ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100                                               

Антична философия

Античната философия е период от историята на философията, който обхваща около едно хилядолетие, от 6 век пр.н.е. до към края на 4 век. Когато се говори за антична философия, обикновено става дума за западнохристиянската философска традиция, което ...

                                               

Апофатична теология

Апофатичната теология или негативна теология е философско течение, която се основава на предпоставката, че всяко положително знание за природата на бог надхвърля границите на човешкия разум. Апофатичната теология отхвърля всякакви символи, образи ...

                                               

Атараксия

Атараксия – понятието се среща за първи път у Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи: безпристрастие, състояние, в което не може вече да съществува удивление, хармония. За Епикур това е безметежност на душата. Демокрит, Епикур, Лукрец ...

                                               

Бог е мъртъв

"Бог е мъртъв" е широко цитирано изявление на немския философ Фридрих Ницше. Появява се за първи път в колекцията "Веселата наука" от 1882 г., но най-често е свързвано с класическата творба на Ницше "Тъй рече Заратустра", която е причината фразат ...

                                               

Брада

Брада е сборно наименование на групата от косми, които покриват лицето. Брадата е характерна за мъжете, повечето от които редовно я бръснат. Някои жени също имат брада. Понякога брадата е признак на социален или религиозен статус. Тя често придав ...

                                               

Гласът на разума

"Гласът на разума" е сборник с есета на Айн Ранд, Леонард Пейкоф и Питър Шварц, под редакцията на Леонард Пейкоф. Публикуван е през 1989 г. Есетата на Ранд излизат първоначално на различни места, включително в рубриката на нейния вестник и в The ...

                                               

Жан льо Рон дАламбер

Жан Лерон дАламбер е френски математик, физик и философ. Спомага като съиздател на Дени Дидро при подготовката и отпечатването на "Енциклопедия, или тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите" – епохален научен труд в епохата на Просвещен ...

                                               

Деконструкция

Деконструкция е понятие, употребявано в съвременната философия, литературната критика и социалните науки. С него се обозначава процесът, посредством който писмените и устните форми на изразяване започват да променят и задълбочават своите значения ...

                                               

Детерминизъм

Детерминизмът е философската теория, че всяко събитие, включително човешкото съзнание и действия, е причинно предопределено от непрекъсната поредица от по-ранни събития. Основно последствие от детерминистичната философия е, че свободната воля е и ...

                                               

Доктрина

Доктрина е учение или философска теория, която се ръководи от система от научни, политически и икономически възгледи и принципи. Доктрините могат да бъдат религиозни, правни или военни. Военна доктрина - свързана е с отбраната на страната и нацио ...

                                               

Душа на света

Душата на света е, според няколко мисловни школи, връзка, присъща за всички живи същества на планетата, която се отнася към нашия свят по много подобен начин, по който душата е свързана с човешкото тяло. Идеята произлиза от Платон и е била важен ...

                                               

Майкъл Дъмет

Сър д-р Майкъл Антъни Ърдли Дъмет е британски философ, член на Британската академия. Той е Уикхам емеритус професор по логика в Оксфорд. Той е писал върху историята на аналитичната философия, основно като интерпретатор на Фреге, но има и съществе ...

                                               

Ентимема

Ентимема е силогизъм, в който едното съждение е недоизказано. На старогръцки думата е имала значение – "това, което се намира в ума". Популярната етимология е: "нещо-в-ума". В традиционната формална логика ентимемата е такова дедуктивно умозаключ ...

                                               

Епиктет

Епиктет е роден около 50 г. в Хиераполис, Фригия. Като роб в Рим, заедно с господаря си Епафродит, слуша лекции на стоика Гай Музоний Руф. По-късно е освободен. Написва в 101 г. и публикува своите "Дискурси" "Беседи". Откъси от учението на Епикте ...

                                               

За еврейския въпрос

"За еврейския въпрос" е рецензия на Карл Маркс за два текста на философа Бруно Бауер, публикувана в списание "Дойч-Францозише Ярбюхер" през 1844 година. Бауер, младохегелианец като самия Маркс, смята, че политическата еманципация на евреите в Пру ...

                                               

Зло

Злото е религиозен термин, описващ нещо, което е тотално погрешно, неправилно, неморално или вредно. То е израз на абсолютна негативност - обратното на позитивизма и доброто. В много култури символизира смъртта, липсата на добър живот. Според няк ...

                                               

Идеализъм

Идеализъм е философското течение, според което фундаментът на реалността, или на реалността, такава каквато я познаваме, е мисълта, или по друг начин казано – нематериалното. Епистемологически, идеализмът се проявява като скептицизъм относно позн ...

                                               

Ирационализъм

Ирационализъмът е философско направление, застъпващо тезата, че човешкият ум е неспособен да разбере света. Ирационалният мироглед предполага съществуването на области на знанието, които са недостъпни за разума, но са доловими посредством качеств ...

                                               

Тит Лукреций Кар

Тит Лукреций Кар е древноримски поет и философ. Последовател на Епикур в материалистическите му схващания за човека и обществото. Автор на обемистата философска поема "За природата на нещата" в 6 книги, общо над 7000 стиха, издадена от Марк Тулий ...

                                               

Ан Конуей

Лейди Ан Конуей е английска жена-философ, виконтеса. Тя е сред водещите фигури в школата на Кеймбриджките платоници, вдъхновява философията на Готфрид Лайбниц. Ученичка е и близка приятелка на Хенри Мор, с когото имат дълга кореспонденция върху Д ...

                                               

Космополитизъм

Космополитизмът е възглед за света, според който всички хора, независимо от етническата си принадлежност, са част от общност, основана на споделени морални ценности. Космополитното общество може да бъде базирано на общи морални ценности, общи ико ...

                                               

Критика на чистия разум

"Критика на чистия разум" е основното произведение на немския философ Имануел Кант в областта на теорията на познанието, считано за едно от най-значимите в историята на философията. Книгата е издадена през 1781 г. в Рига. През 1787 г., отново в Р ...

                                               

Крия

Крия в съвременните йогически кръгове се наричат неволевите движения на крайниците при пробуждането на кундалини шакти и най-често се отнася до техника в Йога, наречена също така Крия Йога. Видовете Крия варират при различните школи в Йога. Крия ...

                                               

Жан-Франсоа Лиотар

Жан-Франсоа Лиотар е френски философ и литературен теоретик. Той е известен преди всичко с артикулирането на постмодернизма от края на 70-те години на 20 век и анализа на влиянието на постмодерността върху човешката ситуация.

                                               

Моисей Маймонид

Моше бен Маймон, известен още като Рамба̀м или Моисей Маймонид, е известен еврейски философ, лекар, равин, изследовател на Петокнижието и законотворец. Прекарва по-голямата част от живота си в Мароко и Египет. Заедно със своя съвременник Авероес ...

                                               

Мегарска школа

Мегарската школа е една от сократическите школи. Основана е от ученика на Сократ Евклид Мегарски в IV век пр. Хр. Видни представители на Мегарската школа са Евбулид Милетски, Стилпон, Диодор Крон, Евфант и други, които са източник на множество тр ...

                                               

Международна олимпиада по философия

Междурародната олимпиада по философия е състезание за ученици от средните училища. То е основано през 1993 г. от учители от България, Германия, Полша, Румъния и Турция. Участниците в олимпиадата имат четири часа да напишат философско есе по една ...

                                               

Метафизика (Аристотел)

"Метафизика" е основно съчинение на древногръцкия философ Аристотел от IV век пр. Хр., компилирано след смъртта му и наречено τα μετά τα φυσικά. Името на произведението дава и наименованието на един от основните дялове на философията – метафизиката.

                                               

Мимезис

Мимезисът означава подражание и е термин от Античността. За Аристотел поезията е мимесисът е подражанието на действие, сериозно и завършено, което се случва по вероятност и необходимост. Човек прави първите си стъпки в света именно подражавайки н ...

                                               

Джовани Пико дела Мирандола

Роден е на 24 февруари 1463 година в Болоня, тогава част от Свещената Римска империя. Още от малък Пико дела Мирандола има изключителна памет и от най-ранна възраст изучава латински, иврит и гръцки. На 14-годишна възраст постъпва в Болонския унив ...

                                               

Натурфилософия

Натурфилософия е исторически първата форма на философията, умозрително философско учение за природата и нейната цялост, чието разбиране и обяснение често има фантастичен характер. Преди развитието на съвременната наука с това понятие са обозначав ...

                                               

Неокантианство

Неокантианството е течение във философията, чиито представители се стремят да възродят учението на Имануел Кант. Възниква през втората половина на 19 век като последица от разногласията в течението кантианство. Най-широко е разпространено в Герма ...

                                               

Обективистки периодични издания

Обективистките периодични издания са съвкупност от вестници, списания и ежеседмични бюлетини, ориентирани главно върху философията на Айн Ранд, наречена обективизъм. Някои от ранните издания са под нейната лична редакция. По-късно тя оказва подкр ...

                                               

Парадокс

Парадоксът е твърдение или група твърдения, които водят до противоречие или са в конфликт с интуитивната логика. В действителност обаче, или противоречието е само привидно, или поставените условия в твърдението не са или не могат да бъдат верни в ...

                                               

Патанджали

Патанджали е древноиндийски мъдрец, философ, основател на философско-методологичната школа Йога. Счита се за автор и съставител на запазения и до днес писмен труд "Йога сутра", наброяващ 196 сутри. Дава определението за "йога" – прекратяване на м ...

                                               

Процес и реалност (книга)

Процес и реалност e книга от Алфред Норт Уайтхед, в която той предлага една философия, която се опитва да опише реалността и елементите на нашата опитност в нея, също наричана процесуална философия. Книгата, която е публикувана през 1929 е прераб ...

                                               

Пътеводител за заблудените

Пътеводител за заблудените е един от трите основни труда на определяния като най-значим средновековен еврейски книжовник и философ Маймонид. Написан е около 1190 година на юдео-арабски език под формата на писмо от три части до ученика на Маймонид ...

                                               

Разсъждение за науките и изкуствата

Разсъждение за науките и изкуствата е кратък социално-политически и философски текст ог Жан-Жак Русо. С него той печели обявения през 1749 от Дижонската академия конкурс, формулиран с въпроса, "дали възраждането на науките и изкуствата е допринес ...

                                               

Самосъзнание

Самосъзнанието е съзнаване на собствената личност, на качествата и ролята и по отношение на обективния свят; съзнание. Самосъзнанието като човешко качество е присъщо на развития разум. Хората са приели, че на земята не съществуват други индивиди, ...

                                               

Световен ден на философията

Световен ден на философията е обявен от ЮНЕСКО и се чества ежегодно на третия четвъртък от месец ноември. За първи път проявата е организирана през 2002 г. С честването на Деня на световната философия всяка година ЮНЕСКО подчертава непреходната с ...

                                               

Силогизъм

Силогизмът е дедуктивно умозаключение с две предпоставки, свързани със среден термин, наречен медиатор, при което се прави извод. Предпоставките се делят на голяма предпоставка и малка предпоставака. Силогизмите са обект на изучаване от науката л ...

                                               

Симулакрум

Симулакрум като дума в английски език се появява за първи път през късния 16 век и е използвана, за да опише репрезентацията на друга репрезентация, например статуя или картина. През късния 19 век вече има една вторична асоциация на нейното значе ...

                                               

Социална етика

Социалната етика е дял на етиката, разглеждащ социалните условия като предпоставка за богатството и по-добър живот. От друга страна тя изследва мястото и ролята на индивида в обществото с оглед на изповядваните ценности като свобода, толерантност ...

                                               

Спиритуализъм (философия)

Спиритуализъм е философско учение, признаващо превъзходството на духа над материята и разглеждащо материалния свят както творение на духа и противоположно по съдържание на материализма. Основната концепция на спиритуализма е, че материалните явле ...

                                               

Субект

Субект е понятие, изразяващо обозрима и/или мисловна категория, която насочва внимание. Субектът е закономерно обвързан с обект, към който се насочва вниманието и който в езика е негов антоним. Понятието "субект" е корен на думата субективно. В ж ...

                                               

Схоластика

Схола́стиката е систематична средновековна философия, чието изучаване е концентрирано в първите университети. Представлява синтез между ортодоксалното християнство и логиката на Аристотел. Основава се на търсенето на взаимовръзка между вярата и з ...

                                               

Универсалии

Универсалии е термин в средновековната философска схоластика за обозначение на общите понятия, които са дискутирани в т.нар. спор за универсалиите. Общите понятия за нещата са реални, ако съществуват независимо и отделно от самите неща. Номинални ...

                                               

Упанишади

Упанишадите са около 150 на брой индуистки философски трактата, 11 от които се считат за основни, създадени в поезия и в проза за периода между около 600 г. пр.н.е. и 200 г. пр.н.е. Поставят началото на индуистката философия и религия. Част от тя ...

                                               

Утилитаризъм

Утилитаризъм е направление и категория в етиката, според която моралната стойност на дадено действие или поведение се определя основно от неговата полза. Освен в областта на етиката, утилитаризма е течение в социалната философия и икономиката. Сп ...

                                               

Фатализъм

Фатализмът е философска доктрина, която подчертава връзката между всички събития или действия на съдбата. Фатализмът обикновено се отнася за всяка от следните идеи: Идеята, че сме безсилни да направим нещо друго, освен това, което всъщност правим ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →