

Частно право

Частното право е понятие от римското право и самостоятелна част от историческото развитие на правото и юридическата теория за него. Римляните създават частното право, което урежда предимно гражданскоправните отношения и определя правата и задълже ...

                                               

Агрономия

Агрономията е част от агрикултурните науки. Тя се занимава с изучаване на особеностите при отглеждане на растения в земеделието, както и с факторите и условията, съпъстващи процеса на отглежадане – почвена среда, милиоративна инфраструктура, антр ...

                                               

Ендокринология

Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им. Пандемичен проблем за ендокринологията през последните години е за ...

                                               

Ентомология

Общата ентомология изучава: Генерация Биология на насекомите, в т.ч. Развитие и метаморфоза Анатомия и физиология на насекомите Поведение Филогения, систематика и таксономия на насекомите Размножаване Морфология на насекомите Биотични фактори Аби ...

                                               

Имунология

Имунологията е медико-биологична наука, която се занимава с изследвания на различните аспекти на имунната система на човека и животните. Конкретни задачи на имунологията са изучаването на: физиологичното функциониране на имунната система в състоя ...

                                               

Криобиология

Криобиология е клон на биологията, който се занимава с изследването на биомолекули, клетки, тъкани, организми и тяхното развитие при ниски и крайнониски температури на околната среда. Основните задачи на специалистите, работещи в тази област са: ...

                                               

Таксономия (биология)

Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която описва естествените връзки между различните видове организми ги класифицира по единен начин. Така се постига йерархия в подреждането на организмите, наречена още таксономия. ...

                                               

Държавна политика

Държавна политика или още публичната политика е дисциплина в областта на политическите науки, която проучва процесите при вземането на решения в рамките на политиката на страната. Обществено-политически изследвания са включително и допълнителни и ...

                                               

Политическа философия

Политическа философия е изучаването на държавата, града, управлението, политиката, свободата, справедливостта, собствеността, правата, закона и прилагането му от властите: какви са те, защо са необходими, кое прави едно управление легитимно, какв ...

                                               

Публична администрация

В Съединените американски щати за баща на публичната администрация, допринесъл съществено за обособяването ѝ като отделна област, се счита президента Удроу Уилсън, работил в края на 19 век. Основни концепции са разделянето на политиката от държав ...

                                               

Архетипна психология

Архетипната психология е течение на психологията, създадено от Джеймс Хилман. Близо до тази система стои аналитичната психология на Карл Густав Юнг и както е известно Хилман дълго време се обучава на юнгански анализ. Разликата на архетипната псих ...

                                               

Военна психология

Военната психология е изследването, проектирането и приложението на психологически теории и емпирични данни към разбирането, предвиждането и противодействие на поведения или в приятелски или вражески сили или цивилно население, които могат да бъд ...

                                               

Детска психология

Детската психология като наука е част от психологията. Тя изучава закономерности и особености на психиката на детето в различните периоди на детството.

                                               

Диференциална психология

Диференциалната психология е клон на психологията, който се занимава със сравнително изучаване на индивидуалните различия. Хората се различават един от друг по своите физически и психически характеристики. Предмет на диференциалната психология е ...

                                               

Дълбинна психология

Дълбинната психология е общ термин, който се свързва с всеки психологически подход изследващ дълбинните на човешката психика. Това включва изследване и интепретация на сънища, комплекси и архетипи и съдържа в себе си всяка психология, която работ ...

                                               

Еволюционна психология

Еволюционната психология се опитва да обясни психологически черти като памет, възприятие или език като адаптации, които са като функционални продукти на естествен отбор или сексуален отбор. Адапционистите мислят че физиологичните механизми като с ...

                                               

Експериментална психология

Експерименталната психология е клон на психологията, който подлага на експериментиране фактите, познати от наблюдението, с цел тяхната верификация и извеждането на закони. Херман Ебингхаус доказва съществуването на определени закони, отнасящи се ...

                                               

Здравна психология

Здравна психология означава, разбиране на начина, по който биологичните, психичните, културните фактори и средата си взаимодействат, при определяне на физическото здраве и превенцията на определени заболявания. Здравните психолози работят заедно ...

                                               

Зоопсихология

Зоопсихологията е клон на сравнителната психология. Напредъкът на психологическата наука зависи до голяма степен от използването на експериментални методи и поради това редица изследователи са принудени да работят върху животни. Този избор, който ...

                                               

Индивидуална психология

Индивидуалната психология е термин, използван специално във връзка с психологическия метод и течение основано от виенския психоаналитик Алфред Адлер. Английското издание на работите на Адлер на тази тематика е колекция от ръкописи и лекции, праве ...

                                               

Индустриална и организационна психология

Индустриалната и Организационна психология прилага психологията към организациите и работните места. "Индустриално-организационната психология допринася към успеха на организацията чрез подобряване на представянето и благополучието на човека. Орг ...

                                               

Интегрална психология

Интегралната психология е психология, която представлява една все-обхващаща по скоро с холистичен подход психология, отколкото ограничена и тясно специализирана. Включва и двете, по-нисшето, обичайното ниво на съзнание, и духовните или намиращите ...

                                               

Критическа психология

Критическа психология е перспективата в психологията, която произлиза в голяма степен от критическата теория. Критическата психология отправя предизвикателства към мейнстрийм психологията и се опитва да приложи психологическите разбирания и схващ ...

                                               

Културно-историческа психология

Културно-историческата психология е направление на психологическите изследвания, основано от Лев Виготски в края на 20-те година на ХХ век и развито от неговите студенти и последователи в Източна Европа и по света. Културно-историческата психолог ...

                                               

Наративна психология

Наративна психология е гледната точка или позиция в психологията, без да е нейно подполе, която се занимава и се отнася до "историйната природа на човешкото поведение" или с други думи как хората се справят с опита, конструирайки истории и слушай ...

                                               

Невропсихология

Невропсихологията е поддисциплина на неврологията и психологията, която изучава психичната функционалност от гледна точка на неврологията. Сред предвестниците на невропсихологията са Франц Йосиф Гал и Йохан Шпурцхайм, и най-вече Пол Брока, който ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →